torsdag 29 september 2016

Löfven öppnar för att riva tillfälliga migrationslagen

Vår statsminister har gjort en längre intervju med DN.


Av den framgår ett par intressanta saker. 

Till att börja med tycker Löfven att Mp visat en otrolig regeringsduglighet. Det han teoligen syftar på är att man gav upp sina hjärtefrågor för att få sitta kvar vid makten. Jag tycker snarare det visar på en ryggradslöshet om något. Vad som gäller i övrigt har varit ett rent haveri med islamister, gråvargar, kulturmarxism och bortkastade skattemedel (ni minns väl förbifart Stockholm).

Naturligtvis skall det pratas SD. Jag antar att SD tackar och tar emot. Det smått komiska blir jämförelsen med flaggor, jag har ingen aning om det stämmer ang svastikor hos SD, men man skall inte lasta sten i glashus. Löfvens stödparti V(pk) har fortfarande blodsbesudlade flaggor med hammaren och skäran på sina möten. Idag alltså, inte för 30 år sedan. En mkt anmärkningsvärd utsaga är den om asylreglerna. Löfven tänker alltså ev ändra dessa efter 2 år och med säkerhet förändra dem efter 3 år. Man har alltså inte lärt sig ett smack.


Sen talas det lite om hjälp i närområdet. Jag minns våren 2014, då var det absolut tabu att tala om det. Rasiststämpeln hängde direkt i luften. Men nu talar alla om det och Löfven passar också på att ljuga lite, ni minns väl att man skar ned på biståndet med 8 miljarder för att ge till Bert Karlsson och andra HVB hem ägare för att ge husrum åt ensamkommande?

För de hundratals miljarder Sverige nu lägger på att hjälpa ett fåtal, hade man kunnat hjälpa alla flyktingar från Syrien i dess närområde, och fått pengar över....Löfven kör också vidare på myten om kompetensregnet. Notera att han använder "stor del" högutbildade. Och "några stycken" lågutbildade. När förhållandena är de helt omvända. Ljuger han eller är han dåligt påläst?

Sammanfattningvis för jag intrycken att Löfven inte har en aning om vad han pratar om, plattityderna staplas på varandra,muppblandade med medvetna eller omedvetna lögner.

Nedanstående klipp om hur han skall lösa integrationen får illustrera detta. Kompetenskartläggning och validering.....Rent pladder helt enkelt. 
35 kommentarer:

 1. Idag är 54% av de arbetslösa utrikes födda. Beror det på rasism från det svenska samhället? Eller på dålig matchning mot arbetsmarknaden i kombination med att det är bekvämt att leva på bidrag och i många fall ger mer pengar i fickan i slutet av månaden. Skulle det locka att arbeta om du får mer pengar för att stanna hemma?

  Den rasistiske, arbetande, svensken försörjer nu inte bara sig själv och de som tillfälligt blivit arbetslösa, utan även ett grupp som likt forna tiders präster lever på tionde från den arbetande delen av befolkningen.

  Frågan är då:

  -Tycker du att detta är en rimlig användning av skattemedel?

  -Ska vi rent av låna pengar, genom staten, för att försörja en större andel arbetslösa migranter?

  -Ska vi skära ner på samhällets övriga funktioner, polis, brandkår, sjukvård, skola, äldrevård, för att ha råd med detta?

  -Blir du mer eller mindre villig att betala skatt?

  En "utmaning" ligger framför oss (eller "problem", om man vill tala klarspråk).

  Vänligen
  Roten till det onda

  SvaraRadera
 2. Detta med sanning och relevans börjar brännas, det mest sannolika är att S-staben insett regeringsfrågan 2018, efter c och Fps ställningstagande så gäller i praktiken DÖ, och då är mp i praktiken vågmästare, så då måste man anpassa sig efter deras sanning, vilket var samma taktik som hövdingen tillämpade, och politik är ju en sport i värderingar, duperingsförmåga och osannolikt nog pålitlighet/tillit.

  Migration är mps hjärtefråga, miljön kan de offra, och så har det nog varit sedan 2002, så ska Löfven åt grytan igen, måste han laga den med mp och vp, och mitt i allt detta är det Kalle Anka på julafton genom att SD får antas fungera som den där hackspetten, som ställer till verkligheten lite när Kalle ska fånga fåglar genom ett objektiv.

  BTW om Vávra Suk – eftersom Janne J och alla kollegorna på nyheterna, behöver allt eldunderstöd de kan få, för nu är fan lös, alltså att det postmoderna hittepåfolket inte bara rekryteras till de högsta tjänsterna, utan dessutom inte drar sig för att rigga på hela överenskommelsen, om vad det är för grund vi står på, sanningsbegreppet. Sanning handlar i detta fall om makt, makt och pengar, och det är värderingar man köpslår, inte sanningar, och det är därför som allt kommer att gå åt skogen, de övergav upplysningsethoset tom på våra akademier, och blundar man för verkligheten som den är, så blir det hitte på, det är då som Jan Hellin kommer in som den där hackspetten och skapar en underhållande föreställning. S.W

  SvaraRadera
 3. Nu har vi begåvats med Ramberg som nyttig valarbetare, vilket balanserade för Putilov :-) och nu Hellin som tycker in, när Ohlsson av opportunistiska skäl ligger och kurar och väntar på nästa attack :-) och sedan väntar bara alla ¨på att någon ska intervjua Åsa Romson
  EU-nämndens ordförande sedan juni 2016, hon är rikets främsta i EU frågor som folkvald och borde vara en perfekt företrädare för Sverige nu när EU är konstitutionell kris efter hennes och hennes kamraters insatser i Sverige. EU-nämndens ordförande har rimligtvis en uppfattning efter EU-toppmötet.....

  Fantastiskt att Hellin gör jobbet som policyprofessionell postmodern värdegrunds-sakkunnig så otroligt bra, att förklara komplexa frågor som vår regeringsform, först i en debattartikel (ungefär som Ohlsson) trumpetandet, och sedan vända, fast inte på ett hederligt sätt, utan genom att tramsa bort frågan.

  Stort tack Janne J, (uppriktigt) för insatsen. Hellin klarar inte av jobbet att vara neutral, balanserad, sanningsenlig, relevant och inte ens konsekvent och det är sorgligt..., nä det är inte sant, det är skadeglädjande :-)

  nu har han skjutit PS och sig själv i foten. Detta kommer inte att gå bra :-) Tilliten till Hellin är under noll man kanske inte riktigt minus 273 K, kanske några grader varmare bland journalisterna på nyhetsred, nu har vi tom en "värdegrundskonflikt" om PS hela grund, som Hellin själv har bäddat för, grattis styrelse och vd, nu är i vart fall underhållningsvärdet tryggat på bekostnad av trovärdigheten, en liten detalj som säkert är utan betydelse för allmänheten, dvs uppdragsgivaren. S.W

  SvaraRadera
 4. H må vara ursäktad efter institutionaliseringen på Aftonblaskan, men de som rekryterade honom har nog inte tänkt igenom saken, det kommer bli precis tvärt om vad man tänkt sig (politiskt) och Hellin har i princip redan inlett samma marsch som Eliasson, dvs det faktum att politiken givit upp alla försök att vara intellektuellt hederlig genom de nya värdegrundsdiktat-en(uren)
  Åt Jan Hs egen värdegrund kan man inte gör mycket, men man kan hjälpa honom att se sig själv utifrån, så att han begriper att han nu kan sälla sig till skaran av nyttiga, gratuerlar SD, och det är en förbannad tur att nyhetsredaktionerna har kulor av stål, för annars skulle dessa mörkrets furstar ta över helt, att Jan H inte fattat någonting var oväntat, så någon har fått tala klarspråk med karl, och då uppträder han i studien och sätter igång med samma dikeskörningar som våra politiska ledare, dvs de klarar inte av relevansbegreppet, och relevans är något PS ska jobba med. Journalisterna måste bli bättre på att ta ledningen över politikern, HÖRRU du, nu har du valt att inte svara på frågan för tredje gången, du får rött kort. Vi frågar någon annan. Relevansen är central, eftersom sanningsbegreppet inte är meningsfullt om det inte är relevant, och tramsande, är helt enkelt förgörande, av en programchef som har lite att bevisa efter alla turer med Aftonblaskan.
  Vet inte om det är Hellin själv eller hans anställda som behöver eldunderstöd i det mestr grundläggande, om han ska reda ut detta, det är en för viktig fråga för att JH inte ska få konstruktiv kritik.
  Det kan dessutom ta lite tid att skola om sig från att vara Krösa-Majageneral och stormästare i fråga om den politik som fört oss ända hit, nu utger Hellin sig som någon slags "sakförare" :-)

