Sidor

söndag 18 september 2016

Muslimska brödraskapet bygger moské i Rinkeby

Eller egentligen är det iFIS (islamiska förbundet) som ligger bakom det. Denna organisation är dock muslimska brödraskapets svenska avdelning. Jag har skrivit en del om iFIS tidigare.

Man skall även få ytterligare en moské i Rinkeby, som en del i mångkulturellt centrum. Bakom mångkulturellt centrum ligger föreningen islamiskt kulturcentrum. Så hur månget mångkultur det blir vette tusen, verkar snarare som singelkultur. Har inte hittat ngt om synagogor eller hinduiska tempel i detta nya hus. Ej eller om andra ku,turer om man lämnar det religiösa åt sidan. Men för islamisterna sker ju en total sammanblandning av kultur och religion. Mångkultur på nysvenska innebär tydligen singelreligion.

Låter islamiskt kulturcentrum bekant?
Jo de var med i uppdrag granskning 2012 http://www.svt.se/ug/besoket-i-rinkeby-moske-ord-for-ord

Bygglovet har nu tagits av politikerna i stadsdelsnämnden under ledning av Miljöpartisten Awar Hersi (som bl.a. Hänger med Mustafa Omar från iFIS)
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/rinkeby-alle/?acceptcookies=true

Vem finansierar denna moské?
En ledtråd hittar vi i SvD från 2013


http://www.svd.se/en-moske-blir-till

Qatar har precis som Saudi en mkt konservativ variant av islam, salafism. Verkat ju lovande.....

Formellt bedrivs projektet i en insamlingsstiftelse

Där kan man köpa en halv kvadrat för 7000:-, totala kostnaden beräknas vara 70 miljoner. Vilket talar för att en del extern finansiering förekommer. Troligen en del skattemedel och en stor del från utlandet. Jag har försökt gräva fram någon form av redovisning från stiftelsen, men inte hittat det.

Som ett litet PS så avslogs bygglovet på tjänstemannanivå då det ansågs avvika för mkt från stadsbilden, men politikerna dunkade igenom det.Sammanfattningsvis byggs nu en stor och en liten moské i Rinkeby, troligen kommer de ha salafistisk inriktning med tanke på att Qatar har varit där och islamiska kulturcentrums historia, samt att iFIS är inblandade.

Vad var numret till Monas hjälplinje nu igen?57 kommentarer:

 1. "I Pakistan fanns år 1950 ungefär 200 religiösa rabbelskolor, så kallade madrasas. I dag har Saudiarabien fått upp siffran till 20 000!"

  Jan Guillou 2008
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article11511163.ab

  På den tiden journalister lite då och då sysslade med journalistik.

  SvaraRadera
 2. Namnet rinkeby vill jag minnas kommer av att det under typ vikingatiden fanns någon form av förläggning med soldater där. Passar ju bra.

  SvaraRadera
 3. Rimligtvis är nästa separatistiska idé att anordna en folkomröstning att Rinkeby ska bli en egen kommun, och avklyvas från Stockholm. Rinkebyborna kommer att rösta för, alltså männen i skägg inkluderat klanen, och Stockholms övriga invånare kommer yrka bifall och känna sig lättade, det låter som ett skämt med skulle vara fullt möjligt, för med en moske kommer Muhammedanerna att vinna mer mark, och ärligt talat, vem bryr sig, vill våra politiker har det så så varför inte, i detta hänseende är det kanske mindre lämpligt med kommunal polis, men vi kommer ju få tjänstemannasidan i ny tappning, skola, hemtjänsten, socialtjänst, parkförvaltning, gator och torg, bygglov och kultur, varför inte ge dem chansen :-) Sedan är det så klart frågan om skattekraften, men den bör öka, om det betalar till sin egen ordning, det är något visst med globalisering, och sätter allt normalt tänkande ur spel, grundfrågan med en nationalstat är att alla betalar, men om vi nu upplöser nationalstaten, så upphör rimligtvis våldsmonopolet, vilket det redan gjort därute, och så slipper man ju också att betala skatt, så det ser ganska bra ut, nästa steg är att göra som Östeuropa, Israel och rum, och bygga en mur, och se till att ingen jävel kommer in genom porten för att söka skydd, med kaoset utanför :-)

  Ironi ska inte underskattas som pedagogiskt instrument.
  S.W

  SvaraRadera
 4. Arikel från Svensk tidskrift anno dazumal, om voteringsordningar, eftersom det är detta som DÖ egentligen handlar om, och som de ska försöa mygla in, so oder so, i vår Riksdagsordning, dvs se till att SD inte kan rösta (kontraproposition) på en annan konstellations förslag, och eftersom denna lilla detalj, voteringsprincip, inte anses vara av någon särskild vikt, så tänker de sannolikt mygla igenom detta internt med enkel majoriet före nästa val, och det handlar alltså mindre om statsministeromr´östning och mer om budgetomröstning, för kirrar det inte detta, kan inte Ohlsson bli utrikesminister, vilket är målet, och då kan inte Fp ha stöd av SD, alltså måste en ny alliansregering kunna väljas utan SD, och då måste de fibbla med propositionsordningen, om sedan S går med på detta är oklart, i vart fall var akb chefsmyglare för moderaterna före valet, och det läckte bara lite från Lööf, i brist på annan källa. Vad stormyglarna inte tänkte på, är vad som händer om SD får udda antal mandat :-) och de bägge övriga konstellationerna blir lika, då får vi tillbaa lotteririksdagen, och Löfven kan göra en Palme :-) Det vore rätt år moderaterna, eller i vart fall Folkpartiklarnas socialliberala falang, för inget tror väl att Birgitta inte vill bli regent, och eftersom hon tar avstånd från SD, så kan hon inte bli regent, dvs om hon inte har en plan för att runda regelverket :-) Det blir en magiskt föreställning. detta var alltså lite funderingar inför reformen 1970 och 1974.

