onsdag 17 juli 2019

Barcelona och migranterna

Under migrantvågen 2015 profilerade sig vänstern i spanien på att gå all in "öppna era hjärtan". I Spanien är regionerna mkt självstyrande så det blir väldigt olika genomslag beroende på det lokala styret. I exempelvis Extremadura så har mkt få migranter kommit, medans det i Barcelona, som är ett vänsterfäste (liksom sin region Katalonien), öppnades hjärtan och plånböcker.

Barcelonas stadsfullmäktige tog initiativet att försöka få fler migranter till Barcelona. Man lyckades ganska väl med det och många migranter styrde kosan dit.

Barcelona 2015

Bla hölls en demonstration med 150,000 deltagare där man krävde fler migranter.....

Under 2016 började man se klotter (artikeln från -18 men det finns andra på spanska från -16) med den klassiska vänsterinställningen om att turisterna (som bidrar med en rätt rejäl intäkt) ska åka hem till förmån för migranter.

tourist go home


Hur gick det då? Lyckades Barcelona bli ett stort lyckligt samhälle?

Som ni vet har Kataloniens självständighetsstök överskuggat mkt av det övriga som hänt i Katalonien, men nu när det lugnat ner sig igen så börjar informationen sippra ut.

Bl.a har man upptäckt att minderåriga migranter bor på gatorna och knarkar.

Minderåriga migranter på gatorna

Brottsligheten har skjutit i höjden och man har börjat dra ihop "medborgargarden" bland spanjorerna.

Brottsligheten har ökat med 17% och den regionala polisen tror sig se ett samband med migranternas ankomst. Bl.a har man konstaterat att 18% av de migranter som kommit sedan 2016 har begått brott. En majoritet av dessa är grövre brott (12 av 18%).

Brottsligheten ökar


En del av migranterna bor i särskilda anläggningar som regeringen ordnat, men då brottslighet kopplas till migranterna och anläggningarna så har en social oro börjat sprida sig i de områden där dessa anläggningar finns.

Det har t.o.m. gått till attacker mot dessa.


Spanien styrs dessvärre just nu av en sosserministär, som dock ser ut att ha problem att bilda regering och det kanske blir nyval. I sann sosseanda så har man lite svårt att se till problemets kärna och man talar om en del symptom eller kanske tom försöker utmåla kritiker som rasister. En metod Sverige länge prövat utan nämnvärd framgång... ;)

Här i Andalusien finns det vissa problem med migranter, men främst av den varianten att de landat på Andalusiens stränder efter överfarten. Här är det nu högerregering (för första gången) med stöd av VOX och det borgar för en nykter syn på migrantfrågan.

De som anländer till Spanien är Marockaner och folk från subsahara. I siffrorna från Spanien ingår och de som är kvar i de span ska enklaverna på Afrikanska kontinenten. som ni säkert vet har Spanien flera enklaver i Afrika, där migranter hela tiden försöker ta sig in på olika sätt. De blir dock kvar där i väntan på asylprocessen (eller ofta satta på en buss tillbaka till Marocko.).

Marocko synes också ha gjort större ansträngningar i år att stoppa båtmigranterna och att återta sina medborgare från Spanien då det än så länge inte varit någon rapportering jag sett om båtar som landar bland turister på spanska sydvästkusten.

Ser man på konkreta siffrorna så är migrationen till Spanien mkt lägre i år än tidigare år och de som kommer vill väl till himmelriket i Barcelona eller vidare norrut.

Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att Barcelona fick en hel del problem med den lätt okontrollerade migrationen som man tog emot med öppna armar. Men det drabbar säkert inte den medelklass och de murvlar som bor på fina adresser inne i stan, utan migranterna hamnar till en början i ytterområden. Men precis som i Sverige börjar brottsligheten smyga sig in i de områden där folk med öppna hjärtan bor. Blir en intressant utveckling att följa både i Barcelona och i Sverige (som   gick all in).

