onsdag 21 januari 2015

Elallergi

Dagens inlägg kommer handla om folksjukdomen elallergi. Nja egentligen är det väl ingen folksjukdom. Det verkar som att 2000 pers är medlemmar i elhysteriska föreningen, men deras egna beräkningar baserade på ngn enkät vilken visar att hundratusentals svenskar lider.

Anledningen till att jag tar upp frågan är dels att jag tycker det är synd att folk luras att tro att de har en sjukdom som inte finns (och därmed inte kan botas) och dels att det slängs skattemedel på frågan. Dels i direkta kostnader för ”sjukvård” och elsaneringar samt indirekt genom diverse politiska utredningar och förslag. Sen är det lätt plågsamt för oss vetenskapsbaserade människor att vi med återkommande intervall ska plågas av elallergihysteri i tidningar och TV var tredje år.
Nedan har jag samlat lite intryck i frågan.

Media

Public service (sic!) har naturligtvis ältat frågan under årens lopp.


Myndigheterna
Ok 1177 verkar alltså inte ha gått på bluffen, känns skönt.

Från 1177
Elallergi är en omdiskuterad åkomma. Det har stått mycket om elallergi och elöverkänslighet i tidningarna genom åren. Samtidigt har man kunnat läsa att många läkare och forskare hävdar att det inte finns några belägg för elöverkänslighet.
Socialstyrelsen har konstaterat att kunskapen om elöverkänslighet är ofullständig. I dagsläget finns inte vetenskapligt stöd för elsanering.
Socialstyrelsen anser att man inom sjukvården i första hand bör söka efter andra orsaker hos personer som tror sig lida av elöverkänslighet. Anledningen är bland annat att vissa sjukdomar kan leda till besvär som kan uppfattas som elöverkänslighet.
Några tester för att se om man har elallergi finns inte. Därför kan man inte heller säga så mycket om hur elallergi yttrar sig. Många gånger finns andra orsaker till de besvär som personen tror beror på elallergi.

 
Däremot har elallergikerna en förespråkare i riksdagen i form av Ulrika Carlsson (C) från Skövde.
Elallergi motion

Är det inte chemtrails är det ngt annat…..

Socialstyrelsen tycker att det hela är bluff, men ändå ges bidrag till föreningen. Vafan liksom???!!!
Folkhälsomyndigheten
 
Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom.
 
Socialstyrelsen har bedömt att Elöverkänsligas riksförbund uppfyller förordningens krav för att få statsbidrag som handikapporganisation. Syftet med statsbidraget är att "stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder". Med handikapporganisation avses i förordningen bland annat en riksomfattande organisation vars medlemmar till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, och vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar och bevaka deras intressen.
De drabbade
Elöverkänsliga har också ett eget liten förbund. Vem som ska läsa hemsidan är lite oklart, jag antar att de inte klarar det själva?


Vanliga symtom listas på hemsidan. Listans synes rätt heltäckande, möjligen har man glömt olika former av frakturer, men det kommer kanske.

·         Koncentrationsproblem
·         Sömnstörningar
·         Nedstämdhet
·         Huvudvärk
·         Ögonbesvär
·         Hudproblem
·         Öronsus, yrsel
·         Hjärtbesvär, andnöd
·         Ljud-/ljuskänslighet
·         Utmattning
·         Illamående
·         Domningar
·         Led-/muskelvärk
·         Mag-/tarmproblem

 

Då hjärtbesvär tydligen förekommer undrar vän av ordning om defibrillator kan användas eller finns risk för akut eldöd dö pga överdos?
Det finns även en länk där man kan anmäla fan och hans moster för det fall man blir kränkt (ahhh kränkt nu börjar det klarna. Elallergiker är ofta utsatta för kränkningar.)

Lösningarna
Finns det troende finns det också lösningar på problemen.

Lösningarna är föga förvånande lika oventenskapliga som åkomman.
Man kan bl.a. köpa en ”REN”. Någon form av manick som skickar ut ”Schumann frekvensen” vilken på något vis äter upp de onda andra strålarna.


”REN” verkar f.ö. vara en himla bra manick, kasta strålskyddsutrustning etc i soptunnan. Det räcker att ha en ”REN” i fickan.

REN tillför en energi inom samma frekvens-spann som kroppens egna energi, 7.2-8hz (Schumann-resonansen). Så vid ett överpändläge så assisterar den kroppen till att närma sig jämnviktsläget, dvs att slappna av. Vid lägen där energierna är för slappa assisterar den kroppen att öka spänningen. På så sätt hjäper den individer att underhålla sin hälsa. REN har ingen extern strömförsörjning, utan den har sin egen strömförsörjning som är baserad på potentialskillnaden mellan spolarna, staven & höljet. All form av strålningsskada på den mänskliga organismen härstammar från att det elektromagnetiska fältet blir rubbat och är antingen positivt eller negativt laddat. REN återställer balansen i kroppens magnetfält genom att skicka ut en energi där dessa två poler är i jämvikt.

Vad kostar då denna mirakelstav? Mellan 2500:- - 10.000:- Eftersom det inte är olagligt att bota inbillade åkommor antar jag att det är fritt fram.

En rolig detalj på hemsidan är att de har en bild på Nikola Tesla, vilket även en känd försvarsbloggare och f.d. Gripenpilot har som avatar. Bisyssla? ;)
 

Man kan även välja prylspåret då det finns all sköns foliehattsprylar att klä sig och sitt hem i/med. Foliehattar på riktigt alltså…

 
Räcker inte det kan man också få hjälp att massera sin ryggmärgsvätska (!).

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte saknas charlataner redo att sälja allt som elallergikerna kan tänkas behöva. I värsta fall betalas kalaset med skattemedel.


Vetenskapen

Vill ni ha lite mer mattnyttig info om denna påhittade sjukdom kan ni läsa på VoFEller den nyligen publicerade artikeln på SVT Opinion.

Forskningsläget är entydigt: någon elöverkänslighet i medicinsk, biologisk mening existerar inte.
Enligt pålitlig och nu ganska omfattande statistik kan man inte hitta någon sådan känslighet vid direkta dubbelblinda studier.

 
Apropå VoF (Vetenskap och folkbildning) kan jag rekommendera ett medlemskap. Man får en trevlig liten skrift några gånger per år, men framförallt bidrar man till folkbildning.

 
Superhjältarna
Vi kan konstatera att vi är mycket tacksamma att inte superhjältarna är elallergiska, hur skulle annars det gått för världen utan TOR, Flash et all.
 


 

2 kommentarer:

 1. Om jag suttit för länge vid datorn lider jag av de flesta av de listade åkommorna. Kanske inte andnöd och hjärtproblem. Är jag elallergiker då? Magkrångel i de sammanhangen har jag satt i samband med för mycket kaffe, men nu vet jag bättre. Tack för en upplysande blogg!

  Vem är det som kränker mig förresten. Datorn?

  Blir det bättre med gamla datorer, kanske strålningen klingar av med åren. ABC800 har färgskärm vill han minnas.

  SvaraRadera
 2. ja, strålning har ju bara uppkommit sedan vi uppfann elen...

  det är trist att sjukvården inte klarar av att upplysa och kunna ge rätt behandling, vilket förmodligen landar mest inom psykiatrin. samt förstås rätt behandling för andra åkommer som kanske undertrycks..

  SvaraRadera