  http://www.svensktidskrift.se/arkiv100/1967/26%20Parlamentarisk%20beslutsordning%20och%20voteringsmetod.txt

  PARLAMENTARiSK BESLUTSORDNING OCH VOTERINGSMETOD
  Av direktör TOLLE RAMSTEDT. Förf. som f. n. är informationschef
  i Sockerbolaget har tidigare bl.a. varit bitr. sekreterare i
  riksdagens andra kammare och har på uppdrag av den
  tidigare författningsutredningen företagit en undersökning av parlamentarisk beslutsteknik i olika länder.

  Vid en författningsrevision aktualiseras även frågan om
  våra parlamentariska besluts- och voteringsformer - och
  därmed också motsvarande regler i de kommunala organen
  liksom i det fria och frivilliga föreningslivet. Kan de
  bibehållas, eller bör de ändras? Med anknytning till hit-
  tillsvarande svensk praxis och författningsdebatt.

  I vår demokrati ansluter vi oss principiellt till majoritets-
  principen: Det yrkande som omfattas av den större delen skall
  betraktas som samtligas beslut.

  Följes alltid denna princip i praktiken? Kan den över huvud taget
  följas i alla lägen? Leder kanske rentav perfektionistens krav
  på millimeterrättvisa till sådana praktiska orimligheter att man
  mer eller mindre tvingas att tumma på principen?

  Eller kan man - utan att hamna i ett voteringstekniskt kineseri
  - finslipa de parlamentariska tekniska instrumenten och smidigt
  anpassa beslutsreglerna i syfte att alltid "garantera" majoritets-
  beslut? Det kan finnas anledning att diskutera några sidor av detta problem inför den förestående författningsrevisionen, vilken uppenbarligen måste komma att beröra även denna del av de parlament-
  ariska spelreglerna.

  f.f

  SvaraRadera
 5. Majoritetsprincipen och voteringens problematik

  Då de röstande i ett beslutande organ vid sitt ställningstagande
  i ett ärende har att välja mellan två möjligheter, ett antingen-eller,
  innebär det inga problem att så utforma beslutsanordningen att det
  ur en omröstning framkommer en absolut majoritet till förmån för
  en av de två föreliggande möjligheterna (naturligtvis med reservation
  för att resultatet kan bli lika rösttal, varvid särskilda regler
  måste gälla).

  Men om det finns fler än två möjligheter att välja mellan,
  uppstår frågan hur man skall gå till väga för att finna ut
  vilket alternativ som har flertalets stöd.

  Hur skall alltså flera röstande välj a ett bland flera alternativ?

  Svensk beslutsteknik
  I Sverige försöker vi lösa detta problem genom en uteslutningsmetod,
  en variant av den s. k. eliminationsmetoden. Härvid förelägges
  alternativen till omröstning så, att de röstande får ta ställning
  till två yrkanden i sänder - bifall till det ena = avslag på det andra.

  Undan för undan elimineras på så sätt ett yrkande tills det återstår endast ett yrkande, vilket blir församlingens beslut.

  Men i vilken ordning skall yrkandena tagas upp till votering?
  Och vem eller vilka skall bestämma detta? Detta är en fråga av
  största betydelse -- voteringsproblemet över huvud är till väsentlig
  del ett problem om ordningsföljden vid omröstningar rörande varandra uteslutande yrkanden. (det är därför det ofta är kattrakande om talman vid viktiga omröstningar, eftersom talmannen bestämmer propositionsordning och är så kallade chefsmyglare, min anm)

  I vårt land bestämmes denna ordningsföljd av talmannen/ ord-
  föranden. Det sker genom det s. k. acklamationsförfarandet
  som inleder beslutsprocessen och som innebär att talmannen/
  ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden,
  dvs. beträffande varje yrkande för sig frågar de röstberättigade,
  om det bifalles.

  Talmannens tolkning av deltagarnas svar på acklamations-
  propositionerna är avgörande för voteringsordningen.
  Det yrkande som han "hör ja på" blir sålunda huvudförslag i
  huvudvoteringen respektive i den eller de förberedande voteringar/
  kontrapropositionsvoteringar, som föregår huvudvoteringen.

  Antalet voteringar kan bli högst en (1) lägre än antalet föreliggande
  yrkanden. Då fyra yrkanden föreligger, kan, om så begäres,
  tre voteringar erfordras, alltså två förberedande voteringar samt huvudvoteringen.

