Sidor

söndag 27 december 2015

Endast 18st "Ensamkommande" hade id handling

En stor andel av flyktingarna saknar id-handlingar.

150 000 har kommit i år, av dem saknar 80% id-handling. Dvs 120 000. Vi har alltså ingen aning om vilka de är eller var dt kommer ifrån.

Av de ensamkommande (ca 33000) är 25 000 enligt egen uppgift från Afghanistan. Enligt egen uppgift är de också "barn". Det är nämligen så att endast 18st har kunnit visa id.

Vi vet alltså inte deras ålder eller var de kommer ifrån. 

Incitamenten för att ljuga är som bekant rätt stora. Barn skickas inte tillbaka och möjligheten att få hit anhöriga var en lockelse såklart.

I Afghanistan är det inte så svårt att få tag på id. Slutsatsen är att de inte vill visa id. Kanske för att dölja sitt ursprung och sin ålder.

Bland syrier har betydligt fler ett id. Föga förvånande då Syrier fick permanent uppehållstillstånd.

Att politiker inte har fattat dessa enkla samband är märkligt. Tror man att människor från dessa regioner är mer puckade och inte är opportunister som försöker utnyttja de hål man hittar?

Jag tycker det vore en självklarhet att grundinställningen är att man ska kunna visa id för att söka asyl här. I undantagsfall skall det gå annars, men efter omfattande kontroll av vem man är.

Rent ekonomiska kostar ensamkommande 1700:- mer per dygn (ungefär) vilket innebär att vi betalar 42 469 400 kronor extra per dygn med utgångspunkt i deras egna uppgifter. Det är 15,5 miljarder om året.....

Varför id-komtrollerna 4/1 skulle innebära ett hinder vet jag inte, asyl kan man ju ändå söka.

Citat från SR nedan.

Och det innebär också att de ensamkommande barnen drabbas särskilt hårt. Nästan 25 000, två tredjedelar av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige - uppgav att de var från Afghanistan. Av dem kunde bara 18 visa upp en id-handling.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6332605


5 kommentarer:

 1. Att svenska politiker är blinda är uppenbart. Men några ute i Europa har börjat fatta vad som pågår. Här är delar av Tjeckiens president Milos Zeman jultal.

  -Jag är helt övertygad om att vi ser en organiserad invasion och inte en spontan flyktingvåg, säger Zeman.

  Han framhåller att medkänsla är på sin plats med flyktingar som är gamla och sjuka och när det gäller barn, men inte för unga män, som enligt honom borde stanna hemma och slåss mot jihadisterna.

  SvaraRadera
 2. Hej.

  Jag uppskattar di blogg, men jag tror att du och andra riskerar ett samlat motangrepp från DN, Aftonbladet och statsmedia under våren. De har varken gett upp, börjat betrakta verkligheten sådan de har skapat den, eller ändrat åsikt om hur medborgarens tillgång till informationsutbyte bör se ut (Lindbergs ledare i AB ger en bra indikation om det von Oben-perspektiv som råder). Konspiratoriskt eller ej, min erfarenhet och mina studier säger mig att det kommer en kraftsamling syftande till att förhindra att alltmer av tolknings- och problemformuleringsföreträde glider etablerade maktfaktorer ur händerna:
  1. Uthängning så som gjordes mot Julia Cesar. Jag betraktar den händelsen som ett genrep och ett test för att se hur agerandet togs emot och hanterades av fria media.
  2. Kartläggning och GBA baserat på vem länkar vem.
  3. Lagstiftning o/e 'pressetiska riktlinjer'; syftande till förhandsgranskning hos leverantören av kommunikationsutrymmet.
  4. Ekonomiska pålagor/förbud syftande till att i praktiken länka till material utan att betala eller inhämta tillstånd på förhand.

  Jag tror inte att det skulle riktas mot dig personligen, men det finns nu många välkända, delade och av välrenommerade och bildade personer drivna bloggar vilkas folkupplysning inte rättar sig i ledet utefter värdegrund eller partipolitiska hänsyn. Ingen regim i världshistorien har tolererat sådant. Mina ansatser ovan till att gissa fram möjliga angreppslinjer från nuvarande hegemoni skulle om de omsattes i verklighet leda till splittrad och sporadisk möjlighet till informationsanalys för medborgaren, med ökande osäkerhet och ökande misstro mot både officiella och inofficiella källor och kanaler. Istället kommer personligt förtroende att väga allt tyngre, med risk för personkultsliknande utveckling.

  Förr hette det budkavle, och nu känns det allt mer som det borde heta bloggkavle.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 3. Rikard!

