lördag 31 oktober 2015

Virtanen gullar med mördare

Fredrik Virtanen, åsiktsmaskinen på Aftonslasket, har nog överträffat sig själv i sin senaste krönika.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article21679878.ab

I korthet vill han nationalisera alla tillgångar och konsumera pengarna på att ge ett fåtal av världens flyktingar allmosor i SE. Förutom det omoraliska i att hjälpa ett fåtal häpnar man såklart över att kommunistiska idéer får frodas så fritt i Sverige. Som alla kommunistvurmare framhåller Virtanen att alla försök till kommunism som hittills kostat bortåt 100 miljoner människor livet är "förvanskningar" av den sanna läran. 

Virtanen är förmodligen för korkad för att inte kunna ta till sig den empiri som finns om kommunism. Funkar inte Sovjet, Kambodja eller valfri öststat som avskräckande exempel så titta på Venezuela eller Nordkorea, men nej. Det är väl också felaktiga tolkningar och tillämpningar.

Lite roligt var det att Virtanen blev hårt ägd på twitter av Sossen Stig-Björn, med det faktum vi ser i Venezuela nu. Efter rekvisition 1 är festen slut. Välståndet skapas nämligen inte i socialistsystem utan i demokratiska marknadsekonomier.

Det övergår mitt förstånd att en totalitär mördar ideologi fortfarande är rumsren i SE och får skylta på bästa ledarplats gång efter annan. Nu när murens fall börjar blekna och förtryckets vittnen dör bort, förmodar jag att vi allt oftare kommer få se liknande i media. Kanske byter V tillbaka till vpk snart, vi vet ju att de vill det....

Jag kunde också önska att krönikan blir samfällt fördömd av alla demokrater.fredag 30 oktober 2015

Inför ett kontrakt för asylsökande

Vi läser nu dagligen om hur asylhanteringen havererar i allt snabbare takt. Nu senast skrev ledarsidorna.se om att man funderar på att urholka kraven på väktare för att få fler och därmed stävja alla de bråk mellan olika grupper på flyktingförläggningarna runt om i landet. Föga förvånande verkar det som att de konflikter som finns i hemländerna plockas med hit och blommar ut när folk stuvas ihop på asylboenden.

Vi har också fått läsa om diverse ensamkommande barn som med stor sannolikhet ljugit om sin ålder. Varför tom "öppna era hjärtan" moderaterna nu vill återinföra medicinska ålderkontroller. Lycka till med det på 40 000 ensamkommande förresten, vem ska göra kontrollerna. Ngn av alla läkare som sitter och rullar tummarna? #ironi

Jag tycker Sverige liksom USA skall införa:

1. Ett inreseformulär där man försäkrar att man inte haft samröre med extremister, begått folkmord, uppger sin ålder och nationalitet etc.

Ljuger man i sitt formulär upphör asylrätten.

2. Man skall även ingå ett kontrakt med migrationsverket. Där skall det framgå hur man förväntas uppträda här och vilka värderingar man inte får tumma mot. Man får ej heller begå brott. Angående ivändningen....men alla svenskar som...utvisa dem inte mig emot. Men var?

Brott mot kontraktet, asylrätten upphör.

3. För att komma ifråga för svensk PUT och i förlängningen svensk medborgarskapp skall man först ha klarat att inte bryta mot 1&2 och sedan skall en medborgarintervju och test genomföras. Det är ändå ett visst värde (än så länge) i att bli svensk medborgare och då kan man ställa vissa krav.

onsdag 28 oktober 2015

Flyr för sina liv?

Senast för några dagar sedan satt Stefan Löfven i SVT Agenda och hummade. Bland mycket annat upprepade han det gamla mantrat "de flyr för sina liv". Som en lösryckt mening känner man naturligtvis att man ska hjälpa någon som flyr för sitt liv.

Den fråga man ska ställa sig är dock. Flyr de för sina liv?

Naturligtvis finns det flera av de som nu kommer som vid något tillfälle flydde för sitt liv. Men gör de det när de korsar Sveriges gräns?

De som kommer har passerar ett flertal länder där det inte föreligger något krig eller någon fara för deras liv. Man passerar genom Turkiet-Grekland-Serbien-Kroatien-Slovenien-Österrike-Tyskland-Danmark, för att nämna en vanlig rutt. Visst är det fattigare och mindre generösa asylregler i vissa av dessa länder, men de flyr inte för sitt liv.

Inom juridiken finns det ett begrepp som heter på färsk gärning, vilket innebär att man kan ta tillbaka sin egendom från en tjuv om man ser att denne tar den och förföljer tjuven tills dess att man återtar godset. Man kan dock inte ta tillbaka sin cykel om man hittar den några veckor senare på en tomt.

Färsk gärning.

Flyr för sitt liv är också en färskvara, har man bott 3 år i Turkiet eller Iran innan man startar sin resa genom Europa kan man omöjligen fly för sitt liv. "Fly till ett bättre liv" javisst. Men det är en helt annan sak och inget som skall ge asylskäl eller TUT/PUT. Kom hit och jobba javisst, men det säger LO nej till tror jag.

Hade Dublinförordningen och EUs kvotsystem funkat hade jag köpt argumentet. Dvs man flyr från Syrien direkt till Grekland där man söker asyl och sedan blir man omfördelad till Sverige. Då är det fortfarande på färsk gärning så att säga.

