torsdag 29 mars 2018

Lagrådet totalsågar Regeringens ensamkommande förslag

Inom juridiken yttrycker man sig av hävd ganska försiktigt och ibland byråkratiskt. Trots många försök så lever kanslisvenskan kvar till viss del.

När jag läser lagrådets (som är den absolut tyngsta instansen för remiss av lagförslag) yttrande kring Regeringens nya förslag om hur ensamkommande ska få stanna så baxnar jag nästan. Aldrig har jag läst sådan svidande kritik. Förslaget är helt enkelt totalt odugligt rättsosäkert icke objektivt, inverkar menligt på den allmänna legaliteten (då man kan strunta i lagakraftvunna domar om utvisning) osv.

Går Regeringen vidare med detta visar det vilka totalt omdömeslösa extremister de är. 


Som en liten bonus idag ger jag er även Socialstyrelsens nya fina broschyr.

Denna borde såklart istället vara utviven av polisen på pashtun & arabiska och redogöra för när fängelse blir aktuellt.


Uppdatering:

Och här är Regeringens beställning av densamma

Nu svär alla sig fria och broschyrens dras tillbaka, men väldigt många har sett beställningen och broschyren innan den gavs ut
måndag 19 mars 2018

Hanif Bali och syltryggarna

Vänstern har återigen vunnit ett drev genom sina kanaler i MSM.

Till att börja med ska jag klargöra att jag inte är ngn odelad fanboy av Hanif Bali, jag vet att han ingick i Reinfeldts knapptryckardivision. Men av dagens moderater har han faktiskt tydligt tagit avstånd från tidigare  politik och den store ledaren, ngt som hedrar honom.

Bali har främst i sociala medier genom sin spetsfundighet, ironi och snabbtänkthet fått många fd moderater att börja fundera på om M kan var ngt igen. Genom sin popularitet hamnade han tom i partistyrelsen.

Men han har varit mkt obekväm då han inte jamsat med på samma sätt som många andra borgerliga politiker, han ger svar på tal helt enkelt. Ngt jag gillat.

Man har tidigare försökt dreva mot Bali, ex när man försökte vrida det till han ville avrätta alla skäggbarnen....eller ngt sådant.

Nu kommer dock det märkliga i den här soppan där man lyckas få moderaterna att sparka honom (i praktiken) från partistyrelsen och ev från twitter. Han har också på FB gått ut och gjort avbön under galgen.

Vad är det då som hänt?
Patrik Oksanen på Hela Hälsningland skulle tydligen intervjua ngn från Ukraina, kontakten föreslog på ngt vis via UD. Chank Frick på Nyheter idag hade fått ut mailen från UD om detta och gav till Bali för det var tydligen inte av intresse för nyheter idag. Bali skickar ut ngn tweet om att UD beställt ngt från Oksanen och bifogar mailen mellan UD och Oksanen.

Då tar det hus i helvete och DN och UD undrar om UD är avlyssnade och när det framkommer attBali fått mailen från nyjeter idag så går han tydligen Putins ärenden.

Det som hänt är alltså att Bali delat en offentlig handling på twitter och pikat Oksanen om hans samarbete med UD. (För övrigt anser jag att Oksanen är en mkt överskattad säkerhetspolitisk "analytiker" som inte drar några intressanta slutsatser på det begränsade mtrl han använder).

Jag tycker det är fullkomligt skandalöst och ryggradslöst av Moderaterna att tvinga bort Bali pga det i fetstil ovan. Att man alltid böjer sig så fort DN drevar lite är skamligt. Man har nu låtit socialister styra i 4 år utan att fälla dem, men Bali fäller man för han delar en offentlig handling som han fått av Nyheter idag. 

Jag kommer garanterat inte rösta på M i höstens val, även om M börjat föra en ngt rimligare politik så visar deras ryggradslöshet att de inte är att lita på. 

Vilket är nästa lilla drev i DN som de viker sig för?


fredag 16 mars 2018

Böneutrop och metadebatten

I god svensk anda pågår nu en metadebatt om böneutrop från minareter/moskeer.

Många försöker vrida frågan till att handla om hurvida budskapet är viktigt och exakt vad budskapet innebär. Är det gud är större=underkastelse av alla som är inom höravstånd eller är det bara att man tycker god är större rent allmänt bland de troende utan vidare tolkningar.

Min mening är att det är helt irrelevant. De kunde lika gärna brölat kom och ät glass eller våra mattor är mjukare än era. Oavsett är det ett inkräktande på mina negativa rättigheter där jag skall slippa bli pådyvlad saker i mitt hem. Jamän Jehovas som knackar på då? Jo men öppna inte då, de bryter sig knappast in. Ljud är dock svårt att skärma sig från och det ska inte behövas heller. Jamen kyrkklockor då? Ja de är störande, men har av gammal hävd fått klonga i hundratals år. Skulle man aldrig haft kyrkklockor så hade de svårligen fått tillstånd att börja klonka nu.