Adios!torsdag 27 juni 2019

Kd skjuter sig själva i foten

Aftonbladet redovisar idag väljarbarometer från Inzio.

Vänsterpartiet8,3(0,0)
Socialdemokraterna25,4(-0,7)
Miljöpartiet5,0(+0,6)
Kristdemokraterna7,0(-2,0)
Centerpartiet9,4(-0,7)
Liberalerna3,6(+0,6)
Moderaterna19,7(+1,5)
Sverigedemokraterna19,4(+1,0)
Övriga2,3(-0,1)

Kd rasar som ni ser ännu mer I opinionen. Inzios analyschef nämner två saker folk angett till raset. Abortotydligheten och anknytningsmigrationen. Det senare är något som tidigare inte nämnts av media när raset började, men ngt jag tror spelar in ganska mycket.

De väljare som drogs till Kd kom från Sd och M. Väljare som varit hos Sd får man anta har ett visst intressen i Migrationsfrågan och om partiet de bytt till plöätsligt visar sig vara socialliberaler gällande migration så lämnar man såklart Kd igen illa kvickt. Bra att Inzio nu lyfter fram detta.

När Ebba BT tillträdde fanns det förhoppningar om att hon skulle omforma Kd till en liberalkonservativt parti och lämna den socialliberala fåran där man brottats med L & C om utrymmet. Det visade sig dock omöjligt då partistyrelsen fortfarande var socialliberal och likaså partiprogrammet.

Men ngt hände inför Europavalet och Kd började röra på sig i opinionen. EBT talade mkt om migration och gav sken av att vara en riktig järnlady. Det stora problemet var dock att partiprogrammet var oförändrat. Man är samma parti som tidigare och kommer rösta på det sätt man gjort tidigare. Man är inget liberalkonservativa alternativ för dem som egentligen inte vill vara hos socialkonservativa Sd pga migrationsfrågan.

M å sin sida gör ju allt för att försöka tvätta bort 8 år av migrationshaveri, än så länge med tveksamma resultat, dock kommer Kds två vådaskott i foten (abortfrågan och migrationsfrågan) nu göra M:s resa lite lättare.

En lustig detalj nuförtiden är att C+L redovisas i block ihop med Mp+S. Så Annie borde börja krydda sin sko.

Adios!

onsdag 26 juni 2019

Anknytningsinvandring statistik

Det är ju med all rätta visst surr kring att Kd har förenklat för anknytningsinvandring, ihop med den röd-grön-blå sörjan.

Men då man ofta på sociala medier och på nyhetsplats ser känslorna svalla så är det alltid skönt att gå till statistiken för att se hur det egentligen ligger till.

Nedan ser ni en historisk tillbakablick. Som ni ser har anknytningsinvandringen till Sverige varit ganska stor de senaste 10 åren, men en ökning i spåren av migrationsvågen 2015.

Medborgarskap 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
SYRIEN 
611 
460 
477 
507 
1 097 
5 923 
10 129 
10 214 
12 788 
ERITREA 
740 
787 
857 
1 177 
1 033 
1 454 
1 537 
2 405 
3 913 
STATSLÖS 
900 
807 
993 
1 214 
1 557 
3 150 
2 600 
2 497 
3 155 
SOMALIA 
5 170 
1 485 
695 
5 464 
8 016 
3 482 
2 859 
2 594 
2 823 
OKÄNT/UNDER UTREDNING 
872 
822 
955 
1 270 
1 129 
968 
1 576 
1 453 
2 114 
IRAK 
7 430 
4 236 
3 982 
2 799 
1 754 
1 651 
1 474 
1 460 
1 912 
AFGHANISTAN 
626 
718 
959 
1 640 
1 773 
2 015 
1 753 
1 371 
1 709 
THAILAND 
2 847 
2 624 
2 520 
2 148 
1 806 
1 543 
1 179 
1 404 
1 484 
ETIOPIEN 
551 
382 
472 
507 
542 
620 
565 
681 
1 064 

Summa anknytningar 
38578
29366
28596
35688 
34019
35960
37262 
39007 
48046 


För 2018 hittade jag ingen bra statistik på ursprungsländer, men totalen blev 35431 personer.

