Sidor

fredag 9 oktober 2015

Gräsrotsupproret mot migrationshaveriet

Politikerna säger att "vi" "tillsammans" ska lösa detta. Det de menar är DU. Alltså måste DU vakna nu.

Det torde nu vara helt uppenbart för alla att rikspolitikerna lever i en egen bubbla. De har helt enkelt ingen aning om vad som sker ute i verkligheten. Rapport efter rapport kommer från verkligheten, senast igår fick ju en sosse frispel på Morgan Johansson, efter lite partipiska fick han be om ursäkt. Faktum kvarstår dock att det går år pipan just nu.

Att hoppas på något från skattediarna i riksdagen är nog omöjligt. Däremot finns det faktiskt just dessa kommunpolitiker. De som måste hantera nya pålagor från regeringen i maskopi med FP & KD (nu tänker jag på tvånget att ta emot nyanlända).

Gå in på din kommuns hemsida och titta i mötesprotokollen från socialnämnden och byggnadsnämnden. Vad har man planerat för överraskningar för kommunens invånare?

Domstolsvägen

Är protokollet helt nytt finns möjligheten (inom 3 veckor) att som kommuninvånare överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är egentligen inte särskilt svårt att göra detta.

 • Den ska vara skriftlig och adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till den ansvarige på kommunen.
 • Den ska ha lämnats in inom tre veckor från det datum står i beslutet.
 • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
 • Du ska skriva vilka fel anser det finns.
 • Du ska hänvisa till vilken nämnd eller person som fattat beslutet.
 • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
 • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer.
 • Du har tre veckor på dig att göra din överklagan från och med datum som står i beslutet som du fått.

Överklagan kan vara förvaltningsbesvär eller en laglighetsprövan. I det förra fallet kan rätten ändra beslutet eller upphäva det. I det senare kan man enbart upphäva det. Om man är direkt berörd är det förvaltningsbesvär som gäller. Ex bygglov bredvid din tomt eller något annat som direkt berör dig. I annat fall är det laglighetsprövning som gäller.

Även om beslutet står sig i domstolen kan man förhoppningsvis fördröja det eller i vart fall få politikerna att tänka en vända till.

Vanliga beslut i en kommun bereds och handläggs i noga ordning av tjänstemännen, just för att allt skall gå rätt till. Detta tar tid. I nuvarande panikläge dunkar man igenom både det ena och det andra av politiska panikskäl. Jag håller det inte för otroligt att man rundar lagstiftningen i vissa fall.

Opinionsvägen

Maila dina politiker, ställ dem mot väggen. Hur tänker ni finansiera detta, är det med i liggande budget? Vad kommer ni skära ned på? Kommunen tar över försörjningsansvaret för alla kommunplacerade efter 2 år. Är det budgeterat? Är det lämpligt med en asylförläggning bredvid en skola? Varför kommer kommunens skattebetalare i andra hand, finns det bättre kommuner att flytta till och ta med sig sitt skatteunderlag.

Prata med grannar, föräldrar på skola och dagis. Vet ni att osv... de flesta har inte en susning om vad kommunerna sitter och beslutar tills dess de står inför fullbordat faktum.

Bifogar lite länkar med ammunition för en dialog med DIN förtroendevalde.

Om skattehöjningar hos bloggrannen Fnordspotting
SKL:s rapport
8900 asylsökande de senaste 7 dagarna
Daniel Schützers utbrott på Morgan Johansson

Låt gräsrotsupproret börja!Tecknar Olle har en fin bild nedan. Oklart om man kan visa den men jag får väl ta bort den om det kommer klagomål.
5 kommentarer:

 1. Det hjälper inte eftersom balanserna fortsätter att öka. Det behövs ett föreläggande om stopp som fortplantar sig genom systemet så att det slutar flöda vid Europas södra gränser, men först sedan flödet stoppats vid Sveriges gränser.
  Vad ingen förklarar är vad som händer när dessa flyktingar blir gamla. Idag motiveras strömmarna med att de skall ta hand om de gamla och att de skall klara av att bära välfärden. Men då måste man för all evighet ta in allt fler människor per generation för att ta hand om den föregående generationen äldre. Då blir det ingen monetär bubbla, utan en mänsklig. Monetära bubblor resulterar i konkurser, mänsklig bubbla resulterar i svält och krig. De som främjar detta i liberalismens eller godhetens namn bör genast omyndigförklaras eller sättas under god man. De skall absolut inte inneha förtroendeposter.

  SvaraRadera
 2. Spännande initiativ, det finns många exempel på hur lagar och regler rundas med motivering att "omständigheterna" kräver det. I fall av, faktisk eller upplevd, kris är det extra viktigt att lagar och regler inte sätts ur spel. Det är en fråga om rättssäkerhet. Många kommuner agerar idag på ett sätt som inte är i linje med deras uppdrag, och ibland direkt lagstridigt.

  Kommunens ekonomi- självkostnadsprincipen:
  Budgetar som kommunen lägger skall gå ihop, blir det underskott ska de snabbt täckas och regleras i de kommande tre årens budgetar, som ska planeras löpande. Självkostnadsprincipen är den princip som reglerar att kommunens budget ska gå ihop. Försäljning av kommunal verksamhet och tillgångar får inte användas för att finansiera kommunens löpande utgifter.
  Mer information: http://www.lag24.se/a/kommunens-ekonomi-och-budgetprocessen

  Många kommuner bygger idag campingar och andra åtgärder för att snabbt erbjuda boende till olika grupper, tex EU-migranter, trots att dessa inte är kommuninnevånare.
  Det strider mot likställighetsprincipen om inte alla i kommunen har tillgång till dessa, Kommunallagen Kapitel 2, §2: "Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." Det strider också mot Kapitel 2, § 7 om kommunerna driver camping för andra än kommuninnevånare: "Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget." Är campingar eller stöd endast riktad till en speciell nationalitet, strider det både mot svensk diskrimineringslagstiftning och EUlagstiftning som förbjuder ojämlik behandling pga nationalitet, FEUF artikel 18 "Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden." Det kan också vara olagligt statsstöd när kommunen subventionerar camping, eller driver den i egen regi för skattepengar: https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsst%C3%B6d


  SvaraRadera
 3. www.folketsdemonstration.se
  Skriv på protestlistan nu och åk till Sergelstorg den 1/11 för att hjälpa till att få slut på de här dumheterna.

  SvaraRadera
 4. Förutom förvaltningsdomstolarna kan man anmäla till Konkurrensverket:

  Kommuner som subventionerar och driver camping för vissa grupper:
  http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/tipsa-oss-om-konkurrensproblem/

  Kommuner som avtalar om asylboenden utan att upphandla:
  http://www.konkurrensverket.se/upphandling/tillsyn/tipsa-oss-om-upphandlingsproblem/

  SvaraRadera
 5. Ja, och det är ingen såpbubbla precis.

  SvaraRadera