Sen är det så att en stor grupp migranter kommer från områden där det inte är krig. Fattigt eller trista diktaturer javisst. Men inte krig.

De senaste dagarna är det ju lite cirkus kring en ny grupp migranter som inte vill bo i en semesterby i Malung. Man flyr knappast för sitt liv om man är rädd för vilda djur i skogen eller klagar på att det inte finns några affärer. Denna typ av migranter tillhör kanske kategorin som emigrerar i en förhoppning om ett bättre liv.

Argumentet att de är rädda för skogen och vilda djur verkar också lite märkligt om man flytt för sitt liv.

En anekdot på det temat är förresten en iranier jag träffade för några år sedan som sett turistbroschyrer från Sverige med stora ödsliga skogar. Något många svenskar lockas av. Han tyckte dock att det verkade fruktansvärt och läskigt... SD och visit Sweden kanske kan ha vissa synergieffekter i sina reklamkampanjer där ;)

Avslutningsvis vill jag påpeka att det är helt naturligt att söka sig en bättre tillvaro, det ligger ju i människans natur och vi har gjort det sedan ett hundratal individer tog språnget över från Afrika och började befolka världen. En värld där det inte fanns uppbygga välfärdssystem som betalades av andra....De som ska lastas för det pågående haveriet är de politiker som bäddat för den föreliggande situationen.

tisdag 27 oktober 2015

Kvartalspolitism

Kvartalskapitalism har ju varit en flitigt använt skällsord de senaste åren. Med all rätt kan jag tycka.

Jakten på bonus inför nästa kvartalsrapport har varit frekvent. Det långsiktiga tänkandet har ofta varit lidande hos många företag.

Samma drag syns tydligt inom politiken. Man gör inga långsiktiga analyser av vad den förda politiken får för effekter. Man planerar inte heller för nationen på lång sikt. Det är väldigt mkt satsningar fram till nästa val, i längsta fall. Mkt av det som händer verkar komma som överraskningar för de styrande och brandkårsutryckning för att vända kappan efter vinden pågår ständigt. Naturligtvis är det omöjligt att förutspå framtiden, men man vägrar också ta till sig den information som finns.

Det tydligaste exemplet nu är migrationskrisen där det för länge sedan varnades för vad den förda politiken skulle få för effekter, svaret blev dock goddag yxskaft och nu när verkligheten har hunnit ifatt dem tvingas man till olika panikåtgärder dagligen.

Nu när politikerna står inför fullbordad kris vänder man 180 grader om och lämnar drömtillvaron och upptäcker att det saknas bostäder, lärare osv. redan nu och det lär inte bli bättre på sikt.

En känt exempel på hur långsiktigt man tänke förr är Ekskogen på visingsö. Den planterades 1832 med tanke på att flottan skulle ha virke att bygga med 140 år senare. När det var dags 1970 erbjöds marinen dessa ekar man tackade såklart nej. Exemplet påvisar hur långsiktigt man tänkte på nationens behov förr, sen visar ju också historien att tekniken kan springa ifrån dylika satsningar, men själva tänket tror jag är rätt.

Larmrapporterna om det dåliga järnvägunderhållet tror jag är en absolut konsekvens av att man bara ser fram till nästa budget, ingen tanke finns på 20 års sikt.

Det förekommer också inlägg i debatten om att det mesta faktiskt funkar nu och att domedagsprofeterna bör hålla tyst. Det man missar då är att även om det funkar nu så kan bollar som sätts i rullning nu ge vissa förutsebara effekter om 1-10 år. Att varna för detta innebär inte att man anser att allt havererat nu, utan att den inslagna vägen innebär en ökad risk för ett visst utfall inom en överskådlig tidshorisont. Det är iaf detta som jag varnar för. Jag har ingen önskan om att grötmyndigt återkomma om 10 år och säga "vad var det jag sa", istället vill jag att man höjer blicken och lämnar kvartalspolitismen och ser 10-20 framåt när man fattar beslut.

Personligen har jag gjort ett antal förberedelser sedan några år för att stå bättre rustad när staten så småningom kommer behöva inkassera den skuld som dagens politiker satt oss i. Som trogna bloggläsare vet finns emigration med i handlingsutrymmet om vi når en viss punkt i haveriet.
måndag 26 oktober 2015

En röst från framtiden

Man förbluffas ofta av hur otroligt dåligt insatta många är om några grundläggande saker i samhället. Jag gjorde därför en intervju med en 7-åring för se om denne har mer koll än många vuxna.


Vem är Stefan Löfven?
Vår statsminister eller vad han nu är.

Vad är statsminister?
De som bestämmer

Vad gör statsminister?
De bestämmer i landet

Vad får staten sina pengar ifrån?
Ni jobbar och betalar in?

Vad är skatt?
Det man betalar in som pengar

Var kommer skatt ifrån?
Er, en del av det man jobbar ihop ger man till staten

Varför ger man inte allt man arbetar ihop till staten?
Då skulle det vara orättvist. De som slöar skulle ju få lika mkt.

