torsdag 11 oktober 2018

Det förestående haveriet i kommunerna

De av er som följt min blogg sedan starten vet att jag återkommande varnat för migrationens effekter på kommunernas ekonomi.

För en lekman som undertecknad har det inte varit svårt att lägga ihop ett plus ett från offentlig statistik. Stor migration av människor. Mkt otroligt att integrationen lyckas (om man utgår från historiska data på betydligt förre migranter). Kommunernas försörjningsasvar efter att statsbidragen upphör. Stora ökande kostnader för "välfärd" dvs skola vård bostäder, utan att skatteintäkterna ökar. 

SKL varnade för ngt år sedan om att kommunalskatten måste höjas i många kommuner. Den nya utredningen om kommunal utjämning kommer ytterligare premiera slösaktiga kommuner. Kommunerna har mindre och mindre självbestämmande, både över sina utgifter och sin budget.

Sammantaget ger ovanstående att det ser mkt mörkt ut, ngt man kunde anan för flera år sedan (även med den fortfarande gällande utjämningsmetodiken).

Möjligheterna till migration inom Sverige för att "undkomma" havererande kommuner kommer bli allt svårare. Både av ekonomiska skäl men framförallt för att ingen kommun kommer komma undan. En rätt udda effekt av det nya systemet med kommunal utjämning är att personer som inte betalar kommunalskatt utan bara lever på kapital i olika former, ändå kommer bidra till att en större del av kommunalskatten kommer ges till andra kommuner (förutsatt att dessa kapitalindivider ingår i beräkningen pga sin bildningsnivå/socioekonomiska nivå). En av de utpekade förlorarna är ex Vellinge.

Tino Sanandaji har i sin nya bok riktat lampan mot just kommunernas skuldsättning. Ett välkommet tillskott i den bildningsinsats som behövs på området. Enda sättet att få till en förändring är att gemene man inser vartåt det barkar och börjar göra sin röst hörd. Jag har förhoppningsvis upplyst några under årens lopp, eller i vart fall fått folk att söka lite mer munskap i ämnet, men det är naturligtvis otroligt viktigt att stora influencers som Tino ger en en bok som denna och får göra sin röst hörd i media. Även utomlands  har Tinos bok uppmärksammats, med risk för "Sverigebilden"För er som känner en oro för framtiden så finns det som jag tipsat om i några år flera olika lösningar. Den vi började tillämpa för många år sedan var att drastiskt minska konsumtionen och samla i ladorna. Beta av lånen för bättre handlingsfrihet osv. Intern flyttning inom Sverige till annnan kommun kan vara ett sätt, dock innebär det ofta ganska hög inträdesbiljett i form av överprisade villor, och som jag skriver ovan så är min bedömning att denna möjlighet drastiskt minskar då allt ska bli lika dåligt för alla enligt utredningen som har det sossiga namnet "Lite mer lika".

Min bedömning är också att kronan kommer fortsätta försvagas vilket gör en exit till utlandet blir allt dyrare, dock finns det fortfarande goda möjligheter om man är någorlunda lågbelånad eller har en bra uppgång i sin bostad, då många länder fortfarande är relativt billiga jmf med Sverige.

Hit till Spanien dit vi migrerat kan man utan tvekan köpa sig ett fint hus för en mkt rimligt peng. Det ärfaktiskt  rätt många svenska som migrerar hit nu då möjligheterna för många att jobba på distans är tämligen  goda. En hel del kör också lite pendling ngn gång i månaden för att klara av vissa måste möten.

Slutligen. Den Regering som slutligen kommer krystas fram kommer vara helt oförmögen att ta tag i de problem som finns. Man kommer också fortsätta blunda för alla kostnader man vältrat över på kommunerna. Risken är faktiskt ganska överhängande att problemen kommer accelerera då den koalition som bildas kommer tvingas ta med en del hjärtefrågor från alla ingående partier. Och typiskt sett ör hjärtafrågor=stora kostnader. Det enda parti med en hjärtefråga som är en besparing är väl SD som kraftigt vill skära i ngt. Eller vet ni ngt annat?

Det som saknas i svensk politik är en riktigt borgerlig inriktning som bantar det offentliga och satsar på statens kärnuppgifter. Dagens alla riksdagspartier är mer eller mindre sossiga allihopa.http://www.gp.se/ledare/sanandaji-kommunernas-dolda-skulder-hotar-välfärden-1.9824192

tisdag 2 oktober 2018

Gymnasielagen en succé

Som ni vet har jag en förkärlek för migrationsverkets nyheter då verket tillhandahåller ytters objektiv och informativ statistik.

Idag gör vi ett nedslag i statistik från igår. Den omtvistade gymnasielagen som främst riktade sig mot sk ensamkommande (fd) barn visar sig bli en braksuccé i antalet sökande. På förhand trodde man att det rörde sig om ca 9000 personer som skulle söka uppehållstillstånd enligt den nya lagen, men när MigV nu räknat samman visar det sig att det är över 10.000 som sökt.


Hur världens mesta och första feministiska regering tänkte gällande könsfördelningen är ngt oklart då endast 3,3% av de sökande är kvinnor.
Hur dessa 10,500 ska kunna försörjas är också ngt oklart, eller de kommer ju försörjas av staten, men i många fall av kommunerna. Vissa kommer ha rätt till boende eller boendestöd andra kommer inte ha det. Sen kanske de är berättigade till studielån, en post som kommer redovisas som ngt annat än en kostnad (alla som tror att lånen betalas tillbaka får göra en realitycheck).

Summasumarum så kommer effekterna av denna lag räknas i många miljarder kronor till en mkt obefintlig nytta, faktiskt en stor onytta. Dessa pengar hade behövts på väldigt många andra ställen. Eller om man nu velat vara "god" hade man kunnat hjälpa hundratusentals flyktingar på plats.

Migrationsverket är naturligtvis i sin serviceiver klara med att redogöra för hur olika bidrag kan fås.


De enda som tjänat storkovan på detta är som vanligt migrationsjuristerna som håvat in ytterligare miljoner i arvoden för att assistera med dessa ansökningar.

Nu väntar vi med spänning på den nya Regeringen som kommer lösa alla dessa problem i ett huj ;)