torsdag 11 oktober 2018

Det förestående haveriet i kommunerna

De av er som följt min blogg sedan starten vet att jag återkommande varnat för migrationens effekter på kommunernas ekonomi.

För en lekman som undertecknad har det inte varit svårt att lägga ihop ett plus ett från offentlig statistik. Stor migration av människor. Mkt otroligt att integrationen lyckas (om man utgår från historiska data på betydligt förre migranter). Kommunernas försörjningsasvar efter att statsbidragen upphör. Stora ökande kostnader för "välfärd" dvs skola vård bostäder, utan att skatteintäkterna ökar. 

SKL varnade för ngt år sedan om att kommunalskatten måste höjas i många kommuner. Den nya utredningen om kommunal utjämning kommer ytterligare premiera slösaktiga kommuner. Kommunerna har mindre och mindre självbestämmande, både över sina utgifter och sin budget.

Sammantaget ger ovanstående att det ser mkt mörkt ut, ngt man kunde anan för flera år sedan (även med den fortfarande gällande utjämningsmetodiken).

Möjligheterna till migration inom Sverige för att "undkomma" havererande kommuner kommer bli allt svårare. Både av ekonomiska skäl men framförallt för att ingen kommun kommer komma undan. En rätt udda effekt av det nya systemet med kommunal utjämning är att personer som inte betalar kommunalskatt utan bara lever på kapital i olika former, ändå kommer bidra till att en större del av kommunalskatten kommer ges till andra kommuner (förutsatt att dessa kapitalindivider ingår i beräkningen pga sin bildningsnivå/socioekonomiska nivå). En av de utpekade förlorarna är ex Vellinge.

Tino Sanandaji har i sin nya bok riktat lampan mot just kommunernas skuldsättning. Ett välkommet tillskott i den bildningsinsats som behövs på området. Enda sättet att få till en förändring är att gemene man inser vartåt det barkar och börjar göra sin röst hörd. Jag har förhoppningsvis upplyst några under årens lopp, eller i vart fall fått folk att söka lite mer munskap i ämnet, men det är naturligtvis otroligt viktigt att stora influencers som Tino ger en en bok som denna och får göra sin röst hörd i media. Även utomlands  har Tinos bok uppmärksammats, med risk för "Sverigebilden"För er som känner en oro för framtiden så finns det som jag tipsat om i några år flera olika lösningar. Den vi började tillämpa för många år sedan var att drastiskt minska konsumtionen och samla i ladorna. Beta av lånen för bättre handlingsfrihet osv. Intern flyttning inom Sverige till annnan kommun kan vara ett sätt, dock innebär det ofta ganska hög inträdesbiljett i form av överprisade villor, och som jag skriver ovan så är min bedömning att denna möjlighet drastiskt minskar då allt ska bli lika dåligt för alla enligt utredningen som har det sossiga namnet "Lite mer lika".

Min bedömning är också att kronan kommer fortsätta försvagas vilket gör en exit till utlandet blir allt dyrare, dock finns det fortfarande goda möjligheter om man är någorlunda lågbelånad eller har en bra uppgång i sin bostad, då många länder fortfarande är relativt billiga jmf med Sverige.

Hit till Spanien dit vi migrerat kan man utan tvekan köpa sig ett fint hus för en mkt rimligt peng. Det ärfaktiskt  rätt många svenska som migrerar hit nu då möjligheterna för många att jobba på distans är tämligen  goda. En hel del kör också lite pendling ngn gång i månaden för att klara av vissa måste möten.

Slutligen. Den Regering som slutligen kommer krystas fram kommer vara helt oförmögen att ta tag i de problem som finns. Man kommer också fortsätta blunda för alla kostnader man vältrat över på kommunerna. Risken är faktiskt ganska överhängande att problemen kommer accelerera då den koalition som bildas kommer tvingas ta med en del hjärtefrågor från alla ingående partier. Och typiskt sett ör hjärtafrågor=stora kostnader. Det enda parti med en hjärtefråga som är en besparing är väl SD som kraftigt vill skära i ngt. Eller vet ni ngt annat?

