Sidor

tisdag 15 mars 2016

Asyljurister diar skattemedel

Redan när Migrationsverkets rapport släpptes noterade jag en intressant kostnadspost nämligen post 1:6 (ersättning till offentliga biträden). I den offentliga debatten finns det en del migrations"experter" som ofta uttalar sig. Ibland är dessa "experter" jurister som jobbar med asylärenden. Ni vet säkert vilka några av dessa är. Jag har tidigare påpekat att de s.a.s. talar i egen sak då det finns pengar att tjäna (skattepengar att dia) även från detta håll avseende migrationshaveriet.

Nu har Expressen plockat upp denna "nyhet" då de upptäckt att Hells Angels husadvokats byrå sysslar med detta.

Totalt betalade Migrationsverket ut drygt 342 miljoner kronor till juridiska ombud under 2015 - nästan motsvarande en miljon kronor per dag.
Bara de tjugo största byråerna fick under 2015 sammanlagt 58,2 miljoner kronor i intäkter.


Enligt Expressens uträkning fick den byrån 5,2 miljoner för 80 ärenden. Dvs 65 000 per ärende.
Offentliga biträder får kostnadsersättning med 1323 kr i timmen ex moms. För 2015 var det 1302:-. Vilket innebär att juristen i Expressens fall lägger 49h per ärende.

Hur många av de 163 000 som kom 2015 som kommer få offentligt biträde kan man fundera på. Migrationsverkets prognos skriver försiktigt upp kostnaden till 400 miljoner i år och 610 miljoner 2018.

Reglerna har dock skärps varför det inte förefaller troligt att den prognosen håller (fler asylprocesser). Jag tror vi kommer se en miljard i allmosor till advokatkåren redan 2017.


13 kommentarer:

 1. Utlandssvensk15 mars 2016 10:10

  Ja, det är ingen brist på allmosor! Hittills verkar asylboomen mest leda till att det skapas förmögenheter eller höga inkomster för vissa grupper, om man endast tittar på rent ekonomiska effekter.

  Så länge räntan är noll och staten kan ordna sin upplåning med nytryckta pengar från Riksbanken kan man ju inbilla sig att hela cirkusen kan gå vidare. Men det är bara de länder som finansmarknaden har högst förtroende för som kan leva så (åtminstone just nu), det fungerar inte för mindre stabila länder som t.ex Brasilien.

  Min uppfattning är att Sverige nu upplever ett "Wile E. Coyote moment", dvs. vi står redan utanför klippkanten men hovrar i luften för att vi inte har tittat ner. Med detta menar jag att den underliggande skadan i landet är så massiv att det är helt säkert att det kommer att sluta med ett spektakulärt sammanbrott, men få har riktigt insett detta och därför fortsätter landet att ticka på ungefär samma sätt som förut.

  SvaraRadera
 2. Detta borde väl vara rätt lätt att spara på. Är väl knappast så att någon FN-konvention föreskriver 49 h advokat á trettonhundra spänn.

  Legalt vrängande verkar fö vara en murbräcka illegala migranter använder överallt. Hong Kong överväger fn att frånträda FN:s Tortyrkonvention då illegala (främst indier, pakistanier och vietnameser) använder den för att pressa den rika autonoma regionen. Hong Kong har biträtt konventionen gm fastlands-Kina (där givetvis ingen indier skulle komma på tanken att stämma kinesiska staten) men undersöker alltså nu möjligheten att frånträda.

  Det är alltså ett universellt problem att rika länder med "rule of law" parasiteras på av illegala lycksökare från korrupta failed states med hjälp av tex tortyr- och flyktingkonventioner som missbrukas.

  SvaraRadera
 3. Utlandssvensk15 mars 2016 10:23

  @ 6-10
  "Hong Kong överväger fn att frånträda FN:s Tortyrkonvention"

  Många av FN konventionerna har blivit helt orimliga. i grunden finns det två stora orsaker:
  1. Äldre konventioner som skrev utifrån förutsättningar i västvärlden har kommit att användas av folk från tredje världen på ett sätt som aldrig var avsett.
  2. Nyare konventioner som kännetecknas av rent hallelujatänkande och är i praktiken omöjliga att följa, t.ex Barnkonventionen.

  I Schweiz har man haft en öppen debatt om att helt frånträda Flyktingkonventionen. Jag tror att det blir folkomröstning om detta i framtiden. Vidare finns det flera andra länder som nog kan tänkas säga upp den konventionen, t.ex Frankrike om Le Pen blir president eller Holland om Wilders får inflytande.

  Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter sitter väldigt löst och flera länder rör sig mot åtgärder mot Islam som är svåra att förena med den konventionen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett motsättning som finns är ju den som Trägårdh mfl tagit upp, nämligen motsättningen med att se diverse konventioner helt överordnade allt, även de egna medborgarnas rättigheter. Ofta står den internationella "moralen" genom konventioner i direkt motsats till nationens ansvar för medborgarna. Allt till alla är ju en omöjlig ekvation, men låt oss pröva den igen och igen.

   Radera
  2. utlandssvensk15 mars 2016 11:01

   @ Tartarus,

   Det finns en väldigt spridd uppfattning i Sverige att vi är någon form av "Bror duktig" vad gäller att tillämpa konventioner och att många problem går att hänföra till detta. Men det stämmer absolut inte.

   I verkligheten kännetecknas Sverige av ett extremt vårdslöst och cyniskt användande av konventioner. I de fallen där det passar den rådande "värdegrunden" används konventionerna för att motivera saker som ligger långt utanför deras tillämpningsområde. Men när det inte passar skiter man fullständigt i dem.

   Jag har läst en helt del folkrätt och satte mig in i saken för 10-20 år sen och Sverige stod länge ut som det västland som fick flest fällande domar mot sig pga. Europakonventionen. Men detta är nästan okänt i landet.

   Om vi bara titta på migrationsområdet har Flyktingkonventionen länge haft nästan ingenting att göra med de regler som tillämpas i Sverige. Ytterst få av de som har fått asyl uppfyller verkligen kraven i konventionen. Likväl har man i flera decennier låtsats som att allt är drivet av konventionerna.

   Faktum är att Migrationsverket under en period på sin hemsida hade satt upp de svenska reglerna men helt fräckt påstod att det det var reglerna från konventionen! Vid det tillfället kontaktade jag både myndigheten och pressen för att påtala detta, men ingen vidtog någon åtgärd!

   Som ett exempel på att man samtidigt helt struntar i konventioner när det passar, kan man nämna det helt otroligt uppseendeväckande faktumet att HD helt öppet gick ut och erkände att den svenska HMF lagstiftningen stod i strid med Europakonventionen, men samtidigt inte såg något behov av att ändra lagen. Detta skedde dessutom i det mest internationellt uppmärksammade svenska brottmålet efter Palmerättegången, nämligen fallet Åke Green.

   Radera
  3. En del av fällningarna hade samband med vårt skattesystem om jag minns rätt. Dvs det av få älskade skattetillägget, vilket ansågs som en dubbelbestraffning för samma brott om man också var föremål för skattebrott.

   Det jag menar är att man med hänvisning till "konventioner" ger hela världens medborgare rättigheter här. Precis som du skriver, Långt utöver vad konventionerna, som ofta är allmänt hållna, ger. Vi har ju det senaste 2 åren sett många hänvisningar till konventioner rörande Frågor om migration, Romer och gud vet vad.

   Radera
  4. Utlandssvensk15 mars 2016 14:05

   @ Tartarus,

   "En del av fällningarna hade samband med vårt skattesystem om jag minns rätt. Dvs det av få älskade skattetillägget, vilket ansågs som en dubbelbestraffning"

   Jo, det har aldrig funnits någon tvekan om att det där förfarandet stred mot Europakonventionens regler gällande vad man i Sverige kallar "dubbelbestraffning", men mer korrekt borde heta något i stil med "dubbelåtal", ty det som är förbjudet är att pröva folk flera gånger för samma brott.

   De andra stora områdena har varit häktningsregler och exproprieringar. Men det finns även mycket annat i svensk rättstillämpning som ganska säkert strider mot Europakonventionen, men där ingen orkar ta konflikten. Det är oftast hopplöst eftersom svenska staten bara struntar i om de bryter mot konventionen, alternativt drar saken i otrolig långbänk. I fallet med dubbelbestraffningen höll de väl på med det senare i minst 20 år, trots att det aldrig var någon tvekan om att de hade fel. Men förra året släppte de faktiskt en del som satt fängslade och har nu äntligen backat.