  och saken, handar ytterst om regeringsmakten 2018, för nu ska SvT och SR balansera på en knivsudd, och lägga egna värderingar åt sidan, SD lavinen är redan här, och regeringsfrågan helt avgörande av flyktingfrågan, eftersom mp c och l har detta som hjärtefrågor, och det som är så spännande är att frågan är utom kontroll, eftersom värdegrunden tagit över från verkligheten, den bistra verkligheten, så blir det svårt att styra/regera, och mitt i det sakpolitiska eländet kryddas allt av de övervintrade värdegrundskoryféerna, som nog faktiskt inte kan släppa taget. Så det kommer gå precis tvärt om, vad man tror, eftersom verkligheten är oförutsägbar, och det inte finns marginaler, och då kommer värdegrunden inte att hålla, eftersom moralen alltid kommer efter i) säkerheten och ii magen. Hellin är en i raden av SD ofrivilliga synnerligen värdefulla valarbetare, så vi cyniker kommer att få fira nya triumper i fråga om eroderad tilltro, grunden för säkerheten, vårt psykologiska försvar. In med fler genus- och mångfaldspedagoger, varför inte börja med EUs utrikespolitik, kasta in Romson, Fridolin, Ohlsson, Lööf och dårpippimaffian från ung vänster, så kommer valet 2018att gå till historien, när den bildade borgerligheten på allvar började sympatisera med SvT och SR, det är nära nog plågsamt med propagandafolk som programmerare, det blir inte en enda logisk slutsats, allt bygger på privat godtyckligt tyckande, min uppfattning om sanning är lika mycket värd som din, förresten finns ingen sanning, det är en bluff från upplysningstiden, och våra lagar, de är förresten relativa, ur ett systemteoretiskt perspektiv, min uppfattning om Regeringsformen är lika mycket värd som ett justitieråds, eftersom det är uppenbart att justitieråden inte ska ha vägledande synpunkter på våra lagar, eftersom detta är deras kompetens, och kunskap är faktiskt ingen höjdare, det är våra knapptryckare, Romson och Co som ska tolka detta, det där med att 11 sept var en liten olycka eller att hedersvåld är en bagatell. S.W

  SvaraRadera
 5. Tips till SvT eller SR programplanerare….:-)

  Vaför inte arrangera ett program om de begrepp som motsvarar några för det demokratiska samtalet centrala termerna, Jörgen Westerstål är kanske inte aktuell längre, men det borde finnas alternativ som har kvar en fot i verkligheten:

  Sann = riktig = som överensstämmer med verkligheten
  = riktig, egentlig, verklig = som har de karakteristiska
  egenskaperna och är representativ

  Relevant = som är av intresse i det aktuella sammanhanget
  jmfr väsentlig, jämför väsen.

  Motsats: irrelevant, ovidkommande, oväsentlig, osaklig

  Neutral = som inte tar ställning för någondera parten
  i valsituation eller konflikt,
  jmfr opartisk, objektiv

  Balanserad = hålla sig i jämvikt av motsatt verkande abstrakta krafter
  som kännetecknas av sans och måtta
  (en balanserad välavvägd nykter bedömning av läget)

  Relativism = ståndpunkt att alla sanningar är och värderingar är
  beroende av tillfälliga eller subjektiva förhållanden
  och inte gäller under alla omständigheter, för alla och
  för alltid.

  Objektiv = som enbart tar hänsyn till fakta och
  inte känslor vid en bedömning

  Varför inte kalla in våra politiska företrädare och ställa dem till svars, om de kan grunderna som det får antas att vår demokrati vilar på, alltså statsmaktens förhållningssätt, för att vara i allmänhetens tjänst enligt den demokratiska överenskommelsen. (land ska med lag byggas) och lagen den tolkas av domare, och inte lagstiftaren, i fråga om allt utom normgivningen...för den tolkar lagstiftaren själv, det är så att man kan göra hopsasteg hela veckan, när värdegrundsmaffian faller offer för sin egen häxbrygd, nu när Jimmy är banan, ärligt talat, ont ska med ont fördrivas, så Jimmy är osannolikt en renhållningsarbetare, ju mer kvackande om värdegrund som vilar på subjektiva vanföreställningar, att värderingar inte kan vara sanna, (eller falska) desto mer pannkaka i verkstaden, tex utanförskapsområden eller ekonomiskt haveri, och desto mer poäng till pop. Heja Hellin. S.W

  SvaraRadera
 6. När PS hållit husförhör med våra politiska elit,
  så kan man ta nästa steg, att plocka in några generaldirektörer, varför inte börja med Eliasson och Hellin, som väl lär vara top-dog i en snar framtid, eftersom han gör allt rätt, dvs desinformerar om vår grundlag :-)

  när några värdegrundsskolande generaler haft hof är det dags för juristerna, justitieråden kommer inte, man kanske några pensionerade,
  och kanske någon fil.dr från grundlagsenheten ¨på RK, om de vågar komma ut ur garderoben.

  Därefter ett gäng filosofer och kanske någon med internationell utblick, från bildningsländerna Tyskland och England.

  Sedan toppar man programinslaget med de som kan saken, tex
  firma tex Sture Allén, Horace Engdahl och Peter Englund och naturligtvis vår nye eminente ständige sekr, så att vi får lite balans.

  Sist men inte minst tar man in 3- 4 knäppisar, från värderelativiseringsmaffian, sannolikt är det bara att ta eliten från genusvetenskapen och någon skön företrädare från F! och ngt marginaliserad toktroende Islamsk skäggmufti, som får avsluta.

  Det blir ca 5 samtal, och varför inte ta in en norrman, Skavlan,
  då skulle det dessutom dra publik :-)


  Den viktiga pedagogiska poängen är att inte hålla dessa olika personlighetstyper i samma program samtidigt, för det är då det går åt helvete, så kallade Robert Achberg journalistik, sedan kan TV-tittarna göra en egen bedömning, och jämföra. Tror att Horace annars skulle klara av saken i egen majestät genom några stillsamma inslag i radio.
  Detta med balans, utredande reportage måste inte ske samtidigt, det går att balansera på andra sätt. Se till att för en balanseras sansad diskussion som mellan vår nye eminente utbildningsminster och Björklund, det är verkshöjd, och skapar tilltro, det är en annan slags balans, att inte plocka in de obalanserade typerna längst ut på normalfördelningskurvans bägge ytterändar. Det går tex inte att ha Ohlsson och Björklund i samma rum, de lever i parallella universum, men däremot går det att ha Ohlsson och Lööf, diskussionen skulle till och med bli bra, när två personer som är duktiga på värdegrunder diskuterar, då kommer tom denna fråga framåt. men en militär, som är tränad på att göra livsavgörande objektiva bedömningar, kommer rimma rätt illa med Romson, som hela sitt liv tränats i värderelativism, det blir nonsens, och det är risk att nonsens vinner, tyvärr, så det finns paralleller till Trump, det borde inte fungera, men gör det uppenbarligen. S.W

  SvaraRadera
 7. Centralt för att förstå Hellins magplask är att inse skillnaden på egenskaper, som kan vara värderingar, som är olika till sin natur.
  Dvs diskuterar Hellin någon konstant, som vi är överens om, eller något som är flyktigt? och eftersom han inte har koll på RF, och därtill har infört en ny process, en ny tillfällig värdegrund för mångfald, som han jämställer...ställer gentemot RFs krav på opartiskhet, utan att vidgå begreppet saklig, så kan det bara gå rakt åt fanders, till vår stora belåtenhet, för vår ledande elit kan nästa inte ge folket mer glädje än när de faller på eget grepp, som Ramberg eller för den delen Sahlin ¨på Solsidan.

  Endurant AKA continuants (substance)

  Entiteter som är stabilt observerbara över tid som kompletta begrepp, dvs fryser vi tiden, så är det samma Jan Hellin som om 10 år, medan det skulle kunna antas vara så att hans uppfattning om något, tex en viss värdegrund han själv tolkar, kan ändra sig beroende på om han får lägga ut texten oemotsagt eller om han möter motstånd av personer med större hjärnkraft och bildning.

  are those entities that can be observed-perceived as a complete concept, at no matter which given snapshot of time. Were we to freeze time we would still be able to perceive/conceive the entire endurant.
  Concrete objects (an apple or a human)
  abstract "fiat" objects (an organization, the border of a country).

  Perdurant AKA occurrents, accidents or happenings

  dvs förerädesvis verb och framför allt egenskaper som knyts till verben, som tex att svamla, att ljuga, att förvirra, att skapa oreda.

  perdurants are those entities for which only a part exists
  if we look at them at any given snapshot in time.

  When we freeze time we can only see a part of the perdurant.