Det som saknas i svensk politik är en riktigt borgerlig inriktning som bantar det offentliga och satsar på statens kärnuppgifter. Dagens alla riksdagspartier är mer eller mindre sossiga allihopa.http://www.gp.se/ledare/sanandaji-kommunernas-dolda-skulder-hotar-välfärden-1.9824192

tisdag 2 oktober 2018

Gymnasielagen en succé

Som ni vet har jag en förkärlek för migrationsverkets nyheter då verket tillhandahåller ytters objektiv och informativ statistik.

Idag gör vi ett nedslag i statistik från igår. Den omtvistade gymnasielagen som främst riktade sig mot sk ensamkommande (fd) barn visar sig bli en braksuccé i antalet sökande. På förhand trodde man att det rörde sig om ca 9000 personer som skulle söka uppehållstillstånd enligt den nya lagen, men när MigV nu räknat samman visar det sig att det är över 10.000 som sökt.


Hur världens mesta och första feministiska regering tänkte gällande könsfördelningen är ngt oklart då endast 3,3% av de sökande är kvinnor.
Hur dessa 10,500 ska kunna försörjas är också ngt oklart, eller de kommer ju försörjas av staten, men i många fall av kommunerna. Vissa kommer ha rätt till boende eller boendestöd andra kommer inte ha det. Sen kanske de är berättigade till studielån, en post som kommer redovisas som ngt annat än en kostnad (alla som tror att lånen betalas tillbaka får göra en realitycheck).

Summasumarum så kommer effekterna av denna lag räknas i många miljarder kronor till en mkt obefintlig nytta, faktiskt en stor onytta. Dessa pengar hade behövts på väldigt många andra ställen. Eller om man nu velat vara "god" hade man kunnat hjälpa hundratusentals flyktingar på plats.

Migrationsverket är naturligtvis i sin serviceiver klara med att redogöra för hur olika bidrag kan fås.


De enda som tjänat storkovan på detta är som vanligt migrationsjuristerna som håvat in ytterligare miljoner i arvoden för att assistera med dessa ansökningar.

Nu väntar vi med spänning på den nya Regeringen som kommer lösa alla dessa problem i ett huj ;)


torsdag 20 september 2018

Elev som anklagas för att ha våldtagit lärare var migrant

Aftonblaskan rapporterade först it för två dagar sedan att det skett en misstänkt våldtäkt på en skola. Förövaren ska var en elev i 20-årsåldern och offret en lärare. 

Nu kan bloggen publicera häktningsframställan, där det framgår att förövaren är en statslös arabisktalande person. 

Den tilltalade anges till 20-årsåldern, men med de lögner gällande ålder som varigt vanligt kan man ju undra om det stämmer. Vi vet ju att övergrepp skett tidigare av andra elever, men nu går alltså inte lärarna säkra heller, om gärningsbeskrivningen visar sig sann.

Som alltid ska man akta sig lite för spekulationer innan dom fallit. Det har ju förkommit att batiktanter myst lite med migranter och sedan fått kalla fötter, anfall är ibland bästa försvar, kanske förelåg ngn utpressningsituation och ngt övergrepp har inte skett. Tiden mellan brott och anmälan var några dagar så bevisläget kanske är dåligt, men vi hoppas att det blir ordentligt utrett vad som hänt och att ev brottsling straffas.

Nedan har ni iaf häktningsframställan.Hanif Bali är också ute och förfäras (över hur Ms öppna hjärtan verkar slå lite galet.)
lördag 15 september 2018

Miljöpartist klanröstad in i Riksdagen?

Till att börja med, klanröstat använder jag som ngn form av svepande beteckning när ngn röstas in pga gemensam etnicitet, kultur eller religion.