Vad gäller böneutrop så tillkommer också den försvårande omständigheten att många moskeer i Sverige är salafistmoskeer där hatbudskap sprids, men som ni vet är ju min lösning precis som i Tyskland att helt enkelt förbjuda dessa och stänga dem då de är antidemokratiska och vill störta samhället. Som jag skrivit i flera år är ju terroristerna inte några ensamma galningar utan de får ett stort moraliskt etc stöd och rekryteras ur de salafistiska kretsarna samt hämtar sitt idégods därifrån.

Skulle man komma fram till att det är helt ok med böneutrop 5 ggr om dagen så finns det ingen gräns för hur långt detta kan dras av andra som villl göra reklam för sina aktiviteter. NMR kanske börjar med megafonbil några ggr om dagen (ja glassbilen är ett känsligt ämne för många och jag tror det finns diverse processer kring dess tutande). Pastafarier kanske klonkar på durkslag när man ska samlas till rituell nudelmiddag etc.

Det är också lite konstig vinkel på debatten, man utgår bara från att de som är för hur det är idag skall argumentera för sin sak (dvs inga böneutrop) istället för det enda rimliga att de som vill ha ngt nytt motiverar vargör de ska låta sin underordnade positiva rättigheter inkräkta på folks negativa rättigheter. Det är ju knappast så att de inte kan utöva sin religion utan böneutrop över nejden. Det går ju alldeles utmärkt att ropa bäst man vill inne i moskeen.

I denna veva har också Regeringens utredare den mkt partiske Ulf Bjered kommit med sin rapport om formerna för statens 80-90 miljoner i bidrag till religiösa samfund skall hanteras. Bl.a. Föreslås att man ska kunna tvinga tillbaka bidragen om det visar sig att islamister fått det. Det går alltså inte nu.....

Dock ska ni veta att detta stöd är en droppe i havet gällande bidrag med skattemedel till religion. Studieförbundet Ibn Rushd som står muslimska brödraskapet nära får ex mkt större bidrag för sin "studieverksamhet" och så fortsätter det från diverse olika mymdigheter och allmänna arvsfonden (men detta har jag skrivit om många gånger förut under flera år). 

Slutligen kan jag konstatera att en och annan murvel verkar ha vaknat nu och insett att det vimlar av islamister i Sverige och att dessa lever på skattemedel. Var var ni alla tidigare år när vi andra påpekade detta?

Från DN idag
måndag 5 mars 2018

Islam och salafism i Spanien

Jag får en del mail till bloggen från läsare. En sak som folk är lite nyfikna på kring temat att emigrera är hur det ser ut i Spanien rörande islamism och islam. Då det verkar vara ett intresse kring detta har jag gjort lite efterforskningar som ger men egen, delvis, subjektiva bild av hur det ser ut här nere i Andalusien.

PEW research gav i höstas ut en rapport kring migrationens utveckling och dess påverkan på den muslimska befolkningen i Europa. Just vad gäller antalet utövare av en religion är det såklart knepigt att få fram exakta tal. Man kan ju exempelvis inte dra slutsatsen att alla som flyr från Syrien/Iraq är muslimer, det kan ju vara Kristna & Yazider. Även om de första kan finna skydd hos alawiterna (Dvs Assad). Historiskt har dock ganska många kristna Syriska medborgare kommit till Sverige och främst Södertälje.

Men om vi utgår från att PEWs utgångsläge är någorlunda korrekt så såg det ut som nedan 2016. Som ni ser är det några länder med relativt hög muslimsk befolkning. Sverige Tyskland, Frankrike och UK sticker ut. Östeuropa och Portugal samt delvis Irland och Spanien hittar vi i andra änden.Det intressanta med PEW studien är att man tittat på ett par olika scenarion som påverkar denna befolkning.

I nollscenariot så är det följaktligen bara nativiteten hos befintlig muslimsk befolkning de kommande 30 åren man tar hänsyn till. De länder som ökar mest procentuellt borde alltså ha en ganska ung befolkning som förväntas föda barn de kommande 30 åren. Gällande Spanien ökar man från 2,6 till 4,6. Varför Man ökar mer procentuellt än vissa andra länder är lite märkligt då jag inte ser att demografin skulle se markant annorlunda ut. Siffrorna förutsätter ju också att de barn som föds faktiskt fortsätter vara muslimer, vilket kanske är ganska troligt då det är svårare att välja själv gällande islam pga den stigmatisering som utträde innebär (och livsfara inom vissa länder/kulturer). En förklaring till Spanien skulle kunna vara att det faktiskt kommer hit en del Marockaner och jobbar, möjligen har man räknat på att detta fortsätter och inte räknas som migration i studiens avseende.