För 2019 har det tom maj beviljats 19605 nya uppehållstillstånd på anknytning. Ursprungsländerna fortfarande som ovan med dominerande länder från Mena/afrikas horn.

28 435 ansökningar ligger för behandling i maj.


Från 2009 tom maj i år är det alltså 381 558 beviljade uppehållstillstånd på anknytningsgrund.

Nu vet ni det =)

Adios!

fredag 31 maj 2019

Om Danderyds skattehöjning

Jag har noterat att det har varit en massiv insats att förklara för folk att Danderyds prekära läge inte har något med migranter att göra.

Nyfiken som jag är så undrar jag om det verkligen stämmer. Eller om migranterna som Danderyd tagit emot och som from 2018 skall försörjas helt av kommunen.

Det rör sig ju ändå om ett par hundra nya socialbidragstagare. Redan innan kommunen slutar få bidrag från migrationsverket så har man också kostnader för Baracker, vilket man byggt. Vill minnas att det kostade 15 miljoner att slänga upp några baracker vid dagiset jag skrev om 2016.

Så hopp in i kommunens mötesprotokoll från nämnderna.

Socialnämndens ansvar har ökat väsentligt de senaste åren. Bruttokostnaden har ökat med 30 procent från år 2013. Flyktingmottagandet, som varit en mindre verksamhet fram till år 2015 är nu den tredje största verksamheten efter äldre- och funktionshinderomsorgerna. Uppföljningen är komplex och individbaserad med komplicerade ansökningsförfaranden där besked om ersättning från migrationsverket ges långt tid i efterskott.

Flyktingmottagandet är nu tredje största verksamheten och man måste anställa fler personer....hmmm skumt.


Vi läser vidare ur verksamhetsplanen för 2019

Men mottagande av nyanlända och Socialnämnd, Verksamhetsplan 2019 3(11) ensamkommande är fortsatt en av de största utmaningarna under 2019. Närmare hälften av de nyanlända 2019 förväntas vara kvotflyktingar. Detta ställer stora krav på flyktingmottagandet. Kvotflyktingarna är i behov av långtgående instruktiva insatser. Mottagandet är personalkrävande och innebär insatser både praktiskt, ekonomiskt

På samma länk som ovan

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med integrationspedagog, arbetscoach, handläggare inom försörjningsstöd och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras.


Kommunfullmäktiges budgetförslag innebär en ökning av socialnämndens budgetram med totalt 7,3 mnkr. Ökningen består av prisuppräkning med 5,8 mnkr och för hyreskostnader för bostäder för nyanlända vid Båtmanstorpet med 1,5 mnkr.

Kostnaderna för socialkontoret verkar skena lite lätt. Varför torde vara ett mysterium...

599'' 2017
619'' 2018
627'' 2019
641'' 2020
652'' 2021

Nedan kvartalsrapporten för Q1 2019. Det största avvikelsen mot budget var ensamkommande barn med -6,3'' på kvartalet och beräknat 16'' på helåret (i avvikelse)


Socialnämnden redovisar en avvikelse på - 3,7 mnkr efter mars månad och en prognostiserad avvikelse på -29,6 mnkr för helåret. Jämfört med bokslut 2018 innebär prognosen en försämring med 5,2 %.

