Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Första halvåret i år rapporterades 421 nya fall av aktiv tuberkulos i Sverige. I höstas var ökningen markant i åldersgruppen 15-19 år. Enligt Folkhälsomyndigheten beror den ökningen helt och hållet på kraftigt ökad invandring.