  Exempel:
  Av de fyra yrkandena A, B, C och D finner talmannen/ordföranden
  vid acklamationen A vara antaget. Votering begäres. Motförslag (kontraproposition) till A slall nu utses.

  Härvid finner talmannen/ordföranden C antaget. Återigen begäres votering.
  En förberedande votering måste då företagas mellan å ena sidan C och
  å andra sidan B eller D för utseende av motförslag till A.

  Härvid måste sålunda först B och D ställas mot varandra (genom acklamation eller votering). Det yrkande som segrar ställes i
  förberedande votering mot C; det yrkande som vinner denna votering går upp i huvudvoteringen mot A; huvudvoteringens resultat blir beslutet i
  frågan.

  f.f

  SvaraRadera
 6. Riksdagen normgivande
  Riksdagens besluts- och voteringsordning, vars huvuddrag här ovan
  har tecknats, har satt sin prägel inte endast på de kommunala
  beslutande organen.

  Den stora vördnad som vi känner för våra offentliga institutioner har kommit oss att även i vårt fria och frivilliga föreningsliv i stort sett tillämpa samma parlamentariska metoder och följa samma ceremoniel
  som vi känner från riksdagen.

  Riksdagens beslutsregler är naturligtvis inte juridiskt bindande för
  enskilda organisationer och sammanträden. I princip är sammanträdet sin egen herre.

  Men den nimbus, som omger de parlamentariska tekniska reglerna, har lett till att man i vida kretsar i föreningslivet skulle betrakta avsteg från
  riksdagens beslutsregler som "olagliga". stelbent parlamentarisk vokabulär
  Det betyder inte att vår beslutsordning skulle sakna kritiker.

  I själva verket har det i den statsvetenskapliga och politiska debatten
  liksom inom folkbildningsarbetet och föreningsvärlden under årens
  lopp förekommit många inlägg med kritiska synpunkter på beslutsreglerna och deras praktiska tillämpning och med mer eller mindre konkret utformade reformförslag.

  Man har t. ex. riktat anmärkningar mot vad som kanske kan tyckas vara utanverk - nämligen det svårbegripliga, högtidliga och stela i terminologien:

  (som sossar och moderater bara älskar eftersom normalt funtade människor inte begriper ett svatt, vilket alltså är meningen, och inte ens acklamtion begriper folk vad det är, men allt annat går det bra att modernisera, min anm)

  "Den som vill att kammaren bifaller utskottets hemställan
  röstar ja.

  Den det ej vill röstar nej.

  Vinner nej, har kammaren följaktligen bifallit den
  vid utskottets utlåtande fogade reservationen au fru N. N."

  Andra beslutsfraser går i samma stil.
  De är ofta tungrodda, och de tämligen ålderdomliga formuleringarna fyller knappast de krav på enkelhet och klarhet som det i andra sammanhang anses vara angeläget att sträva efter. (Den här citerade voteringspropositionen - som alltså vunnit efterföljd i kommunala församlingar och i många
  föreningar - kan för övrigt få egendomliga verkningar:

  Den kanleda till att man skall rösta nej för att bifalla ett yrkande och ja föratt avslå det, nämligen i det fall att talmannen/ordföranden funnit
  ett avslagsyrkande vara antaget.)

  En sådan ordning kan vålla besvär inte endast för nybörjaren.
  Det kan visserligen sägas att erfarna riksdagsmän och kommunalmän inte behöver ha några problem med att förstå vad saken gäller.

  Men varför skall de begagna en så stelbent vokabulär - för övrigt inte endast i voteringssammanhang?
  f.f

  SvaraRadera
 7. Den behövs inte för att beslutssystemet skall fungera. Men den sprider sig - ofta med parlamentarikernas egen benägna medverkan - till andra områden av samhällslivet och lämnar där betydande bidrag till skapande av onödig formalism i de sammanträdestekniska umgängesformerna.

  "Ren" votering - slutomröstning
  Kritik har vidare riktats mot själva det sätt, på vilket yrkanden vid votering ställes mot varandra. Man pekar sålunda på det egendomliga i att votering i Sverige kan ske mellan två positiva yrkanden
  med därav följande risker för snedvridning av beslutsprocessen.

  En sådan ordning är vi- och finnarna - ensamma om. I andra
  länders parlament och i internationella organisationer har man en
  s. k. ren voteringsmetod: Ett positivt yrkande ställes alltid mot avslag.

  Den tidigare författningsutredningen har i sitt förslag till ny
  riksdagsordning (SOU 1963: 16 och 18) såtillvida tagit ställning i
  denna fråga att man föreslår införandet av särskild slutomröstning
  vid avgörande av lagärende.

  För hittillsvarande svensk parlamentarisk beslutsordning är det
  karakteristiskt att man i lagfrågor fattar blott delbeslut men inte nå-
  got beslut om lagen såsom sådan.

  Man beslutar alltså om de enskilda paragraferna var för sig men inte om lagen i dess helhet.