Som jämförelse kan vi se på Sverige som går från 8.1 till 11.1.

Noll scenariot är dock högst otroligt.


Som ofta är medelvägen också den mest troliga. Vid fortsatt migration till EU tror man att Spanien går från 2,6 till 6,8 och Sverige från 11.1 till 20,5.

Som ni ser av grafen ovan kommer Sverige bli det land i EU med störst andel muslimsk befolkning om nu inte Albanien går med).


Det ngt osäkra höga scenariot för begränsad påverkan på Spanien (som tar emot relativt få migranter) som går till 7,2 jmf med Sverige som hoppar upp till 30,6.Med brasklappen att det är lite knepigt att definiera vilka som är "muslimer" så kan ändå studien ovan tjäna till viss vägledning för den intresserade. Är det bara utövare eller alla som fötts in i en muslimsk familj? Jag räknas väl kanske som kristen i dessa mätningar trots att jag aldrig går i kyrkan och har lämnat Svenska kyrkan, men är ju döpt och konfirmerad.

Spaniens något moderata tillväxt av den muslimska populationen kan inte bara förklaras av lägre migration utan av att många muslimer här i Södra Spanien faktiskt har bott här i generationer och får 1-2 ungar precis som vilka spanjorer som helst. Det finns inte heller några omfattande bidragssystem som menligt påverkar integrationen, utan här är det ut och jobba som gäller. Förvissa jobbar många svart med enkla jobb, men de försörjer sig och att skaffa fler munnar än man kan mätta vore ganska oklokt.

Vill ni själva bläddra lite i studien finns den nedan.


Islamism
En mer, enligt mig, intressant fråga är islamismen. Dvs hur ligger det till med hatpredikanter, fanatiker och terrorister samt deras ideologiska stödtrupper.

I Sverige har islamisterna fått grassera fritt, ivrigt direkt eller indirekt understödda av naiva/korkade/beräknande krafter inom media, politiker & myndigheter . Varje stad verkar ha en eller flera moskeer där salafisterna kan bräka ut sitt hat mot väst och den västerländska kulturen.

Hur är det då i Spanien?
Till att börja med skall det påtalas att Spanien inte kan ses som en enhet. Det ser ganska olika ut i olika delar av Spaniens mer eller mindre självstyrande Regioner. Två regioner har haft ett påtalat problem med islamister. Katalonien och Madrid. Detta är egentligen inte så förvånande, i Katalonien har identitetspolitiken ett ganska starkt stöd, man har också såsom "rik" region har mer utvecklat bidragssystem vilket såklart gör att man kan leva på bidrag och sprida religiöst hat. Får man inga bidrag måste man jobba eller flytta. Men framförallt är det en bättre ideologisk mylla för salafism, lite lik den i Sverige.

2004 inträffade som ni vet ett av de värsta terrordåden i Europas historia i Madrid. 191 personer dog och över 2000 skadades. Bakom attacken låg islamister under ledning av en Tunisier. Flera av terroristerna dog när de sprängde sig själva vid en polisinsats. 21 personer blev dock dömda för inblandning, där den som fick längst straff fick 40 000 år i fängelse. Efter attacken drog sig Spanien ur Irak och hamnade därefter lite ur målbilden för islamisternas attacker.

Den nya våg av islamism som spridit sig över Europa (ivrigt understödda av skitlandet Saudi) har dock även fått visst fäste i Katalonien och Madrid. Attacken i Barcelona förra året planerades och utfördes av personer med koppling internt i Katalonien. Ledaren för cellen dödades när huset 7 personer befann sig i, sprängdes på natten innan attacken på La Rambla. Ledaren hade suttit i fängelse för narkotikasmuggling och där träffat en av Madridbombarna och troligen radikaliserats där varvid han sedan lyckades få stanna i Spanien och blev "imam" och satte ihop en terrorcell av personer som han radikaliserade.

Det ovanstående påvisar varför det är av stor vikt att man helt sonika förbjuder radikala moskeer och utvisar/fängslar hatpredikanter. Ngt jag ofta förordat på bloggen (den tyska modellen).

Katalonien har haft ett problem med salafister sedan 80-90 talet. En del av förklaringen till den tidiga etableringen är att Frankrike drev en intensiv jakt på salafister under denna tid och man fann ngt lugnare läge i Katalonien. En stor del av de islamister som gripits i Spanien har varit i Katalonien och i provinsen Barcelona. Spanien enklaver i Nordafrika är också en bidragande orsak då en hel del av salafisterna har sitt ursprung där.

Spanien har figurerat en del i IS propaganda där man talat om al-Andalus, dvs det gamla moriska kalifatet, men söker man så hittar man hot mot de flesta Europeiska länder. 

Vill man undvika salafism så är alltså kanske inte Katalonien det ställe man ska flytta till.

