fredag 21 juli 2017

IT läckan vid transportstyrelsen - Försvarsmakten visste inget

Många har skrivit om detta, varför jag inte tycker jag tillför så mkt. Men nu släppte Försvaret denna lilla bloggpost. Man har alltså inte informerats än....
10 kommentarer:

 1. "det är aldrig bra"
  "vi tar med oss detta"
  "vi måste bli bättre på"
  "det är inte acceptabelt"
  "så här får det inte gå till"

  zzz

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm inte "vi har varit naiva".

   Radera
  2. Tack! Tänkte skriva dit det, nu slapp jag :-)

   Radera
 2. Vilken myndighet gör då vad? (numera) i denna soppa?

  Trafikverket - ansvarar för planering och finansiering av transportsystemet (vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.) samt upphandlingar

  Transportstyrelsen - utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten, sköter trängsel- och fordonsskatt.

  Trafikanalys - granskar beslutsunderlag, utvärderar och svarar för statistik.

  Luftfartsverket - flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utveckling i luftrummet.

  Sjöfartsverket - säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.

  Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 genom en sammanslagning av
  Luftfartsstyrelsen
  Järnvägsstyrelsen
  Sjöfartsinspektionen (från Sjöfartsverket
  Vägtrafikinspektionen
  Trafikregistret (från Vägverket)
  Stängselnämnden

  Genom bildandet av Transportstyrelsen bröts den regelstiftande makten loss från den verkställande makten. Den utredning som föreslog bildandet av myndigheten, gav den namnet Transportinspektionen, vilket bättre hade skapat förståelse för vad som komma skulle, men nu ville man inte tydliggöra detta, varför fick


  Anledningen för bildandet av den nya myndigheten var koordination, behov av ökad kontroll och styrning från departementet för samarbete mellan trafikflygen samt för att motverka att utförande myndigheter granskade sig själva. (vilket i grunden var ett viktigt motiv)Borgarna gjorde samma sak med socialstyrelsen.
  Tidigare hade de separata trafikverken mycket stor del av all makt inom sina respektive verksamheter och det var nog inte helt enkelt att samordna IT-system mellan myndigheterna, vilket fanns med som drivkraft.

  Den 1 april 2010 tog Trafikverket över verksamheterna från Banverket och Vägverket. 2011 fördes även Rikstrafikens verksamhet överförd till Trafikverket.

  Generaldirektörer blev

  Gunnar Malm (2010-2015)
  Lena Erixon (2015-)

  Det var Stefan Löfven som lämnade beskedet - att den nuvarande GD för FMV…hint hint hint logistik, återvänder till Borlänge.

  Mellan 2009 och 2010 var Lena Erixon den sista GD för Vägverket innan myndigheten slogs samman med banverket och blev Trafikverket.

  Erixon fortsatte sedan två år som ställföreträdande gd på Trafikverket och ansvarade tex för Kapacitetsutredningen som redovisade hur stort kapacitetsbehovet är på järnvägen och hur man ska åtgärda dem.

  Eftersom utredningen gäller järnvägens behov fram till 2021 är Erixon väl införstådd med vad som komma skall/skulle. (eftersom Sverige saknar medel för underhåll av järnvägen, så har man uppfunnit andra metoder, tex detta med "Sverigeförhandlingen" som Bromander fick på sitt bord, och det var säkert därför han blev statssekreterare, (som tidigare tjänsteman med ansvar för tex biltullar.)

  Under LEs ledning på FMV tågade militär in på då Thyssenägda Kockums och hämtade det som tillhörde FMV. Det var ytterst nära att hövdingen la nära hela försvaret, alltså även FMV, FOI etc, men så ändrade man sig när det blev för uppenbart att det helt enkelt inte var genomtänkt att smula sönder mer än man redan gjort av den militära verksamheten.
  Den Hafströmska utredningen hann helt enkelt bli inaktuell innan det blev uppenbart att hövdingen och Tolgfors var låååångt ute i Tassemarken i fråga om bristande konsekvensanalys. S.W

  SvaraRadera
 3. Staffan Fredrik Widlert utsågs i april 2008 till generaldirektör för den nyinrättade myndigheten Transportstyrelsen, som startade sin verksamhet den 1 januari 2009.

