Adlibris

Lensway

söndag 28 augusti 2016

Migrationsverkets internrevision

De senaste dagarna har det ju varit en del cirkus kring den rapport som Migrationsverkets internrevision skrivit ihop.

Mest uppmärksamhet blev det naturligtvis kring den lilla biten om curlinggenerationen. Naturligtvis blev samtliga kränkta och dörmed kan den elakt sinnade söga att rapportens något svepande anekdotiska slutsatser bevisades.

Rapporten som sådan blev dessvärre helt sågad i sin helhet just pga curlingreferensen. I övrigt innehåller den en del sanningar om ineffektivitet på Migrationsverket.

Orsaken är flera, bla den snabba expansionen av personalstyrkan och det felaktiga arbetssättet.


Från att tidigare vett alla PUT skall man nu faktiskt göra utredningar och då ställs helt nya krav på befintlig personal. Personal som rekryterats enbart för den administrativa rollen att kötta igenom positiva asylbeslut.


Som ni ser nedan är verkets personalminge särskilt nöjda med sin arbetsplats. Siffran 58% är rätt låg och ett enormt ansvar för detta måste vila på ledningen.


Man kan fortfarande ladda ned rapporten (på dryga 40 sidor) om ni vill läsa den i dess helhet. Risken finns väl att den tas bort snart när ledningen inser att den ligger ute för allmän beskådan.
fredag 26 augusti 2016

Illegal gränspassage till EU upp med 370% Q1 2016 jmf med samma period 2015

Det är ju ett generellt slagträ i debatten att migrationsvågen har avtagit. Javisst har den det, jmf med den enorma vågen i höstas. Men hur ser det ut om vi jämför med samma period föregående år?

Som tur är finns det statistik att tillgå. Bilden nedan är från Frontex, som håller koll på EUs yttre gräns. I praktiken för man väl kanske mest statistik på vilka flöden som råder snarare än att vara en gränspolis.

Som ni ser ökade de illegala gränspassagerna från 60k till 284k om vi jämför Q1 2015 med 2016. Det var alltså fortsatt historiskt höga nivåer även i början på detta år.

Frontex skriver också i sin rapport att Makedoniens skärpta gränser lett till en markant skillnad april-juni i år, då endast 8800 passerat. Men ni kära läsare vet ju att det inte beror på Löfvens gränskontroller utan på hinder utmed asylrutten (eftersom jag skrivit det flera ggr), att en minskning skett i Sverige.


torsdag 25 augusti 2016

Magdad bobs sparade 100 miljarder

Först tycker jag vi kan enas om att minskade budgetarede utgifter inte innebär sparade pengar som ger reformutrymme, när man lånar till kalaset.

Magdad bob talar om 100 miljarder i beräknade minskade kostnader för migration. Det intressanta är vad kostaden blir.

I Migrationsverkets senaste prognos från Juli talade man om kostnader på 205 miljarder 2016-2020, i april trodde man på 226 miljarder och i januari på 320 miljarder, för samma tidsperiod.

Vilket gissning är det Magdad Bob utgår från? Det är väl knappast från den om 205 miljarder för isf lander vi på 105 miljarder i kostnader för dessa fem år. Nej troligen är det så att Magdad Bob utgår från den galan gissningen från i januari (som jag sågade redan då) och räknar nu på att kostnaden blir ca 205 miljarder i enlighet med Migrationsverkets prognos från juli. Dvs en ickenyhet, men visst låter det fint med 100 miljarder i besparingar på migrationen och ligger helt rätt i tiden när alla politiker plötsligt blivit rasister....


tisdag 23 augusti 2016

Sänd bud från Sverige

Så rubriceras Tove Lifvendahls ledare i SvD idag (bläddra ned lite från Paulinas om Guillou)

Huvudtesen är att det är smockfullt med humankapital och kapital bland utlandssvenskarna, som bara drömmer om att komma Sverige tillgodo.

Tove verkar utgå från hur ex Irland och Indien lyckas få hemvändare med kunskaper och kapital i bagaget. 

660 000 svenskar bosatta utomlands. Bara förra året utvandrade 55 830 personer.

Den inte helt oviktiga faktorn som finns i artikeln men som ignoreras helt är att endast 33% av de som utvandrade är födda i Sverige. Övriga 67 % är alltså invandrare som utvandrar efter att ha blivit svenska medborgare. Jag har ingen statistik, men vet att många återvänder till sina forna hemländer efter att de blivit pensionärer och sitter sedan i sina gamla hemländer och lyfter pension. Kanske tar de även med sig barnen som föddes i Sverige (dvs ingår i de 33%)?

Dessa personer har nog föga nytta av ett bud från Sverige och vice versa. Samma sak gäller alla pensionärer födda i Sverige som utvandrar till Portugal och lyfter skattefi pension. Eller för den delen andra länder.

Av den minoritet som återstår när ovan sållats bort är det nog många som flytt landet av ekonomiska eller ideologiska skäl, man tror helt enkelt inte på en framtid här.

Hur många som återstår att skicka bud till vet nog ingen, men jag tror det är något färre än vad Tove fått för sig.


Hur många asylsökande har återvänt?

Denna fråga verkar alltid vara på tapeten, men sällan ser man några hårda fakta i frågan.


Den senaste disk rör det faktum att ca 100 av de 2500 som får 71kr mindre per dag (dvs indragen dagpeng) har valt att återvända. Det verkar alltså inte vara någon piska värt namnet. Man ska också ha i minnet att många av dessa haft avslagsbeslut sedan länge, men bott kvar med mat och husrum i Sverige.

Ygeman talade ju om 80 000. Migrationsverket bara om hur många som lämnar mottagningssystemet. Det har absolut noll att göra med hur många som lämnar landet. De enda vi vet lämnar landet är de som eskorteras ut, vilket är några tusen personer om året.
Morgan Johansson verkar dock veta att 10 000 har lämnat landet.


Karin Sedvall (moderaternas sakkunnige) vet tydligen att det rör alla oavsett när de kom.

Själv hittar jag ingen information om hur många som faktiskt lämnat landet, förutom de som eskorterats ut av kriminalvården/polis. Punkten utrest självmant, är det verkligen bekräftad utresa? Eller är det vad den med avslag uppger som sin intention? 

Min misstanke är att ingen har någon aning om hur många som lämnat landet. Det vi vet är iaf att många väljer att inte lämna landet, trots avslag på sin ansökan.