Vad är staten?
De som bestämmer å grejor och håller reda på pengar

Vad gör militärer?
Skyddar Sverige

Vad tycker du om militärer?
Bra

Vad är skolan?
Man lär sig grejor

Är den viktig?
Ja

Vem bestämmer över skolan?
Staten & rektorn

Vem är Gustav Fridolin?
Ingen aning

Vem betalar lärarnas löner?
Ni betalar till ngn som betalar till dem

Vad är politiker?
De som tycker

Vem betalar Politikernas löner?
Staten

Kan man äta en kaka och ha den kvar?
Ja den bajsas ju ut igen

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att vissa barn har mer koll än många vuxna. Den sista frågan kanske är en förklaringsmodell till hur socialister ser på saken? Också intressant att barns ökända rättvise patos borde tillämpas mer i praktiken. Rättvisa är att man får efter egen insats, inte att den som slöar får lika mkt. Men det kanske är resultatet av god uppfostran ;) 

Man kan också fundera på om 80/90-talisterna som havererar fritt är ett resultat av den söndercurlande generationen. Kanske finns det hopp att generationerna efter får en vettigare uppfostran. (Grova generaliseringar)

Det ovan är inte inlärda svar utan frågor som denne fritt fick spåna fram svaret till, utan att vi tidigare pratat om det.
fredag 23 oktober 2015

Volymfrågan - en tillbakablick.

Idag stod 6 klövern och lade fram sin oktoberöverenskommelse. Man verkar eniga om att det volymen är en fråga som är verklig. Så lät det inte för ett drygt år sedan.....


29/8-14 skrev Sara Skyttedal att volymer måste diskuteras

Hon har inte ändrat sig, det har däremot väldigt många andra.

Skyttedals artikel möttes av en spärreld från V   LUF , tankesmedjan Fores  , Grön Ungdom och flera andra tyckare. Göran Hägglund och gamla KDU bossen Ebba Bohlin fördömde det hela. Ovan har jag bara med ett fåtal exempel på all den galla som östes över Sara Skyttedal för att hon sa som det var. Nu ett drygt år senare är alla utom V överens. Jag ser fram emot ursäkter och blomsterkvastar på KDUs kansli. Jag ser även fram emot uttalanden från alla de som mådde illa för ett år sedan och debattartiklar från dem där de tar avstånd från oktoberöverenskommelsen och sina partier.

Det finns hur mycket som helst att ösa ur gällande volymfrågan, men jag tar bara upp Saras debattartikel som ett exempel på någon som säger som det är och sen möter avsky, för att sedan få rätt inom ett år. 

Det fanns också sansade kommentarer, men de var i minoritet.


Sanna Rayman på SvD hade som vanligt en balanserad bild av det hela 

Den utmärkte bloggaren Fnordspotting hade som vanligt ett bra inlägg 


torsdag 22 oktober 2015

Rita gissa spring med Migrationsverket

Idag släppte Migrationsverket sin nya prognos för 2015 & 2016. Eller mer rättvisande kan vi kalla det vild gissning.

Man har nämligen gissat totalt fel tidigare. En mycket allvarlig konsekvens av dessa felgissningar är att regeringens budget baseras på helt fel siffror.

Nåväl får 2015 har nu 100 000 asylansökningar lämnats. Man tror på att ytterligare 40 000 - 90 000 personer kommer söka asyl i år. Dvs en total om max 190 000 personer. Av dessa tror man att det kan vara 40 000 ensamkommande. Bara kostnaden för de ensamkommande som kommer under 2015 är alltså 27 miljarder kronor på årsbasis (40 000 x 1900 x 365) i scenario C.

I prognosen i Juli trodde man att det skulle komma 70 000 personer.....Jättefel alltså.

För 2015 kan man väl kanske ana att Migrationsverket får rätt i sitt scenario C. Man har helt enkelt räknat på 9000 pers per vecka resten av året (9000 x 10). Senaste veckan var det 9700 personer så vi får väl se. Huvudscenariot är dock B med 160 000 under 2015.

Det anmärkningsvärda är prognosen för 2016 där man  gissar att det kommer 100 000 - 170 000 asylsökande (med brasklappen att det kan komma fler).

Värdet av en prognos med det spannet och dessutom en brasklapp torde vara mkt låg.

Rent spontant kan man tycka att det är märkligt att gissa lägre nästa år än i år. Jag tror nämligen att vi står i början på folkvandringen om inget radikalt förändras inom EUs gränsskydd.

Varför gissar man då lägre nästa år än i år? Orsaken kan vara politiska påtryckningar. Gissar man lågt kan regeringen budgetera så lågt som möjligt och därmed inte behöva skära på andra utgiftsområden. Istället lånar man pengar även nästa år.

För 2017 gissar man på 90 000 asylsökande....jo tjena.

En stor del av rapporten handlar om den akuta bristen på bostäder. Både nu och än mer framöver.

En sak som utreds är att nyttja skyddsrum.

"Inom befolkningsskyddet finns drygt 65 000 skyddsrum varav en del möjligen kan komma i fråga för ett högst tillfälligt boende."

Man gissar också vilt på kostnaderna efter huvudscenario B (160 000 under 2015 och 135 000 under 2016) Som ni ser nedan kommer kommunsmällen 2019. Det är inte heller en avancerad gissning att detta kommer spricka med en smäll då det troligen kommer fler.

Siffrorna är rätt svindlande, speciellt som vi minns att de måttligt höjda försvarsanslagen om några miljarder under 5 år skulle finansieras krona för krona. Här smackar man utan att blicka på med en HÖJNING med mer än 100 miljarder de kommande åren (i scenario B).
Vill ni läsa hela rapporten finns den här.

Om länken strular, bläddra ned lite här.onsdag 21 oktober 2015

Back to the future är idag

Idag är dagen när Doc och Marty anlände till framtiden. Framtidsresan skedde i Back to the future 2 som kom 1989.


