Sidor

torsdag 7 juli 2016

Svenska flaggan provocerar

Man blir ju helt matt av denna idioti. Iofs är jag inte förvånad, men en hel hög med identitetspolitiker och tyckare gick i taket när KD hade svenska flaggan som bakgrund vid EBT framträdande.Jag undrar när VP mfl tycker man får använda flaggan. Jag har den på uniformen, vad symboliserar det måntro?

Naturligtvis borde det vara självklart att Sveriges folkvalda använder svenska flaggan mer frekvent, med stolthet. Se på USA eller Frankrike om ni vill lära er lite om hur man med stolthet använder flaggan.

8 kommentarer:

 1. Veronica Palm (som knappast platsar i Mensa med sin knappa tvåsiffrighet) försöker bara stjäla Svenska Flaggan till Svenska Modellentjuvgodset!

  SvaraRadera
 2. Tja, är det så konstigt att Veronika Palm uttalar sig på detta vis, varför skälla räven för att den tar höns? Det är dess natur. Palm och MPs Maria Ferm är de som orkestrerat asylpolitiken som ledde fram till migrationshaveriet och de två som helst sett svenska flaggan ersatt och uppeldad på historiens sophög.

  //Roten till det onda

  SvaraRadera
  Svar
  1. Palm med vänner ser sig som upphöjda. Power women. Chakra öpppnade.

   https://www.youtube.com/watch?v=sHRbbGq1CiU

   Radera
 3. Finns det någon med talang på kd vore det ju inte så svårt att skriva ett poängvinnande svar och en poängvinnande motfråga. Antagligen kryper de istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser en dimension med blå bakgrund och gula streck. En tredje dimension sticker rätt ut med blå gångbro. Är det så de tänkte? Blått gult i d1 och blått i d2?
   Det är så svårt med symbolism, när betraktaren läser in sin egen föreställningsvärld. Lämpligt vore att i twitterinlägg två skriva vad man tolkat det som.

   Himmelen är i bakgrunden och Thor har gått i motsatt riktning mot underjorden, är det så de menade?

   Tre visa män i bakgrunden och ett gult hus. Mörka streck i taket. Hjälp det är så komplicerat. Någon hjälp mig!

   Radera
 4. ett alternativ hade kunnat vara FNs eller EUs flagga. Det intressanta är trots allt att EU frågor tonats ner så in i h-e fram till nu. Våra ledare har självfallet tonat ner hur mycket makt ma

  n delegerat bort, och det inte bara i Sverige, sannolikt har detta straffat sig. Visserligen har allt fattats på demokratisk grund, mycket har blivit fantastiskt bra, men man har sas tonat ner vad som varit mindre bra (ansvarsutkrävandet) vilket nu rekylerar, så ska det vara i en demokrati.

  Grundfördragen
  Sex stater ratificerade EKSG-fördraget.

  Grundfördragen reglerar unionens:
  principer, befogenheter och funktioner och
  utgör Europeiska unionens rättsliga grund.
  Unionen är en egen juridisk person, vari medlemsländerna ingår.

  EU:s två grundfördrag är:
  1. EU-fördraget (fördraget om Europeiska unionen)
  2. EUF-fördraget (Fördraget om EUs funktionssätt).

  EU-fördraget innehåller bestämmelser om unionens principer, mål och institutioner. I fördraget återfinns också bestämmelser om fördjupade samarbeten och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

  EUF-fördraget innehåller bestämmelser om unionens befogenheter, politik, inre och yttre åtgärder, utomeuropeiska länder och territorier samt institutionella och finansiella bestämmelser.
  Därtill räknas fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen(Euratom-fördraget) som ett slags grundfördrag, trots att Europeiska atomenergigemenskapen är ett samarbete utanför unionens ramar.
  Detta håller nu på att övergå till någon slags energiunion, och det verkar inte heller uppmärksammas.
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/energiunionen_H206FPM23

  Ändringsfördragen
  Lissabonfördraget är det senaste av ändringsfördraget.