  Perdurants är verbiga tex att argumentera Fryser vi tiden så är det ett argument, efter någon tid har programdirektören ändrat sig och har en helt ny uppfattning och täcker detta med att inte hålla sig till saken. dvs kryper ur fällan genom att förvirra genom att inte vara relevant, och så har våra nyheter fått en postmodernist till chef, det kan inte bli bättre, och folket är på JJs sida, så vår kulturminister har ett problem :-)

  Qualities (egenskaper)
  In a broad sense, qualities can also be known as properties or tropes.
  Qualities do not exist on their own, but they need another entity (in many formal ontologies this entity is restricted to be an endurant) which they occupy.

  alltså, egenskaper kan inte existera av sig själva, så demokratisk eller odiskriminerad är en egenskap som ska knyta till ett objekt, och ett subjelt som tolkar, och när det inte finns en objektiv domare, faller lotten på Riksdagsmännen, som delegerar till...ja just det, tjänstemännen, fast bara om de inte är domare, för då blir det läskigt.
  Domare är nämligen oberoende (opartiska) i relation till riksdag och regering, så då är det bättre med partsinlagor som från Hellin. :-)

  Exempel, färgen röd, temperaturen fingervarm eller skållhet, eller varför inte egenskapen sann, demokratisk, humanistisk, värd, likvärd…..eller varför inte framsteg, är det ett framsteg för SvT med Hellin som programdirektör, och vad är ett framsteg, och för vem, eller kan det tom vara så att det är fråga om sanningsinflation med hjälp av myten om värdegrunden, värderingar kan nämligen inte vara sanna eller falska, utan är fråga om subjektivt tyckande och får sin mening från vilken nytta de ger. De som inte är rasistisk, har en nackdel om någon smetar på etiketten rasist, eftersom detta är något som anses vara dåligt, och ett tu tre haglar anklagelserna om rasism eller bruna råttor, och ingen behöver bevisa / belägga om det är sant.
  Vilseledning är som Wiseman skriver, inget att oroa sig för. Inte vilse i pannkakan heller. S.W

  SvaraRadera
 8. Den mest grundläggande demokratiska principen, nåja, en av mest grundläggande i vart fall, varom vi alla måste vara överens, repeterar, överens, detta om att en stat bygger på rätt och inte godtycke, faller den principen, vilket den är nära att göra, så faller i princip allt, SDs svansfölje är ett exempel, det finns i praktiken värre dårpippimänniskor inom mp, vp och Fi, alltså dessa identitetsmänniskor som inte erkänner att alla är lika (inför lagen)
  (det låter inte klokt, om det inte skulle vara så, men så galet har det blivit, och PS är inte helt utan skuld, i vart fall inte pladder-radio och tidigare debattprogram.

  Likhetsprincipen =
  är en grundläggande juridisk och demokratisk princip
  som innebär att alla (medborgare)

  - är lika inför lagen, och
  - att lika fall skall behandlas lika.

  Princip:
  Om de sakliga förutsättningarna är lika
  så ska de bedömas efter samma principer

  (notera saklig ovan)

  Detta innebär
  att själva urgrunden, varpå allt
  annat vilar är termerna
  - saklig (adjektiv) eller
  - saklighet, som är motsvarande substantiv.

  Saklig är en egenskap som bör fastställas på saklig grund :-)
  S.W

  SvaraRadera
 9. Den enda sakliga källa för termen, som kan förklara begreppet,
  oantastligt torde vara SO (Svensk ordbok, utgiven av Sv Akademien)

  Saklig = inriktad på väsentliga fakta och
  inte på värderingar, känslor eller
  oviktiga detaljer (irrelevans)

  Saklighet = sakligt förhållningssätt
  sakligt beteende

  sakförhållande = faktiskt tillstånd

  sakfråga = fråga som rör konkret fakta och
  inte formaliteter eller värderingar
  (jmfr personfråga, ordningsfråga, formfråga)

  sakkunskap = stor faktisk kunskap på visst område

  sakskäl = skäl som grundas på fakta
  och inte på känslor eller dylikt (värderingar)

  sakuppgift = uppgift om visst faktum

  sakkunnig = person som har sakkunskap
  på visst område och därför
  valts för att ut förr att
  avge ett omdöme

  sakpolitik = politik som är grundad på konkreta resultat,
  i motsats till ideologiskt betonad politik,
  jmfr realpolitik.

  sakdebatt = debatt i sakfrågor, i motsats till debatt om
  ordningsfrågor eller ovidkommande detaljer

  sakdiskussion = se sakdebatt

  sakförklaring = en förklaring av vad något faktiskt är,
  (referensen i verkligheten, min anm) till
  skillnad från en förklaring av det språkliga
  uttrycket.

  I ett önskvärd demokratiskt rättsstat som ställer krav på saklighet ska det alltså kunna gå att definiera "demokratisk", "jämlikhet", opatiskthet och saklighet, annars faller precis allt samman som ett korthus, dvs vad som egentligen fick Sovjet på fall, eller för den delen alla förljugna diktatstater som ägnar sig åt makt med stipulativa språksatser som inte är förankrade i demos eget språkbruk, dvs ett samhälle som tar likhetsprincipen på allvar, vilket vi får anta att regeringen eller Jan Hellin gör, måste ha en överenskommen språklig norm om hur språket ska
  fungera.

  Jmfr Ogdens Richards triangel Den enda sakliga källa för termen, som kan förklara begreppet,
  oantastligt torde vara SO (Svensk ordbok, utgiven av Sv Akademien)

  Saklig = inriktad på väsentliga fakta och
  inte på värderingar, känslor eller
  oviktiga detaljer (irrelevans)

  Saklighet = sakligt förhållningssätt
  sakligt beteende

  sakförhållande = faktiskt tillstånd

  sakfråga = fråga som rör konkret fakta och
  inte formaliteter eller värderingar
  (jmfr personfråga, ordningsfråga, formfråga)

  sakkunskap = stor faktisk kunskap på visst område

  sakskäl = skäl som grundas på fakta
  och inte på känslor eller dylikt (värderingar)

  sakuppgift = uppgift om visst faktum

  sakkunnig = person som har sakkunskap
  på visst område och därför
  valts för att ut förr att
  avge ett omdöme
  Så långt saklighet
  S.W

  SvaraRadera
 10. och saklig fungera också när PS bjuder in balanserade representanter, som alltså kan vara oneutrala, dvs balanserad icke-neutral, är en person som ska vara neutral, som Hellin eller Rikspolischefen, och som allt annat än balanserade och helt enkelt inte strävar mot sanning, pS urgrund, vilket innebär, och detta är viktigt, man ljuger inte som Nya tider påstår, man utelämnar viss fakta eller som alternativ, håller sig inte till det relevanta, tex vad som händer i en rättsstat om media tar parti för sabotörerna och vänder sig mot polisen, som är sista instans och finns till för att skydda medborgarna från övergrepp. Det går inte ihop, och leder till misstro och desinformation, egentillverkad där vi drar undan mattan för oss själva och sedan är det bara att kliva in för andra att så ännu mer split. Identitetspolitikenär nära nog perfekt för att så inre split.

  sakpolitik = politik som är grundad på konkreta resultat,
  i motsats till ideologiskt betonad politik,
  jmfr realpolitik.

  sakdebatt = debatt i sakfrågor, i motsats till debatt om
  ordningsfrågor eller ovidkommande detaljer

  sakdiskussion = se sakdebatt

  sakförklaring = en förklaring av vad något faktiskt är,
  (referensen i verkligheten, min anm) till
  skillnad från en förklaring av det språkliga
  uttrycket.

  I ett önskvärd demokratiskt rättsstat som ställer krav på saklighet ska det alltså kunna gå att definiera "demokratisk", "jämlikhet", opartiskthet och saklighet, annars faller precis allt samman som ett korthus, dvs vad som egentligen fick Sovjet på fall, eller för den delen alla förljugna diktat-stater som ägnar sig åt makt med stipulativa språksatser som inte är förankrade i demos eget språkbruk, dvs ett samhälle som tar likhetsprincipen på allvar, vilket vi får anta att regeringen eller Jan Hellin gör, måste ha en överenskommen språklig norm om hur språket ska fungera.

  Jmfr Ogdens triangel Richards tetra
  S.W

  SvaraRadera
 11. Det går inte att diskutera "demokratisk" eller jämställd sakligt om inte parterna är överens om hur språket ska definieras, så att objektiva
  bedömningar kan fastställas. JH faller på eget grepp, och har en hemläxa, vad han missar är:

  "från den demokratiska principen om alla människors lika värde"

  Jan Helin anser (stipulerar) att Nya Tider-debatten
  skapar en konflikt mellan två av grundbultarna inom PS:

  - bevakning ska alltid vara opartisk, (saklighet förbises magiskt nog)

  - men ska enligt sändningstillståndet också utgå från
  den demokratiska principen om "alla människors lika värde".

  alltså likhetsprincipen,
  huvudet på spiken Hellin, men det är inte rätt definition,
  dessutom helt subjektivt tolkad, både avseende definitionens
  definiens, och avvägningen. Som postmodernister plägar, så reflektrar inte ens JH som uttolkare av norm avseende yttrandefrihet och demokratins gtrunder, att han håller på med en liten privat egen egen mysfarbror- tolkning av ett grundlagsskyddade begrepp.
  S.W

  SvaraRadera
 12. Ett exempel
  på en intressant definition från grundlagsutredningen SOU 2008:125
  i fråga om språkliga utmaningar: (definitionen av vilka som sitter på makten)*

  "Något tillspetsat kan man
  för att citera Folkstyrelsekommittén
  säga att ett parti i RFs mening konstitueras av:
  sina väljare och inte av sina medlemmar samt
  att ett parti i denna mening utgörs av de
  valsedlar med gemensam beteckning som
  vid röstsammanräkningen läggs till grund
  för fördelningen av riksdagsmandaten."