Back to the Future Part II.jpg

De åkte till 21 oktober 2015.

För oss tidiga 70-talister var detta en given rulle. Man kunde förundras över allt häftigt som skulle finnas 30 år framåt i framtiden.

Självknytande skosnören och flygande bilar ser vi inget av idag. Drönare däremot, flatscreens och VR glasögon finns för att nämna några.

Microsofts senaste VR pryl ovan.

Den absolut roligaste framtidsprylen som inte blev ngt hit var alla dessa faxar överallt. Varenda vägg skulle ha en inbyggd fax som spottade ut papper.

I realiteten kanske det blev så då många skriver ut alla mail de får....
Slutligen för er som vill hålla koll på tidslinjen i filmerna....
tisdag 20 oktober 2015

Vad får en riksdagsledamot göra? Hillevi Larsson strikes again.

Idag ska vi prata lite om legitimitet

I olika sammanhang kan en viss sak stärkas om den ges legitimitet. En typiskt sådant är kungahusets närvaro kring Nobelpriset och dess evenemang. Mkt bra för övrigt.

Några andra som ger en legitimitet i kraft av sitt ämbete är riksdagsledamöter. Bara genom att vara ledamot i Sveriges lagstiftande församling ges man kraften att stärka och ge legitimitet till olika saker.

I de allra flesta fallen rör det vanliga politiska frågor, för och emot. Eller utsattas situation, hjälpgalor och liknande. Helt naturligt i en demokrati.

Det finns dock fortfarande vissa ramar man måste hålla sig inom om man inte ska solka ned sitt ämbete.

Det skulle ex vara otänkbart att en svensk riksdagsledamot var med på ett KKK möte eller uttalade sig för sharialagar (eller vad säger du Kaplan).

Ship 2 Gaza är helt galet, men är ändå inom den ganska breda ramen för vad man får ägna sig åt (enligt mig).

En som gång efter annan är ute i tassemarkerna för vad som är lämpligt är den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson.

Vi har förstått att Palestinafrågan är ett kärt ämne för henne, och det ska det naturligtvis få vara. Även om man inte delar Sosseriets vurmande för Fatah, så är det en politisk åsikt man kan ha.

Det man däremot inte får göra är att genom kraften av sitt ämbete skänka legitimitet åt extremister i den omfattning som Hillevi Larsson gör. För ett tag sedan stoltserade hon med en plakett hon fått där Israel var utplånat, en politik som förespråkas av diverse terroristgrupper.


Nu är hon i farten igen och deltog för några dagar sedan på ett möte på Möllevångstorget i Malmö där åhörarna enligt uppgift skanderade enligt översättningen nedan. Vill ni se Videon får ni leta upp Annikas tweet och se den där.


Hillevi själv är mkt stolt över att ha talat inför dessa talkörer som kräver fler terrordåd mot judar.Jooo hon är naturligtvis med på Ship 2 Gaza, denna träffsäkra markör av haverivänstern.Nu när det lackar mot jul kan vi väl avsluta med en liten Julvisa av Hillevi....

måndag 19 oktober 2015

Miljöpartiet goes full retard

Ok, såhär är det. Jag är ingen vidare kulturbrukare. Jag läser väldigt mkt, men när vi snackar finkultur och konst är jag måttligt intresserad.

Det jag däremot är intresserad av är när något är helt galet. Och jag lyfter gärna fram det (lite av syftet med denna blogg).

Nu har miljöpartiet lanserat det fjärde välfärdsområdet.

Det låter ju bra sådär om man bara hör om det. När man sedan börjar läsa får jag nästan stroke.

Det hela presenteras som 12 förslag. Jag orkar inte gå igenom alla utan det får ni läsa om själva om ni vågar. Istället kommer här ett axplock.


Från sida 5 hittar vi:
"Befria kollektivtrafiken från reklam till förmån för konstnärliga uttryck. "

Ok, så räkna med höjda priser på biljetter eller via skattsedeln.

På sida 6 under "Kulturarvet" läser vi:

"Utveckla en nationell museistrategi gällande både museernas samlingar (insamling, bevarande och gallring), forskning, kunskapsutveckling, utställningsverksamhet och kulturarvspedagogik där hänsyn tas till resurseffektivisering, kunskapsoptimering, samarbetsfördelar och intersektionalitet. På sikt ska de regionala museerna vara samordnade i en nationell kontext. "

Någon annan som får vibbar från Tyskland 1930?

På sida 7 går vi full retard:

"Oberoende forskare ska tillsammans med organisationer som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna"

Låt mig gissa om Rättvise förmedlingen skall utse dessa oberoende forskare efter deras nyans på hudfärgen.

På sida 8 fortsätter man och vill ge alla som enligt facket är kulturmuppar, konstnärslön betald av skattebetalarna.

"Utvidga de konstnärliga allianserna. (Allianserna är idag en väl fungerande arbetsmarknadspolitisk lösning för ett hundratal personer inom teater, dans och musik.) Låt de omfatta alla som enligt de fackliga organisationernas kriterier definieras som professionellt verksamma inom områdena scenkonst, bildkonst, musik och film och förläng tiden till tre år."