  Ändringsfördragen omfattar de fördrag som i efterhand ändra grundfördragen.
  (att koka grodan långsamt)

  Ändringsfördragen utvecklar samarbetet i takt med
  - utvidgning
  - ekonomisk härdsmälta i sydeuropa
  - nya frågor aktualiserats
  - nya problem/utmaningar uppstår
  - önskan att fördjupa den europeiska integrationen.

  Dessa fördrag är:
  - fusionsfördraget
  - europeiska enhetsakten
  - Amsterdamfördraget
  - Nicefördraget
  - Lissabonfördraget.


  Ändringsfördragen --> konsolidering av samarbetet genom ökad överstatlighet i form av kvalificerad majoritet istället för enhällighet och genom förenklade bestämmelser om institutionerna. Fördragen har också inneburit att unionens befogenheter har utökats till att omfatta helt nya politikområden.

  Genom Lissabonfördraget introducerades unionens befogenhetskatalog,
  som fastslår vilka unionens befogenheter är och att varje befogenhet
  som inte givits unionen tillhör medlemsstaterna. (det var väl dessa frågor Cameron med rätta lyfte, och ville efterhöra med demos, vad de tyckte, och svaret var nog ganska tydligt. Cameron kommer gå till historien som barnet i Kejsarens nya kläder, och det är inte illa. Nu börjar debatten om EEs kompetensområden, och befogenheter, befogenhet hänger nära samman med "behörighet" och med "ansvar" Det är detta som demos fattar intuitivt, mumlande skägg, och då kommer det ett besked. Bara att ta skeden i vacker mun och niga, som det ska vara när haspen är på.

  En trolig utveckling nu är att "fel" sida vinner i Österrike, (och med hyfsad marginal, så soffan kanske reser sig), sedan tar Holland striden, inte om utträde, men om vilket EU de ska vara en del av (eller inte) och sedan Frankrike, fasiken vd spännande det är med demokrati. och sedan alla turerna i England, detta kommer att vända på mycket. Alla barnen i sandlådan har bytt ut namnen på sin hink och spade, KD och Ebba har inte gjort någon sämre positionsförflyttning än någon annan, vindkantringen är intressant, hur de söker med ljus och lykta efter argument. I år kommer moderaterna ut sist, det är en stor fördel, att kunna sammanfatta och sätta en agenda som landar rätt, stor fördel för den försiktige generalen. EU-frågorna kommer att bli mycket intressanta, eftersom det går att anta att långa farbrorn sitter på stalltips som inte alla andra kommer i närheten av. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var det Maud menade med "smalare men vassare". "Mer omfattande och ingripande" är ett mer korrekt uttryck. Gång på gång har läpparnas bekännelser visat sig inför en okunnig folkopinion. Man har sagt en sak och gjort diametralt motsatt, fast egentligen inte.
   Nu trycker vi andra bromsen i botten, hivar tag i handbromsen och vill stillastående kontrollera fordonets kondition och vägens underhåll innan politikerna gasar iväg. De vill däremot gasa mer och mer, via utökade befogenheter som de själva tilldelar sig.
   Vet således politikerna vad de pratar om, eller låtsas de veta på grund av att någon rådgivare påstått att en viss innebörd går att utröna ur en viss textmassa på tusentalet sidor? Dessa tusen sidor tillsammans med andra texter på tiotusen sidor bildar en ganska intressant helhetsbild som först nu gör sig påmind i realhandlingar.

   Radera
  2. Rörande befogenhet och ansvar.

   Man vill ha befogenheterna men inte ansvaret. Ansvaret utkräver man av diktatorer via blodbad. Själva gömmer man sig i grupp.

   Den som gömmer sig i grupp, blir gruppbestraffade. De som bekänner sig till ett "vi" som begår vissa handlingar kommer att straffas som ett "ni" eftersom "ni" ansåg er ha rätten på er sida. Ni manipulerade fantasivärlden (den som föregår manifestationen) för att låtsas ha större befogenheter än i själva verket hade. De sovande folken lade på minnet.

   Skakandet av asken har endast börjat. Snart faller de ruttna frukterna till marken. Vi som anar mer väntar på höststormen.

   En storm som krossar flera mentala fängelser. Ur vilken kraften kommer. Jag skriver suggestivt, för det blir en bra effekt. Kryddan på bloggen och såsen i påsen.

   Radera