torsdag 31 mars 2016

Efterlevandestöd till ensamkommande

Jag sitter ute i skogen såhär i påsk, därav det mindre frekventa bloggandet och möjligen ngt sena inlägget om ensamkommandes efterlevandestöd.

Saken är alltså den att man i Sverige kan få ett efterlevandestöd som barn om föräldrarna avlider.

HFD har fastslagit att flyktingar som är barn har denna rätt och dessutom att man kan anta att deras föräldrar avlidit om de säger det.

Enligt 7 kap. 6 § EPL har efterlevande till en person som har försvunnit rätt till efterlevandestöd till barn om det kan antas att den försvunna personen har avlidit. De ursprungliga förarbetena till bestämmelsen ger som exempel på situationer när paragrafen kan tillämpas försvinnanden i samband med olyckor eller naturkatastrofer men öppnar också för en tillämpning i andra fall. Förhållandena i områden som präglas av flyktingströmmar från krigsdrabbade länder kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening vara jämförbara med sådana situationer som nämns i förarbetena (jfr även uttalandena i propositionen med förslag till nya regler om dödförklaring, prop. 2004/05:88 s. 26). Det beviskrav som uppställs i paragrafen är att det kan antas att den försvunna personen har avlidit. I ett fall som det förevarande får beviskravet anses omfatta såväl dödsfallet som släktskapet. 

På nyheterna svamlas det om att man inte vet om någon kan tänkas missbruka detta, men man varnar för att kostnaden för enbart denna post (som alltså inte ingår i de av Migrationsverket annonserade 420 miljarderna) kommer öka från 200 miljoner till 700 miljoner.

Det har alltså konstaterats fall av att vuxna ljuger om sin ålder och låtsas vara barn för att få komma hit, att dessa skulle ljuga för att få ytterligare kosing....what are the odds...

F.ö. Kan jag konstatera att det i media lyfts fram att Sverige tagit hälften av EUs minderåriga ensamkommande flyktingar. Det märkliga med det ör ju att de inte hade varit minderåriga i länder som kontrollerat deras ålder. Hela statistiken är ju alltså helt galen, men vem är förvånad.

1:a april varje dag i Sverige

Vill ni läsa HFD domen har ni den här
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Rättsfall/HFD%202013%20ref.%2059.pdf

FNs kritik mot Sverige

Ett FN organ riktade kritik mot Sverige härromdagen, vilket uppmärksammades i blaskorna.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fn-kritik-mot-sverige-romer-diskrimineras/

Bl.a. får vi kritik för att muslimer diskrimineras i tidningarna.


”kroniskt negativt porträtterandet av muslimer i medierna”.

Jag vet inte riktigt var FN får dessa dumheter ifrån. Men det är väl ingen orimlig gissning att Saudiarabien, som är chefer för rådet för mänskiliga rättigheter, även om det nu är kommittén för MR som ligger bakom detta. Svensk media är väl tvärtom ökända för att Inte skriva om muslimer om det kan anses negativt och "gynna SD" som en del journalister rapporterat om på senare tid.

Hursomhelst känns det som att FN liksom EU mer och mer är ute och svassar på områden bortom de kärnuppgifter där de kan göra nytta. FN fyller sin funktion som bistånds och samarbetsforum, men det är lätt komiskt med alla dessa råd och kommittéer som spyr ur sig politiserad gojja. Precis som EU borde hålla sig till förenklad handel och ge fan i många andra frågor.

Här kan ni läsa om några FN bravader
onsdag 30 mars 2016

Det fria ordet hotat av islamister

Idag framkom det i Gd att dess chefredaktör blivit hotad av en nära släkting till hatpredikanten i Gävle moské vilken man granskat i en serie reportage.


Jag hoppas verkligen att det blir samma ramaskri nu som när andra grupper har hotat någon av pressens representanter. Nu är det upp till bevis att det inte används olika måttstockar beroende på de inblandade. 

Tidigare har det ju varit lite si och så med den saken.
http://mensanen.blogspot.se/2014/10/att-matas-efter-olika-mattstockar.htmlmåndag 28 mars 2016

Felaktigheter i Expressen

I Expressen(KP) var det en artikel igår som är så nedlusad med fel så jag var tvungen att skriva ett kort inlägg om den.

http://www.expressen.se/kvallsposten/drommen-som-dog--asylsokande-ger-upp/

Felen är flera, för det första stämmer det inte att ingen får komma in utan id-handling. Vill du söka asyl går det bra. Slutsatsen att minskningen av asylsökande beror på det är alltså felaktig. Dubbelfel.


Sveriges gränser stängdes. Nej det gjorde de inte.Det som hände var följande:

1. Regeringens åtgärder feltolkades i utländsk press som trodde att gränserna stängdes
2. Flera länder på migrantrutten stängde gränserna på riktigt.
3. Migrantströmmen är säsongsvarierad och en minskning sker alltid under vintern.

Den minskning vi ser och kommer fortsätta se beror inte alls på den av Sverige förda politiken, utan på att makedonien och Serbien stängt sina gränser. Hur det går framöver återstår att se, men Grekland och Turkiet kommer använda migrantkorten som politiska slagträn. Situationen i Grekland ör ohållbar och man har att välja på två saker, skicka tillbaka alla eller försöka få dem att fortsätta norrut på något vis, vilket kommer leda till konflikter med de länder där man försöker få in dem.

Löfven har talat om att andra länder ska ta ansvar och det har man gjort, men inte på det sätt Löfven yrat om, utan man har stängt gränserna. 

Att tro att man i en,ighet med avtalet med Turkiet ska kunna placera lika många flyktingar i ngt EU-land som man skickar tillbaka till Turkiet känns lite svårt att genomföra om jag ska uttrycka mig försiktigt. Inget land vill nog ta emot fler. De som redan tagit många säger stopp och de som tagit få säger fortfarande nej, ex Polen som nu infört totalstopp om jag förstått det rätt.

Det hela kokar ned till att varje nation börjar se om sitt eget hus i första hand och solidariteten med andra länder inom EU är satta lite på undantag.


söndag 27 mars 2016

Kollaps?

Från höger och vänsyer hör man inte det inte finns någon kollaps i samhället. Reinfeldt hånar de som inte fattar att man fortfarande kan köpa vin på systemet. På diverse bloggar framhålls också att det inte finns någon kollaps. Jag tillhör de som varnar för kollaps, jag påstår inte att den är här. Men man bör kunna lyfta blicken några år framåt och fundera på hur det ser ut då. Jag menar att vi redan idag har en del sektorer där det råder kollaps i vissa geografiska områden. Främst handlar det om de första system som kommer i kontakt med asylsökande. Dvs boenden och sjukvård. På sikt kommer skolor stå på tur.

Igår hörde jag en annekdot från den lilla kommunen Vindeln i västerbotten. Där har Bert mfl exploatörer köpt stora tomma hus och fyllt med nyanlända. Främst det gamla TBC sanatoriet i byn Hällnäs. I Vindel bor det drygt 5000 pers och i Hällnäs 250 pers. I Sanatoriet har man inhyst 140 pers om jag förstått rätt. Föga förvånande blev vårdcentralen i området något överbelastad då folkmängden ökade markant med personer som troligen hade visst vårdbehov. 

Men vad gör väl det, det finns ju massvis med skog i Vindeln och Reinfeldt & Schyffert märker nog inget i Vasastan där de kan sitta och njuta av vardagen på avstånd från röran de så starkt förnekar.


fredag 25 mars 2016

Vad gör andra länder mot islamism?