   "Det jag menar är att man med hänvisning till "konventioner" ger hela världens medborgare rättigheter här. Precis som du skriver, Långt utöver vad konventionerna,"

   Ja, och detta är väldigt lätt att inse, även utan att läsa någon folkrätt. De flesta västländer har i princip skrivit under samma konventioner och det är bara att titta på hur tillämpningen skiljer sig. Schweiz är här ett extra bra exempel, eftersom FN har stor närvaro i landet, varför man lugnt kan utgå från att de gör sitt ytterst för att verkligen följa gällande konventioner.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. @ Utlandssvensk, Tartarus

   Det här är ett mycket intressant ämne, och liksom Utlandssvensk tror jag att vi kommer att få se flera länder i Europa frånträda konventioner.

   Det för kanske lite för långt här men som du påpekar Utlandssvensk, så är Sverige snarast känt för att vara opålitligt, särskilt när man inser att man gått på nitar, som tex i dubbelsbeskattningsavtalet med Malaysia, där man ängnat sig åt flagrant "treaty override". Sverige är i själva verket en mycket opålitlig avtalspartner..

   Radera

   Radera
 4. Utlandssvensk15 mars 2016 10:39

  Angående advokater ska man kanske lägga till att den stora vinstlotten för den inte är själva asylmålen, utan alla brottmål som sen följer.

  Bara Södertäljerättegången kostade över 200 miljoner. Vad är totala kostnaden för alla brottmål? Troligen är 70-80% direkt invandrarrelaterad och mycket går ner i advokaternas fickor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Advokater stämmer nog när det gäller brottmål, men tittar man noga på asyl-"juristerna" är det få som har en formell jur.kand/juristexamen. Många asyl-jurister utnyttjar istället att "jurist" inte är skyddad titel...

   Radera
 5. Bilhandlarna gnuggar händerna när asyljuristerna köper nya A8 som aldrig förr.

  SvaraRadera
 6. Notera att Sverige avviker lite, genom att vi har:
  allmänna domstolar
  förvaltningsdomstolar
  specialdomstolar (korporativa domstolar, typ hyresnämnden, AD etc)

  I allmänna domstolar är det endera brottmål, dvs brottsling vs brottsoffer, (en form av tvistemål, där staten genom polis och åklagare sköter upplägget, försvarsadvokaten läser ofta inte ens ingen förundersökningen förrän på plats i rätten, så den businessen är de som den är.

  i tvistemål betalar normalt bägge parter sin del vid förlikning och förlorar man, åker man på den andres kostnader.

  men....

  i förvaltningsrätt,
  Den Svenske medborgaren vs staten, dvs när stat, kommun eller landsting gjort fel, så är beviskraven lägre, till statens förmån, normelt sker inte personlig inställelse, utan målen avgörs på handlingarna, tex om en socialtant knyckt ditt barn, så måste du överklaga till en förvaltningsdomstol, och, tatata

  det är du som betalar kostnaderna för ditt eget biträde, på andra sidan sitter en kommunjurist etc, betald med dina egna skattemedel.

  Så utländska medborgare har rätt till fri juridisk hjälp, där det är staten som har bevisbördan, och inte den flyktige, i förvaltningmål, är det omvänd, det är du som har bevisbördan att staten gjort fel, när en socialtant knyckte din unge, och det är dessutom du som får betala din egen jurist, och alla människor har inte kompetens eller kapital att processa mot kommun, stat eller landsting. Till råga på alla, ska man skicka in sitt besvär till den myndighet som begått ett fel, tex knyckt din unge, och om myndigheten sedan inte skickar ärendet vidare till förvaltningsdomstolen, tex de "råkade glömma" eller så brydde de sig inte att kommunicera beslutet tid, så blir det ingen prövning.

  kort och gott, individen är normalt chanslös mot staten, och det är individen som betalar med egna skattade kronor, flyktingar har det bättre, alla som kommer hit för en rättssäker prövning sedan mp, vp spelade ut moderaterna och sossarna efter valet, och sedan dess kunde det bara sluta på ett sätt. grattis mp, alla ska med, utom de som betalar kalaset, snart är köpfesten slut? Ju förr desto bättre. Tänk sedan skräckscenariot när Soc handläggare nu är privatiserade, och utför individärende på löpande räkning, och gör de som den som betalar dem, vill. Det är inget skräcksamhälle som hotar, det samhället är redan här. Staten är ond, om den inte kan kontrolleras av de som betalar, och Svensken förstår normalt inte att vi har en massa "rättigheter" på pappret, men rättigheterna kan inte prövas. Förvaltningslagen och kommunallagen är dessutom subsidiär, och någon vidare status är det inte heller, förvaltningsrätt, S.W

  SvaraRadera