Sida 8 bjuder även på lite trolleri. Byt ett ord så blir det något helt annat.
"Byt ordet bidrag mot investering. Att satsa på kulturverksamhet är en investering i framtiden som kommer att bli möjlig så snart vi har ett nytt mått på välfärd. "

Under förslag 9 "Digitalisering" vill man införa skatt på bredband. Först på drivmedel nu på internet. Ni ska fan inte på på landet!!!!
"Någon form av bredbandsskatt ska införas och samtliga internetaktörer som verkar kommersiellt i Sverige måste kunna beskattas i landet. "


Föga förvånande är Behrang Miri en av författarna. Ni vet han som censurerar i biblioteken.....
Migrationen i siffror

Ibland glömmer man att folk inte är insatta i samma ämnen där man själv håller sig hyfsat uppdaterad. Ett sådant mycket aktuellt ämne är siffrorna bakom migrationen.

Det har nog inte undgått någon att det pågår en flyktingkris och att det svenska mottagandet inte går helt smärtfritt. Det förekommer även en debatt numera om att det antal som kommer kan vara en faktor att ta hänsyn till. Det går inte att öppna sitt hjärta om det inte finns någon plats så att säga.

Jag träffar med jämna mellanrum personer som är högutbildade, välavlönade och röstar på alliansen. De bor i fina villor eller lägenheter och tycker nog själva att de har bra koll på samhället och har åsikter om det mesta.

Jag gillar dock att få reda på vad folk bygger sin a åsikter på och brukar alltid fråga lite om de vet bakomliggande fakta kring det de har en åsikt om. För 2-3 år sedan rörde de oftast säkerhetspolitik och Försvaret och det kom alltid som en chock att det mesta var nedlagt.

På senare tid är naturligtvis flykting/migrationskrisen det heta ämnet.

En person jag nyligen pratade med sa att "även om det kommer 50 000 så ska vi ta hand om dem". Utgångspunkten här var alltså att det kanske i värsta scenariot kanske kommer så mycket som 50 000 personer.

Som alltid blir jag lätt förvånad över hur dåligt insatta folk är i bakomliggande fakta.

Med anledning av detta har jag sammanställt lite fakta från officiella källor, det är inget avancerat utan kanske kan det hjälpa någon att nå större insikt i hur det ser ut.

Siffrorna nedan är enbart vad vi vet, sen avviker migranter utan att söka asyl och dessa syns inte i statistiken nedan.

Nedan ser ni hur antalet asylsökande ökat markant de senaste två åren.

Förstora bilden Total_sök.png

Förstora bilden asylsökande.png

Som ni ser är det en mycket kraftig ökning from halvårsskiftet i år. Migrationsverkets prognoser har gått åt pipan och ingen vet hur det kommer att se ut om ett år.

Det enda vi vet är att veckotakten nu är mycket hög.

Tom igår var den på 9200 asylsökande på rullande 7 dagar.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan


Hur det ser ut kommande veckor har vi ingen aning om då många faktorer påverkar. Exempelvis hur lätt flyktingarna tar sig genom Europa till Sverige och hur många som försöker ta sig hit. En växande grupp är Afghaner, ofta är dessa ensamkommande män/pojkar. Igår såg jag information om att de jättelika flyktinglägren med Afghaner i Iran har börjat tömmas på folk som styr kosan mot Europa. Det vi vet är att Iran infört hårdare regler för uppehållstillstånd, samtidigt som man naturligtvis nås om ryktet om att det går att ta sig in i Europa nu.

Skulle nuvarande veckotakt hålla i sig innebär det 478 400 asylsökande på rullande helår. En sådan siffra torde var ganska svår att hantera för Sverige. Det enda vi dock vet är att vi inte har en aning om framtiden, det kan bli fler det kan bli färre.

En sak vi vet är dock att kriget i Syrien spelar mindre och mindre roll för antalet migranter då dessa är i minoritet.

Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
Totalt
Syrien
488
406
540
500
416
326
306
2 982
Afghanistan
603
433
487
493
400
311
234
2 961
Irak
286
240
301
307
196
189
133
1 652
Övriga
357
257
256
297
186
123
108
1 584
Totalt
1 734
1 336
1 584
1 597
1 198
949
781
9 179


En annan viktig faktor är de "ensamkommande". Dvs asylsökande som definieras som barn och kommer utan anhöriga. De senaste 7 dagarna var det 2441 st.

Rullande 1 år blir det 126 932. Som ni ser nedan är dessa helt dominerande av Afghaner, och kriget i Syren är då en icke-faktor. En orsak jag sett till detta är att familjen samlar ihop pengar och skickar sonen i hopp om att denna ska starta ett nytt liv eller kunna hämta resten av familjen så småningom.
En mycket viktig faktor med ensamkommande är att mottagningen av dessa skiljer sig från övriga asylsökande. Man kan nämligen inte bara kasta in dessa i tältläger. Dessa placeras företrädesvis i HVB hem. En placering i HVB hem är mycket dyrare än en tältplats.

Migrationsverkets schablon är 1900 kronor per dygn. Detta kan fås upp till 21 års ålder.

Om vi låtsas att nuvarande takt håller i sig oförändrad innebär detta en kostnad om 126 932 x 365 x 1900= 88 027 342 000 kronor per år from hösten 2016 och ett år framåt. Enbart för de ensamkommande som kommun under 1 år. Till detta kommer alla andra kostnader för skola, vård övrig asylhantering osv.

