fredag 31 maj 2019

Om Danderyds skattehöjning

Jag har noterat att det har varit en massiv insats att förklara för folk att Danderyds prekära läge inte har något med migranter att göra.

Nyfiken som jag är så undrar jag om det verkligen stämmer. Eller om migranterna som Danderyd tagit emot och som from 2018 skall försörjas helt av kommunen.

Det rör sig ju ändå om ett par hundra nya socialbidragstagare. Redan innan kommunen slutar få bidrag från migrationsverket så har man också kostnader för Baracker, vilket man byggt. Vill minnas att det kostade 15 miljoner att slänga upp några baracker vid dagiset jag skrev om 2016.

Så hopp in i kommunens mötesprotokoll från nämnderna.

Socialnämndens ansvar har ökat väsentligt de senaste åren. Bruttokostnaden har ökat med 30 procent från år 2013. Flyktingmottagandet, som varit en mindre verksamhet fram till år 2015 är nu den tredje största verksamheten efter äldre- och funktionshinderomsorgerna. Uppföljningen är komplex och individbaserad med komplicerade ansökningsförfaranden där besked om ersättning från migrationsverket ges långt tid i efterskott.

Flyktingmottagandet är nu tredje största verksamheten och man måste anställa fler personer....hmmm skumt.


Vi läser vidare ur verksamhetsplanen för 2019

Men mottagande av nyanlända och Socialnämnd, Verksamhetsplan 2019 3(11) ensamkommande är fortsatt en av de största utmaningarna under 2019. Närmare hälften av de nyanlända 2019 förväntas vara kvotflyktingar. Detta ställer stora krav på flyktingmottagandet. Kvotflyktingarna är i behov av långtgående instruktiva insatser. Mottagandet är personalkrävande och innebär insatser både praktiskt, ekonomiskt

På samma länk som ovan

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med integrationspedagog, arbetscoach, handläggare inom försörjningsstöd och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras.


Kommunfullmäktiges budgetförslag innebär en ökning av socialnämndens budgetram med totalt 7,3 mnkr. Ökningen består av prisuppräkning med 5,8 mnkr och för hyreskostnader för bostäder för nyanlända vid Båtmanstorpet med 1,5 mnkr.

Kostnaderna för socialkontoret verkar skena lite lätt. Varför torde vara ett mysterium...

599'' 2017
619'' 2018
627'' 2019
641'' 2020
652'' 2021

Nedan kvartalsrapporten för Q1 2019. Det största avvikelsen mot budget var ensamkommande barn med -6,3'' på kvartalet och beräknat 16'' på helåret (i avvikelse)


Socialnämnden redovisar en avvikelse på - 3,7 mnkr efter mars månad och en prognostiserad avvikelse på -29,6 mnkr för helåret. Jämfört med bokslut 2018 innebär prognosen en försämring med 5,2 %.

En intressant del är att man fått minskade bidrag från staten och alltså SJÄLV bär kostnaden.
  1. Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -16,0 mnkr i jämförelse med budget. Den negativa prognosen består främst av två orsaker.
    •   En post motsvarande 7,5 mnkr bokades upp i bokslutet för 2018 som en förväntad intäkt (en fordran) av statsbidrag avseende 2018. De förväntade intäkterna betalades inte ut av Migrationsverket på grund av nya regler som innebär att ansökta medel ej beviljats. Detta medför att uppbokat belopp istället belastar resultatet 2019.
    •   Ändrade regelverket i avtal samt en minskning av antal ensamkommande barn bidrar till minskade statsbidrag från Migrationsverket även för 2019. Budgeten för 2019 har inte tagit hänsyn till dessa aspekter. Detta ger en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr gällande minskade intäkter.
    •   En minskning av antalet ensamkommande barn (juni 2018 - 63 barn -- 30 april 2019 - 50 barn -- 1 juli ca 35 barn) genererar minskade
      statsbidrag. Kostnaderna i prognosen för 2019 har inte tagit hänsyn till ett minskande antal barn men torde i realiteten minska i motsvarande utsträckning som intäkterna. Kostnadssidan kommer inom snar framtid att analyseras mer noggrant för att skapa en rättvis bild för helår 2019.

Ovan är bara ett litet stickprov i socialnämndens protokoll. Bevisligen så ligger det iaf några kronor i kostnad och oväntade utgifter för posten migranter. Sen är det naturligtvis inte alls hela förklaringen då kommunledningen konsumerat pengar från försäljningar för all kommunal verksamhet. Hade jag haft tid hade jag grävt vidare men detta ger väl en liten fingervisning.

Adios!


onsdag 29 maj 2019

Kommunpanik i Danderyd

Jag har I några tidigare inlägg kikat lite på just Danderyds kommun och hur Reinfeldts beundrare där gjorde allt för att öppna sina hjärtan och kommunens plånbok.