En intressant del är att man fått minskade bidrag från staten och alltså SJÄLV bär kostnaden.
  1. Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -16,0 mnkr i jämförelse med budget. Den negativa prognosen består främst av två orsaker.
    •   En post motsvarande 7,5 mnkr bokades upp i bokslutet för 2018 som en förväntad intäkt (en fordran) av statsbidrag avseende 2018. De förväntade intäkterna betalades inte ut av Migrationsverket på grund av nya regler som innebär att ansökta medel ej beviljats. Detta medför att uppbokat belopp istället belastar resultatet 2019.
    •   Ändrade regelverket i avtal samt en minskning av antal ensamkommande barn bidrar till minskade statsbidrag från Migrationsverket även för 2019. Budgeten för 2019 har inte tagit hänsyn till dessa aspekter. Detta ger en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr gällande minskade intäkter.
    •   En minskning av antalet ensamkommande barn (juni 2018 - 63 barn -- 30 april 2019 - 50 barn -- 1 juli ca 35 barn) genererar minskade
      statsbidrag. Kostnaderna i prognosen för 2019 har inte tagit hänsyn till ett minskande antal barn men torde i realiteten minska i motsvarande utsträckning som intäkterna. Kostnadssidan kommer inom snar framtid att analyseras mer noggrant för att skapa en rättvis bild för helår 2019.

Ovan är bara ett litet stickprov i socialnämndens protokoll. Bevisligen så ligger det iaf några kronor i kostnad och oväntade utgifter för posten migranter. Sen är det naturligtvis inte alls hela förklaringen då kommunledningen konsumerat pengar från försäljningar för all kommunal verksamhet. Hade jag haft tid hade jag grävt vidare men detta ger väl en liten fingervisning.

Adios!


onsdag 29 maj 2019

Kommunpanik i Danderyd

Jag har I några tidigare inlägg kikat lite på just Danderyds kommun och hur Reinfeldts beundrare där gjorde allt för att öppna sina hjärtan och kommunens plånbok.

Flyktingbaracker i Danderyd

Mer panik i Danderyd

Enligt källor så var den dåvarande kommunledningen övertygade om att det var en ren vinstlott att börja ta emot migranter. Det var ny fin skattebas att kunna beskatta.

Det lustiga med ex Danderyd är att många som bor där betalar NOLL i kommunalskatt. Man lever på kapital enbart ex utdelningar eller tillgångar från arv eller ngn bolagsexit. De konsumerar dock av kommunens tillgångar, ett rätt märkligt förhållande.

Nåväl åter till dagens nyhet

Man höjer alltså skatten med 1,4 procentenheter. Eller 4,72% om man så vill. Detta är en otroligt kraftig höjning av skatten. För en familj med totalinkomst om 600,000 blir det alltså 8400:- (beloppet rättat =)) mer i skatt per år.

Det drabbar ingen fattig kanske ni tänker? Nja, de flesta i Danderyd är nog högbelånade tjänstemän med ordinära Stockholmslöner. De som inte drabbas är dock de som inte betalar kommunalskatt, typ strandvägen i Djursholm (den finaste delen av Danderyd). I Djursholm förlades inte heller några av alla migrantbaracker som kommunen slog upp....mystiskt va?

Det gamla kommunalrådet som trodde att migranter skulle bli en ren vinstaffär verkar ha kunnat försvinna i vanlig ordning utan at behöva ta ngt tjänstemannaansvar för den försummelse som rådit.

Vad bero dock krisen på, är det bara massa kostnader för migranter? Nej de har varit misskötsel i övrigt också av anvisningar för byggen och utförsäljningar, men kostnaden att bygga baracker och köpa lägenheter för mångmiljonbelopp samt att få en drös nya socialbidragstagare samt konsumenter av kommunal service, har såklart bidragit.

Det börjar bli lite ont om kommuner att flytta till om man vill försöka sig på en sk "whiteflight". blir kanske trångt i Staffanstorp? F.ö. är möjligheten till kommunal flykt snart ett minne blott då staten hela tiden minskar kommunens beskattningsrätt genom omfördelningar och tvingande pålagor.


Adios!


måndag 27 maj 2019

EU-valet så gick det

Nu är ju detta val avgjort, efter en riktigt dålig valrörelse som präglats av allt annat än sakpolitik.

Hela 53% av svenskarna bryr sig om vilka som sitter i Strasbourg/Bryssel. Detta är dock högst ointressant då Sverige tillsätter en skitdel av de som sitter i EU-Parlamentet (20 av 751 ledamöter). I Slovakien brydde sig f.ö. bara 24% om att rösta.