  Visserligen kan det sägas att ett lagförslags öde i praktiken oftast
  blir beroende av den paragraf, varom först uppstår överläggning.
  Eller rättare sagt:

  Beslutet rörande denna paragraf blir vägledande för kammarens ställningstagande till de följande paragraferna. Men riksdagens
  kamrar - och, på motsvarande sätt, kommunala församlingar och föreningsmöten etc. - är inte på något sätt bundna härvidlag. Det är fullt möjligt dels att besluten rörande de olika paragraferna "går åt olika håll" och att "hoppande majoriteter" åstadkommer en lag, vars skilda paragrafer så strider mot varandra att lagen måste bli en nullitet, dels att det föreligger majoritet för varje enskild paragraf men ej för lagförslaget i dess helhet.

  Författningsutredningens förslag går ut på att riksdagen i fråga
  om lagärenden, som uppdelats på delbeslut, skall besluta om antagande eller förkastande av lagförslaget i dess helhet sådant det föreligger efter delbesluten. Genom ett sådant förfarande, som överensstämmer med internationell parlamentarisk beslutsordning, erhålles - understryker utredningen - garanti för att det finns majoritet för lagförslaget.
  f.f

  SvaraRadera
 8. Föreningsproblem
  Motsvarande problem uppkommer ofta i föreningslivet. Majoriteten
  vid ett sammanträde är kanske i princip positiv till t. ex. antagande av ett uttalande i en betydelsefull föreningsangelägenhet eller till
  beviljande av ett större anslag för upprustning av föreningslokalerna.
  Men när man tagit ställning till de olika delfrågorna, visar det sig att
  ett antal medlemmar, som från början varit inriktade på ett positivt beslut, inte vill vara med längre. Det behöver inte betyda att de
  har ändrat uppfattning i sak.

  Men deras eget förslag och det förslag, som de omfattat i andra hand, har kanske fallit bort under beslutsgången. De anser att det beslut som mötet nu kommit fram till avviker så mycket från deras eget yrkande att de föredrar avslagsyrkandet. De hade godtagit en resolution, om inte en viss passus ändrats, och de hade accepterat anslaget, om det hade disponerats på ett annat sätt. Men nu vill de inte vara med längre - hellre rent avslag än bifall till vad mötet kommit fram till.

  Dessa mötesdeltagare måste rimligtvis ha rätt att påverka beslutet
  - på samma sätt som riksdagsmän i motsvarande beslutssituation enligt författningsutredningens ovan refererade förslag. Det kan ju tänkas att de tillsammans med dem, som från början varit inställda på avslag, utgör majoriteten av de beslutande. Och majoriteten skall fälla utslaget.

  Praktiskt kan man förfara så, att ordföranden efter genomgången av de
  olika delfrågorna med därtill hörande särskilda yrkanden (resolutionens olika avsnitt, anslagets fördelning på skilda delposter etc.) tar upp frågan om definitivt ställningstagande i ärendet i dess helhet sådant det då föreligger. Han ställer sålunda proposition på bifall till och avslag på resolutionen etc. i den form den har efter delbesluten rörande föreliggande ändringsförslag.

  Denna ordning - som under senare år torde ha vunnit insteg på
  sina håll i föreningslivet - kan vara nödvändig också i sådana frågor om avgifter, anslag o. d., i vilka de olika yrkandena skiljer sig från
  varandra endast beträffande beloppens storlek. Det är inte alls säkert
  att de, vilkas yrkanden faller bort under beslutsgången, i andra hand
  röstar med det närmast högre eller det närmast lägre beloppet.

  Det kan mycket väl hända att en förslagsställare vill ha antingen ett
  ordentligt tilltaget anslag eller också inget anslag alls.
  f.f

  SvaraRadera
 9. Andra voteringsmetoder?

  Kritiken mot den nuvarande svenska beslutsordningen har även berört
  den voteringsmetod som följes - eliminationsmetoden.

  Det har om denna sagts bl. a. att den lockar till och framtvingar manövrer. Och det har ifrågasatts, om man inte genom att begagna någon
  annan voteringsmetod kunde komma ifrån dessa olägenheter.

  Därvid har uppmärksamheten kommit att riktas mot seriemetoden, som är den internationellt sett mest förekommande (eliminationsmetoden begagnas, i olika varianter, endast i engelskspråkiga länder samt i Finland och Sverige).

  Skillnaden mellan de båda metoderna kan i korthet uttryckas sålunda:

  Antagande av ett yrkande innebär enligt seriemetoden att alla övriga yrkanden bortfaller, enligt eliminationsmetoden att ett av
  de övriga bortfaller.

  Vid seriemetoden innebär sålunda en omröstning alltid ett absolut ställningstagande. (tydlighet =ansvar = mindre risk för fiffel, min anm)

  Om det förslag, som först ställes under omröstning, får fler
  ja- än nej-röster, är det antaget; övriga förslag har fallit. Har förslaget däremot stannat i minoritet, är det förkastat. I så fall går man
  vidare till nästa förslag, om vilket votering sker på samma sätt. Man
  fortsätter så tills ett av förslagen fått majoritet. Har även det näst
  sista förslaget erhållit fler nej- än ja-röster, anses det sista förslaget
  - vanligen status quo i ärendet - antaget.