  SFW var ledamot av e-delegation som tillsattes 26 mars 2009. SFW initierade en upphandlingen av ett nytt IT-system för TS 2013, året före valet. Hans tid som GD slutade 1 januari 2015, och det hadeinte varit dumt för S att försöka övertala honom att sitta kvar, men nu ville man ha in en ny kraft, utan att veta ett barr om vissa bakomliggande motiv. Ur pressmeddelandet;

  "Maria Ågrens kompetens, erfarenhet och engagemang är viktigt för myndighetens framtida utveckling. Avgående generaldirektör Staffan Widlert har gjort ett bra arbete"

  "En viktig uppgift för Maria Ågren blir att fortsätta arbetet med regelefterlevnad som ska säkerställa trafiksäkerhet och schyssta villkor i transportbranschen. "

  :-) alltså medborgarns regelefterlevnad.

  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/02/regeringen-har-utsett-maria-agren-till-ny-generaldirektor-for-transportstyrelsen/

  S.W

  SvaraRadera
 4. Internrevisorn på nybildade Transportstyrelsen, (som borgarna bildat 2010, för att slippa göra avvägningar i statsbudgeten mellan vägar och järnvägar), får på omvägar (via oroliga kollegor inom IT, höra om ”avsteg” från lagar inne på myndigheten, och då är det hela ordentligt sjösatt redan. Godkännande i fråga om upphandling av extern drift har GD redan fattat

  I ett mejl till GD 23/6 2015 skriver AO att GD har gjort avsteg mot tre svenska lagar: säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen.

  Den 8 sept 2015 dokumenterar AO under ett möte hon kallat till - att styrelseordföranden Rolf Annerberg intygar att styrelsen har blivit ”väl informerad” av GD på mötet i augusti 2015.
  (vad det nu var för info styrelsen fick)

  Riksdagen beslutade den 25 maj 2016 att
  - godkänna samarbetsavtalet mellan
  Nato och Sverige, (värdlandsavtalet.)
  Det kunde man göra först när man kunde "garantera" att avtalet fungerade operativt, och då handlar det alltså om att kunna bädda sängen, dvs agera med allierade på eget territorium, och då måste man ge dessa tillgång till data. (men vilken data, och hur?)

  I januari / februari 20116 briserar Brännströmaffären, där vår arméchef (tillsatt för fram den helt korrekta uppgiften att Sverige som följd av värdlandsavtalet riskerar att vara i krig om några år, men det vill inte politiken höra, eftersom man sänkt tröskeln under Alice i underlandet, avskaffat värnplikten samt avrustat Gotland, det fanns sannolikt inte utrymme i statsbudgeten för annat, och då kunde inte armechefen stanna kvar, eftersom han talade om hur det är, att Putte är på krigsstigen och att det sedan några år råder fullt krig i Ukraina, så visst är det en soppa. Man kan tycka vad man vill om Putte, men han är rätt målmedveten, gillar inte frihandel och utvidgning av EU i sina zoner och det förefaller som att EU åkt på en del smällar sedan man åkte på den första smällen när fransmännen röstade nej till en EU-federation.

  och vårt värdlandsavtal är i grunden pliktskylödig säkerhetspolitik och solidaritet med EU-fördraget, som är en följd av vårt medlemskap i EU, och eftersom EU saknar försvar (det är Nato), så är det inte helt enkelt för Sverige att navigera i den soppan heller. klart är i vart fall att Ryssarna inte känner sig bekväma inne i Finska viken (eller i Svarta havet) och har erfarenhet om vad som händer med eliten (Tsaren) om man råkar ut för blockad. Dessutom har Sveriges hemliga militära samarbete med USA företrädesvis varit inriktat på KA och flottan, dvs Sveriges östkust är vid krig en avfyrningsramp för taktiska kärnvapen, och därför har vi byggt en del skyddsrum, och detta dilemmat försökte Palme till slut navigera sig ur 1985 med förslaget om en kärnvapenfri korridor, (som alltså var riktad till bägge sidor, men kanske mer mot Nato som hade Sverige och Finland under paraplyet. Det var nog inte oviktigt under kalla kriget, inte alls, men problemet var mer att det var en smula hemligt, och vad än Ryssarna säger, så har de så klart varit här och lekt kurra-gömma hur mycket som helst, för att försöka förekomma rävspelet under vattnet. Nu avskaffade Sverige sitt KA, och det mesta av alla stationer för att vaka över våra vattendomäner, och det kan bara motiveras med att man från regerings håll ansåg att någon annan kunde göra jobbet och stå för fiolerna. men solidariskt var det inte, alltså EU-solidariskt, not, särskilt snällt mot Finladn var det inte heller. S..W

