tisdag 27 oktober 2015

Kvartalspolitism

Kvartalskapitalism har ju varit en flitigt använt skällsord de senaste åren. Med all rätt kan jag tycka.

Jakten på bonus inför nästa kvartalsrapport har varit frekvent. Det långsiktiga tänkandet har ofta varit lidande hos många företag.

Samma drag syns tydligt inom politiken. Man gör inga långsiktiga analyser av vad den förda politiken får för effekter. Man planerar inte heller för nationen på lång sikt. Det är väldigt mkt satsningar fram till nästa val, i längsta fall. Mkt av det som händer verkar komma som överraskningar för de styrande och brandkårsutryckning för att vända kappan efter vinden pågår ständigt. Naturligtvis är det omöjligt att förutspå framtiden, men man vägrar också ta till sig den information som finns.

Det tydligaste exemplet nu är migrationskrisen där det för länge sedan varnades för vad den förda politiken skulle få för effekter, svaret blev dock goddag yxskaft och nu när verkligheten har hunnit ifatt dem tvingas man till olika panikåtgärder dagligen.

Nu när politikerna står inför fullbordad kris vänder man 180 grader om och lämnar drömtillvaron och upptäcker att det saknas bostäder, lärare osv. redan nu och det lär inte bli bättre på sikt.

En känt exempel på hur långsiktigt man tänke förr är Ekskogen på visingsö. Den planterades 1832 med tanke på att flottan skulle ha virke att bygga med 140 år senare. När det var dags 1970 erbjöds marinen dessa ekar man tackade såklart nej. Exemplet påvisar hur långsiktigt man tänkte på nationens behov förr, sen visar ju också historien att tekniken kan springa ifrån dylika satsningar, men själva tänket tror jag är rätt.

Larmrapporterna om det dåliga järnvägunderhållet tror jag är en absolut konsekvens av att man bara ser fram till nästa budget, ingen tanke finns på 20 års sikt.

Det förekommer också inlägg i debatten om att det mesta faktiskt funkar nu och att domedagsprofeterna bör hålla tyst. Det man missar då är att även om det funkar nu så kan bollar som sätts i rullning nu ge vissa förutsebara effekter om 1-10 år. Att varna för detta innebär inte att man anser att allt havererat nu, utan att den inslagna vägen innebär en ökad risk för ett visst utfall inom en överskådlig tidshorisont. Det är iaf detta som jag varnar för. Jag har ingen önskan om att grötmyndigt återkomma om 10 år och säga "vad var det jag sa", istället vill jag att man höjer blicken och lämnar kvartalspolitismen och ser 10-20 framåt när man fattar beslut.

Personligen har jag gjort ett antal förberedelser sedan några år för att stå bättre rustad när staten så småningom kommer behöva inkassera den skuld som dagens politiker satt oss i. Som trogna bloggläsare vet finns emigration med i handlingsutrymmet om vi når en viss punkt i haveriet.
23 kommentarer:

 1. Sunt förhållningssätt och så jag själv tänker.

  Dock måste man vara realistiskt och inse att långsiktighet förutsätter att invånarna, och speciellt beslutsfattarna, starkt identifierar sig med samhället och ser sig själva som en integrerad och viktig del av den nu och bär på förväntningar av att göra det över hyfsad lång tid framöver. Om du inte känner att du identifierar dig med dagens eller morgondagens Sverige så ökar risken att dina beslut inte kommer att vara långsiktigt bästa för Sverige. I kristider där man har en stor andel av befolkningen som gjort enorma kapitalvinster, speciellt beslutsklassen, och insett att det snart kan bara gå utför så planerar rimligen de intelligentaste exit i någon form. Och hur intelligent är det egentligen att investera energi i att försöka ändra på en monstertrend när det är enklare att bara packa sitt pack innan allt kraschar och vänta ut den värsta krisen någon annanstans?

  Med det sagt. Från vad jag läst och hört diskuteras så är det mångt mycket vanligare idag att fler ifrågasätter denna personliga identifikation med det här abstraktionen vi kallat och kallar Sverige och där man går i planer på att lämna det för överskådlig framtid. Naturligtvis är det så att går man i sådana tankar så bryr man ju inte längre än tills man uppfattar att man kan ha lämnat båten.

  SvaraRadera
 2. Mycket nyfiken på vad denna emigrationspunkt är.
  För egen del ser jag en risk att när man kommit till den punkten är men inte ensam, varken med att försöka realisera sina tillgångar, boende etc, eller knacka på ambassaddörren.
  Hade någon frågat mig för fem år sedan hade jag sagt att en sådan punkt var när polisen började hänvisa till medborgargarden för att få hjälp. Kruxet för mig är nog att man som grodan blir långsamt kokt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "För egen del ser jag en risk att när man kommit till den punkten är men inte ensam, varken med att försöka realisera sina tillgångar, boende etc, eller knacka på ambassaddörren."

   En mycket relevant observation!

   Jag har noterat att intresset att flytta från Sverige närmast har exploderat de senaste månaderna. Likväl verkar nästan alla tro att det finns gott om tid och att man kan vänta några år.

   Troligen är detta ett stort misstag av flera skäl.