  Är denna metod att föredraga framför den metod vi nu använder?
  Onekligen har seriemetoden vissa företräden. Den är således lättfattlig och tekniskt okomplicerad, vilket man inte kan säga om eliminationsmetoden.

  Men dessa förtjänster måste i alla fall väga lätt när man ställer
  dem mot seriemetodens avigsidor.

  Det betecknande för seriemetoden är att man omedelbart när det
  första yrkandet kommer under votering måste bestämma sig för att
  rösta absolut - för eller mot detta yrkande. Antag att man har subsidiär preferens för detta yrkande.

  Det finns då ingen möjlighet att ge uttryck åt denna mening. Röstar
  man för yrkandet, kan man gå miste om chansen att föra det yrkande till seger som man helst skulle se bifallet.

  Om man röstar mot yrkandet, kan det hända att
  något förslag, som man absolut motsätter sig, vinner - kanske
  med hjälp av röster, med vilka man kunnat förena sig för att få
  majoritet för sitt subsidiära yrkande.

  Det ligger sålunda i seriemetodens natur att ett yrkande kan
  falla utan att det har tagits upp till votering.

  Vid eliminationsmetoden är det de röstande själva
  som - genom en enkel anmälan - bestämmer vilka yrkanden som skall ställas under omröstning.

  Det betyder att de subsidiära preferenserna har större möjligheter att på-
  verka besluten vid eliminationsmetoden och att de röstandes bundenhet blir mindre.

  Man torde därför kunna säga att eliminationsmetoden - även om den kan vara svårbegriplig och i praktiken komplicerad - är att föredraga framför seriemetoden och att vi sålunda även i framtiden bör hålla oss till den.
  -------------------------------------slut

  SvaraRadera
 10. det är lite detta det handlar om avs statsbudgeten dels om det ska vara möjligt att bryta ut olika förslag, vilket s onekigen gjorde 2010 med stöd av sd, men även i fråga om hus SD gör vid votering mellan olika budget-propar, dvs om de ska kunna rösta först på sin egen budget och sedan när denna eliminerats av de övriga, för möjliget att rösta på det förslag de tycker är minst dåligt, och det är här skon klömmer lite, de övriga partierna vill sas genom votering, votera bort SD röster inför slutvotering, så att SD inte kan fälla budgeten, dvs fälla regeringen, och här har Ohlson tagit ställning.

  Den enda vettiga demokratiska inställningen är naturligtvis att tänka förbi SD och tänka förbi sina egna intressen, en majoritet i Riksdagen, låt vara för att utmana, S+ SD eller M+ SD ska alltid, givet att de har majoritet, kunna idka majoritetens vilja och fälla, allt annat är demokratiskt livsfarligt, och kan bara leda oss ännu mer åt pepparsvängen,
  om S lägger ett knasförslag, tex att kvotera styrelser men inte partier eller fackföreningar, så är detta ett brott mot äganderätten, så vore det unikt för Sverige, om förslaget inte kunde fällas av majoriteten, och lika dant är det med statsbudgeten, eftersom borgarna inte vill ha makten, så accepterar de budgeten, men om det det blir lika mandat 2018, dvs SD få udda mandat, så är det inte självklart att Löfven ska kunna sitta kvar, bara för Ohlson är känslig, för att för parlamentariskt stöd för något hon tycker är rätt. Dvs SD kan lägga ner är rösta för ett förslag, och det blir underligt om de förhindras från detta, eller snarare, då lägger de ingen egen budget som går att eliminera, och väntar på slutvotering :-) och fäller regeringen, Tjosan, regeringen avgår och valde talmannen ska hitta en ny, med en mer aptitlig budget, så hur mycket myglarna än försöker, så kommer de inte åt problemet, att väljarna har röstat in SD med besked, och att partiet kommer att vara större nästa val än föregående, och att utjämningsmandaten gynnar stora partier, varför S och M kommer att blöda mest, avseende andel mandat, dvs knapptryckarkompaierna kommer att minska och SDs öka.

  Akb måste ta flaggen, annars är hon rökt, inte fyra år till med Löfven :-) och i första hand kommer de att försöka bilda en allians, med gemensam budget, och denna budget kan ju SD fälla i slutvotering, om S är bättre, och detta avgärs delvis av C samt om den socialliberala falangen vinner inom FP, och tidigarelägger valet, och man kan nästan hålla tummarna, inte för att det är bra att Björklund byts ut, utan för att det kommer att bli så otroligt underhållande, Ohlsons man är ju statsvetare, så det skulle vara av intresse med lite diskussion utanför skrået, om hur de tänkt sig med voteringsreglerna, det är faktiskt inte helt oväsentligt, i en demokrati, om alla röster räknas eller om det finns vissa djur som är mer jämlika än andra. S.W

  SvaraRadera
 11. det är lite detta det handlar om avs statsbudgeten dels om det ska vara möjligt att bryta ut olika förslag, vilket s onekigen gjorde 2010 med stöd av sd, men även i fråga om hus SD gör vid votering mellan olika budget-propar, dvs om de ska kunna rösta först på sin egen budget och sedan när denna eliminerats av de övriga, för möjliget att rösta på det förslag de tycker är minst dåligt, och det är här skon klömmer lite, de övriga partierna vill sas genom votering, votera bort SD röster inför slutvotering, så att SD inte kan fälla budgeten, dvs fälla regeringen, och här har Ohlson tagit ställning.