Siffrorna svindlar alltså och vad jag förstått kommer Regeringen öka stödet till kommunerna. Och ni som kan tänka vet att skattepengar kommer från skattebetalarna, inte genom magi. Det kan alltså tänkas att det blir mycket omfattande ekonomiska påfrestningar framöver, det vi ser idag är bara början eftersom vi än så länge bara levt med denna kraftiga ökning några månader.

Nåväl, nu hoppas jag att någon fått lite mer kött på benen och kanske kan upplysa sina ovetande kompisar, grannar och kollegor om de siffror som gäller idag.

Källor

Migrationsverkets statistik

HVB hem

fredag 16 oktober 2015

Ett år som bloggare

Nu har det gått drygt ett år sedan jag började blogga.

Anledning till bloggandet var egentligen att jag ville lätta lite på trycket på annat sätt än i TV-soffan. Jag trodde egentligen inte att det skulle komma några läsare i större mängder. Responsen har dock  vida över mina förväntningar (som var mkt lågt ställda iofs).

Nedan ser ni de tre mest besökta inläggen. Ämnena varierar rätt kraftigt som ni ser.

Inlägget i början av ubåtsjakten var ett tänkbart scenario ang vad som hänt och vad som skulle ske. Efter att Göran Frisk uppmärksammade detta inlägg exploderade besöken, föga förvånande. Jag blev tom kontaktad av Studio ett om medverkan, men avböjde då jag är anonym som bekant.

Ordlistan har inte fått någon särskild uppmärksamhet utan den drar istället besök varje dag då den tydligen är spridd lite här och där.

Första inlägget i min serie om att emigrera lyftes fram av Lars Wilderäng på hans blogg cornucopia varvid besöken strömmade in.

8281
24 nov. 2014, 41 kommentarer
7365
10 juni 2015, 89 kommentarer
7309
Siffrorna ovan är naturligtvis mkt små i jmf med mer proffsiga bloggar eller bloggar som är specialinriktade på något ämne...som smink.....

Min blogg handlar mkt om samhället och aktuella politiska frågor, och det är även det som drar mest besök. Inläggen om hur man gör upp eld, not so much även fast dessa tog överlägset längst tid att göra...haha

Hela idén med bloggandet var att skriva om det jag tycker är knasigt i samhället och om sådant som jag tycker är viktigt att förmedla, exempelvis om prepping. Gällande prepping har många förstått vikten av att vara förberedd på det ovanliga. Tom Göteborgs stad har en kampanj om hur man ska klara sig 72h.

I snitt drar inläggen beskedliga 600-1000 besök. Kommentatorsfältet är jag mkt liberal med, men ibland har jag fått radera rasistiska eller stötande kommentarer.

Bloggen är länkad hos Fnordspotting och Cornucopia vilket jag tackar för då dessa sidor skickar en hel del besökare.

På skoj lade jag in reklam på bloggen. Men det ger i princip inga pengar. Jag antar att man måste ha sjukt mkt trafik och särskild ersättning för produktplacering för att få några pengar att tala om.

Ett projekt jag har är en sci-fi bok jag skriver. En idé är att lägga ut den på bloggen när den är klar, vi får se hur det går med det.

Nåväl, stor tack till alla besökare det gångna året!

torsdag 15 oktober 2015

Dansa polka med SD

Idag hade SD en presskonferens där man skulle annonsera en "ny kurs".

I själva verket är det precis samma kurs, men man verkar ha gett upp hoppet om att nå framgång i riksdagen och kommer istället lägga allt krut på två saker.

1. Riktad information till flyktingar utomlands om vad som väntar i SE (ngn form av konsumentupplysning i SD tappning).

2. Opinionsbilda ute i samhället och få till en folkomröstning.

Det hela handlar alltså om en kopia på det Danska staten gjorde gällande information i pressen utomlands men också om att nå gräsrötterna i andra partier.

Ur SDs synvinkel är det väl ganska logiskt att göra detta om man vill komma någonstans då övriga partier mått på kraftfulla tag (iaf regeringen) är väckelsemöten med tveksamt innehåll kombinerat med höjda skatter för att hålla liv i liket en stund till.

Jag har många gånger skrivit om de etablerade partiernas fel att inte ta folks oro på allvar och med reella och verkliga åtgärder återfå folks förtroende. Det får man inte genom att Foppa pratar på scenen om sin tid som flykting i Kanada eller att Löfven utlovar skattehöjningar och mer pengar till migrationsverket.

Man måste få folk att känna att man når en reell punkt, att det finns en greppbar verklighet. Som det är nu kommer det knapp 10 000 personer i veckan och framtiden är helt oviss. Ingen vet hur det ser ut i framtiden. Känner sig folk lugna av det? Knappast.

Det enda sättet är att sätta en ram runt hela migrationspolitiken. Folk måste kunna greppa vad som väntar och hur det ska lösas. I dagsläget har man ingen aning och politikerna har inga svar.

Men detta kommer inte ske, istället kommer SD få åka land å rike runt och informera om hur det ser ut och vilka åtgärder de föreslår. SD kommer fortsätta uppåt i opinionen medans övriga partier ägnar sig åt plakatpolitik och väckelsemöten.

Det är känt inom belöningspsykologi att nog så mkt varmluft, löften och propåer är helt ovidkommande om det inte märks i verkligheten. Lova runt och hålla tunt är en variant av det.

På sociala medier skojas det redan frisk om SDs presskonferens från alla håll och kanter. Det vore bättre om man tog frågan på allvar då fröet för SD redan är satt och nu kommer SD åka runt och vattna.