  "Partibegreppet i RF har berörts av Lagrådet
  med anledning av ett i en motion intaget
  förslag till lag om formerna för anslutning till
  politiskt parti (KU 1984/85:30 s. 29). Lagrådet
  uttalade följande."

  "I lagtexten används uttrycken ”politiskt parti”
  och ”underorganisation till sådant” för att ange
  de föreningar och liknande som den föreslagna lagen
  tar sikte på. Innebörden härav synes var något oklar,
  bl.a. mot bakgrund av den definition på parti som finns
  i 3 kap. 7 § regeringsformen."

  "Med parti avses där varje
  sammanslutning eller grupp av väljare,
  som uppträder i val under särskild beteckning.
  En lämpligare term i förevarande sammanhang
  synes vara ”politisk sammanslutning”


  Partierna är alltså inte normgivare i konstitutionell mening,
  utan mer trumpetare som springer runt och experimenterar med olika utspel, som är mest hittepå. En press-sekr som uttalar sig för ett parti är helt enkelt inget annat än löst tyckande, och det samma gäller Jan Hellin, han har ingen som helst uppdrag från vår grundlag att skriva demos på näsan om normativ etik, eftersom tillämpningen av normerna ska skötas av Riksdagen som fastställer normer, medan domstolarna prövar.

  Våra folkvalda knapptryckare är nominerade av sitt parti och förväntas lyda order av gruppledaren, men är likväl de enda som har grundlagens rätt att hantera normer och måhända uttala förslag om norm-ändring genom att föreslå en ny lag.

  Allt annat är policyprofessionell gallimatias.
  S.W
  * GLU på sid 147:
  http://www.regeringen.se/contentassets/08a9477bc90648bfbd2614cbabf4d0bc/en-reformerad-grundlag-del-1-av-2-sammanfattning-och-kapitel-1-38-sou-2008125

  SvaraRadera
 13. Grundlagsutredningen GLU förresten,
  tillsattes av ordförande Persson (Dir 2004:96)
  efter att han var rosenrasande på mp,
  som spelade bort honom efter valet 2002 i fråga om främst migrationspolitik, samt att mp skulle vara med på departementen och styra och ställa utan att vara med i regeringen,
  genom att förhandla även med borgarna, vilket var upprinnelsen till den parlamentariska situation vi har i dag.

  2004 kunde ingen ana att SD kan komma att bli Sveriges största eller näst största parti, och mp kändes fortfarande som något hyfsat tillförlitligt. men man ville ändå skruva lite, för att försöka minska på mps maktposition som vågmästare, på något vis verkar det som att man helst inte vill veta av vår regeringsform, mot bakgrund av DÖ :-)
  För det gick då rakt inte som man tänkt sig, mp blev vågmästare igen 2010 och såg till att vrida tillbaka klockan, moderaterna hade förberett 2010 - 2014 med hårdare bandage, men man tappade sin majoritet
  och så blev det någon slags revolution inom Fp som skickade in Ullenhagsmaffian. Så nu arbetade GLU med premisser från 2002 som alltså var helt annorlunda 2014 när SD hastigt och lustigt blev vägmästare.
  Hövdingen anade nog utgången redan i november 2012, det det stod klart i SCBs mätningar vad som var på färde.

  GLU hade till uppgift att göra en samlad översyn av RF.
  Grå eminens var Johan Hirschfeldt. Kompetensfördelning mellan stat, kommun, landsting och en nyinrättad regional nivå prövades separat av Ansvarskommittén (Svegfors) som inte fick moderaterna att gå i takt, eftersom valdistriktet Sörmland är kan kanon-rött och inte får knytas samman med Stockholm, eftersom man då rubbar maktbalansen.

  Chefsförståsigpåare SOU 2008:125 - En reformerad grundlag

  Morgan Johansson (s)
  Göran Magnusson (s)
  Marita Ulvskog (s), partisekreterare
  Lena Hjelm-Wallén (s)
  Mats Einarsson (v), f.d. riksdagsledamot
  Peter Eriksson (mp), språkrör

  Per Unckel (m) ordf.
  Gun Hellsvik (m)
  Henrik von Sydow (m)
  Kerstin Lundgren (c)
  Henrik Sjöholm (c)
  Lena Isaksson (fp)
  Daniel Tarschys (fp)
  Ingvar Svensson (kd)

  Av detta är det inte svårt att dra slutsatsen att s+m gjort upp om borgerlig majoritet för att lite kunna spela bort mp som var vågmästare, en centrala frågan blev den obligatoriska omröstningen av förtroende av sittande statsminister. Som nu är i fokus, regenten sitter kvar om det inte finns en majoritet mot, det går alltså inte att lägga ner, så man måste putta regenten av tronen, och i det perspektivet är det inte svårt att lista ut öppna hjärtan, Reinfeldt var en skådespelare av rang,plötsligt var han mer miljöpartist än mp själva, så det hade varit svårt att få bort hövdingen, och eftersom hövdingen blev supergrön, så blev så klart s detta med. Hela Sverige drabbades av en liten grupp dårar som driver identitetspolitik i egenintresse.

  expertgrupper i GLU

  1. normgivningsmakten (8 kap.)

  2. finansmakten (9 kap)

  3. normkontroll - Olika former av normkontroll
  SOU 2007:85
  Sverige överlät därtill viss normgivningsmakt
  till EU (prop. 1993/94:114 s. 27 + avsnitt 30.1.2)

  4. nytt kapitel om domstolarna (som tidigare låg under myndigheterna)

  5. kommunala självstyrelsens grundlagsskydd m.m.

  6. utformning och struktur av RF

  S.W

  SvaraRadera
 14. Exempel 2

  Detta med jämlikhetsbegrepp kan man grotta ner sig, om man gillar konstitutionella frågor, dvs vad har vår normgivande Riksdag faktiskt utrett i frågan om Hellins senaste värdeomdöme, och metaetik är nog inte heller Hellins expertområde, eftersom han valt yrket lurtutare.

  Genom att studera SOU 2007:67
  Grundlagsutredningens rapport IV
  Regeringsformen ur ett könsperspektiv,
  förf. Lenita Freidenvall som sakkunnig utredare....
  går det att begripa vad jämlikhet är, utöver då detta
  att förstå hela grunden om likabehandling.

  Freidenvall förklarar tex föredömligt varför regeringen i rapporten använder svenskans "kön" som definiens, dvs allmänspråk, och inte gender eller genus som är svengelska och kan betyda precis vad som helst, beroende på vem som förtillfället intervjuas i TV och är favoritsakkunnig...

  Grunden för demokrati är att använda ett språk som allmänheten, folket begriper. Naturligtvis är det en härskarteknik att använda fikonord, och genusvetenskapen tar nog priset att nyttja obegripliga importerade amerikanska ord, naturvetenskapen och hist-fil har klarat sig relativt bra, så det är mest samhällsvetenskaperna som blivit nedlusade med en massa politiska modeord, men vetenskapligt är det inte, eftersom inget är definierat, och kan betyda lite vad som helst, det är en performativ dagsformsfråga, vad som passar tillfället, DN-debatt eller debatt med den egna redaktionen, och när inte detta fungerar det man resten på lönesamtalet. S.W

  SvaraRadera
 15. Nu blir det lite träligt, varning, textstycke om demokratins grund, vem som har tolkningsföreträde om normer.....


  Normprövning = prövning som utförs av någon annan än den
  som beslutar den föreskrift som ska prövas.
  Den som utför prövningen ska dessutom inta
  en självständig ställning i förhållande till
  beslutsfattaren.

  När Jan Hellin tolkar två principer, med angivande av sändningstillståndet, som ytterst vilar på RF, så är han en normgivare, fast inte konstitutionell, utan mer som allmän policyprofessionell lekman. Det finns bara ett litet problem...
  den norm som Hellin anger finns inte tolkad som han gör i RD,
  och definitivt inte i sändingstillståndet, som är korrekt återspeglat från RF, det Hellin stödjer sig på är hittepå, eller nära nog.

  Så hur hanterade då GLU "rättigheterna" i RF? (sid 369 ff)

  (har journalist- och advokatsamfundets megafoner haft synpunkter på dessa frågor som handlar om vår konstitunionella grund, vår demokrati, vår yttrandefrihet och hur fan kan det komma sig att Jan Hellin är så omdömeslös att han gör sig till normgivare på DN-debatt, det är alltså midvintermörker, när vi blir desinformerade av vår egen elit, som borde klara av bättre att slå tillbaka mot saklig desinformation, tex att förneka förintelsen, eller som Turkiet som förnekar folkmodet på Kurderna, och som Mehmet i praktiken också förnekade, så det förefaller bo en liten relativistisk miljöpartist i Hellin ändå.

  vems intressen som kommer först?
  demos / medborgarnas eller
  abstrakta rättigheter som Hellin / Ramberg gör sig till enväldiga tolkar för och förfäktar skulle stå över medborgarnas rätt att i demokratiska val välja de företrädare som beskattar dem i utbyte mot skydd och trygghet, min anm.

  "Med denna förståelse av termen kan normprövning i dag anses
  utföras av Lagrådet genom dess granskning av lagförslag
  enligt 8 kap. 18 § RF."