F.ö. så tillsätter Sverige hela 2,66% av ledamöterna i parlamentet....

Nåväl, det enda intressanta i EU-valet är ju såklart det sammanlagda resultatet från alla länder.

Vi kan snabbt konstatera att Socialister, kommunister och gröna som block går bakåt kraftigt. Även om de gröna gick framåt.

Gruppen Nationalister/högerpopulister går framåt kraftigt och EPP (moderater och kristdemokrater) backar kraftigt. Gruppen ALDE som är centerliberaler gick framåt. En liten intressant sak är att "gruppen" övriga som inte får vara med i någon partigrupp, har fler ledamöter än Sverige, hela 29 stycken.

EU-parlamentet kommer alltså fortsätta vara höger, det oroande är att ALDE kommer få mer inflytande, då de trots sina liberala ambitioner, anser att Unionen är viktigare än nationen. Deras slogan är #valuesfirst  Typ ngn form av värdegrundsgrupp i EP med Centraliserande agenda. Dagens "liberaler" alltså ;) Jag tror att det är helt fel att fortsätta trycka igenom mer centraliserade värdegrunder, då kommer nästa val orm 5 år se helt annorlunda ut. EU måste reformeras i en decentraliserande riktning.


BBC har en bra sammanställning av resultatet nedan.
Här i Spanien så ökade PSOE (+6 mandat) med ungefär lika mycket som det andra vänsterpartiet tappade (Podemos -5)

Högerpartiet  PP tappade med -4, högerliberalerna gick upp med 1 och nya högernationalistiska VOX kapade åt sig hela 4 platser. 

Ovan är de två blocken i spansk politik så läget är väl ganska oförändrat från spanskt håll, med en dragning åt mitten och höger.


Adios!

lördag 25 maj 2019

Kd röstar för ökad invandring

Som jag påpekat i tidigare inlägg så går inte Kd's politik och retorik ihop. På sistonde har man fångat in många väljare som är missnöjda med M och även från Sd, då man synes vara en mkt migrationskritiskt borgerligt alternativ, MEN faktum är att man ör lika socialliberala som förut, oavsett vad Ebba Busch Thor säger. Det är bara att läsa partiprogrammet så framgår detta. Ni kan också titta på mitt inlägg tidigare i veckan. Nu visar det sig att Kd röstade för Regeringens förslag om ökad migration till SE.

EBT drar ngn floskel på sociala medier om ansvar etc, men faktum är att Regeringens förslag om ökade möjligheter för anknytningsmigration ger fler migranter.

Så nu vet ni det. Vill ni ändra en poströst går det bra att göra det på valdagen. Ex är nummer 25 på M:s lista Henrik Sundström en vettig person, om ni nu förlåtit M än ;)torsdag 23 maj 2019

Migrationsverkets maj-prognos samt EU valet

Trots att det är oerhört intressant att höra om vilka politiker som svinar på fyllan så tänkte jag komma med lite siffror från Migrationsverket och därefter lite tankar kring EU-valet.

Prognosen fonns att läsa i sin helhet här av prognosen framgår att antagandet om antalet asylsökande migranter från februari är oförändrat vid 21,000 stycken.

Gällande den stora siffran "anknytning" höjer man prognosen från 44,000 til 47,000 förstagångsärenden. Gällande förlängning av anknytning ligger man kvar på 12,000.

Nya migranter till Sverige 2019 ser alltså ut att hamna på 65,000 om inget oförutsett händer.

Vi kunde aldrig ana, vi var naiva osv ;)

Med hänsyn till ovan så vill jag påpeka att migrationsverket i sin prognos skriven nedanstående (min fetstil)

Förändringar i förutsättningarna för syriska medborgare att ta sig till EU och Sverige kan påverka familjesammansättningen framöver. En möjlig utveckling är att till exempel möjligheten till familjeåterförening leder till förändrade rörelsemönster och där till exempel fler asylsökande kan komma att resa ensamma för att via anknytning kunna ta sin familj till Sverige.

