fredag 31 maj 2019

Om Danderyds skattehöjning

Jag har noterat att det har varit en massiv insats att förklara för folk att Danderyds prekära läge inte har något med migranter att göra.

Nyfiken som jag är så undrar jag om det verkligen stämmer. Eller om migranterna som Danderyd tagit emot och som from 2018 skall försörjas helt av kommunen.

Det rör sig ju ändå om ett par hundra nya socialbidragstagare. Redan innan kommunen slutar få bidrag från migrationsverket så har man också kostnader för Baracker, vilket man byggt. Vill minnas att det kostade 15 miljoner att slänga upp några baracker vid dagiset jag skrev om 2016.

Så hopp in i kommunens mötesprotokoll från nämnderna.

Socialnämndens ansvar har ökat väsentligt de senaste åren. Bruttokostnaden har ökat med 30 procent från år 2013. Flyktingmottagandet, som varit en mindre verksamhet fram till år 2015 är nu den tredje största verksamheten efter äldre- och funktionshinderomsorgerna. Uppföljningen är komplex och individbaserad med komplicerade ansökningsförfaranden där besked om ersättning från migrationsverket ges långt tid i efterskott.

Flyktingmottagandet är nu tredje största verksamheten och man måste anställa fler personer....hmmm skumt.


Vi läser vidare ur verksamhetsplanen för 2019

Men mottagande av nyanlända och Socialnämnd, Verksamhetsplan 2019 3(11) ensamkommande är fortsatt en av de största utmaningarna under 2019. Närmare hälften av de nyanlända 2019 förväntas vara kvotflyktingar. Detta ställer stora krav på flyktingmottagandet. Kvotflyktingarna är i behov av långtgående instruktiva insatser. Mottagandet är personalkrävande och innebär insatser både praktiskt, ekonomiskt

På samma länk som ovan

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med integrationspedagog, arbetscoach, handläggare inom försörjningsstöd och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras.


Kommunfullmäktiges budgetförslag innebär en ökning av socialnämndens budgetram med totalt 7,3 mnkr. Ökningen består av prisuppräkning med 5,8 mnkr och för hyreskostnader för bostäder för nyanlända vid Båtmanstorpet med 1,5 mnkr.

Kostnaderna för socialkontoret verkar skena lite lätt. Varför torde vara ett mysterium...

599'' 2017
619'' 2018
627'' 2019
641'' 2020
652'' 2021

Nedan kvartalsrapporten för Q1 2019. Det största avvikelsen mot budget var ensamkommande barn med -6,3'' på kvartalet och beräknat 16'' på helåret (i avvikelse)


Socialnämnden redovisar en avvikelse på - 3,7 mnkr efter mars månad och en prognostiserad avvikelse på -29,6 mnkr för helåret. Jämfört med bokslut 2018 innebär prognosen en försämring med 5,2 %.

En intressant del är att man fått minskade bidrag från staten och alltså SJÄLV bär kostnaden.
 1. Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -16,0 mnkr i jämförelse med budget. Den negativa prognosen består främst av två orsaker.
  •   En post motsvarande 7,5 mnkr bokades upp i bokslutet för 2018 som en förväntad intäkt (en fordran) av statsbidrag avseende 2018. De förväntade intäkterna betalades inte ut av Migrationsverket på grund av nya regler som innebär att ansökta medel ej beviljats. Detta medför att uppbokat belopp istället belastar resultatet 2019.
  •   Ändrade regelverket i avtal samt en minskning av antal ensamkommande barn bidrar till minskade statsbidrag från Migrationsverket även för 2019. Budgeten för 2019 har inte tagit hänsyn till dessa aspekter. Detta ger en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr gällande minskade intäkter.
  •   En minskning av antalet ensamkommande barn (juni 2018 - 63 barn -- 30 april 2019 - 50 barn -- 1 juli ca 35 barn) genererar minskade
   statsbidrag. Kostnaderna i prognosen för 2019 har inte tagit hänsyn till ett minskande antal barn men torde i realiteten minska i motsvarande utsträckning som intäkterna. Kostnadssidan kommer inom snar framtid att analyseras mer noggrant för att skapa en rättvis bild för helår 2019.

Ovan är bara ett litet stickprov i socialnämndens protokoll. Bevisligen så ligger det iaf några kronor i kostnad och oväntade utgifter för posten migranter. Sen är det naturligtvis inte alls hela förklaringen då kommunledningen konsumerat pengar från försäljningar för all kommunal verksamhet. Hade jag haft tid hade jag grävt vidare men detta ger väl en liten fingervisning.

Adios!


3 kommentarer:

 1. "integrationspedagog, arbetscoach, handläggare inom försörjningsstöd"

  Haha, så skönt när Sverige skall köra social engineering på folk från tredje världen som egentligen bara vill slappa och ha det bra på svenska arbetsslavars bekostnad. Ge dem lägenhet, gratis wifi, Canada Goose och fickpengar så kan man skippa coacherna helt.

  De kommer ändå inte kunna behållas under den kris som kommer.

  SvaraRadera
 2. Vad skall man säga???? 3.5 år kvar. I värsta fall....

  SvaraRadera
 3. Var dom budgetposterna okända vid valet 2018? KD lovade ju sänka skatten med 1 kr 2019!!
  https://www.svd.se/danderyd-chockhojer-skatten-allvarligt-lage

  SvaraRadera