Flyktingbaracker i Danderyd

Mer panik i Danderyd

Enligt källor så var den dåvarande kommunledningen övertygade om att det var en ren vinstlott att börja ta emot migranter. Det var ny fin skattebas att kunna beskatta.

Det lustiga med ex Danderyd är att många som bor där betalar NOLL i kommunalskatt. Man lever på kapital enbart ex utdelningar eller tillgångar från arv eller ngn bolagsexit. De konsumerar dock av kommunens tillgångar, ett rätt märkligt förhållande.

Nåväl åter till dagens nyhet

Man höjer alltså skatten med 1,4 procentenheter. Eller 4,72% om man så vill. Detta är en otroligt kraftig höjning av skatten. För en familj med totalinkomst om 600,000 blir det alltså 8400:- (beloppet rättat =)) mer i skatt per år.

Det drabbar ingen fattig kanske ni tänker? Nja, de flesta i Danderyd är nog högbelånade tjänstemän med ordinära Stockholmslöner. De som inte drabbas är dock de som inte betalar kommunalskatt, typ strandvägen i Djursholm (den finaste delen av Danderyd). I Djursholm förlades inte heller några av alla migrantbaracker som kommunen slog upp....mystiskt va?

Det gamla kommunalrådet som trodde att migranter skulle bli en ren vinstaffär verkar ha kunnat försvinna i vanlig ordning utan at behöva ta ngt tjänstemannaansvar för den försummelse som rådit.

Vad bero dock krisen på, är det bara massa kostnader för migranter? Nej de har varit misskötsel i övrigt också av anvisningar för byggen och utförsäljningar, men kostnaden att bygga baracker och köpa lägenheter för mångmiljonbelopp samt att få en drös nya socialbidragstagare samt konsumenter av kommunal service, har såklart bidragit.

Det börjar bli lite ont om kommuner att flytta till om man vill försöka sig på en sk "whiteflight". blir kanske trångt i Staffanstorp? F.ö. är möjligheten till kommunal flykt snart ett minne blott då staten hela tiden minskar kommunens beskattningsrätt genom omfördelningar och tvingande pålagor.


Adios!


måndag 27 maj 2019

EU-valet så gick det

Nu är ju detta val avgjort, efter en riktigt dålig valrörelse som präglats av allt annat än sakpolitik.

Hela 53% av svenskarna bryr sig om vilka som sitter i Strasbourg/Bryssel. Detta är dock högst ointressant då Sverige tillsätter en skitdel av de som sitter i EU-Parlamentet (20 av 751 ledamöter). I Slovakien brydde sig f.ö. bara 24% om att rösta.

F.ö. så tillsätter Sverige hela 2,66% av ledamöterna i parlamentet....

Nåväl, det enda intressanta i EU-valet är ju såklart det sammanlagda resultatet från alla länder.

Vi kan snabbt konstatera att Socialister, kommunister och gröna som block går bakåt kraftigt. Även om de gröna gick framåt.

Gruppen Nationalister/högerpopulister går framåt kraftigt och EPP (moderater och kristdemokrater) backar kraftigt. Gruppen ALDE som är centerliberaler gick framåt. En liten intressant sak är att "gruppen" övriga som inte får vara med i någon partigrupp, har fler ledamöter än Sverige, hela 29 stycken.

EU-parlamentet kommer alltså fortsätta vara höger, det oroande är att ALDE kommer få mer inflytande, då de trots sina liberala ambitioner, anser att Unionen är viktigare än nationen. Deras slogan är #valuesfirst  Typ ngn form av värdegrundsgrupp i EP med Centraliserande agenda. Dagens "liberaler" alltså ;) Jag tror att det är helt fel att fortsätta trycka igenom mer centraliserade värdegrunder, då kommer nästa val orm 5 år se helt annorlunda ut. EU måste reformeras i en decentraliserande riktning.


BBC har en bra sammanställning av resultatet nedan.
Här i Spanien så ökade PSOE (+6 mandat) med ungefär lika mycket som det andra vänsterpartiet tappade (Podemos -5)

Högerpartiet  PP tappade med -4, högerliberalerna gick upp med 1 och nya högernationalistiska VOX kapade åt sig hela 4 platser. 

Ovan är de två blocken i spansk politik så läget är väl ganska oförändrat från spanskt håll, med en dragning åt mitten och höger.


Adios!

lördag 25 maj 2019

Kd röstar för ökad invandring

Som jag påpekat i tidigare inlägg så går inte Kd's politik och retorik ihop. På sistonde har man fångat in många väljare som är missnöjda med M och även från Sd, då man synes vara en mkt migrationskritiskt borgerligt alternativ, MEN faktum är att man ör lika socialliberala som förut, oavsett vad Ebba Busch Thor säger. Det är bara att läsa partiprogrammet så framgår detta. Ni kan också titta på mitt inlägg tidigare i veckan. Nu visar det sig att Kd röstade för Regeringens förslag om ökad migration till SE.