Med den av Regeringen med stöd av C & L snart uppluckrade möjligheten att ta anknytningsmigranter till Sverige så kanske ovan oanade scenario slår till.


Enligt prognosen är statens kostnader för migration och etablering 26 miljarder i år. Till detta kommer naturligtvis stora kostnader ute i kommuner och landsting. Vem hade kunnat ana detta....Nu lite kort om EU-valet från min utländska horisont. Jag är i grunden EU positiv. EU-länder som samarbetar och underlättar rörlighet är en enorm fördel för alla inblandade. Detta märks mycket tydligt då vi emigrerat till ett EU-land, allt går så mkt lättare inom EU. Engelsmännen här nere har viss panik, även om jag tror den är lite överdriven.

EU måste dock reformera sig och ta några steg tillbaka och fokusera på handel, etablering i EU-medborgarnas intresse. Man ska helt enkelt sätta EU-medborgarna före EU. Vad jag sett av det svenska EU-valet verkar det vara ngn form av ankdamm på lekstugenivå. SD-gubben tafsade på ngn på fyllan osv. Som vanligt i svensk politik så hamnar politiken om sakfrågorna i bakvattnet och det är mkt värdegrund och plakatpolitik.

Gällande Kds snabba framfart i opinionen så blir jag lite fundersam på vad folk egentligen vet om Kd. Har de verkligen förändrats mkt sedan EBT blev partiledare? Förste vice är ju fortfarande Forssmed som motionerat flitigt i Riksdagen om värdegrunder och öppna era hjärtan. Att EBT blev vald var ju på håret och en kompromiss att man låt den socialliberala falangen finns kvar vid makten. Så iväg och läs om hur Kd vill tvångsfördela migranter inom EU....mm


"Migration:  EU-länderna har ett gemensamt ansvar att arbeta för en ansvarsfull, långsiktig och human migrationspolitik. Det innebär att alla hjälps åt att ta emot människor som har asylskäl, men det innebär också ett gemensamt ansvar för gränsbevakning och registrering."

fredag 17 maj 2019

Regeringen öppnar för fler migranter i ny proposition

Regeringen har I proposition 2018/19:128 smugit in följde lydelse

Vidare föreslås att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls- tillstånd i Sverige ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar har rätt till familjeåterförening. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Det är lite märkligt för när man läser ingressen på riksdagens hemsida så anges bara att man förlängt lagen om tillfälliga begränsningar om uppehållstillstånd.

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

Morgan anger dock I ett pressmeddelande att:

Vi tar fortsatt ansvar för en human och hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, samtidigt som fler får möjlighet till familjeåterförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I realiteten är alltså den enda skillnaden mot förut att man öppnar upp för fler migranter. Hur detta är en hållbar politik vet jag inte. Det är väl troligen inte så att det kommer välla in arbetsföra välutbildade doktorer.....denna gång heller.

Man gör detta i samarbete med Liberalerna och Centern. I proppen finns det ingen analys av hur många det kan avse eller hur man skall hantera detta.

Så nu vet ni det.

Lycka till!


onsdag 17 april 2019

Hur många migranter kommer till Sverige nu?

Det verkar som att medias intresse att bevaka inflödet av migranter har svalnat lite. Nu är det ju Greta som gäller, blandat med lite om kommuner med panik (såklart utan vidare analys om orsaken).

Därför tänkte jag visa hur året startat.

Årets tre första månader kom det ca 8500 sk anknytningsmigranter som fick uppehållstillstånd. Dvs folk som får PUT direkt. Den siffran ligger ungefär i linje med hur det sett ut de senaste 5 åren (ngt högre 2017)

Anknytning

Gällande asylansökningar har vi 5306 stycken.

Asyl

Detta är de två viktiga siffrorna att hålla koll på. Q1 har vi alltså nästan 14,000 nya migranter. Inga av dom kommer för att jobba (de kanske gör det sedan, men vem vet).