Expressen hade en artikel för ngn dag sedan om att en helt okänd miljöpartist från Angered var på väg in i riksdagen med personkryss. Hon stod på icke valbar plats på riksdagslistan men har alltså fått så mkt personkryss så hon verkar segla in.Leila har tydligen bedrivit en valkampanj helt på somaliska riktad mot den stora somaliska diasporan i Göteborgstrakten. Det verkar inte ha varit lådcyklar och elcyklar på schemat utan uteslutande frågor om islam och somalisk identitet.

Här ser ni Leila hålla tal inför sina blivande kryssare


Det anmärkningsvärda är såklart att de politiska partierna släpper in folk som inte på ngt vis verkar föra fram partiets politik, utan det handlar enbart om att man nästlar in sig i ett parti där det går och sedan ser man till att ens "klan" kryssar in en så man kan driva de frågor man egentligen avser att driva. I Leilas fall verkar det vara mkt om Somalia, somalier och islam.

Då allt är på somaliska så satt jag sedan expressen artikel och väntade på att ngn skulle översätta det hela och det verkar som att Janouch har fått tag på en översättare, av denna översättning har jag dragit slutsatsen ovan.

Det pratas ju mkt om integration och detta visar med kraft att det helt saknas på många håll. Just somalier har mkt svårt att integera sig i andra länder. Tom i USA där det är erkänt lättare att integreras står somalier ut och har mkt svårt att integreras.

Nu står vi alltså inför fullbordat faktum att somalier röstas in i riksdagen för att de är somalier som skall driva somaliska frågor. Egentligen kan man ju inte säga ngt om det, det är ju såhär systemet är uppbyggt och det är väl bara en tidsfråga innan identitetspolitiken slår igenom för fullt och vi kommer ha kurdiska, muslimska och somaliska partier i riksdagen. Kanske ngt identitetsälskarna i S & Mp interiktigt  tänkte på. Att man tar sig in via andra partier är ju helt enkelt för att använda den befintliga plattformen över 4%. Men då de ointegrerade grupperna snabbt växer så finns nog snart underlag för vissa klanpartier som kan stå på egna ben.

  


måndag 10 september 2018

Valanalys

Jaha då står vi här dagen efter valet. Alla partiledare utropar sig till vinnare, men folket känner ett visst obehag. Efter den slutgiltiga rösträkningen på onsdag är det inte osannolikt att De rödgröna och Alliansen har exakt lika många mandat (utlandsröster brukar ligga i övervikt för borgerliga partier).

Konsekvensen blir att politikerna måste göra något nytt. Som jag skrev i min spådom för en dryg månad sedan så tror jag det landar i en Regering med S,L,C & Mp som får budgetstöd av V på ngt vis. Eller så lägger V ned rösterna då alternativet är värre ur Vs ögon. 

Ett alternativ är ju en ny S Mp Regering men då måste en ren DÖ 2.0 komma till stånd, där iaf C k& L ingår med passivt stöd.

I Riket ser det alltså ut ungeför såhär. Det kan skifta ngn tiondel hit eller dit, vilket kan göra att ett mandat byter sida.

Som helhet har riksdagen förskjutits åt höger med SD som än mer markant vågmästare. Frågan är sock densamma som efter valet 2014. Vad tänker Alliansen göra? Inget av blocken kan lögga en helt egen budget då denna röstas ned av majoriteten. Någon form av kohandel måste alltså höras och ingen vill ha stöd av SD, alltså kommer det troligen bli ett vänsterliberal budget med Stefan Löfven som ledare. Vilka som ingår i Regeringen beror på hur maktsugna de är. Möjligen kan C & L släppa fram en S&Mp regering utan att själva ingå, men denna konstellation har inte egen majoritet så om V sätter emot faller den budgeten. Att få ihop en budget där både V och C/L får med frågor känns ju lite långsökt, men jag håller det inte för osvuret.


En mkt intressant detalj är antalet ogiltiga röster "övriga". Hela 24461 st en ökning med över 1000%. Mycket märkligt och det ska bli intressant att se om Länsstyrelserna korrigerar detta vid den obligatoriska omräkningen.