Sverige är som bekant fackeltågens och plakatpolitikens kärnområde. Kraftfulla fördömmanden står som spön i backen när något händer, sedan tillsätts eventuellt en utredning om att ma skall titta på en fråga.

Jihadism och dess ideologi är den farsot vi skall bemöta nu. Jag har gjort en liten utblick mot vad andra länder gör.

I Danmark diskuteras att frånta medborgarskap och utvisa radikala imamer.

I Österrike har man börjat kasta ut utländskt finansierade imamer (ni vet de där hatpredikanterna som Saudi finansierar)

I Tyskland förbjuder man och slår till mot islamistiska organisationer sedan länge


Det ovanstående handlar alltså inte om åtgärder för att minska migrantströmmen, utan är riktat direkt mot islamister på hemmaplan. Det borde inte vara så svårt för Sverige att ta tag i detta. Ett första steg måste vara att omedelbart strypa pengaflödet av skattemedel till de organisationer i Sverige som står islamismen nära. Det rinner mångmiljonbelopp ner i dessa organisationers fickor varje år...fullkomligt horribelt.

torsdag 24 mars 2016

Salafism-Det börjar röra på sig

Som mina trogna läsare vet har jag länge skrivit om att roten till det onda skall bekämpas. Att förlita sig på flygbomber, några arresteringar och underrättelseverksamhet kommer aldrig lösa problemet med terrorism. Viss stoppas kanske en del terrorister på förberedelsestadiet, visst dör kanske några i ett träningsläger i Syrien och visst räddas kanske någon från radikalisering mha en reklamfilm och lite myspys på någon ungdomsgård i Rinkeby.

Men jag har hela tiden hävdat att man måste ta tag i ideologin, dvs salafismen. Jag har även varit kritisk mot att störta politiska system i MENA som hållit salafismen i schack. Det var med stor bävan jag följde arabiska våren, då jag visste vad som fanns bakom ytan i dessa länder. Framförallt i Egypten. Dessbättre överlevde dock de gamla maktstrukturerna i Egypten och tog tag i saken efter ett kortare islamistiskt haveri. Roten till det onda är dock Saudi. Det är från Saudi som salafismen spred sig in i Egypten med  Sadats passiva medhåll. Förvissa har muslimska brödraskapet funnits länge i Egypten, men en klar radikalisering inleddes då Sadat lierade sig med brödraskapet i de maktstrider som pågick efter Nasser då Sadat lade om inriktningen till västvänlig.

Nåväl åter till rubriken. Vad är det som börjat röra på sig?

Jo det som tidigare varit helt borta från det offentliga samtalet, nämligen den ideologiska roten hos jihadisterna. Efter attackerna i Bryssel har nu Hans Brun sagt det i SVT (som jag skrev igår). Igår hade även Magnus Ranstorp en artikel i DN, som f.ö. retweetades av Birgitta Ohlsson...., där han skriver:

Det räcker dock inte att stanna vid sociala orsaker. Det finns en salafist-jihadistisk ideologi som sprids genom personer som verkar i dessa områden, och som legitimerar och lockar andra att påbörja vägen mot våldsbejakande extremism. Med löften om att omvandla deras liv från hopplöshet till hjältar har de haft framgång med att rekrytera nya personer till bland annat IS.

Extrema idéer har betydelse. Det finns en koppling mellan idén om att kvinnor tillhör män och att flickor säljs som sexslavar i Syrien. Den bland islamister vida spridda föreställningen att västvärlden är i krig med islam skapar en intellektuell miljö där steget för potentiella jihadister att ta till våld minskar. I grunden existerar en djup konflikt mellan västvärlden och den salafist-jihadistiska ideologin om hur ett samhälle ska styras och fungera.

Ranstorp skriver alltså att roten måste bekämpas. Detta har jag inte sett förut på samma sätt. Rubriken på DN:s artikel är det vanliga tugget om utanförskapsområden, men innehållet är något annat.

Ranstorp påpekar även att Miljöpartiets gullunge Snowden genom sitt av Ryssland iscensatta spioneri har hjälp jihadisterna.

Genom bland annat Edward Snowdens avslöjanden om hur myndigheter med signalspaning spårar individer har terrorister blivit mer disciplinerade i sin kommunikation. De använder sig allt oftare av kryptering och vet hur säkerhetstjänster lokaliserar dem. Detta medför att säkerhetstjänsterna blir halvblinda – de har en stor volym av personer att hantera och det blir än svårare att hitta nålarna i höstacken när de möter en motståndare som förstår systemens svagheter.

Ranstorp går även in på det horribla att skattemedel försörjer dessa människor som vill störta vårt samhälle.

Det är då bekymmersamt att stat och kommuner i Sverige fortsätter att betala ut generösa bidrag till föreningar som till exempel bjuder in hatpredikanter, separerar män och kvinnor i sin verksamhet eller har en värdegrund som bakom kulisserna står i konflikt med den liberala demokratin. Den salafist-jihadistiska ideologin är antidemokratisk och våldsbejakande till sin natur...

Men det stannar inte där. I svenska dagbladet kom det en artikel från Bitte Hammargren från Utrikespolitiska institutet (fd mellanösternkorre). "Saudiarabien har spridit terrorns ideologi"

I artikeln skriver Bitte ungefär det jag framfört under åren. BRA!

T.o.m. Elisabet Frerot på skitnödiga TV4 nämnde Salafism. Kors i blogghörnet!

Nedan något om det jag skrivit om Saudi och dess finansiering av extremism, men det finns mer bara att googla på "saudi mensans"

Saudis draksådd

Saudi en skurkstat

Kungen är död


Som en liten notis kan jag också påpeka att SFM (Sveriges Förenade Muslimer) fått flytta sitt årliga arrangemang "jag är muslim" från kommunens lokaler då kommunen i samråd med Säpo fattat att det finns personer som står nära den våldsbejakande islamismen i organisationen.

Eventet går dock av stapeln ändå. Gissa var? Jo i den av Saudi finansierade Bellevu moskén i Göteborg. Här kan ni f.ö höra fd statsrådet Attefall tala om just finansiering av Moskéer i Sverige i en riksdagsdebatt 2011. Attefall tror det är bra med Saudifinansierade lokaler.....

onsdag 23 mars 2016

Bekämpa jihadismens ideologi

Hans Brun är en av de experter som kallas in när terrorn visar sit fula nylle.

Igår var han mkt rakt på sak och satte fingret på pudelns kärna. Det hjälper inte att hitta och lagföra de som utfört eller står i begrepp att utföra terrorhandlingar. Man måste bekämpa ideologin bakom islamismen. Jag har tidigare skrivit om att islamismen måste krossas, i princip kan ni bara byta ut Paris mot Bryssel.

http://mensanen.blogspot.se/2015/11/dags-att-utrota-islamismen.html

Hela poängen är att man inte kan nöja sig med att bomba lite här och döda några IS terrorister där. Den ideologiska grogrunden skall bort eller i vart fall förvisas till ngn håla i MENA där den grott i årtionden.

De som utför terrordåden är ofta inhemska medborgare med sina rötter i MENA, de rör sig alltså inte om några galna Syrier som kommit till Europa, utan dessa personer är resultatet av att de i stilla ro fått gro sin islamism på hemmaplan och ofta sedan varit i lämplig håla och utvecklat sin fanatism. Detta måste upphöra. Gör som Österrike, utvisa utländska imamer med islamistisk agenda, gör som Tyskland, förbjud organisationer som är islamistiska, förbjud utländsk finansiering av salafistiska moskeéer. Religionsfrihet i all ära, men om det som predikas är våldsamt, förbjud och kasta ut. Har man rest för att studera salafism, dra in passet och stäng dörren osv osv.