Är Q1 representativt för helåret vilket det brukar vara, uttaget med ngt fler under Q4 normalt sett så blir det c:a 50,000 nya migranter i år.


Var de ska bo, jobba eller vem som ska försörja dem tycker jag vi struntar i.

Vi kan också glädjas år 11,000 nya svenska medborgare unde Q1 och 22,000 ansökningar om medborgarskap.

Lycka till!


tisdag 16 april 2019

Kommunpanik Vilhelmina

Idag gör jag ett litet nedslag i en kommun igen. Denna gång Vilhelmina. Vilhelmina är en av alla glesbygdskommuner som skulle räddas av migrationsfesten. Ni mins väl? Miljonerna skulle Rulla in på ngt magiskt sätt, iaf första året när man fick bidrag av staten, vad som sen skulle komma verkar politikerna inte ha tänkt på. Eller trodde man verkligen att man på två år skulle förvandla obildade asylmigranter till goda skattebetalare?Hursomhelst, 2016 gick man 40 miljoner plus!!! Festen var ett faktum. 

Men statens bidrag varar bara två år och nu kommer baksmällan. Problemet är att festen varade ett år och baksmällan kommer vara så länge man har försörjningsansvaret för kompetensregnet som dalade över kommunen.

40 miljoner back 2018. Baksmälla!

Vilhelmina är lång ifrån ensam om denna prekära situation. En lång rad kommuner har riktigt dålig ekonomi. Tom Danderyds kommun har superdålig ekonomi och måste göra stora besparingar. Danderyd gav sig också in i migrationscirkusen och byggde baracker så det visslade om det. Sen verkar kommunledningen ha varit allmänt inkompetent och slarvat bort pengar i övrigt, och man har ju också lyckan att få försörja Vilhelmina & Malmö genom kommunkontosystemet (Robinhood skatten)


måndag 15 april 2019

Dålig tillväxt i Sverige, förvånande?

Först vill jag bara påpeka att jag inte kan ngt om nationalekonomi, men med lite sund analysförmåga kan man komma till hyfsade insikter ändå.


IMF har kommit med ngn rapport som Cornucopia skrivit om. Otvetydigt är det så att BNP per capita tillväxten är superdålig i Sverige. Anledningen är den stora befolkningsökningen i kombination med en modest tillväxt.

Detta är såklart inget som förvånar någon som kan tänka, då massvis med migranter som man inte lyckas integrera leder till sämre BNP per capita.

Den stora frågan är dock hur detta påverkar svenne banan. BNP per capita är ju på gruppnivå och SE har tagit in en stor grupp som inte tillför BNP alltså sjunker den per Capita, men förändras den för övriga?

Medelbananen borde ha ungefär samma pengar att sätta sprätt på, förutsatta att räntan inte drar och jobben finns kvar och inflationen inte sticker mer än lönen.

MEN den stora skillnaden är såklart att medelbananens tillgång till offentliga system kommer försämras då fler skall dela på dem utan att tillväxten finns för att utöka dem i samma grad. Detta kommer drabba de sämst ställda mest och först (ville redan hänt)

Detta var ngt jag skrev skulle hända för många år sedan och det var också uppenbart att politikerna skulle blunda för detta. Den enda lösningen var att säkra sitt eget bo för att klara dessa kommande förändringar. Hur man gör/gjorde detta kan väl skilja sig åt, men de som redan för flera år sedan satte igång kommer klara sig bättre.

Om politikerna fortsätter blunda kommer polariseringen i samhället att öka och partier på ytterkanterna kommer växa. Detta alltså som en effekt av att "mittenpartierna" väljer att blunda för alltihopa.