Avslutningsvis en uppmaning till främst de borgerliga partierna.

Inför en migrationspolitik som är verklighetsförankrad annars är ni körda


onsdag 14 oktober 2015

Samhällskontraktet fallerar

Ett ord som allt oftare dyker upp är "samhällskontraktet".

Det finns kanske lite olika åsikter exakt vad som ingår i detta kontrakt eller om det ens finns. Om du lyssnade på P1 studio ett igår framgick det rätt klart var skiljelinjen går. Antingen har vi "folkhemmet" och det däri ingående samhällskontraktet eller så bortser vi från nationalstaten Sverige och kör på någon form av världssamvete byggd på känslor.

Professor Trägårdh var föredömlig i sin analys i programmet igår.

Lyssna här, Trägårdh kommer in sista minuterna.


Min bestämda uppfattning är att vi har ett samhällskontrakt. Ett kontrakt där vi förbinder oss att följa lagar och regler, betala den skatt som beslutats i demokratisk ordning (oavsett om man anser att den är på tok för hög). Samhället å sin sida tillhandahåller det man utlovar att göra i form av välfärd, skydd etc.

Det är allmänt känt att bästa sättet att få in skattemedel på gruppnivå är att folk känner att grannen gör rätt för sig. Om grannen fuskar och "kör runt i fina bilar" urholkas viljan hos dennes grannar att göra rätt för sig. Det är ju nämligen så att om X betalar mindre i skatt måste Y betala mer för samma välfärd. Urholkning av skattemoralen kan också ske genom att samhället plötsligt slutar uppfylla sin del av avtalet. Den sista meningen är det som håller på att hända nu.

Jag har alltid varit mycket noga med att allt ska gå rätt till men jag börjar nu känna att samhället bryter sitt kontrakt med medborgarna. Välfärden håller på att haverera, polisen går på knäna, skolan på väg ned i källaren, sjukhusen överbelagda, man har lämnat samhällskontraktstanken och istället gått över till känslostyrt världssamvete.

Avtalet är brutet och därmed upphävt.

Som medborgare är det lite svårt att frångå sin del av avtalet då det är lagstyrt. Men man kan göra val inom lagens råmärken. Exempelvis jobba mindre för att undvika värnskatt. Börja arbeta i ett AB och låta pengarna stanna där i förhoppning om att vansinnet är övergående.

Det jag dock har märkt ute i samhället är att folks benägenhet att följa beslutade regler minskar. Man ökar sina privata kostnader i bolagen, redovisar inte alla intäkter, jobbar svart och anlitar svartjobbare.

Detta kommer få en kedjeeffekt med anledning av "grannen gör rätt för sig" effekten.

Personligen har jag sedan en tid tillbaka övergått till arbete i eget bolag för att skydda pengarna i högre omfattning mot en klåfingrig stat som inte längre uppfyller sin del av avtalet. Man kan ju fråga sig om pengarna är bättre skyddade i bolagssektorn? Min bestämda uppfattning är JA. Det är så oändligt mycket enklare för staten att mixtra med de skatter där folk aldrig har sett pengarna i form av sociala avgifter & inkomstskatter. Det råder också någorlunda konsensus om att företagens låga bolagsskatt är viktig i SE. Samla pengarna på hög i bolag och hoppas på bättre samhällsklimat om 10 år. Det är också bättre vid en eventuell flytt ur landet att ha pengarna i bolagssektorn.

I riktigt krisläge kan man ju tänka sig att staten, liksom på Cypern helt sonika tar några % av alla banktillgångar. Därför funderar jag på att ha bolagets tillgångar i fysiskt guld. Men det återstår att se hur långt jag kommer i den tankegången.

Avslutningsvis.

Samhällskontraktet håller på att fallera och det kommer leda till en mycket negativ kedjeeffekt i skattemoralen hos medborgarna.Lite aktuell läsning hittas hos

Fnordspotting
Ledarsidorna

tisdag 13 oktober 2015

Sverige tillsammans grafisk profil

Det har väl inte undgått någon att regeringen Snoozén hade sin stora dag igår. Dagen då vi tillsammans skulle lösa migrationskrisen. Jo det är en kris. Nedan ser ni statistiken för löpande 7 dagar...eller vad säger jag. Det är en enorm möjlighet!! Ra´men


Hursomhelst som alla inklusive Sövén förstår (Aftonbladet undantagna) måste det till krafttag. Alla ska med, nu fixar vi detta tillsammans!

Alla kan dra sitt strå till stacken. Med anledning av mängden barr som behövs tänkte jag inte vara sämre än att jag hjälper till lite. Vad jag kunnat se saknas en grafisk profil till "Sverige tillsammans" varför jag härmed anmäler mig att fixa en sådan. Observera dock att Rättviseförmedlingen inte varit vidtalade än så det är möjligt att de i rättvisans namn tillsätter någon av sina egna medarbetare för jobbet.

Jag kan absolut ingenting om grafiska profiler eller photoshop. Men jag har paint på datorn och en total okunskap om det man sysslar med är ju enbart en merit idag, varför jag synes vara synnerligen kvalificerad för uppdragen.

Jag förmodar att profilen ska ha någon form av förankring i det budskap man ska leverera och den känsla vi ska gå på (känslor är det viktigaste när man ska hantera svåra saker).

Utan närmare introducering kommer här mina bidrag. Halleluja!


Hur man stavar tillsammans är ointressant, huvudsaken är att det är rätt känsla.