Vill ni följa Hans Brun på twitter är det @stellapolaris10

tisdag 22 mars 2016

Dagens haveri kommer från Lena Mellin

Som alltid när det händer ngt som på ngt vis kan kopplas till islamism rycker virrpannorna ut i stora skaror.

Priset för dagen tar dock Lena Mellin på Aftonbladet.


Vad menar hon egentligen? Att vi inte behöber vara oroade då terroristen på Drottninggatan var en klant och bara lyckades ta sig själv av daga? Eller att liv i Belgien & Frankrike, tagna av islamister, inte räknas? Eller är hon glad att attentatsmännen mot Jyllandsposten åkte till Danmark och terroristade lite isf i Sverige?

Någon som förstår?


Skillnad på terror & terror?

Med anledning av dagens förfärliga terrorattack i Bryssel blir det ett litet inlägg om terror.

Anledning är egentligen att identitetsvänstern och identitetsliberalerna (dvs pk maffian) snabbt var ute och relativiserade attackerna.

Kim Ahola är en sk liberal. 


Syftet med han tweet är såklart att relativisera hotbilden avseende jihadistisk terror.

Jo det är ännu inte offentligt att det rör sig om jihadister, men så är det.

Så hans tes är alltså att det är lugnt nu och inget att oroa sig över och indirekt behöver alltså man inte vidta några särskilda åtgärder riktade mot en viss grupp.

Jag som växte upp på 70-talet minns mkt väl terroristerna från IRA, ETA, RAF korsikanerna mfl. Dessa terrororganisationer hade en ideologisk eller separatistisk agenda, gemensam nämnare är att de aldrig riktade sig mot vanligt folk. De riktade sig mot centralmaktens företrädare eller bankdirektörer etc.

Jihadisternas terror riktar sig inte mot militärer eller någon som kan tänkas skjuta tillbaka, utan mot lättast möjliga mål där man når störst effekt. Vanligt folk är huvudmålet. Syftet är att man vill få Europas folk att ge upp, lägga sig på rygg och låta salafismen breda ut sig.

Denna skillnad verkar helt gå förbi relativisternas huvuden. Kanske har de i sin nyliberala iver sänkt en holk för mkt och hjärnan börjat bli aningen segare?

En annan sak är de som direkt går ut med pekpinnar. Ex socialisten Eric Rosén på politism. Jo det är säkert arga bönder, eller random personer utan ngn agenda som genomfört detta....

Att attacken sker i Bryssel är ngt av ett trendbrott. Bryssel har länge varit jihadismens grogryta i Europa och man bet tidigare inte den hand som födde en, men nu är det slut med det. En liten jmf kan göras med Kanada som har liknande status i Nordamerika, mkt salafism där.


Slutligen ska ni minnas att internet never forgets, inte ens det kommunalråd i Malmö säger.måndag 21 mars 2016

Reinfeldts nya hån

I dagarna hade DN en artikel av Björn Kleen.

I Princip gick artikeln inte ut på något, man träffade lite olika personer som gav uttryck för redan kända åsikter och sedan menade man att Östermalm var ngt hemligt SD näste (man fick 7% i senaste valet). Hela artikeln saknar helt tes och innehåll. Istället är det nog den stackars reportern Björn "af" Kleen som återigen ser sin chans att ge sig "adeln" och "överklassen". Som ni kanske vet är Kleen skitsur för att han inte får vara med i Riddarhuset då hans mamma heter "af Kleen" dvs inte svärdssidan. Nåväl nog om artikeln som sådan. En intressant detalj fanns dock i artikeln, nämligen Anders Borgs utsagor.

Vi trodde… att när väljarna blir mer välutbildade och i mindre utsträckning röstar efter klass och region så får vi en demokrati som är enklare och klokare, mer långsiktig, men det kanske visar sig vara mycket svårare än vi trodde.

Jag har tidigare skrivit om att politiken idag är kvartalspolitism, all långsiktighet saknas. Borgs egen fd regering är ett klart utslag av detta. Total avsaknad av investeringar i infrastruktur, samtidigt som man går på en känsla och startar ett migrationspolitiskt experiment.

Han räknar med omkring 500 000 invandrare till Sverige fram till och med 2018. Och sedan ytterligare tre, fyra decennier av stora folkvandringar. Som mellan Latinamerika och USA. Först när skillnaden i BNP per capita mellan Nordafrika och Europa sjunker under 50 procent kan det tänkas avstanna.
– En halv miljon människor i Sverige är mycket, det motsvarar 16 miljoner i USA. En historisk utmaning för varje samhälle. Det är möjligt att alliansregeringens migrationspolitiska överenskommelse bidrog till ökningen men jag tror snarare geopolitiska faktorer låg bakom. Våra prognoser visade 60–80 000. 2015 landade på 160 000 och då hade regeringen inget annat val än att omjustera politiken. Min absoluta tro är att Sverige är bra på att anpassa sig. Men vi kan inte blunda för att det blir mer sociala spänningar.

Skillnaden i BNP är alltså att vi får lägre BNP per capita så att skillnaden utraderas. Borg talar inte om att Nordafrika skall lyfta sig själva ur fattigdomen, på samma sätt som Europa gjort. Borg talar ovan inte om att hjälpa människor på flykt, utan det hela visar sig vara att nyliberalt experiment där man låter människor flöda fritt i en helt globaliserad värld utan nationsgränser. Det kan ju vara en inställning man har, men att kombinera den med att ge fula välfärdsrättigheter åt alla dessa migranter kan naturligtvis bara leda till kollaps av endera systemet. Borg erkänner alltså att det rör sig om en rörelse av fattiga människor på jakt efter ett bättre liv, inte folk som flyr för sina liv. Något många av oss sagt länge.

Apropå kollaps kommer jag därmed osökt in på Fredrik Reinfeldts nya hån av Svenskarna. Som ni minns hånade han oss redan för ett antal veckor sedan på ett evenemang i Finland.

I måndags var det dags igen. På postkodlotteriets event berättade den store ledaren (ni vet han som flög över Norrland och såg massa skog och tänkte att vi har ju plats) att han minsann träffat några polare som haft en bra julhelg, alltså finns det inga problem i Sverige (kanske grannarna Schyffert & Lindström?). Allt tal om Kollaps är ren lögn. Alla de rop på hjälp från kommunala tjänstemän och politiker, eller de medborgare som ser att nya bostäder byggs åt nyanlända, men inte åt de i bostadskön, att vården börjat hacka på sina ställen pga överbelastning, att man får låna pengar i stat och kommun för att bränna på Reinfeldt & Borgs globaliseringsexperiment. Allt detta är lögn, för Fredrik träffade några i Julas som fick julklappar och lutfisk.

Jag hade tidigare (för många år sedan) en respekt för Reinfeldt och tyckte han var en frisk fläkt med marknadsreformer i sinnet, men han hyser ett uppenbart förakt för stora delar av samhället och verkar ha rent infantila mentala förmågor att se orsakssamband. Samma förakt för vanligt folk ser man ofta hos den nya politiska klassen, oavsett om det är "höger" eller "vänster". Jag vet att både Kirunasossar och gammelmoderater hyser det djupaste förakt för de nya politiska förmågorna på höger och vänsterkanten. Politiska uppkomlingar skulle man kunna kalla dem. Jag har haft det tveksamma nöjet att höra välbeställda identitetspolitiska sossar håna medelsvensson som slänger en flintastek på grillen men även Reinfeldtfanatiker som talar om att det bara är att låna mer och höja skatterna för att fortsätta finansiera det pågående experimentet. Gamla tiders sossar och moderater såg sitt kall som ett ansvar mot svenska folket, så är icke fallet idag. Folket ses snarare  som ett korkat röstboskap som bör ligga lågt förutom när det är val. Övrigt tid ska man hålla käft och betala.