  SvaraRadera
 5. 15 april 2016 - Transportstyrelsen presenterar stolt:
  IBM (HAL Alltså :-) vann Transportstyrelsens miljardkontrakt.

  https://computersweden.idg.se/2.2683/1.621397/ibm-tog-transportstyrelsens-miljardkontrakt?queryText=ibm%20transportstyrelsen

  (notera flinet på CIOn Daniel Karlsson.)

  "It-driften har tidigare skötts av Trafikverket men i början av förra året (2015),"
  alltså tidpunkten för den nya inriktningen med nato) beslutade sig Transportstyrelsen för att inte förlänga avtalet med Trafikverket."

  "Redan tidigare har Transportstyrelsen lagt ut sina it-arbetsplatser, integrationstjänster och tele- och datakommunikation.
  – Vi har en multisourcingmiljö med olika partner på olika områden och har en bra balans i dag, säger Daniel Karlsson."

  Jo, den där nya partnern, var inte helt enkel att integrera på nolltid, men man hade kunnat ta det piano, varför politiken i samråd med statsförvaltningen skulle stressa, är urbota idiotiskt, och ett utslag av inkompetens, att lova något man inte kan hålla, eftersom man inte begriper sig på, vad det är man ska göra.

  "Men det är ett rätt komplext systemberoende som det först gäller att ta sig ur konstaterar Daniel Karlsson."

  "Daniel Karlsson ser affären som ett sätt att framtidssäkra Transportstyrelsen på it-sidan.

  "– Vi räknar med att sänka kostnaderna avsevärt,
  (suck, detta kostar astronomiska summor att reparera, utöver den politiska kostnaden)

  - "höja kvaliteten i leveranserna
  dundersuck, med kvalitet avses alltså inte juridiska hinder (lagar) eller rikets säkerhet.


  "och få en ännu stabilare drift – även om den är bra redan i dag."
  Stadigt stabilt stenhårt in i bergväggen efter att ha kört utför stupkanten, och det bästa är att den flinande Daniel går helt fri från ansvar, frågan är om de som skötte upphandlingen begrep vad de höll på med, delvis säkert,. men inte helt. man borde haft ryggrad nog att lyssna på de som skötte driften närmare verkstadsgolvet, men nu var det svansviftare i verkledningen, som förespeglade verksledningen, och därmed politiken, att man klarade av det hela, och när det var klart, visade det sig att det inte var så bra, varpå SÄPO och MUST reagerade, men eftersom värdlandsavtalet var en politisk fråga, så körde man vidare och struntade i alla varningsklockor.

  "Dessutom kan vi med det här avtalet bli en del i ett större sammanhang och kunna ta del av ett mer standardiserat utbud så att vi snabbare får tillgång till ny teknik och snabbare kan få ut nya tjänster."

  Det där större sammanhanget stavas Nato :-)

  "Det handlar också om att kunna skala upp och ner efter behov."

  suck, när det är mycket last (load), för en databas, så ska den så klart gå att skala, och den ska skala säkert, endera genom att ha en starkare motor, mer kraft, eller genom att koppla på fler vagnar, (motorer) ungefär som serie- eller parallellkoppling, men nu är det inte detta som var skälet, det hade Trafikver

  dåvarande statssekreteraren Bromander, alltså hela hans stab, blev informerad vid i vart fall tre tillfällen: februari, mars och maj 2016. Men hallå i lingonskogen, hela denna fråga var beredd på en högre nivå under alliansen, där Fru Hatt och fru Lööf inte är utan ansvar i fråga om att kooriderna med försvar och säkerhetsapparat, så kanske ansåg man att Mehmet, som var en uppenbar säkerhetsrisk, inte skulle vara insatt i frågorna, mot bakgrund av hans intresse för Turkiets nya inriktning och för Mps bakgrund i fredsrörelsen, så det går att förstå att IT havererade fullständigt, och det är därmed förklarligt och försvarligt, att ingen på departementet, Dammberg möjligen undantagen, var insatt i de egentliga bevekelsegrunderna. S.W