Det är alltid intressant att se hur valet gått i våra större städer. I sthlm har moderatslakten fortsatt, likaså Mp har tagit stryk men Fi lyckades ta sig över 3% spärren. Det regerande blocket instadshuset saknar dock egen majoritet då SD nästan fördubblats i kommunen.


Malmö kunde man ju tänka sig skulle få en politisk omsvängning med alla problem som kommunen brottas med. Totalt tappar vänsterblocket där pga sossarnas och Mps tillbakagöng och SDs tillväxt. Även i Malmö blir SD vågmästare i den traditionella uppdelningen. Alliansen 20 SD 11 Vänstern 30. På kommunal nivå lär dock C eller L hoppa på det röda tåget.


Nu hör vinett nedslag i ett mkt invandrartätt område. S tappar till V men det är illrött. Kanske inte ngt Reinfeldt tänkte på? Sossarna vill ju gärna att detta består för då har man evig makt. För landet som helhet som tar in migranter i en strid ström är nog detta en fingervisning om vad som kan ske, såvida inte de utan migrantbakgrund i högraeutsträckning lämnar vänstern,Till sist en kommentar om SD, MED och Afs.

SDs siffror förvånade mig då jag trodde att opinionsinstituten fortfarande underskattade SD, men två samverkande faktorer har nog gjort att mätningarna visade så fel. Dels har man viktat upp SD eftersom man gissade så fel förra valet, vilket ju hade varit rätt om folk fortfarande inte hade vågat säga SD i mätningarna, nuförtiden är det dock inte lika stigmatiserande att säga SD och rådatan var alltså mer korrekt och vuktningen gjorde att SD överskattades. Exempelvis Sentios mätningen var ju helt öt helvete och nyhete idag borde begära pengarna tillbaka ;).

Det andra är småpartierna. MED syns inte till alls, jag har försökt leta i vissa kommuner där jag vet att de varit mkt akyiva med kända företrädare ex i Sollentuna med Mikael Grev och Josefin Utas, men "övriga" är bara ngt % även där. Om MED finns kvar som parti eller blir ngn form av borgerlig folkrörelse återstår att se.

Afs lyser klart med sin frånvaro, ska man tro vissa twitterbubblor så trodde folk på allvar att de skulle komma in i riksdagen, ngt jag inte trodde för en sekund. Afs är dock ett mkt nytt parti och det återstår att se hur både MED & Afs utvecklas. NMR kom f.ö. inte ens in i kommunfullmäktige i Ludvika....så mkt för det enorma hotet.

Av det ovanstående kan man löra sig att det är ganska bra att kika lite utanför sin egen bubbla, några hundra likes på facebook eller twitter innebär inte att Bosse i Borås hört talas om er ;).

Som ni vet spådde jag tesultatet i Augusti.

Min spådom löd såhär.

SD-25% (blev 18%)
S-22% (blev 28%)
M-19% ( blev 19,8)
V-11% (blev 8%)
C-8,5% (blev 8,6%)
L-5% (blev 5,5%)
Mp~4% (blev 4,4%)
Kd Åker ur på 3,5% (ojoj Ebbaeffekten blev 6,4%)
Övriga 2%


Jag överskattade alltså SD mkt, som många andra lurad av de inkompetenta opinionsinstituten) samtidigt som jag underskattade S. Kd otroliga hausse i media hade inte börjat i augusti och hade inte media eldat på EBT hade de nog pkt ur, men nu valde nog många som tänkte rösta på SD KD istället i tron att de är ungeför som SD, fast KD egentligen är ngt form av sjukvårdsparti. Övriga partier prickade jag in rätt hyffsat. Låsningen mellan blocken blir likadan som jag gissade då både S och KD gick mkt bättre än jag trodde.

Jag misstänker att jag får anledning att åtetkomma till valet och regeringsbildningen.

Har ni panik?

Kanske emigrera är ett alternativ.