  "Genom prop. 1975/76:209 föreslogs ett förstärkt skydd
  i RF för de grundläggande fri- och rättigheterna."

  "Förslaget överensstämde i stort med vad 1973 års fri- och rättighetsutredning hade förespråkat."

  "Något uttryckligt stadgande om lagprövningsrätten intogs dock inte i regeringens förslag".

  "I propositionen förde departementschefen ett längre resonemang om
  lagprövningsinstitutet. Enligt honom (normgivaren) stod det klart att oskrivna rättsregler om lagprövningsrätt förelåg i svensk rätt."

  "Beskrivningen av dessa regler motsvarade i stort vad 1973 års fri- och rättighetsutredning hade anfört".

  "När det gällde utövandet av lagprövningsrätten framhöll
  departementschefen att denna utövades i princip ex officio".
  (i kraft av ämbetet, av tjänstemän, vilket logiskt nog utmynnade i
  att Riksdagen i samband med LBL tog bort tjänstemannaansvaret tre år senare)

  "Detta innebar emellertid inte att prövning av en eventuell
  motstridighet mellan författningar på olika nivåer ingick som ett mera normalt led i myndigheternas rättstillämpning.

  "Lagprövning kunde bli aktuell endast om en påstådd normkonflikt uttryckligen åberopades som grund för ett yrkande eller om en myndighet i ett visst fall hade särskild anledning att förmoda att en normkonflikt förelåg."

  (alltså att en målkonflikt förelåg om vems intressen som väger tyngst, advokatsamfundets medlemmars, eller de som betalar notan, min anm)
  S.W

  SvaraRadera
 16. "Departementschefen uttryckte stor förståelse för de mer politiska argument som brukade anföras mot lagprövningsrätten".

  (tacka fasiken för det, han var ju högsta tjänsteman på RK i saken, och tillsatt av regeringen, min anm)

  "Han ansåg det också självklart att en judiciell överprövning av
  riksdagens beslut inte fick bli någon reguljär företeelse. Men
  samtidigt fann han att man svårligen kunde undvara en från
  riksdagen fristående kontrollapparat, om grundlagens rättighets-
  skydd skulle ha någon verklig effekt.

  (i klartext, rättigheter som inte kan prövas i domstol blir godtyckliga, och fastställs därmed av tjänstemän, varför utnämningsmakten i Sverige är central, eftersom myndighetschefter i Sverige, som tex Eliasson, har fritt spelrum att hitta på egna tolkningar av normer, samtidigt som de är bundna av RFs krav på saklighet och opartiskhet, God dag yxskaft, rikspolischefen som sakkunnig om olika partiers normer, blir parodisk, min anm)

  "Med lagprövningsinstitutet följde också en viktig preventiv effekt.
  Sammanfattningsvis ansåg departementschefen att förslaget från
  1973 års fri- och rättighetsutredning att behålla lagprövningsrätten
  – med det innehåll som den ansågs ha enligt svensk rätt – innebar
  en lämplig avvägning mellan de olika intressen som stod mot
  varandra."

  "Å ena sidan kunde man vara säker på att domstolarna inte
  skulle få någon ställning som politiska maktfaktorer."

  (alltså konstitutionell rätt att pröva normens giltighet i förhållande till lagstiftaren, dvs i normalfallet regeringens propar, eftersom våra politiker vill ha fritt spelrum om rätten att själva tolka normer...och thihi, rätt åt partisterna, nu är det inte lika härligt med fritt spelrum, eftersom SD och moderaterna inte utan sannolikhet kan nå 50 %, med eller utan KD, och då finns det ingen som kan pröva normen, för ingen står över Riksdagens majoritet, normativt, utom EU-domstolen så klart. Nu har vi SD normer på halsen, som inte passar in på globalisterna, och då är dessa normer odemokratiska, ja jag tackar jag, normerna är inröstade av väljarna, hur illa man än tycker, så är det så, och det är alltså demos norm som kommer till uttryck, en makt som våra politiker velat vara intakt, ingen annan än väljarna avgör, inga "sakkunskapare" och då blir de så klart århundrades självmål, och det är inte ens SDs förtjänst utan högmodet. S.W

  SvaraRadera
 17. "Å andra sidan skulle de ha möjlighet att utnyttja ett oförbrukat förtroendekapital, när ett ingripande till fri- och rättigheternas skydd undantagsvis måste anses befogat."

  (alltså, undantagsvis skulle en prövning kunna ske, om lag är förenlig med grundlagen RF, och då får man anse att det skulle kunna ha brunnit i hela huvudet på hela departementet, tex i fråga om allemansfonder eller att låta Migrationsverket via LOU kunna köra över det grundlagsskyddade kommunala självstyret, genom privat upphandling av Jan Emanuel, Bert och alla andra goda féer, min anm)

  "När det gällde frågan om lagprövningsrätten borde skrivas in i
  RF menade DC (1973) att tiden inte var mogen för ett avgörande.

  "En grundlagsregel kunde inge den oriktiga föreställningen att lagprövningen skulle utgöra ett normalt inslag i rättstillämpningen."

  "Det var också svårt att formulera en grundlagsregel så att den till fullo passade för alla författningsnivåer."

  "Av betydelse för DCs ställningstagande var vidare att
  han avsåg att låta utreda frågan om särskilda uppskovs-
  regler vid rättighetsbegränsande lagstiftning. Det var
  uppenbart att sådana regler skulle få betydelse för
  lagprövningsrättens innehåll."

  "Dessa två frågor borde inte behandlas fristående från varandra.
  Frågorna om ett särskilt förfarande i riksdagen vid rättighets-
  begränsande lagstiftning, lagprövningsrätten och Lagrådets
  ställning utreddes därefter av Rättighetsskyddsutredningen."

  "Resultatet av utredningens arbete redovisades i betänkandet
  Förstärkt skydd för fri- och rättigheter (SOU 1978:34)."

  "I frågan om lagprövningsrätten konstaterade Rättighetsskydds-
  utredningen att lagprövningens existens och huvudsakliga innebörd
  upprepade gånger hade klargjorts genom uttalanden såväl av
  ledamöterna i de två högsta domstolarna som av statsmakterna.
  (notera statsmakterna i pluralis)

  "Utredningen ansåg att det saknades anledning att göra några sakliga
  ändringar i lagprövningsrätten. Det betydde att det alltjämt skulle
  krävas ett uppenbart fel för att en lag eller förordning skulle få
  åsidosättas."

  S.W

  SvaraRadera

 18. Det är detta som är uppenbarhetsrekvisitet, och uppenbart är ett adjektiv som är fritt för tolkning, så om en domstol anser att en rättighet i RF har kränkts av tex en myndighet eller en regent, så kan detta prövas i domstol, om det är uppenbart, och det fina med detta är att det ännu inte uppstått en situation där medborgarnas fri- och rättigheter har kränkts, ta bara all expropiation som staten ägnat sig åt, har aldrig någonsin varit fråga om inskränkning i äganderätten, eftersom det inte varit uppenbart, att en enskil politisk tjänsteman kan fatta generella beslut om PUT, som sätter hela EU i gungning, är också uppenbart....att det inte finns minst tveksamhet normativt, att vederbörande kan ta sig den rätten. För våra riksdagsmän satt och hukade i rädsla att bli stämplade som rasister, eller vad det nu var för norm som förelåg.

  "Liksom tidigare utredningar ansåg Rättighetsskyddsutredningen att uppenbarhetskravet innebar att möjligheterna till en reell lagprövning minskade ju mindre precist den ifrågavarande grundlagsbestämmelsen eller den annars överordnade bestämmelsen är utformad."

  Jo, och lika uppenbart är det att Jan Hellin kan tolka grundlagar om allas lika rätt och värde, som om han vore Påven själv, patriarkalt så in i norden :-)

  "Man kunde, enligt utredningen, här finna exempel i 2 kap. 12 § andra stycket och 13 § första stycket RF."

  "Det kan noteras att utredningen således ansåg att utrymmet var
  begränsat för att genom lagprövning bedöma om riksdagen på ett
  godtagbart sätt hade tillämpat möjligheterna att inskränka vissa
  centrala fri- och rättigheter."

  "Det var i första hand inte en fråga för domstolarna att t.ex. pröva om det ändamål som en rättighetsbegränsning skulle tillgodose var ”godtagbart i ett demokratiskt samhälle”"

  "eller att begränsningen inte gick utöver ”vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den” (se 2 kap. 12 § andra stycket)." (som är en ny grundlag)
  S.W

  SvaraRadera
 19. Hellin hänvisar till sändningstillståndet, fast egentligen hänvisar han nog mest till de nya policyn ledningen tagit fram, som alltså är en helt annan sak än Adelsohns - Liljeroths sändningstillstånd.

  I RF står:

  Skydd mot diskriminering
  12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att
  någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en
  minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg
  eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till
  sexuell läggning. Lag (2010:1408).

  13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära
  att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte
  föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma
  jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt
  eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408).