  Den enda vettiga demokratiska inställningen är naturligtvis att tänka förbi SD och tänka förbi sina egna intressen, en majoritet i Riksdagen, låt vara för att utmana, S+ SD eller M+ SD ska alltid, givet att de har majoritet, kunna idka majoritetens vilja och fälla, allt annat är demokratiskt livsfarligt, och kan bara leda oss ännu mer åt pepparsvängen,
  om S lägger ett knasförslag, tex att kvotera styrelser men inte partier eller fackföreningar, så är detta ett brott mot äganderätten, så vore det unikt för Sverige, om förslaget inte kunde fällas av majoriteten, och lika dant är det med statsbudgeten, eftersom borgarna inte vill ha makten, så accepterar de budgeten, men om det det blir lika mandat 2018, dvs SD få udda mandat, så är det inte självklart att Löfven ska kunna sitta kvar, bara för Ohlson är känslig, för att för parlamentariskt stöd för något hon tycker är rätt. Dvs SD kan lägga ner är rösta för ett förslag, och det blir underligt om de förhindras från detta, eller snarare, då lägger de ingen egen budget som går att eliminera, och väntar på slutvotering :-) och fäller regeringen, Tjosan, regeringen avgår och valde talmannen ska hitta en ny, med en mer aptitlig budget, så hur mycket myglarna än försöker, så kommer de inte åt problemet, att väljarna har röstat in SD med besked, och att partiet kommer att vara större nästa val än föregående, och att utjämningsmandaten gynnar stora partier, varför S och M kommer att blöda mest, avseende andel mandat, dvs knapptryckarkompaierna kommer att minska och SDs öka.

  Akb måste ta flaggen, annars är hon rökt, inte fyra år till med Löfven :-) och i första hand kommer de att försöka bilda en allians, med gemensam budget, och denna budget kan ju SD fälla i slutvotering, om S är bättre, och detta avgärs delvis av C samt om den socialliberala falangen vinner inom FP, och tidigarelägger valet, och man kan nästan hålla tummarna, inte för att det är bra att Björklund byts ut, utan för att det kommer att bli så otroligt underhållande, Ohlsons man är ju statsvetare, så det skulle vara av intresse med lite diskussion utanför skrået, om hur de tänkt sig med voteringsreglerna, det är faktiskt inte helt oväsentligt, i en demokrati, om alla röster räknas eller om det finns vissa djur som är mer jämlika än andra. S.W

  SvaraRadera
 12. Antingen kommer vi få ta tag i Islam eller så kommer våra barn tvingas till det. Jag föreslår att barnen får ta tag i det vi ställt till med.

  SvaraRadera
 13. we tried to kill them with kindness
  https://youtu.be/_DzjFKhTMkE?t=186

  why don't birds fly ? smile or die
  https://youtu.be/1pbM9DMg1Mo?t=18

  Piss in the water
  https://youtu.be/dqjzquzFSMg?t=180

  we need flyers not stanbyers ( ..hur många fransmän krävs för att försvara Paris )
  https://youtu.be/3fUktrwSQiI?t=147

  /L'oreal

  vem vet kanske fattar barnen... ;-)
  https://youtu.be/gbwdAh-5gO8?t=37

  ett gammalt särintresse
  https://youtu.be/rwFm-BgeU9M

  SvaraRadera
 14. Terminologisk precisering, i fallet med talman står sannolikt valet mellan tvåå kandidater, liksom vid votering av regeringschef, dvs det är att välja mellan A eller B, eftersom inte SD kommer att kandidera.

  I förtroendeomröstningen av statsministern är det en runda
  Har kammare förtroende eller inte för regeringschefen?
  rödgröna - JAAAAAAAAAA
  alliansen - NEEEEEEEEEJ
  SD ?

  Om Sd har udda mandat, kan det sluta med kvitt mellan de bägge röd/blå lagen, öhhh, vad gör vi då.

  SD kan under alla omständigheter välja:
  JAAAAA
  NEEEEJ
  lägga ner,
  Lägger SD ner, sitter Löfven kvar om rödgröna är största block, annars blir det lite märkligt, om inte Löfven avgår, men det är fullt möjligt eftersom han inte har majoriteten mot sig, dvs accepteteras av SD.

  Sitter han kvar behöver inte kammaren välja ny statsminister, och blir han bortvoterad av genom att SD + Alliansen röstar bort honom, så blir det val av ny regeringschef, och då är det akb mot Löfven, och härvinner den kandiat som samlar flest röster, dvs SD kan lägga ner, den som får flest röster, eller snarare minst röster mot sog, blir statsminister, det går att bli vald med en röst, om alla andra lägger ner.

  Sedan ska det myglas om statsbudgeten, och det är nu det blir trickigt, eftersom det kommer att vara minst tre budgetar och inte fullständigt klart vems som är huvudproposition, om statsministern alltså avgått.

  Kontrapropositionsvotering
  är en metod
  för votering
  som kan användas om
  det finns fler än två likvärdiga yrkanden.