Slutligen uppmanar jag alla återigen att sluta köpa postkodlotter. Denna organisation är tätt förbunden med det identitetspolitiska Sverige vars haveri vi lever i idag. Man har ofta Reinfeldt som talare, man stöder Hijab teater mm. Bojkotta skiten och berätta det för era grannar och släktingar.
söndag 20 mars 2016

Grattis Bromma, ni får migrantbarackerna!

För några dagar sedan skrev jag i inlägget Grattis Stockholm om de baracker staden skulle bygga för migranter. Jag tippade att Södermalm tyvärr inte skulle få ta tillfället i akt med selfies och volontärarbete då barackerna trologen skulle läggas i Bromma. Mkt riktigt blev Bromma utvalt till en av förmånsområdena för spännande möten, närmare bestämt området Beckomberga. Dessvärre användes inte grönområdena vid de stora villorna på Höglandet, utan det blir det expansiva Becokmberga i utkanten av Bromma som får baracker för 250 migranter.

Beckomberga är en svindyrt expansivt område med mkt nybyggnation av bostadsrätter och radhus. 4 expoatörer har ex ett nästan slutsålt projekt med inflytt from nu och året ut. Det är bara att gratulera alla som köpt bostadsrätter i ngt av dessa projekt, nu kommer det ges mkt tillfällen till selfis och spännande möten på dagis och ica. Idyllen i Bromma!


NCC har fortfarande några lgh kvar i sina hus & de som betalat 3,3 miljoner för en tvåa är såklart supernöjda och priserna lär skena nu med denna breddade skattebas i området.
Nedan ser ni ungefär var barackerna hamnar.


Länk till artikel om det hela (tack för tipset utlandssvensk)

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholm-darfor-byggs-inga-modulhus-for-flyktingar-i-innerstan/aRKpcr!ZiBL0QSbE7T6xw7AuD@AcA/

Dags att öka beredskapen

Igår sänktes större delen av svensk media genom en IT-attack. 

Attacken var otroligt samordnad. Vem som ligger bakom kan man ju fundera på (det var ryssen), men det är egentligen ointressant. Oavsett vem som vill få denna effekt, måste det vara mkt svårare att skära av en stor del av nyhetsflödet i Sverige vid händelse av angrepp, terror, kris etc.

Vi gamlingar med vevradio och text-TV får väl lite info fortfarande, men rätt många är nog helt beroende av nyhetssajter.

I denna oroliga tid krävs det att folk slutar vara naiva. Oavsett om det gäller migrantströmmar eller Ddos attacker. Krav bör ställas på samhällsviktiga aktörer som levererar infrastuktur. 

(åter)inför
-beredskapslager av livsmedel
-Beredskapslager av olja
-driftvärn inom el tele kraftproduktion
-krav på samhällsviktiga aktörer att ha bättre motståndskraft
-Objektiv journalism (kunde inte hålla mig)

Mm

fredag 18 mars 2016

Miljöpartist leder socialstyrelsens utredning om åldersbedömning

Ni vet att det varit vissa tveksamheter angående åldern hos "ensamkommande barn"

I vissa brottmål har rätten helt sonika inte trott på att gärningsmännen varit underåriga, och alla har vi väl sett ngn bild på uppenbart äldre personer som uppges vara runt 16 år.

Socialstyrelsen har utsett en utredare för att utreda om vilka metoder som är tillförlitliga. Som bekant använder man idag en ngn tveksam metod med en utvärdering av en psykolog. Röntgen och tandkort anses tydligen missvisande. Hur det kan vara mer missvisande än de uppenbara fel vi ser exempel på idag, vette tusan.

Nåväl, saken ska utredas av socialstyrelsen genom dess utredare. Carl-Erik Flodmark. Flodmark som är barnläkare och expert på fetma.

Flodmark har även varit aktiv i barnläkarföreningen.En förening som aktivt motsätter sig att man använder sig av röntgen för att göra åldersbedömningar.Flodmark är även aktiv i Miljöpartiet. 


Att utse en aktiv miljöpartist, som har starka band till en förening som motsätter sig en av de metoder som skall utredas, synes mycket märkligt.

Flodmark skall även enligt vissa källor (internetrykten alltså) vägra att träffa en av de ledande experterna på röntgenmetoden.

Slutsatsen av utredningen verkar alltså vara skriven på förhand. Till men för alla flyktingbarn som faktiskt är barn. Dessa riktiga barn får nu dela bostäder och resurser med lögnaktiga opportunister som helt korrekt fått reda på att det är bra att vara under 18 i Sverige, om man vill glida fram på en migrationspolitisk räkmacka.

Grattis Stockholm, nu kommer migrantbarackerna

För några veckor sedan kom föga förvånande nyheten att Stockholm ska ta emot 4000 av de kommunanvisade migranterna. Visst knorr uppstod i stadsdelarna då man inte hade en aning om att kommunen skulle upphandla baracker till dessa migranter. På Östermalm var man tydligen lite brydd. Dock tycker MPs stadsdelsmänniska att det är jättebra då Östermalm är så segregerat och nu ges chans till nya möten. På Östermalm har man ju mkt riktigt gått man ur huse och röstat på Reinfeldts migrationslinje, vilken man nu får skörda frukterna av.

Det man kan fundera på är antalet migranter per invånare. I Stockholms kommun bor det c:a 900 000 personer, vilket ger 225 pers per migrant i denna anvisning för 2016. Som jmf kan man ta Ljusnarsberg som (i sept 2015) hade tagit 1 migrant per 10 invånare. Nog borde Stockholms kommun kunna ta emot mångdubbelt fler?

Var kommer då dessa flyktingar placeras?

Ett hett Tips är Bromma. Bromma hör till Stockholms kommun och styrs alltså av den röd-grön-rosa majoriteten i Stadshuset. För övrigt en enorm anledning till varför man aldrig ska bosätta sig i Bromma. En villastad styrd av Vänstermaffian på Södermalm.

På gräddhyllan i Bromma fick moderaterna egen majoritet i senaste valet till Riksdagen. Ni vet valet där Reinfeldt klart och tydligt sa vad som komma skulle. "Öppna era hjärtan" och hela baletten.Man borde alltså kunna sluta sig till att Brommaborna kommer gå man ur huse och välkomna migranterna på de lediga ytorna man har gott om. För det kan väl aldrig vara så att man trodde att Reinfeldts M var samma M som på Bohmans tid?

Nedan ser ni en bild på Brommas gräddhylla Höglandet. Det ser ut som att det borde vara toppen med ett läger precis vid båthamnen. Då kanske migranterna kan få lite fina instegsjobb med att putsa någon Princess 65:a också.

Så fram med selfiemobilen nu och se till att hålla facebook varm med statusuppdateringar om er godhet! Himla synd förresten att Schyffert lämnat Bromma, och han lär väl bara kunna drömma om att Vasaparken bebyggs.


I Stockholms kommun ser valresultatet ut som nedan (riksdagen). Även här en klar majoritet för de öppna hjärtans politik.De jounralisttäta Sofia på Södermalm har ett resultat där FI och MP nästan har egen majoritet. Ett valdistrikt där man alltså står fast vid 150 000 flyktingar även i år (M har ju som ni vet kovänt när man sent omsider insåg vartåt det barkade).

På Söder borde man alltså vara superpositiva till några Barackläger.


