måndag 18 februari 2019

Migrationsverkets nya prognos

Som ni kanske vet har jag under flera år återgett och kommenterat Migrationsverkets prognoser.

Migrationsverket har utmärkt statistik för den som vill ta reda på hur det verkligen ser ut på migrationsområdet. För några år sedan hade MV konstant fel och underskattade migrationsströmmarna, men på senare år har man allt mer lyckats pricka ganska rätt.

Till skillnad mot vad svenska Regeringar brukar säga så är en mkt avgörande faktor för migrationsströmmarna, hur det ser ut längre söderut i Europa. Kommer man inte in i Europa så kan man inte koma till Sverige oavsett.

En faktor som påvekar migrationen till Europa just nu är att Italien stängt gränserna, en annan mkt viktig faktor är att Spanien utlyst nyval till april. Den sittande socialistregering har under sina 9 månader lyckats med konststycket at först försöka öppna alla spanjorers hjärtan och ta emot Aquarius samt ta bort vissa taggtrådshinder i Ceuta och Melilla, för att därefter när det backlashade hos spanjorerna försöka få kontroll på migrationsfrågan igen. Men skadan var s.a.s. redan skedd och det mkt konservativa nya partiet VOX har mot "allas" bedömning gått kraftig framåt i Spanien. Som jag skrev tidigare så blev det regimskifte i Andalusien där högern tog makten för första gången sedan Francos död, med hjälp av VOX.

Efter valet tror jag att högern kommer vinna i Spanien och man kommer likt Italien införa mkt hårda restriktioner kring migrationen, detta talar för att rutten via Turkiet Grekland är den enda som återstår. MEN med de utökade möjligheterna för alternativt skyddssökande att kunna ta hit familjerna kommer många försöka få hit (till SE) ett ankare för att helt legalt sedan flyga in familjen (de senare behöver alltså inte åka gummibåt utan kan flyga in).

Siffrorna I prognosen nedan, som jag tror är ganska nära sanningen. Jag tror dock att mängden anhöriginvandrare och ankare kommer öka mer än vad verket prognostiserar.

Men om vi utgår från prognosen så kommer alltså 65,000 nya personer komma till SE. Detta till ett redan hårt ansträngt samhälle där många delar av den sk välfärden larmar om att man inte klarar av sitt uppdrag.

Notera även att utslussningen till kommunerna fortsätter i högt tempo. 26,000 personer skall ta del av kommunerna service. Troligen kommer arbetslösheten vara fortsatt hög hos dessa personer och kommunerna ta över försörjningsbördan efter två år. Framtidsutsikterna för de kommunala ekonomierna är alltså fortsatt högst tveksam, ngt som påpekats för döva öron under många år.

Det mest patetiska i cirkusen kring migrationen är att migrationsminister Morgan johansson för öppen ridå dels talar om att det måste finnas medmänsklighet, samtidigt sitter han och skickar ut meddelanden på sociala medier om att mängden asylsökande är rekordlågt. För det första är 65,000 inte rekordlågt (man ska alltid tala om totalen inte bara antalet asylsökande), och framförallt så är 65,000 till ett redan överbelastat system något helt annat än 65,000 till ett system med extra marginaler. Är glaset fullt så är det liksom det.

De kommande 4 åren kommer inget göras för att vända skutan. Jag har redan tidigare sagt att mandatperioden 18-22 kommer få det mycket svårt och så kommer det bli. Men det kommer bli ännu värre 22-26. 18-22 kommer man i möjligaste mån fortsätta lämpa över allt på kommunerna och dessa kommer ev klara sig med näsan över vattenytan till 22, men sen är det garanterat stopp. Perioden 20-22 tror jag vi kommer se fler och fler kommuner med mkt allvarliga problem och detta kombinerat med att rikspolitiker låtsas som det regnar kommer enbart gynna ni vet vem.....

Men en pågående möjlig pyspunka på bostadsmarknaden och en krona som försvagas mot € så blir det alt svårare med en exit ur SE, men jag tror att chansen finns kvar ett litet tag till (för de som är beroende på att kunna sälja bostaden och få någorlunda betalt). De som redan är rätt rika tror jag i stor utsträckning redan funderar eller har en backup plan. Som i alla ekonomiska påfrestande tider så är det de svagaste som drabbas hårdast.

Tillståndsärenden

Asyl 2019
Omkring 21 000 ärenden vänta inkomma, varav cirka 1000 är ensamkommande barn.
Omkring 37 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 22 000 förstagångsärenden.
Anknytning (asyl och övriga tillståndsärenden) 2019
Omkring 56 000 ärenden väntas inkomma, varav cirka 44 000 förstagångsärenden.
Omkring 60 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav cirka 49 000 förstagångsärenden.
Medborgarskap 2019
Omkring 104 000 ärenden väntas inkomma.
Omkring 81 000 beräknas bli avgjorda.

Mottagning och återvändande

Kommunmottagning (bosättning) 2019
Cirka 26 000 nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i kommunerna i år.
Cirka 10 000 är anhöriga som sökt på anknytning.
5 000 är kvotflyktingar.