  Förberedelse (fastställande av propositionsordning)

  Alla yrkanden som finns ställs mot varandra.
  talmannen gör en bedömning av hur stort stöd varje förslag har och anger vilket som är att betrakta som huvudförslag.

  Om någon då begär votering är nästa steg att utse motförslag till huvudförslaget.

  De yrkanden som inte blivit huvudförslag ställs mot varandra
  på samma sätt som tidigare där ett förslag ställs mot det andra genom att antas vara motförslag.

  Om någon begär votering inleds kontrapropositionsvotering.
  Om det bara finns två alternativa motförslag ställs de mot varandra i en votering och det vinnande förslaget blir motförslag till huvudförslaget.

  Om det finns tre eller fler alternativa motförslag är det motförslag som talmannen angivit huvudmotförslag som ställs mot övriga.
  Kammaren ska nu välja ett motförslag till huvudmotförslaget.
  De kvarvarande förslagen ställs mot varandra tills ett motförslag kan ställas mot huvudmotförslaget. Vid behov upprepas processen i flera steg.
  SD kommer att få sitt motförslag bortvoterat initialt, och kommer som seden lär sedan rösta på det förslag de anser vara minst dåligt.
  S.W

  SvaraRadera
 15. Det är detta allt handlar om, vilken budget kommer sd att stödja, så tidigare voteringar är inte så viktiga, för sd, det kommer ändå att bli bortspelade, med det blir likväl ett triangeldrama, eftersom både s och m är skoningslösa myglare sedan ungdomsförbundstiden, så ingen litar på den andre, dvs det blir fångarnas dilemma. Så det är nog bara att ta det pianom, SD har utslagsröst, och fäller den budget de ogillar, och de andra blocken kan bara göra som 2014, dvs att sesig besegrade och lägga fram uppsplittade budgetar för att inte göra SD till enväldig domare :-)
  dvs den budget vinner som får det andra lagets tysta medgivande genom att endera lägga ner, eller lägga uppdelade budgetar inom resp konstellation.

  Kontrapropostionsordningen är alltså inte oviktig, och det är väl här det blir kattrakande inom alliansen om budgeten, eftersom det ska kompromissas på kort tid och den som för dessa förhandlingar får inte bli kokt och stekt av sina egna när det brakar löst.

  Till detta kommer mp som inte är helt pålitliga, så det kommer att bli en mygelfest av guds nåde vid jämnt valutslag, och demokratisk driftkuku, eftersom malla är beroende av sd, genom att visa att de inte är beroende, eftersom det inte går att förbjuda sd att rösta på ett annat förslag, för att svinhugg går igen. Den där matchen har bara börjat och kommer bli storslagen retorik, hur man ska söka makten utan att vara beroende av sd.
  Lycka till, väljarna avgör. Udda eller jämt, det är frågan, bland flera.
  S.W

  SvaraRadera
 16. dll files fixer crack Thanks for this post, I really found this very helpful. And blog about best time to post on cuber law is very useful.

  SvaraRadera
 17. malwarebytes crack Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me.

  SvaraRadera
 18. Such a nice and helpful piece of information. I’m so happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. zebra-designer-pro-crack

  SvaraRadera
 19. https://mensanen.blogspot.com/2016/09/muslimska-brodraskapet-bygger-moske-i.html?showComment=1538098299669#c6247781375844425006

  SvaraRadera
 20. Here's the softwares that you can use free. You guys just visit our site and get all the latest and older softwares Magic Photo Recovery Crack Kindly click on here and visit our website and read more.
  Magic Photo Recovery Crack
  Free Netflix Crack Free Download
  ESET Internet Security Crack
  SolidWorks Crack Free Download
  aSc timetables Free Download

  SvaraRadera
 21. This article is so innovative and well constructed I got lot of information from this post. Keep writing related to the topics on your site. Camtasia Studio Crack

  SvaraRadera
 22. LawGranny is the Best Law website to serve you in your legal matters.

  The definition of Medical negligence is the failure to do something that a [reasonable person] would do or the doing of something that a [reasonable person] would not do.

  Wattpad web is an international company primarily based in Toronto. It was founded in 2006 by two Canadian teenagers; Atir Biddari and Allen Lau, who both wanted to read great stories on the internet,

  Yah00 is a web services search provider. It was founded 1996 by Jerry Yang and David Filo.

  SSOID or Single Sign On (SSO) is an identity management service that allows users to access web-based services of multiple sites.
  Introduction To Dindi Resorts
  Dindi Resorts is a private and exclusive resort on the island of Boracay, Philippines. It is located in Barangay Diniwid and has 54 3-bedroom suites ranging from 500 sq feet to 850 sq feet. The resort's facilities include swimming pools, 24-hour room service by butlers, limousine services, spa, fitness, and massage rooms.