  Men detta är knappast principer som har med yttrandefrihet att göra, Nya tider håller sig inom ramarna, förutom då den dåliga smaken att bjuda in föresläsare som inte klarar av detta med opartiskhet och saklighet, men vilken genusvetare och rasiolog klarar av det?
  S.W

  SvaraRadera
 20. Fortsättning från GLU
  "Utredningen föreslog dock, utan närmare motivering,
  att rådande rättsläge borde komma till uttryck i ett grundlagsstadgande."

  "Regeringen (Fälldin) ställde sig bakom Rättighetsskyddsutredningens förslag. I prop. 1978/79:195 framhöll departementschefen
  att förslaget innebar att lagprövningsrätten tillkom samtliga
  organ som tillämpade rättsregler under utövande av rättskipning
  eller offentlig förvaltning, dvs. i vissa fall även enskilda som utförde sådana uppgifter.

  "Under riksdagsbehandlingen ansåg ett enhälligt konstitutions-
  utskott att det inte kunde komma i fråga att i något hänseende
  förändra lagprövningsrätten (KU 1978/79:39 s. 13)."

  "Konstitutionsutskottet underströk att lagprövningsinstitutet inte var avsett att utgöra ett normalt inslag i rättstillämpningen och att dittillsvarande försiktiga praxis skulle vara vägledande."

  "Om tolkningen av den nya bestämmelsen anförde utskottet bl.a. följande.
  Enligt utskottets mening måste emellertid uppenbarhetsrekvisitet få
  en särskild betydelse när det gäller av riksdagen beslutad lag eller
  annan föreskrift."

  "Riksdagen är enligt grundlagen den främste lagstiftaren.
  Endast riksdagen (knapptryckarna som är nominerade av sina partier)
  kan stifta grundlag."

  "Det är därför naturligt att riksdagen (dvs KU, dvs chefsknaptryckarna) är den instans som är bäst ägnad att pröva om viss föreskrift är grundlagsenlig."

  "Uppenbarhetsrekvisitet medför i detta fall enligt utskottets mening att riksdagens tillämpning av ett visst grundlagsstadgande måste respekteras så länge det håller sig inom ramen för en möjlig tolkning av bestämmelsen i fråga."

  Därför var inga som helst problem att formulera DÖ som i praktiken innebar att de övriga partierna minskade ner antalet mandat i Riksdagen mot så många knapptryckare som SD hade, eftersom väljarna som valt in SD hade fel normer :-) och se...hur gick det, politiken kunde behålla dn normativa tolkningsrätten, strunta i den sakliga frågan om politiken var realiserbar, vilket den så klart inte var, och vips kunde vår politiska elit köra rakt ut över bergkanten i 180 knyck utan broms, eftersom det var uppenbart, att detta inte var demokratiskt oriktigt, och då blev politiken belönade rikligt, väljarna tokreagerade och SD var på väg mot 30 % i några polls, innan moderaterna fick kalla fötter. DÖ var självmord och hade de bara inte hittat på DÖ, så hade vår konstitution fungerat, dvs det hade blivit en borgerlig regering som satt kvar med stöd av SD, och då hade inte hela EU satts i rörelse, och sannolikt hade Brexit inte blivit av, så man vet inte om man ska skratta eller gråta, men nog går det inte att låta bli, att inte vara skadeglad. vilka genuina klåpare, de policyprofessionella, utan minsta lilltå i verkligheten/saken. Demos verklighet, hallå i blåbärsskogen, ingen hemma, alla är och fikar hos mp och studerar patriarkala handskakarnormer. S.W

  SvaraRadera
 21. "För att underlåta tillämpning av en av riksdagen beslutad föreskrift måste det därför fordras att föreskriften materiellt sett är oförenlig med ett grundlagsstadgande eller att det vid föreskriftens beslutande
  förekommit ett klart och direkt åsidosättande av ett uttryckligt
  stadgande i grundlag eller RO om lagstiftningsproceduren som
  uppenbarligen måste anses vara av väsentlig betydelse för denna."

  Jo, detta med att tolka grundlagen, Hellin kan utan minsta kritik kryssa mellan grundlag, lag, och som i detta fall ett sändningstillstånd, där han bygger ihop ett litet eget hopkok.

  Så då lämnas GLU, för denna gång, men nog fasiken är det förvirrande när vi medborgare inte har klart för oss vem som har företräde att tolka normer, är det väljarna demos, som politikerna velat, i synnerhet s, eller är det någon slag informell policyprofessionell elit, som fungerar som härolder åt våra folkvalda? Inser Hellin hur intimt förknippad rösträtt och demokrati är, i relation till yttrandefrihet, och sannolikt inser inte Hellin detta, dvs han har förmåga med inte vilja, så han är sannolikt helt rätt rekrytering, om vi ska fortsätta att rasera sanningsbegreppet. S.W

  SvaraRadera
 22. Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk och
  författaren och historikern Henrik Arnstad
  fick både ge sin syn på tidningens (Nya Tiders)
  ideologiska hemvist.

  Helin menar att opartiskheten uppfylldes:
  "Men debatten misslyckades i avseendet att
  den framstod som att människors lika värden kan debatteras."

  Klart att de kan, vad värde är, är det nämligen ingen som har klarlagt, så att alla är lika mycket värda är en slags anomali, dvs det är en teoretisk konstruktion, som inte har ett enda dugg med verkligheten att göra. Värdet av en migrant som är läkare eller IT-specialist är betydligt högre än en illegalist, som söker asyl under falska förespeglingar och falsk identitet i syfte att utföra terrorhot eller kullkasta statsmakten, värdet på en IS-krigare torde vara begränsat, med alla rimliga definitioner på värde, så är detta uppenbart, att demos anser så, det är bara det att somliga policyprofessionella har levt i en parallell verklighet, av typen Veronica Palm eller Mona Sahlin, eller Ohlsson, eller tom Reinfeldt, där den policyprofessionella världen utgör en föreställning av verklighet, kryddad med Bryssel.

  ”En rad obelagda påståenden om medias lögner
  och Nya Tiders viktiga roll för demokratin
  ställdes mot faktum om nazismens vedervärdiga historia”

  Vávra Suk var inte direkt bra, det var närmast antireklam, reportern måste ha varit lite nervös/ovan, vilket är begripligt, eftersom situationen var helt ny, så det var illa hanterat, frågan om förinteleförnekare var rätt, Suk fick babbla på fullständigt osakligt, dvs argument som var minst sagt svävande och dessutom inte relevanta, men eftersom våra reportrar numera aldrig lyckas med andra politker heller, så var väl Suk i gott sällskap....Det var i vart fall dåligt hantverk, och allt räddades av att Suk sas gjorde självmål, men istället för att fokusera på detta, saken, så drar media igång på formen, och påstår att det var fel, dvs i praktiken inte tillåtet att låta Suk bemöta påstående om den egna tidningen, dundersuck, klart han ska få, och hade inte SvT varit skitnödiga, hade det gått bra, men nu fick vi Hellin som norm-domare. S.W

  SvaraRadera
 23. Vem är sign SW ? jag orkade inte läsa allt på en gång....men det jag läst var både underhållande och stundtals satir på högsta nivå. Läser H. denna kanonad så lär han väl vara oanträffbar resten av veckan.
  Skulle inte S.W. Satsa på en egen blogg?

  SvaraRadera
 24. Sedan kan man fundera på "policyn" på Wikipedia:
  Neutral_synvinkel
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_synvinkel

  Att skriva från en neutral synvinkel (neutral point of view, NPOV)
  är en policy som innebär att fakta (artiklar) redovisas på ett sådant sätt att de representeras på ett sätt så alla åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen.

  Neutralitet = att skriva från en neutral synvinkel innebär
  att skriva med balans och saklighet, och
  utan snedvridning. (för ett partsintresse)

  Neutralitet / innebär inte att det går att skriva
  en helt objektiv artikel, vilket torde
  vara omöjligt. Det gäller att rättvist
  redogöra för alla sidor i en konflikt
  genom att inte låta artiklar konstatera,
  antyda eller insinuera att den ena sidan
  har rätt.

  Neutralitet är centralt för encyklopedier.
  Påståenden som inte är neutralt formulerade
  blir sällan långlivade. Det ligger i artikel-
  författares intresse att skriva neutralt så
  att meningsmotståndare inte ska invända.

  Att medvetet skriva icke-neutralt för att
  befrämja en viss ståndpunkt kallas POV-pushning.
  (point of view, min personliga uppfattning)

  Tex min socialliberalism är mer värd än din, eller min humanism är den rätta medan din sketna humanism är fascistisk eftersom jag är part i målet (partisk) och företräder Sveriges advokaters ekonomiska intresse, medan din brunråttehumanism hör hemma i rännstenen eftersom du är folkvald Riksdagsman och företräder majoriteten av medborgarnas som de facto arbetar heltid inom privat och offentlig sektor eller är pensionärer och arbetat hela sitt liv vilka betalar skatten som finansierar den offentliga budget som finansierar advokatfesten.

  Men nu ska det inte pekas finger åt en kulturman eller en snöd borgarbracka som lever i ett parallellt universum, som tycker att pensionärerna ska saka sin pension till förmån för offentligtfinansierade advokatarvoden. Nä det är lågt.