Ett liter problem med Söder är oturligt nog att det finns få obebyggda områden som inte är Parker. Dvs inga "Gräsplättar" som i Bromma. Man på något sätt borde det gå att lösa med lite god vilja, Tantolunden och Vitabergsparken är ju rätt stora så halva ytan borde väl kunna sättas av tycker jag. Dock vill man inte bebygga sina parker enligt instruktionen om barackupphandlingen....
Upphandlingen blev klar i onsdags och de lyckliga migrationsexploatörerna kan sy på nya fickor på rocken. Staden lär förmodligen välja den billigaste lösningen då det är en offentlig upphandling. Då alla de naturliga och byggnadstekniskt optimala områdena i Stockholm är bebyggda sedan länge, finns det väl en viss risk att det kommer byggas i surhål, dvs mörkare lite sanka områden. Billigt är som bekant bra, och vi kommer nog få läsa om mögel och fuskbyggen inom något år eller två.

Vad kostar då kalaset. Anbuden är hemliga så länge upphandlingen pågår, men jag gissar att vi talar om en kostnad på c:a 140 000 per migrant (en siffra jag fått från en annan kommunal upphandling av baracker). I runda slänger pratar vi alltså om en halv miljard i kostnad. Pengar som troligen inte är budgeterade utan får lånas upp med senare skattehöjningar som effekt. Byggindustrin har varnat för att baracklösningarna kommer bli väldigt dyrt. Jag tror de får rätt, även om de är part i målet.tisdag 15 mars 2016

Asyljurister diar skattemedel

Redan när Migrationsverkets rapport släpptes noterade jag en intressant kostnadspost nämligen post 1:6 (ersättning till offentliga biträden). I den offentliga debatten finns det en del migrations"experter" som ofta uttalar sig. Ibland är dessa "experter" jurister som jobbar med asylärenden. Ni vet säkert vilka några av dessa är. Jag har tidigare påpekat att de s.a.s. talar i egen sak då det finns pengar att tjäna (skattepengar att dia) även från detta håll avseende migrationshaveriet.

Nu har Expressen plockat upp denna "nyhet" då de upptäckt att Hells Angels husadvokats byrå sysslar med detta.

Totalt betalade Migrationsverket ut drygt 342 miljoner kronor till juridiska ombud under 2015 - nästan motsvarande en miljon kronor per dag.
Bara de tjugo största byråerna fick under 2015 sammanlagt 58,2 miljoner kronor i intäkter.


Enligt Expressens uträkning fick den byrån 5,2 miljoner för 80 ärenden. Dvs 65 000 per ärende.
Offentliga biträder får kostnadsersättning med 1323 kr i timmen ex moms. För 2015 var det 1302:-. Vilket innebär att juristen i Expressens fall lägger 49h per ärende.

Hur många av de 163 000 som kom 2015 som kommer få offentligt biträde kan man fundera på. Migrationsverkets prognos skriver försiktigt upp kostnaden till 400 miljoner i år och 610 miljoner 2018.

Reglerna har dock skärps varför det inte förefaller troligt att den prognosen håller (fler asylprocesser). Jag tror vi kommer se en miljard i allmosor till advokatkåren redan 2017.


måndag 14 mars 2016

Migration & skolresultat

Idag presenterade Skolverket en fördjupad undersökning om migrationsens påverkan på skolresultaten.

Man kom fram till att de med utländsk bakgrund står för en del av det tapp i Pisa-mätningen som det varit rabalder om. Jag har inte sett rapporten än utan går bara på andrahandsuppgifter från murvlar....

Det är väl föga förvånande att en hel del av de som kommit till Sverige efter ordinarie skolstart, preseterar sämre i vissa ämnen. Som bekant satsas det ju inte ngt vidare på att snabbt få folk att lära sig svenska och därmed ha möjlighet att ta till sig undervisningen. Dessa elever halkar alltså efter, en orsak borde vara bristande förståelse av språket.

Man poängterar dock:

"att på det stora hela så är resultatutvecklingen lika negativ för elever med och utan utländsk bakgrund", skriver Skolverket."

Slutsatsen verkar alltså vara att det är andra faktorer än migration som överväger.

En stilla undran jag fick rätt omgående är följande: Om man har ett antal elever i klassen som presterar superdåligt för att de inte förstår svenska, finns det inte en risk att hela klassen saktas ned då lärarna inte kan vara överallt och säkert måste lägga extra krut på lågpresterarna? Detta får till följd att även elever som saknar utländsk härkomst, tappar i inlärning. Men det kanske funkar annorlunda nuförtiden?

Min stilla undrar är alltså om det inte är så att migrationen får större genomslag än enbart på att vissa elever med utländsk härkomst presterar sämre.


Fridolin tycker det är en viktig utredning så saken är nog löst inom 100 dagar.


lördag 12 mars 2016

Att skåda i framtiden

Vi är nog rätt många som suckat tungt när politiker pratat om att "vi" varit naiva och när media (Virtanen) talar om att det fanns en annan alternativ verklighet vid en viss tidpunkt och att man inte kunde "veta" något om den riktiga verkligheten (dvs den som vi övriga ser).

Är det verkligen så svårt att kunna skåda i framtiden? Att skåda i framtiden innebär egentligen bara att man utifrån vissa givna fakta drar slutsatser om hur dessa fakta kommer påverka ett händelseförlopp och vilka följdeffekter det får.

Egentligen är det inte särskilt svårt, men det krävs vissa grundförutsättningar.

För det första måste man ha en ganska stor kunskapsbank från början. Detta för att man skall kunna förstå vilka händelser som hänger ihop och påverkar varandra. Att ha en god kunskap om historien är en bra start, men även en genomgående kunskap om aktuella fakta är en förutsättning.

Hur går det då till? Vissa sätter sig ned och tittar på en händelse (fakta) och sitter sedan och försöker fundera ut vad som kan tänkas hända. Denna metod funkar säkert ibland, men den stora bristen kan vara att man måste söka nya fakta för att se om det finns en röd tråd. Har man däremot en stor kunskapsbank går det naturligtvis lättare. För andra ser dyker händelsekedjorna/effekterna upp per automatik när man ser en händelse/fakta, för den senare mer automatiska metoden krävs kanske ett mer spänstigt intellekt. Den senare metoden är lite svårt at förklara då det inte krävs ngt aktivt kunskapssökande för att se effekterna, de presenteras liksom bara framför ögonen på en. Det kan t.o.m. vara svårt att förklara hur man kom fram till sin slutsats, vilket gör att det kan vara lite svårt att förklara för folk varför en viss händelse ger en viss effekt långt bort i händelsekedjan.

För det andra måste man ha förmågan att förstå vad som är relevant och vilka fakta som hänger ihop och påverkar varandra. Kalla det gärna analytisk förmåga, ett ord som är ngt överutnyttjat och börjar tappa sitt värde.

Det är ganska många som träffar rätt i sina förutsägelser om vad som ska hända framöver (oavsett hur man når fram dit), men många har också fel.

Jag har jobbat med just analyser och riskbedömningar hela livet. Hitta fakta, se sambanden och kvantifiera riskerna. Då jag har en rätt omfattande kunskapsbank behöver jag inte sitta och söka information, utan jag ser snabbt olika konsekvenser som en viss information kan få. Det ploppar liksom bara fram utan att jag behöver fundera.

De flesta människor har nog denna förmåga, men utifrån sin egen kunskapsbank och mentala förmåga. För en del  är det mer begränsade förutsägelser man kan göra där händelsekedjan eller sambanden är rätt uppenbara. För andra gäller att man kan snabbt ser långa tänkbara händelsekedjor.