  SvaraRadera
 6. Fast ska man ha riktiga perspektiv på hela saken, vad för yttre faktorer som fört oss ända hit, ska man nog lyfta blicken ytterligare, det är ju trots allt bara opportunistiska människor med en längtan efter makt, som ska hantera saker som är svåra för vem som helst, att sätta i sitt sammanhang, så man får vara en smula fördragsam, åt både höger och vänsterbänken.


  - den 21/11 1985 beslutade Bengt Dennis och Kjell-Olof Feldt, att släppa kreditmarknadsregleringarna som begränsatde utlåningen. I princip kunde banker och finansinstitut nu låna ut hur mycket kosing de ville

  - varpå Sverige hamnade i en ekonomisk kris, (som kulminerade 1992 inför att Bildt och Wible skulle lägga sin första vårbudget.) - Marginalräntan var 16 - 21 september 500 %.

  - 1 juli 1991 överlämnar Ingvar Carlsson Sveriges medlemsansökan till EG
  - 1992: Sverige skriver på EES-avtalet
  - 1992 havererade den fasta växelkursen pga valutaspekulation.
  - 1993, februari: Sverige inleder skarpa förhandlar om medlemskap
  - 1994: EES-avtalet börjar gälla
  - 1994, 2/3: förhandlingar med EG klara
  - 1994, 24 juni: Bildt undertecknar anslutningsfördraget
  - Den 13 november 1994 genomförs en folkomröstning om EG-medlemskap (inte EU)
  - Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EG, jämte Finland och Österrike, länderna hade tidigare varit med i Efta och samarbetat om rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

  Sverige har som PFF-land deltagit in PARP sedan 1995, en logisk funktion av vårt EG-inträde.
  Partnership for peace planning and review process. Det är detta som är grunden, om man är en partner, i detta sällskap, och förväntar sig eldunderstöd, så måste man ha något att erbjuda tillbaka, och har man avskaffat sitt nationella försvar, vilket man jakt och mening höll på med under Tolgfors, så har man lite att förklara för de som ska komma i stället, ska de komma och försvara oss från Norge, eller ska de göra som Tyskarna gjorde med Kreta, eller tänker man sig någon slags dagen D, med intagande av Gotland, utan luftvärn eller Kustartilleri, och utan minlinjer för våra hamnar, jo dennas säng bäddades först av Persson (och röda-korssystern) och sedan kom hövdingen med Tolgfors och gjorde saken etter värre.
  Ansvar kommer aldrig att kunna utkrävas, utom i historieböckerna, "fred i vår tid" Nu är Putte här med en officiell domedagsmaskin, och flera som vi inte vet om, vårt stridsflyg och våra få kvarvarande örloggsmän har lite att göra, medan hamnen i Fårösund är såld till en Kinesisk affärsman, samma plats som vi upplät åt England och Frankrike under Krimkriget (det första) Heja Sverige. S.W

  SvaraRadera
 7. Inte alls mörklagt att Statsministern nu ska hålla konferens, flankerad av de som begriper sig på saken egentligen.

  Den 4 september 2014 undertecknades ett samförståndsavtal mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göranson. Alltså så nära inpå valet man bara kunde för att inte riskera marginalröstfall, men det gick ju inte riktigt som hövdingen tänkt sig, och han måste ha varit desperat, och navigerade dessutom vilse efter SCBs majmätning, skogsbranden samt flyplansnedskjutningen, som lika gärna kunde varit en SAS-kärra. Det var i vart fall en slags krigshandling.