  Du har säkert rätt i dina aningar, men till våren blir det varmare och då kommer flyktingströmmen likt smältvattnet att rinna till igen. Därmed kommer verkligheten att överrösta allt och det bästa det media-politiska komplexet kan göra är att ägna sig åt något helt annat än migrationen - kommande istid, meteorithot etc etc.

  SvaraRadera
 4. Man vill bara gråta över ljugandet från migranter politiker och media,svenska folket är utsatt för en komplott,som förstör tillit och framtiden i landet,forna tiders straff. stupstock på torgen vore något.

  SvaraRadera
 5. Nix, vad som hänt är att det Svenska systemet inte är anpassat för internet och att hela världen via smugglarna får reda på att det är en konkurrensefördel att kasta passat, och göra utredningen svår, dvs undanhälla fakta, samtidigt som alla för en god man, betald a skattebetlarna, om man uppger att man är under 18 år, och det spelar ingen roll om du är 40, det är Sverige som ska bevisa motsatsen, inte flyktingen som ska bevisa.

  Detta leder så klart till att vi i rättsäkerhets namn uppmuntrar människor att inte uppge sin identitet, och eftersom detta är känt, och som det verkar, inte kommer att kunna ändras (pga Svensk extrem lagstiftning som genomfördes 2002 - 2006 som ett villkor för mp att stötta Persson, trots att både S och m var emot, så blev det som det blev.

  Våra partier vågar inte ändra lagstiftningen, den nationella, utan väljer att lösa problemet utanför gränsen, eller genom transportansvaret, som löst frågan förr, att det inte går att ta sig till Sverige utan flyg, och för att flyga måste du ha leg, nu kan man åka båt och lastbil genom hela Europa, och alla vinkar förbi, eftersom det är en Svarte Petter-lek, och eftersom just Sverige har mest extrema lagar avseende bevisbörda, att beviskravet ligger på migrationsverket, så kan ett barn lista ut vad som händer när man dessutom förser alla migranter med gode män, gissa varför advokatsamfundet driver humana frågor, det är en enorm bransch.

  i väntan på att bevisbördan vänds, att det är flyktingen som ska bevisa sin flyktingstatus, annars omedelbart utvisning (inom några dagar) så kan man inte etalera sig, för så länge man ska utredas, faller det på logistik, dvs att migrationsverket inte har platser, vuilket regering löste 2010, med nya regler för LOU, så att man kunde busa ut flyktingarna direkt ut i spanaten, vilket i princip skapade en oändlig mottagningskacitet, förutom då det kommunala uppdraget, kommunallagen att följa kontraktet i RF, det gick inte riktigt, och detta har man gjort med öppna ögon, förutom då att man inte riktigt förklarat varför, och inte kunnat välja ben, endera är det lönsamt eller inte, ender är det humanitet eller lönsamhet, att kombinera humanitet och lönsamhet, är lönsamt för välfärdsindustrin, och har säkert sina poänger, men lönsamt för kommunkassan är det inte, och det är ingen slump att man ändrat RO inför 2016, (se RO) dvs ändrat en liten detalj om utgiftsområde och utskott, att omsorg inte längre ska vara ett kommunalt huvudansvar för det utskott som hanterar kommuner, så man har börjat ändra på många heliga kossor, omsorg av ädre, är sas en av grundpelarna för kommunalt ansvar, nu vet i tusan, moderanterna och S vill stjälpa över ansvaret på landstingen, för att slippa regeringsansvaret, och Hägglund förklarade innan han avgick, att han tycker staten ska axla ansvaret, eftersom det är staten som alstrar kostnader, som staten själv inte vill pröjsa för, och det är inte springnota, man äter gott på nota, och skickar notan vidare, till någon som varken har råd eller beställt anrättningen, och så utgår man från att denne betalar utan att knota, och är det inte kommunen, så blir det landsringen, de ting som moderaterna ville avskaffa, nu är det nya bullentiner, nu vill man avskaffa kommunerna, och skapa storregioner, och enda stötestenen efter ansvarskommittén är Stockholm Sörmland, Sörmland är rårött och klarar sig inte utan omfördelning, och kokar man samman Sörmland med Stockholm vinner s denna krets, varför m är mot, så man sitter med sina administrativa gränser, och drar linjer för hur man å ena sidan ska klara av att fördela kostnader utan att det syns, och å andra sidan kunna regera vidare, som moderat med övertygelsen om att friheten bäst gagnas av att avveckla kommunalt självstyre, och skicka notan nedåt. Men S är inte bättre, problemet är att m blivit så sossiga, när de lärt sig göda näringslivet via skattsedeln :-) S.W

  SvaraRadera