  JH tar upp en viktig fråga och eftersom vi av rutiga skäl och randiga orsaker inte har en författningsdomstol i Sverige, och eftersom uppenbarhetsrekvisitet förhindrar varje saklig prövning att tolka vår grundlag i HD, annat än av Riksdagsmännen själva, dvs knapptryckarkompaniet, så återstår i praktiken
  regentens undersåtar, dvs myndighetscheferna.

  Fast med mycket svagt konstituionellt stöd, hur många känner till att våra domstolar pga av en icke skriven lag, som heter uppenbarhetsrekvisitet, inte ska tolka de normer som ska gälla ovanför våra lagar. Jo, det finns en poäng, att våra folkvalda ska tolka RF när de stiftar lag, men att döma om de tolkar rätt, är en annan femma, och kapitulerar juridiken, dvs våra justitieråd och vi saknar konstitutionsdomstol, så sitter de och KU-anmäler som en lekstuga varför fältet lämnas öppet till Ramberg och Hellin, och kanske ärkebiskoppen, men det är inte bra, eftersom våra partiledare
  ta Löfven, Lööf, akb eller Fridolin inte säger någonting substantiellt alls, fast det finns förbättringspotential för akb. S.W

  SvaraRadera
 25. Så medborgarna får hålla till godo med kommittéväsendet eller
  KU...chefsmyglarna eller Hellin /Ramberg, det är rena mörkret.

  Detta med sakförklaring är relevant, dvs skillnaden mellan:

  1. Referens = verkligheten (eng. object) eller danskans genstand

  2. Begrepp = tankefigur, tankeenhet, mental föreställning om 1.

  3. Representation = Ord/term = symbol/representation avs 1 eller/och 2.

  4. Definition = förklaring av 3 (tänkt inte ens på en teleologisk dito)

  Att en bildad man som Bali klarar detta är uppenbart,
  men det är lite si och så med sliriga företrädare för
  partsintressen, av typen Aftonbladet, advokatsamfundet eller välfärdsindustrin.

  saklig bygger på uppfattningen att det finns en objektiv verklighet utanför subjektet och att denna låter sig beskrivas med ett
  någorlunda objektivt (neutralt) språk som är allmänt accepterat, dvs detta är precis raka motsatsen till postmodernism och värderelativism.
  Här ska man ha

  Svensk rätt gällande likhetsprincipen (formulär A)

  I svensk rätt är likhetsprincipen fastlagd i RF 1 kap. 9 §:

  ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra
  som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen
  (dvs PS, min anm) skall i sin verksamhet
  - beakta allas likhet inför lagen samt
  - iakttaga saklighet och opartiskhet.”

  EU-rätt (likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen)
  artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen.

  ” Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet
  inför fördragen samt deras nationella identitet,
  som kommer till uttryck i deras politiska OCH (konjunktion)
  konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det
  lokala och regionala självstyret.

  (hoppsan, här har nog någon
  inte riktigt tänkt färdigt, avs subsidaritetsprincipen när
  politiken bussar ut humanismen till gård och stuga)

  "Den (EU) ska respektera deras väsentliga statliga funktioner,
  särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten."

  "I synnerhet ska den nationella säkerheten också
  i fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar".

  Så säkerhetspolitik, tex terrorism eller destabilisering av statsskicket genom horder av flyktingar som ska försörjas lokalt av skattebetalare som förväntas vara lojala, har man fattat i EU, att det ska råda nationell rådighet över, så detta gafflande om att EU ska vara solidariskt med Sverige har aldrig haft något konstitutionellt stöd, vilket Svenska politiker kan ha missat.

  För att nu greppa vad debatten handlar om, så är det huruvida media i allmänhet och PS i synnerhet mörkat eller vinklat "sanningen" (vilket alla normalfuntade väljare anser, men inte riktigt på samma grunder som förfäktas av galningarna/extremisterna, och därmed hamnar alla i första fällan, polysemin om vad som avses med mörkläggning, dimridåer eller partiskhet, det är alltså en simpel äpple eller päron-fråga.

  S.W

  SvaraRadera
 26. Sändningstillstånd 2014 - 2019
  http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/article1713807.svt/binary/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd%202014%20-%202019

  Det gäller att hantera källkritiken, och det gäller även en maktspelare som Hellin, dvs är källan korrekt, och här skulle det vara fint med granskning, varför inte på uppdrag av PS.


  "Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt
  med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet OCH informationsfrihet ska råda i TV."

  "SvT ska så noggrant som omständigheterna medger
  kontrollera sakuppgifter i programmet"

  "Ämnesval och framställning ska ta sikte på
  vad som är relevant och väsentligt".

  "Programverksamheten ska som helhet bedrivas från ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv samt
  utmärkas av hög kvalitet och nyskapnde form och innehåll."

  "SvT ska betrakta programverksamheten betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges för en mångfald av åsikter och meningsyttringar"

  "Dock, i sändningstillståndet från regeringen så står det inget om allas lika rätt och värde, dvs likabehandlingsprincipen, den har SvT kringått genom att ta fram en mångfaldhetspolicy, och det är denna policyprofessionella produkt, som alltså Hellin lutar sig mot när han ställer principen om opartiskhet mot sin egen hemkokta variant av allas lika rätt och värde, det är ingen lag eller grundlag han syftar till utan blott RF kap 2)

  " Den offentliga makten ska utövas med respekt för
  alla människors lika värde och
  för den enskilda människans frihet och värdighet."

  (notera att det inte står lika rätt och värde, utan blott värde,
  och utan rätt, kan värdet vid tillämpning av den normativa etiken rent faktiskt, inte vara lika, dvs i praktiken :-)

  "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
  ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten."

  "Särskilt ska det allmänna trygga rätten till
  arbete, bostad och utbildning samt verka för
  social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar
  för hälsa."

  "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling
  som leder till en god miljö för nuvarande och
  kommande generationer."

  "Det allmänna ska verka för att demokratins
  idéer blir vägledande inom samhällets alla områden
  samt värna den enskildes privatliv och familjeliv."

  "Det allmänna ska verka för att alla människor
  ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället
  och för att barns rätt tas till vara."

  "Det allmänna ska motverka diskriminering av människor
  på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
  språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den en-
  skilde som person."

  "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa
  minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett
  eget kultur- och samfundsliv ska främjas." Lag (2010:1408).

  f.f

  SvaraRadera


 27. Om nu någon levde i villfarelsen att SvT/SR var obundna/neutrala från statsmakten, glöm det, det är inte ens mörklagt utan framgår av sändningstillståndet som grundas på Radio och TV-lagen 4 kap. 14 § på regeringens vägnar av Lena Adelsohn Liljeroth
  (så det är inte ens en sossekonspiration och nu kanske det dyker upp ett ljus varför kulturministern inte är oviktig :-) Sändningstillståndets normer grundas i allt väsentligt på RF och det behövs ingen mer värdegrund än RF och sändningstillståndet. Det är lite lika dant som relationen mellan TF och OSL.

  På SvT står att finna:
  VAD?
  SVT ska vara opartiskt och sakligt. (RF 1 kap 9 §)

  SVT:s utbud präglas av
  - demokratiska och humanistiska värden,
  - folkbildningsambitioner,
  - mångfald och kvalitet och
  - det ska vara tillgängligt för alla
  - oavsett förutsättningar och bakgrund.

  HUR?
  SVT:s verksamhet bedrivs självständigt
  i förhållande till politiska, kommersiella
  och andra intressen i samhället.

  VAR?
  SVT speglar och finns i hela landet.

  SVT:s uppdrag är:
  att garantera medborgarna
  ett brett utbud av
  program och tjänster
  via tv, webb och andra publiceringsformer.

  SvT ska granska och debattera
  det som händer i Sverige och omvärlden,
  som till exempel i Uppdrag granskning
  eller i vår nyhetsverksamhet.

  SvaraRadera
 28. MEN
  (på sid 29 i SvTs senaste årsredovisning framgår att SvT tagit fram en helt ny mångfaldspolicy)

  "För att vara relevant medieaktör för
  en majoritet av befolkningen så är det
  väsentligt att människor med olika bak-
  grund medverkar i programutbudet och
  i arbetet med att producera dem".

  "I sändningstillståndet står det
  att programverksamheten som helhet
  ska bedrivas ur ett jämställdhets- och
  mångfaldsperspektiv".

  "Det är därför en prioriterad verksamhet
  inom SVT".

  Arbetet är mångfasetterat
  och bedrivs såväl i programarbetet som
  genom exempelvis rekrytering och utbildning.

  SVT förnyade sin mångfaldspolicy under året.

  Den formuleras enligt nedan:

  SVT är till för alla.
  Alla människor är lika mycket värda.
  •SVT:s program ska spegla befolkningens
  olika behov, intressen, perspektiv och åsikter.
  Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.

  När vi anställer personal ska vi alltid tänka
  på att ha ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter.
  Varje enskild rekrytering ska föra in ny kunskap om vår publik.

  Alla ska känna sig trygga på SVT, diskriminering
  i alla former ska motverkas.