För er som följt bloggen har ni kanske noterat att jag ibland gissar rätt, ganska ofta faktiskt (lite får man faktiskt skryta även i janteland) men ibland har jag säkert fel.

För att nämna några saker jag haft rätt om (och många andra med mig såklart). En del lite mer känsliga frågor kan jag tyvärr inte spå om på bloggen varför jag inte kan skryta hejdlöst om dessa;

-Politikerna kommer tvingas till åtgärder rörande migrationen
-Vissa inom Media kommer svänga och åsiktskorridoren kollapsa (Vissa krönikörer i Expressen&GP för att nämna några)
-Många partier kommer ta över SDs politik precis som man gjorde med ND (Hej nya nya M)
-Flyktingströmmen kommer användas som ett politiskt vapen (det är man nog rätt ense om nu)
-Flyktingströmmen underblåses av Ryssland (vilket förnekas av en del såklart)
-Turkiet havererar rörande demokrati och sekularism
-Konflikten i Syrien kommer fortsätta trots Rysslands inblandning då Ryssland gynnas av lågintensiva konflikter
-Ryssland kommer inte göra ett storskaligt anfall in i Ukraina utan gynnas av en frusen konflikt
-Vi kommer få se en dominoeffekt av stängda gränser i EU, vilket gör att flyktingströmmen kommer minska markant
-Skatter kommer höjas och välfärden haverera (har inte hänt än men det kommer, och börjar varnas för. Nu senast av Konjukturinstitutet igår. Personligen har vi planerat för detta sedan ett par år rörande privatekonomin)
-GWs palmevapen var fel
-Att hjälpa flyktingar i närområdet är det enda rätta. Rasism för 2 år sedan, allmän ståndpunkt av de flesta nu.
-Många "flyktingar" flyr inte för sitt liv utan söker ett bättre liv. (Har visats i Migrationsverkets analys som jag skrivit om på bloggen)
-En del kriminalfall som varit rena påhitt från offren för att få uppmärksamhet (finns en mkt aktuellt nu där jag tror offret ljuger, men vi får se).

Ni näsvisa läsare kan säkert hitta saker jag haft fel om, eller kanske ytterligare ngt jag gissat rätt om här på bloggen.

Poängen med inlägget är dock som jag ofta skrivit förut, bilda er en egen välgrundad uppfattning om saker och dra era egna slutsatser utifrån fakta om vad som kommer hända. Komihåg att många inom media idag inte är objektivt rapporterande journalister, utan driver en egen agenda där man sminkar grisen för att passa sin egen alternativa verklighet.


Hur ser då framtiden ut 2016-2017?

Det kommer ni få läsa i ett inlägg om någon dag eller två. Jag håller på att skissa på en text sedan några veckor, men en del har redan inträffat så det kan jag inte ta cred på ;)


fredag 11 mars 2016

Expressen myser med jihadist - Anna Sundberg aka Um Anas

Visst kan man tycka att folk som fått sitt straff och tagit det kan få gå vidare. Med problemet med Um Anas aka Anna Sundberg aktiv i...surprise...miljöpartiet är att hon aldrig fått något straff. Hon hängde med terrorister i 16 år och har nu skrivit en bok och skall gullas med. Nu senast i Expressens artikel.

Anna Sundberg är kompis med en minister, ni kan aldrig gissa vem.....Mehmet Kaplan...Surprise (igen)! Kaplan har som ni vet (om ni följt mina tidigare granskningar av honom) en person djupt insyltat i islamismen i Sverige. Att ingen seriös journalist på allvar gräver fram all skit om Kaplan nu när MP inte har frikort längre (eller har de fortfarande det?) är mkt märkligt men knappast förvånande. Charta 2008 verkar vara ett eldorado för islamist och terrorist beundrare, vilket Gudmundsson mfl grävt fram för länge sedan.

Jag hittade denna lilla sammanställning på flashback, så i lathetens namn snor jag helt sonika den. Det viktiga är att sprida information om fakta i detta knasiga samhälle. Längst ned lite länkar till Gudmundsson (nu föräldraledig och dessvärre bortjagad från twitter av hatmobben från vänster) som skrivit mkt om islamisterna.

Anna Sundberg är aktiv i Miljöpartiet inom grundskole- och gymnasienämnen. Förut brukade hon kalla sig vid sitt muslimska namn Um Anas och var gift med Al-Qaida terroristen Said Arif. De har även barn tillsammans. Hennes make dömdes 2004 till 10 års fängelse av fransk domstol för förberedelse till terroristattentat mot flera platser i Frankrike. Maken Arif kan även kopplas till ett flertal terroristceller runtom i Europa, och var en veteran inom Al-Qaida. 

Said Arif pekades av fransk domstol även ut att vara nära knuten till den militanta islamisten Abu Musab al-Zarqaw som låg bakom ett flertal bombningar och dylika terrordåd under Irakkriget. Även Anna Sundbergs svägerska ska enligt uppgift vara gift med en dömd terrorist. Enligt uppgifter ska maken Said Arif ha dödats i ett luftangrepp från den USA-ledda koalitionen i våras. Chockerande nog så är Anna Sundberg, som hon numer igen heter, aktiv i Miljöpartiet inom grundskole- och gymnasienämnden. 

Undrar om Mehmet Kaplan fixade in henne där efter hennes terroristdömde Al-Qaida make dog?

Just det, hon är gammal vän med vår bostadsminister Mehmet Kaplan. De satt tillsammans i styrelsen i organisationen Charta 2008, en självutnämnd ”medborgarrättsrörelse” för den som faller offer för kampen mot terrorismen i västvärlden. I grund och botten en organisation som ogenerat försvarade jihadistiska terrorister och verkade för en mjukare terrorlagsstiftning. 

Under tiden som Kaplan satt med i styrelsen krävde Charta 2008 exempelvis att den terrorbrottsdömde imamen Ali Berzengi skulle benådas, få resning och permanent uppehållstillstånd i Sverige.


http://gudmundson.blogspot.se/2012/0...-jihadist.html
http://gudmundson.blogspot.se/2012/0...rist-nara.html
http://gudmundson.blogspot.se/2015/0...-i-syrien.html
http://gudmundson.blogspot.se/2015/0...plikt-hos.html
http://detgodasamhallet.com/2015/06/...iges-regering/När Anna Sundberg levde som radikal

muslim fick hon inte lyssna på musik. Men

Anna satte gärna på "Sommar i P1" i smyg. Hon

sänkte ljudet och njöt i hemlighet av tonerna.Allt det ovanstående vet journalister och förläggare, ändå får alltså Um Anas skriva bok och myspysa med Expressen. Skandalöst dåligt!


Spegla samhället i stort - en fördel?

Senast i "veckans brott" hörde jag Leif GW prata om att Polisen skall spegla samhället i stort.

Spegla samhället i stort är något man ser nästan i alla jobbannonser från myndigheter och många privata företag, ofta med några påkopplade floskler om etnisk religiös mångfald osv.

De frågor jag ställer mig är:
Är det en fördel om en arbetsplats speglar samhället i stort?
Finns det någon forskning som visar att en exakt avbild av samhället funkar bäst på en arbetsplats?

Som bekant består samhället av 50% med en IQ lägre än 100. Är det viktigt att ha en jämn fördelning av dumskallar på alla arbetsplatser?

Måste det vara en bra inkvotering av vänsterhänta? Rödhåriga? Kortväxta? Kristna Bosnier? osv Eller gäller det enbart att det skall spegla vissa företeelser i samhället, ex kvinnor eller folk från MENA?

