måndag 1 december 2014

Ordbok för att vinna moderna debatter (Del1)

Som många påtalat verkar en stor del av dagens debatter gå ut på att kunna slänga sig med knasiga ord. Vinnare verkar den bli som slumpvis brölar ut flest odefinierade ord oavsett sammanhang.

För att ge er kära läsare ett övertag i kommande debatter, där ni kan slänga er med finfina ord vilka synes vara klart etablerade och definierade presenterar jag nu den första delen i ordboken för att bemöta alla rasisters (definition i tidigare inlägg) argumentation.

Ett tips är att öva på orden framför en spegel då många av dessa skall utslungas med ett överlägset och lätt äcklat ansiktsuttryck.

 
 

Euryfobi (fr grek eury=bred) Rädsla för åsikter som går utanför/hotar bredda åsiktskorridoren.

Euversion (fr grek eu=gott) avsky för sådant som uppenbarligen är av godo (t ex att människor som vill döda oss ska nekas inresa, ovillkorligt medborgarskap och försörjning).

Paleface: Att på maskerad el i ngt annat sammanhang, oavsett syfte, klä ut sig till en vit person. El att rita en teckning, göra en pärlplatta el baka en kaka som eventuellt kan liknas vid en vit person. Kränkande.

Kulturpragmatism: Se till det faktiskt tolkningsbara för varje kultur - vid varje unikt tillfälle. Kan vara neg el pos beroende på vem det används mot först.

Kulturvolatilism: Åsikten att en del kulturyttringar är sämre/bättre än andra. Förkastligt.

Skolkningsföreträde: Om en diskussionspartner är tillräckligt enfaldig har man rätt att gå därifrån. Rimligt.

Cyklomani: Benägenhet att älta motbevisade argument om och om igen. Fast de är motbevisade. Om och om igen. Och igen.

Ohlyfori: Obegriplig acceptans el t.o.m. lycka över uppenbara osmakligheter (t.ex. f.d. vänsterledares synpunkter om bröstpumpar el valfritt citat om kommunistdiktaturer). Imbecillt men sorgligt underdiagnosticerad.

Kommudysfori: Obegriplig sorg över något otvetydigt gott (t.ex. nuv. vänsterledares tårar vid Berlinmurens fall). Obegripligt underdiagnosticerad.

Ambikulturell multirelativism: oavsett var och vem jag är och i vilket sammanhang jag befinner mig så vet jag inte vad jag talar om. Vilket inte hindrar mig att uttala mig ändå.

Lex Auto: Upplevelsen att det jag tycker/är är det enda rätta som alla andra måste efterlikna för att inte förtjäna likvidering, oavsett motbevisning.

Multimeteroism: (fr grek metero=mått) Att bedöma människor, handlingar el företeelser efter olika måttstockar.

Strukturell rasism = Två rasister (se tidigare inlägg) på samma planet samtidigt.

Hön = Uttryck som indikerar likgiltighet beträffande huruvida ägget är värpt av tupp eller höna.

Kognitionsekonomi: synbar nödvändighet hos somliga att hushålla med de intellektuella resurserna. I vilket syfte är oklart.

Kromorejektion: förnekande av förekomsten av pigment. Yttrar sig ofta i avsky mot alla indikationer på att det finns.

Partiell miljöglobalism: Åsikten att det som bör gälla alla andra (hälla gråvatten i Östersjön, veckopendla till Finland med flyg) inte gäller mig.

Selektiv klimateroticism: Samma som ovan.

Interglobal struktursektionalism: Kan användas om precis vad som helst som är dumt.

Multidystym diskurskonstans: tröttsamt ältande.

Kolonialimperialistiskt anarchogenus = man (möjligen endast ond CISman)


Samvetsrelativism= Du kan göra vad du vill, bara du skänker en hundring till Amnesty och valfri panda.

 

Fortsättning följer…..

1 kommentar:

 1. Vyalotekushchaya shizofreniya - Reformistiska vanföreställningar
  "Föga förvånande visade statistiken ifrån WHO att Sovjetunionen hade flest antal invånare per capita med diagnosen schizofreni i hela världen. Vyalotekushchaya shizofreniya var en mycket lömsk sjukdom, patienterna kunde fungera nästan helt normalt i ett socialt sammanhang. Symptomen kunde bara upptäckas via förhör och långvariga studier av patienten.

  Typiska sympton inkluderade en envis och uthållig personlighet samt verklighetsfrånvända tankar om att reformera samhället och kämpa för sanningen."

  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=4228


  Post-Soviet Lessons for a Post-American Century
  http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/060105_soviet_lessons.shtml

  Blat

  Russians, blat is almost a sacred thing: a vital part of culture that holds society together. It is also the only part of the economy that is collapse-proof,

  - sotka, standard garden plot which is 100 square meters,
  - bomzhatnik, Perhaps we could call it a "bum garden"

  SvaraRadera