EBT drar ngn floskel på sociala medier om ansvar etc, men faktum är att Regeringens förslag om ökade möjligheter för anknytningsmigration ger fler migranter.

Så nu vet ni det. Vill ni ändra en poströst går det bra att göra det på valdagen. Ex är nummer 25 på M:s lista Henrik Sundström en vettig person, om ni nu förlåtit M än ;)torsdag 23 maj 2019

Migrationsverkets maj-prognos samt EU valet

Trots att det är oerhört intressant att höra om vilka politiker som svinar på fyllan så tänkte jag komma med lite siffror från Migrationsverket och därefter lite tankar kring EU-valet.

Prognosen fonns att läsa i sin helhet här av prognosen framgår att antagandet om antalet asylsökande migranter från februari är oförändrat vid 21,000 stycken.

Gällande den stora siffran "anknytning" höjer man prognosen från 44,000 til 47,000 förstagångsärenden. Gällande förlängning av anknytning ligger man kvar på 12,000.

Nya migranter till Sverige 2019 ser alltså ut att hamna på 65,000 om inget oförutsett händer.

Vi kunde aldrig ana, vi var naiva osv ;)

Med hänsyn till ovan så vill jag påpeka att migrationsverket i sin prognos skriven nedanstående (min fetstil)

Förändringar i förutsättningarna för syriska medborgare att ta sig till EU och Sverige kan påverka familjesammansättningen framöver. En möjlig utveckling är att till exempel möjligheten till familjeåterförening leder till förändrade rörelsemönster och där till exempel fler asylsökande kan komma att resa ensamma för att via anknytning kunna ta sin familj till Sverige.

Med den av Regeringen med stöd av C & L snart uppluckrade möjligheten att ta anknytningsmigranter till Sverige så kanske ovan oanade scenario slår till.


Enligt prognosen är statens kostnader för migration och etablering 26 miljarder i år. Till detta kommer naturligtvis stora kostnader ute i kommuner och landsting. Vem hade kunnat ana detta....Nu lite kort om EU-valet från min utländska horisont. Jag är i grunden EU positiv. EU-länder som samarbetar och underlättar rörlighet är en enorm fördel för alla inblandade. Detta märks mycket tydligt då vi emigrerat till ett EU-land, allt går så mkt lättare inom EU. Engelsmännen här nere har viss panik, även om jag tror den är lite överdriven.

EU måste dock reformera sig och ta några steg tillbaka och fokusera på handel, etablering i EU-medborgarnas intresse. Man ska helt enkelt sätta EU-medborgarna före EU. Vad jag sett av det svenska EU-valet verkar det vara ngn form av ankdamm på lekstugenivå. SD-gubben tafsade på ngn på fyllan osv. Som vanligt i svensk politik så hamnar politiken om sakfrågorna i bakvattnet och det är mkt värdegrund och plakatpolitik.

Gällande Kds snabba framfart i opinionen så blir jag lite fundersam på vad folk egentligen vet om Kd. Har de verkligen förändrats mkt sedan EBT blev partiledare? Förste vice är ju fortfarande Forssmed som motionerat flitigt i Riksdagen om värdegrunder och öppna era hjärtan. Att EBT blev vald var ju på håret och en kompromiss att man låt den socialliberala falangen finns kvar vid makten. Så iväg och läs om hur Kd vill tvångsfördela migranter inom EU....mm


"Migration:  EU-länderna har ett gemensamt ansvar att arbeta för en ansvarsfull, långsiktig och human migrationspolitik. Det innebär att alla hjälps åt att ta emot människor som har asylskäl, men det innebär också ett gemensamt ansvar för gränsbevakning och registrering."

fredag 17 maj 2019

Regeringen öppnar för fler migranter i ny proposition

Regeringen har I proposition 2018/19:128 smugit in följde lydelse

Vidare föreslås att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls- tillstånd i Sverige ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar har rätt till familjeåterförening. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Det är lite märkligt för när man läser ingressen på riksdagens hemsida så anges bara att man förlängt lagen om tillfälliga begränsningar om uppehållstillstånd.

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

Morgan anger dock I ett pressmeddelande att:

Vi tar fortsatt ansvar för en human och hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, samtidigt som fler får möjlighet till familjeåterförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I realiteten är alltså den enda skillnaden mot förut att man öppnar upp för fler migranter. Hur detta är en hållbar politik vet jag inte. Det är väl troligen inte så att det kommer välla in arbetsföra välutbildade doktorer.....denna gång heller.

Man gör detta i samarbete med Liberalerna och Centern. I proppen finns det ingen analys av hur många det kan avse eller hur man skall hantera detta.

Så nu vet ni det.

Lycka till!