Borde vi inte för ganska länge sedan ha lämnat det tvångsmässiga tänket att inkvotera allehanda olika grupper på arbetsplatser. Visst är det en merit om man kan arabiska, go ahead och anställ, men då sker anställningen pga meriter och kunnande, inte pga hudfärg, etnicitet eller kön. Jag tror nämligen svårligen att det finns någon fördel eller nackdel baserad på pigmentet, varför det är rätt märkligt att man framhåller det som en enorm fördel, alla andra faktorer undantagna, att ngn är från ett visst område eller har en viss hudton.

Det förespråkarna indirekt också säger är ju att vi är olika beroende på hudton och etnicitet, denna tanke som är helt förkastlig i alla andra sammanhang. Men som vanligt är inkonsekvensen total.

Om jag anställer folk blir det enbart utifrån de meriter de kan uppvisa, samt den potential de har, vilken mäts bäst med ett IQ test.

Men ni kära läsare som är så kloka, kanske har ni hittat någon forskning som visar att nedanstående stämmer;

Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger.

onsdag 9 mars 2016

Migrationsverket anställer Angeles Bermudez-Svankvist

Den tidigare GDn för Arbetsförmedlingen, som fick sparken efter åratal av i kompetens har fått nytt jobb som verksamhetsutvecklare på Migrationsverket. Hon ska tydligen se till så att asylanter gör meningsfulla saker. Sedan hon fick sparken har hon bla jobbat med islamofobi...En reträttpost med Generaldirektörs lön och titel, utsedd av Erik Ullenhag. Men nu får hon komma in på myndighet igen, troligen ny GD där om ngt år....

Grattis dårar!tisdag 8 mars 2016

Postkodlotteriet stödjer hijab-slöja

Egentligen ska man väl inte bli förvånad, men postkodlotteriet stödjer tydligen en pjäs uppsatt av den lilla kommunisten America Vera. Pjäsen är ngn form av hyllning till hijab-slöja.

Kickoffen för pjäsen bar tillsammans med diverse islamister med terrorkopplingar. Bla den ökända Fatima Dabroukil från MMRK. Femen Sverige var där och visade sitt förakt...

Nåväl, till saken. Denna dynga stödjs alltså av postkodlotteriet. Dvs av alla er som prenumererar på skiten. Så säg nu upp abonnemanget och se till så folk ni känner får vetskap om att man stödjer islamism.

Nedan ser ni om proj hos postkodlotteriets "kulturstiftelse"

Samt art i gp 

http://kulturstiftelsen.se/blog/projekt/svenska-hijabis/

Grattis alla biologiska kvinnor

Idag på kvinnodagen firar man i Malmö genom att förbjuda alla män & pojkar att bada.

Det vill säga biologiska män. Det i alla andra samanhang så omhuldade Hen, tredje könet och att man är vad man själv anser sig vara, gäller tydligen inte denna dag. Som vanligt är inkonsekvensen total hos flummarna. Det är också oklart hur könsbytare skulle behandlas och var i processen man måste vara för att räknas som hon. Skulle man neka Bruce/Caitlyn Jenner? 

Det är också lite lustigt att det går bra att diskriminera en hel grupp. Skulle det vara ok att utvisa alla icke svenska medborgare temporärt under nationaldagen? 

Som vanligt när radikalfeminister och kulturmarxister är i farten saknas logik och konsekvens. Man ägnar sig åt cherrypicking som aldrig förr. Lite hen här och lite man där. 

Till alla kvinnliga läsare skulle jag vilja framföra ett grattis i allmänhet och samtidigt beklaga att en del dårar tar sig rätten att tala för er räkning.


söndag 6 mars 2016

Humanitär matematik - campingstugan

I GP kunde vi igår läsa om Dahabo Ali och hennes sex barn som bor i en campingstuga för 40.000/mån.Dahabo är inte en nyanländ, utan kom från Somalia för 4 år sedan och går på SFI (hur länge gör man det?) 

Trots att det gått fyra år har hon alltså ingen bostad eller ngt jobb. Utan kommunen betalar 40.000/mån bara i bostadsbidrag för henne och de 6 barnen. 

Förra året kom det 160.000 lycka till med bostäder & jobb åt dessa!

Det sanslösa slöseriet med skattemedel måste upphöra. 

Nåväl för 500.000 om året som bostadsbidraget kostar hade man kunnat köpa

120.000 doser vaccin
12.000 dagsransoner mat & hustum i jordanien osv......

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.3013676-hon-tvingas-bo-pa-camping-for-40-000-i-manadenlördag 5 mars 2016

Erdogan & Putin - Siegfried & Roy

Jag har tidigare skrivit lite om hur Turkiet och Ryssland agerar i mellanöstern och hur EU konstant är bortvillade upp på läktaren och tvingas föra en halvtafflig reaktionär politik med tveksam effekt.

Idag blir det en liten kort kommentar om Turkiet. Som jag skrev i min halvt skämtsamma palatsanalys 2014, förutspådde jag ett sammanbrott av den sekulära demokratin i Turkiet. Jag har även avrått från att semestra i landet då risken för terrorattentat och annat våld är högt.

Nu till rubriken. Erdogan har som bekant låtit flyktingkranen vara påskruvad med full sprutt det senaste året. Nu när EU gått ner på knä får han dels löften om ekonomiskt bistånd för att sluta med det han gör. Dvs han ska inte börja med ngt bra utan sluta med ngt dåligt. Lite som värstingresor, få belöningar om du lovar sluta göra dåliga saker. EU är mkt beroende av ett samarbetsvilligt Turkiet och sitter i ett fast armlås hos Erdogan. Erdogan är inte sen att ta tillfället i akt och gör lite som han vill med Kurder och andra oppositionella. Idag tog han ex makten rent praktiskt över den oppositionella tidningen Zaman. Zaman ingår i den mer moderata religiösa rörelsen Hizmet. Hizmet är på kant med de styrande islamisterna i Ankara då Hizmet är mer reformister än Erdogans AKP som är islamister.

Det är ju lite lustigt att både Turkiet och Ryssland gynnas av flyktingkrisen. Vid en hastig anblick kan det ju lätt synas att Turkiet och Ryssland är bittra fiender, vilket de iofs är sedan gammalt. Dock ska man ha med sig att Turkiets, Irans och Rysslands underrättelsetjänster har haft en del göromål ihop sedan förr. Vill man veta vem som ligger bakom något så titta alltid på det uppnådda resultatet, kanske är det ytterligare någon mer dimension än den som framgår vid en första anblick.

Faktum är att Turkiet och Ryssland gynnas av dagens läge och EU missgynnas kraftigt. Simsalabim!Agendajournalistik med Metro

Återkommer här lte till den agendajournalistik som råder i Sverige. Detta exempel fanns i Metro för några veckor sedan. Av rubriken i Metro kan man tro att myten om att utomeuropéer låg bakom övergreppen i Köln, nu var spräckt. Man måste dock läsa ända till sista meningen för att se att endast 3 av de 58 var tyskar medborgare, resten var från Nordafrika. Om än inte just anlända (oklatt vad de menar med nyanländ i det här fallet). Det är även oklart om de tyska medborgarna var nyblivna sådana.

Att tidningarna håller på med detta larv undergräver bara förtroendet för dem ännu mer.

Trams är vad det är.fredag 4 mars 2016

Regeringen skickar (flykting) nödhjälp till Grekland

För 2 år sedan var det djupt rasistiskt att tala om att skicka hjälp till närområdet i första hand.

I min långa serie "humanitär matematik" har jag lyft upp idiotin att spendera miljarder i Sverige samtidigt som FN i närområdet har akut pengabrist.