En intressant sak är dock att Kd går så starkt framåt. Ett parti med ren byk vad jag vet, en bra partiledare men som lider lite av sitt socialliberala arv. Kan man bara städa bort det så är man kanske det parti som kan ta den borgerliga ledarpinnen och smiska in övriga partier på en vettig politik där man löser sakfrågor.
torsdag 4 april 2019

Emigrera del 18 - 2 år senare

Att emigrera från Sverige med planen att inte återvända var till en början (runt 2015) en ganska svår tanke. Men ju mer jag analyserade samhällsutvecklingen och den väg jag anade att utvecklingen skulle gå desto lättare kändes det. Ni kan ju läsa hela serien del 1-18 under fliken "emigrera ovan".

När vi så satt och väntade på flyget och alla grejor var på väg med lastbil så kändes det omotiverat nervöst. Skulle ngt skita sig i sista minuten, men såklart så rullade det på som planerat.

Nu har vi bott i södra Spanien i 2 år. Alla har acklimatiserat sig otroligt bra. Varje gång jag av någon anledning måste göra en liten tur till Sverige, så längtar jag tillbaka hit ner. Livet här nere är så mycket lättare och mindre prestigelöst än i det svenska ekorrhjulet. Till det kommer också det faktum att Spanien är en välfungerande rättsstat. Som gammal fascistdiktatur så lever mycket av detta kvar fortfarande i den självklarhet som polisens ord är lag här nere. Vilket ju kan vara aningen bökigt såklart om man vet att polisen är ute och cyklar, men det är bara att hålla med. Jag föredrar helt klart detta framför en no-go Zon. ;)

Rent ekonomiskt prickade vi in bytet från svensk bostadsbubbla till en spansk marknad i Euro som ännu inte återkommit från kraschen 2008, även om det är på uppgång.

Surret från utmaningarna ;) i Sverige blir allt mer avlägsna, jag ska inte säga att jag inte bryr mig längre om alla haverier som sker där men intresset minskar. Detta gör att jag mer sällan uppdaterar bloggen, nuförtiden finns det så många hyfsat objektiva kanaler som försöker förmedla fakta. Ngt jag tyckte saknades lite när jag startade bloggen.

Jag får också erkänna att jag ler en aning åt att se olika spådommar slå in. Ex att Löfven skulle sitta kvar med stöd av MP/C. Att kommunernas ekonomi skulle gå åt helvete. Det senare förnekade mitt dåvarande kommunalråd typ 2015, nu är det åt helvete i den kommunen. Man har på inte sätt tagit tag i migrationsfrågan. Det är fortfarande fullt ställ på anknytningsinvandringen.

Utvecklingen de kommande åren kommer dessvärre (säger så för jag är traditionellt liberalkonservativ) gå åt det socialkonservativa hållet i Europa. Denna utveckling är dock att föredra framför att migrationsextremister får fortsätta styra. De senares experiment är oåterkalleliga, medans de förra kan göra lite reformer hit och dit som man kan styra om senare.

Här i Spanien tror jag det blir en högerregering i april, med stöd av VOX (se tidigare inlägg om valet i Andalusien och VOX).

Utvecklingen i Spanien blir helt ok för de flesta. En sak många svenskar in te vet är att Spanien är mkt decentraliserat och spanjorerna själva fjärmar sig i möjligaste mån från allt vad myndigheter heter. Troligen en rest från Franco-eran. Detta gör att man överlät klarar sig rätt bra, även om det ser dystert ut hos centralregeringen. De som dock kan hamna pyrt till är de svagaste som är mottagare av centrala förmögenhetsomfördelningar.

Fönstret att emigrera blir mindre varje dag, utsikten för kronan är inte sådär supergod och rent anekdotiskt kan jag se att många svenskar tar familjen och flyttar till södra Spanien nu. Alltså inte sjukliga pensionärer, utan skattebetalare. Tina skriver ju ngn bok på ämnet, blir kul att se om det sker ngn drain av kapital och skattebas som är mätbar.

Många som är här nere är ganska öppna med att utvecklingen i Sverige var en avgörande faktor till att de valda att emigrera.

Sammanfattningsvis. 2 år och förhoppningsvis många år till. Vi gjorde rätt och det känns kanon.

/M

ps

har ngn en fråga är det bara att maila mensanbetraktelser at gmail.com

ds