Jag bor dock i den "fattiga" regionen Andalusien. 

Naturligtvis finns det en del moskeer här då det sedan länge funnits en muslimsk population. Jag har dock inte hittat något om radikalisering och källarmoskeer. Man ser heller inte den salafistiska klädstilen som blivit rätt vanlig i ex Stockholm/Göteborg, med skägget och rakat huvud. En del kvinnor har hijab. Det finns en stor moskee i Marbella som familjen Saud byggt. Naturligtvis predikas det då wahabism där, men min egen lilla teori är att de Saudiska kungafamiljen ofta är i sitt residens i Marbella vill man inte ha extremism här. Man vill nog varken stöta sig med de styrande eller med lokalbefolkningen. Trots att korruptionen tidvis har varit rätt omfattande här nere så är inte pengar det som styr allt vilket sheiken som ägde Malagas fotbollslag fick erfara när han fick nej på at bygga sönder en gammal fin hamn till ngt hotellområde (han blev lite sur och sålde alla bra spelare och gav laget till sin son, men det är en annan historia).

Gällande Spanien som helhet ska man också ha med sig att trots sin storlek har antalet terroristresande till Syrien härifrån varit runt 140 st. Jmf med Sveriges 300-350. de som återkommer till Spanien häktas också omedelbart vid ankomst, har de utländskt pass så nekas de inträde om möjligt. En del av de som rest från Spanien är Marockaner som befunnit sig här.

Summering

Spanien tillhör de länder i väst-Europa med relativt låg muslimsk befolkning. Trots sina problem med salafism i Katalonien så är man som helhet relativt förskonade, dvs om man väljer någon annan region. 

Spanien har en lång tradition av att motverka terrorism och är ett ganska polisiärt samhälle. Ngt mkt bra! Man tar också i med hårdhandskarna mot terrorister (ex 40 000 år i fängelse).

Jag har i många år skrivit om Salafism på bloggen då min absoluta övertygelse alltid varit att terroristerna inte är ensamma galningar utan drivs direkt och indirekt av salafismen. Problemet i Sverige är att media har gett salafisterna utrymme att låtsas företräda alla muslimer. Och ja jag vet att salafisterna har stort stöd i Sverige av troende, ngt som måste bekämpas hårt. Muslimska brödraskapet har tillåtits få mkt stort inflytande i Sverige och kanske är en stor del av de troende i Sverige en del av salafismen? Har ingen aning faktiskt och jag vet inte om ngn vet.

Jag skulle dock aldrig flytta till ett område där jag bedömde att de långsiktiga förhållande gällande religiösa extremister skulle vara dåliga. Min bestämda uppfattning är att Andalusien kommer stå sig bra och fortsätta vara en region fri från extremism där man kan leva som vanliga medelgarcias oavsett sin kulturella eller religiösa tillhörighet på pappret.

Lite om salafism i Katalonien

Vill ni nå mig så finns jag på mensanbetraktelser at gmail.com

/M

torsdag 1 mars 2018

Sydafrika på väg mot avgrunden

Idag blir det en liten utblick söderut. Nämligen Sydafrika. Zuma blev ju avsatt nyligen och vissa lovord hördes om den nye ANC presidenten. Vi ska dock minnas att ANC gått från socialistisk frihetsrörelse till ngt moderata under Mandela till mer och mer extrema i takt med att korruptionen ökat och fattigdomen inte har kunnat tacklas eller tyglas.

Sedan några år finns det en lag som gör att land köps upp av staten och skall delas ut till anställda eller andra. Det har dock gått efter principen "willing buyer willing seller""

Den 27/2 kom dock ett radikalt skifte när ett nytt lagförslag stöddes i parlamentet. Förslaget kom från radikala EFF som är i opposition i parlamentet. Nämligen expropriation utan kompensation. Förslaget fick stöd av ANC. Känns det igen? Jo Zimbabwe. Att det skulle lyckas i SA är högst otroligt. Till att börja med har den pågående reformen gått otroligt trögt, kanske inte i så måtto att inga sålt, då många farmare faktiskt passat på att få något för sina marker, men utdelningen av land och brukande av densamma har inte fungerat. Att man nu tror att det kommer gå som smort när man tvingar till sig marken är ren idioti såklart.

Det förekommer fortfarande våld mot vita farmare och många har lämnat landet. Att mkt radikala röster som EFF får stöd av ANC kommer troligen driva på hot och våld och Sydafrika kommer gå en mörk framtid till mötes, enligt min uppfattning.

EFF är mkt besatta av ras och hudfärg och har bl.a hetsat mot både kineser och indier då dessa är lite semivita.

I svensk press tycker jag man har lite dålig rapportering från Sydafrika, kanske tar det emot att skriva ngt negativt om sina gamla gullgossar i ANC?

Malema nedan är EFFs ordförande.