  SVT välkomnar olikheter med hänsyn
  till ålder, kön, könsidentitet eller annat
  uttryck, etnicitet, religion eller andra
  övertygelser, sexuell orientering, funktions
  nedsättning och behov av tillgänglighet.
  Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter.

  Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl
  utbud som i sammansättning av vår personal."

  Detta är alltså ett annat hopkok, som inte har samma stöd i RF, utan är mer lagom privat tyckande, som ligger i tiden, alltså i fråga om öppna gränser och allas lika rätt och värde, den linjen som C driver.
  S.W

  SvaraRadera
 29. Jo, Hellin har skriv samman en egen liten privat lag (policy), som han tolkar själv, och ställer gentemot vår grundlags skrivning om opartiskhet, och det skulle vara intressant att veta om Hellin reflekterat över Jörgen Westerståhls objektivitetsdefinition

  Westerståhl (hävdar i en SOU beställd av Sveriges Riksdag) att

  objektivitet = saklighet + opartiskhet

  Sakligheten = sanning + relevans.

  Opartiskhet = balans + neutral presentation.

  Hadenius & Weibull skriver:

  Dessa fyra huvudkrav gäller alltså nyheter i främst:
  sanning, relevans, balans och neutral presentation.”


  Sanning
  Sanningskravet är, enl Hadenius & Weibull, överordnat de övriga. Om en nyhet är osann spelar det ju faktiskt ingen roll om den är relevant, balanserad eller neutralt presenterad.

  Relevans
  Relevanskravet är nästa lika centralt, men är knepigare eftersom det inte är helt enkelt att mäta/;avgöra relevans.

  Balans

  Hadenius & Weibull skriver att det alltid är svårt att upprätthålla balans, stundtals är det rentav omöjligt. För vilka är mest lämpliga att represenera balansen, ofta tar man in två totala kontrahenter, så att det blir pannkaka av allt.

  Neutral presentation
  ”Kravet på neutral presentation torde vara obestridligt för den som eftersträvar en opartisk nyhetsförmedling. Journalisten kan inte tillåtas att genom värderande attribut eller på annat sätt ta ställning för eller emot den ena parten. Han/hon får inte använda den ena partens propagandavokabulär.”

  Jo, här har Hellin tagit ställning för sin egen värdegrund, som han verkar ställa högre än RF och då får Hellin problem med sin egen trovärdighet, då han är ute på storfiske i demokratins mest grundläggande frågor, vår grundlag som definierar vår demokrati och vår fria åsiktsbildning.

  SvaraRadera
 30. Det är denna precisering från Hellin som är central, från SvTs hemsida:

  "Låt mig vara tydlig.
  Jag tycker inte att vi ska ha debatter
  med nazister på frågan om människors
  lika värde i Aktuellt.

  Det är inte en fråga som har två sidor av saken.
  Vi agerar enligt radio- och tv-lagen och paragrafen*
  om alla människors lika värde, sade Jan Helin.

  * här avses alltså en paragraf, och det är väl källan på den, som är relevant för att kunna tolka sanningsbegreppet i påståendet. och nu står det visserligen mer korrekt, lika värde, inte lika rätt och värde, så kanske är det RF som Hellin snöat in på ändå, men det var inte uppenbart från start.

  ”Mycket av kritiken välriktad”

  "Helin återkom flera gånger till det som han menar
  är själva kärnan i frågan. Problemet med debatten
  förra veckan, där Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk
  deltog, är att man sänt signalen om att ”frågan om
  människors lika värde är något man kan ha lite olika
  åsikter om”, menar Jan Helin. Det handlar i grund och
  botten om på vilket sätt man lät Nya Tider vara med och debattera:

  – När vi gör det så glider vi av vår värdegrund om alla
  människors lika värde. Det bekymrar mig. Vi fick kritik
  för det. Jag tycker mycket av den kritiken var välriktad.
  Jag är glad över att vi har den här diskussionen, sade
  Jan Helin i Aktuellt på onsdagen."

  jo, det är bra, trots allt, men vilken strid om påvens skägg.
  S.W

  SvaraRadera
 31. Fria tider eller deras åsikter har inte med saken att göra, man behöver inte vara lika klok som Voltaire, det är emellertid uppenbart att SvTs nya programdirektör använder helt fel argument för att komma fram till helt rätt slutsats:

  Helin nu utlovar ett större fokus på faktagranskning och objektivitet, istället för debattlösningen där två parter ger varsin syn på saken och deras påståenden får stå för sig själva.

  ”Journalistiken måste orka framhärda i faktagranskning och med objektiviteten som metod söka sanning. Den trend som i USA kallas för ”he said, she said”-journalistik är en återvändsgränd”

  Så tack Hellin, du är på rätt spår, tack gode gud, till och med Wolodarski har fattat galoppen, att skildra helvetet i Syrien och vara på plats, eftersom lösningen inte är att Sverige tar stöten av stormaktspolitiken, men journalister kan ge medborgarna redskap så att våra politiker förhåller sig till sina uppdragsgivare medborgarna på ett vuxet sätt, tex genom att vara sakliga och opartiska, vänd på begreppen
  osaklig och partisk, det är ungefär så som väljarna för tillfället ser på sina politiker och deras springpojkar, och då kanske det inte är så konstigt de är i otakt, för saken, sakligheten den där verkligheten den representeras av väljarna vart 4e år. Kanske ska Hellin fundera mer på sanningskriteriet och relevansen, när han själv debatterar, så att det inte blir så förvirrat, för vad var det som Hellin egentligen debatterade?
  Jo sin egen tolkningsrätt till det egna subjektiva perspektivet om någon är rasist, nationalsocialist eller bara misshaglig och inte passar in i Jans definition av ”lika” och ”värde”

  Suck, det pågår en relativisering av det mesta, hellin har varit en av banérförarna, och det är väl vad man ska vänta sig. God tur som norrmännen säger.
  S.W

  SvaraRadera
 32. SW we love you..men varför inte ta befälet och starta egen blogg som en föregående talare föreslog.

  Plusett på den.

  SvaraRadera
 33. Hej.

  Om vi antar att den svenskhatande förintelsepolitiken återupptas inom tre till fem år, med mellan 130 000 till 200 000 invaderande per år (plus okänt antal så kallade anknytningsfall) - när är Sveriges ekonomi och infrastruktur (i vilken välfärdsmodellen ingår) sönderkörd? Jag tänker på Sovjet-satelliternas kollaps från protester till avveckling av den totalitära statssocialismen.

  På ren magkänsla skulle jag säga fem till sex år, så cirka 2025 ungefär. Vid det laget är staten sönder, och slutar fungera annat än sporadiskt.

  De normala modellerna för staters och kulturers förfall verkar inte stämma på Sverige - varken naturkatastrof, erövring av främmande makt eller teknologisk efterblivenhet till följd av dogmatisk religiositet/ideologisk renlärighet verkar applicerbar fullt ut.

  Istället verkar det snarare som om vi helt enkelt gett upp - som om vi vore möss vars gener för undvikande av fara och smärta avvecklats.

  Det kan vara så illa, att etnisk rensning är det enda som kan rädda Sverige som ett land av, med och för svenskar och svensk kultur/historia. Den rensningen kan också ske i omvänd riktning, om Balkankrigets stridslinje är något att gå efter. De muslimska staterna såg ju det kriget som aggression mot muslimer i första hand. Låt säga att delar av Uppland, Västmanland och södra Dalarna utropar sig som ett kalifat (eller nåt) runt 2025, och det som är kvar av Sveriges militär försöker återta kontrollen, kanske med stöd av EU/Nato. Vi skulle snabbt kunna få samma situation som i Bosnien, Kroatien och Serbien.

  Jag tror inte det finns mycket att hämta i att leta efter motiv till en farlig och katastrofal utveckling, utan skulle vilja påstå att det rör sig om en kombination av inbilsk inkompetens, halsstarrig renlärighet och ren dumhet samt bristande verklighetskontakt och intellektuell/kognitiv förmåga: regeringsmedlemmarna må vara normalbegåvade med normal psykologisk profil, men det räcker knappast till för uppgiften.

  Så vad gör vi åt ett system när det självt är problemet? Finns det fortfarande icke våldsamma metoder som skulle kunna fungera?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 34. @ Rikard,

  Ett lästips till dig, från en väldigt etablerad libertariansk skribent:

  http://www.unz.com/imercer/when-america-becomes-south-africa/

  Om författaren:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ilana_Mercer

  Smakprov:

  "The rule of the people, demos, and the people’s ethnicity, ethnos” invariably clash, argued Michael Mann, “one of the leading historical sociologists of our time.” In “The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing” (2004), Mann contends that in the earlier, more formative stages of their development, democracies are prone to carrying out murderous ethnic cleansing, which in extreme forms can become genocidal.

  “The growth of popular sovereignty, the institutionalization of universal citizenship, [and] the creation of mass society” have often seen “ethnic groups laying claim to the same territory resort to the use of force, and, when frustrated, to murderous ethnic cleansing and even genocide.”

  SvaraRadera
  Svar
  1. H.G Wells made a good description already in 1895 in his book "The Time Machine".

   Eloi and the Morlocks!
   We are the Eloi´s but we have to care for the Morlocks who feed on us!

   Radera