Det står Regeringen, Arbetsförmedlingen och Eskilstunakuriren fritt att använda dessa bilder. Hade vi haft en svensk kultur hade dessa blivit en naturlig del av denna, men det har vi ju inte som bekant.

I princip är migrationshaveriet löst nu och de 10 000 pers som kommer nästa vecka kommer flyta in i arbeten & integration på en våg av kosmisk kraft.

Kumbaya på er!


måndag 12 oktober 2015

Sverige tillsammans

Idag gick eventet "Sverige tillsammans" av stapeln.

Vi som bänkat oss framför TV:n hade kanske inte några högre förhoppningar om realpolitiska krafttag. Våra förväntningar kom dock på skam å det grövsta. Maken till floskelfabrik har jag aldrig upplevt.

Under parollen nedan drog man igång.

1. Invandring är inget nytt
2. Vi är alla en konsekvens av invandring
3. Det finns ingen inhemsk svensk kultur

Jippot inleddes med bakgrundsbilder från Kristina i Duvemåla och någon sång ur detta. Naturligtvis med anspelningar på att nu är det ungefär samma sak som händer fast tvärtom.


Sedan gick landsfader Stefan upp på scenen och talade om hur han blivit fosterhemsplacerad följt av en strid ström med varmluft. Först ut var någon som hade en lång harang om migrationsströmmar. Därefter var det en salig blandning där rättviseförmedlingen gjorde värst intryck då de pratade Rasism, strukturer och normer. Lite feelgood med en ensamkommande flykting som lärt sig svenska.

Ylva "22 miljoners lägenheten" Johansson pratade om att alla kommer få jobb.

Mängden anekdoter om hur bra det gått för vissa matades ut från scenen.

Kungen & drottningen satt på första parkett för att ge tyngd och legitimitet åt tillställningen.

Sen var det dags för Stefan att hoppa upp på scenen igen. Han släppte ut lite varmluft och gjorde sedan reklam för 5 ftg som gått med i 100 klubben (dvs de lovar att ta 100 praktikanter). Att marknadsvärdet i att få vara med på scenen vida överstiger kostnaden för subventionerade 100 pers verkar ingen reflektera över.

Nåväl dessa 5 ftg skall alltså ta emot 500 praktikanter. FEMHUNDRA!

Det kommer nästan 10 000 personer i veckan nu.

Den totala avsaknaden på reella realistiska förslag lyste som en vårdkase i det migrationspolitiska mörkret. 

Det är nu helt klart att man inte har en aning om hur man ska göra. Man håller tummarna och tänker på "Kristina från Duvemåla". Varför man nu gör det, där dog folk som flugor. 
Ordlista för att se partiledarsamtal

Vi bjuder in till samtal = låt oss förhala det hela och skylla på varandra

Låt oss sätta oss ned = se ovan

Vi ska titta på...= se ovan

Ta krafttag = se ovan

Vi har tillsatt en utredning = se ovan

Jag vill vara tydlig = ka-kaaaa

Käbbel = Jag har ingen aning om vad de pratar om

Ta ansvar = Någon annan ska göra något

Tillsammans = se ovan

Vi måste....= se ovan

Det är dags = se ovan

Flyktingar = alla som av någon anledning passerar gränsen

Vi har det under kontroll = det gick åt helvete för ett år sedan

Vi satsar = Höj skatten

Nato = Någon mysko förening med kärnvapensöndag 11 oktober 2015

Svängdörr vid gränsen

NI har säkert läst om att polisen tror att c:a 40 000 FYRTIOTUSEN pers har kommit in i landet utan att registreras av Migrationsverket. Många har funderat kring vilka som gömmer sig bland dessa 40k. Terrorister, svartarbetare etc.

En annan aspekt som är minst lika viktig är hur de kommer in i Sverige? Jo gränskontroll saknas nu. Det är bara att åka över bron så väntar välkomstkommitéer från myndigheter och frivilliga. Att anmäla sig där är dock på initiativ av den enskilde. Det är hur lätt som helst att blanda sig med asylanter i ett tåg och sen bara kliva iväg.

Vilka skulle vilka göra det?

För mig är det självklara svaret inte utlänningar som vill jobba svart etc. Utan de vanliga kriminella som vill smuggla in vapen och narkotika i landet. Nu går det hur lätt som helst.

Bara att åka till lämpligt land, fylla väskorna, klä ut sig till flykting (dvs smälta in i mängden) och åka hem med varorna.

Kriminella utnyttjar snabb alla luckor de hittar och nu flödar det garanterat in vapen, handgranater och knark.

Det ovanstående är en aspekt som måste belysas mer!

lördag 10 oktober 2015

Frossa i DÖs död

Idag har jag mestadels frossat lite i rösterna angående Kd:s likvidering av #dö. 

Utan närmar förklaring. Enjoy.

Ernman....


Ygeman RT Strandhäll

KP på AB

Marita Ulvskog

Morgan Johansson RT Veronica Palm (vilket han ofta gör...hmm)

Den "liberale" ledarskribenten på Eskilstunakuriren gissar. 

Marita Ulvskog RT Wikström...haha behöver man säga mer?


Margot som är känd för stabilitet och ansvar...eehhh


Dagens största dikeskörning står nog Lotta Edholm för..... Twitterlås?

FV förvirrad och nedstämd...
Alexandra vill också. Frågan är vem en plagierade? KDS-KSD?