  SvaraRadera
 23. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!
  norton utilities activation code free
  adguard serial key
  araxis merge serial number
  1click dvd copy pro free download
  bitwig crack
  Crack Like

  SvaraRadera
 24. I was very happy when I found this place on the Internet.
  I have to thank you at least once for this amazing read !!
  I definitely liked it a bit and you saved it too
  See something new on your site as a favorite
  edius pro crack
  idevice manager pro crack
  serum vst crack
  avast file server security crack

  SvaraRadera
 25. It's fascinating to visit this website and read all of your friends' opinions.
  While I am interested in the subject of this piece of writing, I am also excited to
  acquire familiarity
  reaktor crack
  x264 video codec crack
  letasoft sound booster crack
  half life counter strike cd

  SvaraRadera
 26. I personally use this application and have seen no flaws or concerns, thus I believe it is the greatest option.
  I've discovered that having a wide range of language abilities and resources has been quite beneficial to me.
  gstarcad crack
  apoweredit crack
  pycharm crack

  SvaraRadera
 27. I believe your work will bring joy to many people in the future. May your creativity shine bright in the days to come.
  backup4all pro crack
  officesuite pro apk crack
  affinity photo crack

  SvaraRadera
 28. Great post, but I wanted to know if you can write
  something else on this topic? I would really appreciate it if you can explain this.
  A bit more. Appreciation
  mixcraft crack
  universal keygen crack
  final draft crack
  app builder crack

  SvaraRadera
 29. You have a great site, but I wanted to know if you know.
  Any community forum dedicated to these topics.
  What was discussed in this article? I really want to be a part of it.
  A society in which I can obtain information from others with knowledge and interest.
  Let us know if you have any suggestions. I appreciate this!
  windows server 2016 crack
  ashampoo antivirus crack
  driver genius pro crack
  iexplorer crack

  SvaraRadera
 30. Window 7 Crack The clients get 100% unique Microsoft permit that can be actuated straightforwardly on the authority Microsoft site. Besides, it offers a lifetime permit which demonstrates that it doesn't offer a membership administration and doesn't expect one to recharge it time for an expense.

  SvaraRadera
 31. Hello! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old roommate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
  drivermax pro crack
  easyuefi enterprise crack
  filezilla crack

  SvaraRadera
 32. Wow, amazing block structure! How long
  Have you written a blog before? Working on a blog seems easy.
  The overview of your website is pretty good, not to mention what it does.
  In the content!
  vstpatch.net
  TunesKit AceMovi Crack
  Easypano Tourweaver Crack
  VisualSVN Server Crack
  HTTP Debugger Pro Crack
  ALLPlayer Crack

  SvaraRadera
 33. This software is useful for any designers who need to create 3D structures. This is simple to use. Because of its unique characteristics, this software is fantastic. It's quick and simple to use. This is something I truly appreciate, and you should try it out by following the link.Solid works

  SvaraRadera

 34. What a wonderful way to screw people over. This site will help me find and use a lot of software. Do this and let us know. Thanks for sharing Chimera Tool Crack. Click here to visit our site and read more.
  They? I know this is a problem, but I was wondering if you know where I can get the captcha plugin for my comment form.
  I use the same blogging platform that you have and have.
  Is it hard for you to find it? Thanks!
  msi afterburner crack
  icecream screen recorder pro crack
  recover my files crack
  foxit reader crack

  SvaraRadera
 35. Hello Dear, I love your site. Many thanks for the shared this informative and interesting post with us.
  Imageburn Crack

  SvaraRadera
 36. I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot.I hope to have many more entries or so from you.
  Very interesting blog.https://crackplus.org/
  Steinberg Nuendo Crack
  ApowerREC Crack
  SuperAntiSpyware Crack

  SvaraRadera

 37. Your Post is very great and I really appreciate your Post.
  https://crackedway.com/vinylmaster-cut-crack/

  SvaraRadera

 38. This is a good time to make long term plans and it's timely.
  Have fun. I have read this post, and if you will excuse me, I would like to advise you on interesting topics or tips.
  You can write the following articles on this topic.
  I want to read more topics on this topic!
  english stories english short stories with moral value What is the factorial of 100

  SvaraRadera
 39. I guess I am the only one who came here to share my very own experience. Guess what!? I am using my laptop for almost the

  past 6 years, but I had no idea of solving some basic issues. I do not know how to

  Download Cracked Pro Softwares
  But thankfully, I recently visited a website named Crack Softwares Free Download
  crack2dl.com
  aSc TimeTables crack

  SvaraRadera
 40. I guess I am the only one who comes here to share my very own experience guess what? I am using my laptop for almost the past 2 years.

  cinema-4d Crack

  minitool-power-data-recovery Crack

  youcam-makeup-pro Crack

  SvaraRadera
 41. Here at Karanpccrack, you will get all your favourite software. Our site has a collection of useful software. That will help for your, Visite here and get all your favourite and useful software free.
  karanpccrack
  Mirillis Action Crack

  SvaraRadera
 42. I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
  PhotoLine Crack
  SparkBooth Crack

  SvaraRadera
 43. I am very impressed with your post because this post is very beneficial for me and provides new knowledge to me.
  DiskGenius Professional
  AOMEI Backupper
  SAM Broadcaster PRO

  SvaraRadera
 44. I am very impressed with your post because this post is very beneficial for me and provides new knowledge to me.
  Global Mapper
  Dragonframe
  CyberLink PowerDirector

  SvaraRadera