I december 2014 tittade jag lite på frågan om att hjälpa i närområdet.

Idag meddelande Frankrike och Tyskland att man i första hand skall hjälpa i närområdet (ni vet det som var helt otänkbart för svenska politruker och media för inte allt för länge sedan). Man ska ge 40 miljoner Euro....fortfarande en piss i Nilen jmf med de 60 miljarder SEK Sverige ska bränna i år för att hjälpa ett fåtal.

Regeringen meddelade även idag att man skickar nödhjälp till Grekland för att klara av pressen av flyktingdominot. Nu tvingas alltså Regeringen skicka nödhjälp till Grekland..ett annat EU land, för att man inte gjorde det mest uppenbara redan från början.

Konsekvenserna av den hysteri om att alla skall komma till Norra Europa är tragisk. Dels dör flyktingar på medelhavet och sen får de leva i misär vid stängda gränser runt om i Europa, Calais, Grekland osv. Allt för att PK maffian med benägen hjälp av politikerna och media trummade fram en helt ohållbar plakatpolitik rörande migration.
Asylboenden för kristna och andra utsatta en dålig idé

I takt med att våldet och förföljelserna på asylboenden börjar sjunka in hos politiker och tyckare höjs nu röster för att ha särskilda asylboenden för de förföljda grupperna.

Jag har tidigare surrat lite om detta på twitter och såg sedan att Marcus Birro skrev lite om det. Jag tycker dock det är en viktig fråga varför det blir ett litet inlägg om saken.

Hela tanken är naturligtvis att skydda de kristna (och andra) som förföljs av islamister på asylboenden. Det är nämligen så att förföljelserna sker av religiösa skäl i huvudsak. Kristna och HBTQ personer är de som ligger sämst still.

Det är dock makalöst korkat att flytta på de som förföljs och därigenom ge islamisterna rätt och frivillig genomföra en religiös rensning på asylboendena. Precis samma som IS pysslar med i sina kontrollerade områden. Naturligtvis skall de som förföljer folk här omedelbart sättas på en lastbåt och droppas av vid Libyens kust. Det skall inte behövas några särskilda boenden för någon grupp. Precis som på vissa skolor vill man alltså flytta mobboffren och låta förövarna regera fritt. Hjärnsläpp!

Många av de som flytt hit har inte flytt från IS, utan från Assads terrorbombningar av städer. Man kan alltså inte dra slutsatsen att de som är här per automatik är motståndare till islamismen, snarare kan det vara så att man varit passiva stödjare av densamma, men sett sig nödgade att fly undan Assad.

I kommunerna råder det redan panik som ni vet. Nu reses krav hos förvirrade kommunpolitiker om att man bara skall ta emot flickor, eller att särskilda boenden skall byggas för kristna eller HBTQ. Det är dock så att en förkrossande majoritet av de som kommit varken är flickor, kristna eller HBTQ, varför det är en total omöjlighet att tro att man kan välja och vraka bland denna minoritet. En majoritet av de som kommunerna kommer tvingas ta emot är muslimska män, så enkelt är det. Enda lösningen på detta problem är att omedelbart förpassa bråkstakarna ur landet.

torsdag 3 mars 2016

28 miljarder extra till Migrationsverket en nyhet?

I går slog det upp stort i all press att Migrationsverket begär 28 miljarder extra i år och 32 miljarder extra nästa år.

Det jag undrar är varför detta slås upp nu? Det är ju ingen nyhet. Redan i Migrationsverkets prognos som jag skrev om den 3:e februari framgår underfinansieringen mkt tydligt.

Är det så att dagens journalister inte är läskunniga? Prognosen är offentlig och det vara bara att läsa i tabellerna.

För er latmaskar kan jag lägg in tabellen nedan igen.


Läs bara läs  ;)onsdag 2 mars 2016

Uppdaterad asylgraf

Med jämna mellanrum lägger jag upp den graf jag för löpande för antal asylsökande. Informationen hämtar jag på Migrationsverkets hemsida och den innehållet antalet per dag.

Grafen för ensamkommande baseras på ett dagssnitt per vecka då Migrationsverket slutat redovisa antalet ensamkommande per dag.


Som ni ser ovan är trenden ganska stadig och jämn de senaste veckorna. Lite svårt att se mer exakt i grafiken då antalet är relativt lågt jmf med hösten, men jag låter de siffrorna ligga kvar. Det är för övrigt sådana siffror som miljöpartiet vill att vi ska se i Sverige igen redan i år. Då det kommer c:a 3000 per per dag till Grekland nu får vi se hur Fridolin tänk lösa det, chartra tåg till Grekland kanske? Det är ju mkt svårt för flyktingarna att ta sig igenom Balkan. Som gamla totalitära stater i "närtid" har man viss vana av crowcontrol och jag tror man kommer hålla gränserna ganska väl tillslutna. Det är ju rätt många hinder på vägen nuförtiden för migrantströmmen upp till Sverige.

Precis som jag förutsett hela tiden är det detta som ger effekt i Sverige, inte de urvattnade regler som politrukerna här inför.

Vi ska dock vara medvetna om att om trycket på/från Grekland blir för stor kan det vara så att man helt enkelt öppnar alla gränser på Balkan och hoppas att hela vågen forsar igenom norrut. Men då har vi fortfarande Österrike med sina nya maxtak och det milt sagt skeptiska Bayern samt Danmark som extra gränskontroller mot Sverige.
Grafen för ensamkommande ser ni ovan. Siffrorna är fortsatt låga med 5-8 personer per dag. Andelen ensamkommande i den totala flyktingströmmen har minskat kraftigt. Antingen är det så att de "rikaste" Afghanerna i Iran redan kommit, eller så har ryktet spridit sig att det finns sämre möjligheter att ta hit hela klanen nu, samt att dessa unga Afghanska män kanske inte tycker det är supertoppen att bo 10 pers per rum i Sverige, de hade det kanske bättre i Iran där många av dem är födda.

tisdag 1 mars 2016

Den omöjliga ekvationen

Lite tjatigt, men idag blir det om flyktingrutten igen.

I dagsläget kommer det ca 3000 pers per dag till Grekland. Makedionen tar emot 280/dag (eller låter transitera norrut snarare) samma antal som övriga Balkanländer infört. Grekland får alltså ett netto om lågt räknat 2500 per dag.

Detta är naturligtvis helt ohållbart för Grekland som redan är hårt ansträngt. Varje vecka kommer den missnöjda kritiska massan i Grekland öka med 17000 pers. Redan idag har ett tältläger med 9000 pers växt upp vid den Makedonska gränsen, ett läger som växer stadigt då alla vandrar norrut.

Idag var det kravaller vid den Makedonska gränsen och man sköt tårgas på migranter som Bröt sönder gränsgrindarna. Jag antar att alla svenska politiker kommer förfasas över denna tårgas? Eller är det annat ljud i skällan nu?

Grekland kommer tvingas göra något rätt omgående. Det enda man kan göra är att försöka avvisa båtarna som kommer, att utan Turkiets medgivande återsända flyktingarna blir nog svårt. Som ni vet är Turkiet och Grekland gamla fiender trots Natomedlemsskapet.En annan "nyhet" idag är att migrationen ligger bakom Sveriges ökande BNP. Inte för att massvis med folk jobbar, utan för att vi lånar massvis med pengar och bränner på migrationshaveriet.


Sist men inte minst har det kommit uppgifter om att invandrare är bidragsberoende längre och i större utsträckning än vad "man" trott....

http://www.ericsoniubbhult.se