  Promemorian Ds 2015:39 Samförståndsavtal med Nato om värdlands-stöd utgör grunden för varför man fick kalla fötter i regeringskansliet, inte bara för att man fått kritik från sina egna, (främst mp och vp, men hur Fridolin kan knipa om detta är obegripligt) utan även för att Sverige befinner sig i ett svårt läge, visavi Balltstaterna och Finland, eftersom vi avskaffat vårt nationella försvar (inte bara som en eftergift till mp, utan framför allt som budgetregulator, till andra prioriterade områden i statsbudgeten….dvs Sverige friåker på de andras tröskelförmåga och har därtill, (under hallelujahösten 2015 dragit igång en folkvandring till EU och norra Europa som inte riktigt var genomtänkt. Här är nog förklaringen till MPs agerande, man ligger bakom de nya prioriteringarna i statsbudgeten med en generös flyktingpolitik, som kostar på en del, och samtidigt är man numera för EU och frihandel, och är man för EU så kan man inte vara mot EU-fördaget om att vi är med i en militär allians, som på pappret kallas EU, men i realiteten stavas Nato.

  Innan avtalet träder i kraft ska det föreläggas i riksdagen för beslut 2016, och detta är klappat och klart och nu är vi alltså med på allvar, och detta är ingen dröm, eftersom vi inte längre har så mycket att bidra med, och då kan vi i vart fall bjuda på lite data :-) som otroligt nog, pga inkompetens, hamnade på avvig-vägar. Inte undra på att vänsterpartiet är på krigsstigen, i armkrog med borgarna…..fast nog undrar man hur detta ska sluta, med MP som regeringspart. heja Svensk politik, en övertro på våra policyprofessionella, förde oss nog hit, i vart fall inte faktum. S.W

  SvaraRadera
 8. 17 mars 2016 lämnade regeringen sin proposition till riksdagen i ärendet, alltså värdlandsavtalet som nog ändå diskuterats, man kanske inte på djupet, mot bakgrund av vår förra arméchefs uttalande, som i grunden handlar om vår plikt att rycka ut, om det händer något. Nato-öv bingen vi är med i nu är logisk, eftersom vi i praktiken övar oss på att försvara EUs intressen i Östersjön, det är i grunden ingen skillnad mot Hansan, Kalmarunionen eller krigen mot Ryssland eller Danmark, eller varför vi förlorade Finland, eller varför Åland är avrustat, eller hur någon chefstänkare kom på att avrusta Gotland samtidigt som Ryssarna rustade skjortan av sig och uppdgraderade enklaven Kaliningrad,
  Krim och Gotland hänger samman, då som nu.

  För att begripa sig på vad som hänt med IT-systemet bör man något förstå bakgrunden även till e-delegationen, som inrättades för att få ordning på torpet med att göra våra IT-system kompatibla med "marknaden" och med EU (och för att effektivisera statsförvaltningen till priset av brott mot grundlagarna (e-övervakning av medborgarna) som är ett måste när man är på väg att avskaffa nationsgränserna)

  "E-delegationen inrättades 26 mars 2009. E-delegationen skulle
  leda och samordna arbetet med att;
  - effektivisera förvaltningen (digitalisering)
  - medborgare och företag att själva utöva e-tjänster (precis som bankerna gjort)
  - ge förvaltningsservice. dygnet runt.

  Målet vara att ”sträva efter att offentlig förvaltning, i så stor utsträckning som möjligt, ska bygga sina lösningar på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.”

  Enligt regeringsdirektiven skulle delegationens uppdrag vara:

  - utforma en strategi för myndigheternas arbetete med e-förvaltning,
  - koordinera myndigheternas arbetet med e-förvaltning,
  - följa upp (granska) myndigheternas arbete med e-förvaltning,
  - samordna den statliga förvaltningens arbete med IT-standardisering
  - bistå regeringen (expertorgan) i de internationella frågorna rörande e-förvaltning
  - inventera och vid behov utveckla e-nämndens och Vervas vägledningar och rapporter.
  Inför valet (i mars 2010) kom ett tilläggsuppdrag
  - att främja öppen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. (juridisk interop) vilket vad detta ärende i grunden handlar om, när globala mål, krockar med nationell lagstiftning).

  Delegationen bestod av GD från de största och mest it-intensiva myndigheterna. Ordförande för e-delegationen var Bolagsverkets generaldirektör Annika Brännström.

  SvaraRadera