   Till och börja med förstår man inte hur extremt ovilliga övriga västländer är att få in den typ av människor som nu väller in i Sverige. Eftersom de även får medborgarskap väldigt fort kommer det snart en punkt där restriktioner av olika slag kommer att införas mot alla svenska mednorgare, Detta ligger INTE långt fram i tiden.

   Ekonomin är helt driven av kredtbubblan och när den smäller kan man snabbt se alla ekonomiska möjligheter att lämna under värdiga former gå upp i rök.

   Många verkar tro att inflödet av asylsökande endast kommer att ge mer bränsle till bostadsmarknaden, men jag är inte övertygad, Hitills har vissa områden blivit förstörda och det har bidragigt till att driva upp priserna i andra pga. white flight. Men nu lär ALLA orter beröras, även Lidingö, Djursholm, osv,osv. Folket där har då ingenstans att flytta inom landet och MÅNGA kommer att vilja lämna.

   Radera
  2. Jag kan tillägga att Schweiz nyligen skärpte reglerna för nyanlända svenskar. De får inte längre PUT utan bara TUT!

   Radera
  3. @utlandssvensk

   Är detta en särskild åtgärd riktad mot svenskar, eller är det en skärpning mot hela EU? Iom EES avtalet gavs ju om jag minns rätt EU-XX tillträde till Schweiz arbetsmarknad.

   När Sverige blir "flyktingproducerade" eller upphör att "ta ansvar" för deporterade svenskar, kan det svenska passets värde sjunka snabbt.

   Radera
  4. Tillägg. Instämmer i att det snabbt kan införast restriktioner mot svenska medborgare. Svensken i gemen har ingen insikt i hur jobbigt bara enkelt resande kan vara med ett pass från en "failed state". Överallt dyra visum som ska sökas och sura miner när ditt värdelösa pass skall granskas. Är viseringen äkta svenne?

   Nu är jag inte fullt så pessimistisk som Utlandssvensk när det gäller migrationsmöjligheterna. Det står naturligtvis mottagande land fritt att ställa upp krav som "född i Sverige" eller "erhållit sv medborgarskap senast 19XX" och därmet undvika alla "svenskar" som passet med cornflakespaketet. Men det är helt klart att svenska passet kommer att devalveras på något sätt iom frikostigt utdelande.

   USA, tex följer noga hur många svenska medborgare som blir problem. Börjar alltför hög % ägna sig åt brott, overstay eller liknande kommer svenskars viseringsfrihet till USA att dras in. Det är en viss tröghet i alla sådana här system, men färdriktningen är klar.

   Radera
  5. "Är detta en särskild åtgärd riktad mot svenskar, eller är det en skärpning mot hela EU?"

   Det var inte riktat mot hela EU, etersom jag vet att andra EU medborgarare fortfarande får PUT. Däremot vet jag inte om det var endast Sverige som omfattas. Dvs. de som jag känner från andra EU länder är OK, men jag känner inte folk från alla EU länder.

   Själv kom jag för länge sen och har inga problem, så jag har inte grävt grundligt i det, men jag vet att andra svenskar inte längre får PUT

   Radera
  6. @6-10

   "Det står naturligtvis mottagande land fritt att ställa upp krav som "född i Sverige" eller "erhållit sv medborgarskap senast 19XX" och därmet undvika alla "svenskar" som passet med cornflakespaketet."

   Jo visst, men hur många orkar hålla på med det? I praktiken flyttas bara det svenska passet från en lista till en annan. Landet går från A till B lag och alla som är medborgare där får ta konsekvenserna. Det är inte rättvist eller rimligt mot den enskilde, men så är det. Man lurar bara sig själv om man tror något annat.

   Radera
  7. @ utlandssvensk

   Tack för svaren.

   Naturligtvis har du rätt i att det ofta blir schablonmässigt. Jag ser en del debattörer gotta sig i att vansinnespolitiken kommer att drabba toppen lika hårt. Jag är inte säker på det, ofta brukar tjänstepass/diplomatpass omfattas av färre inreserestriktioner.

   Det finns några lustigheter med svenska diplomatpass. De innehåller en skrivning med önskan om fri lejd och skydd av den främmande makten, en skrivning som finns i många utländska pass, till exempel UK:s. Men då i samtliga undersåtars pass. I Sverige är det endast i diplomatpassen. Allas lika värde - not.

   En annan egenhet är att pensionerade innehavare av diplomatpass ofta får behålla dem som en "pesnionsförmån" (vilket några gamla stötar utnyttjat till att smuggla). Detta är inte vanligt i västerländska demokratier, efter avslutat tjänst får man återlämna passet.

   Radera
  8. Naturligtvis är det så att det kan bli trång i dörren om alla ska ut samtidigt. Jag är däremot övertygad om att det kommer ske omgrupperingar inom SE först. Vissa kommuner kommer vara mkt mer attraktiva och folk kommer söka sig dit och en exit från en sådan kommun till utlandet kommer funka ganska länge (eftersom många söker sig dit). Vi gjorde för några år sedan den förflyttningen inom SE så vi befinner oss i ett sådant inhemsk läge där jag tror det är enklast att lämna vid behov.

   Precis som tidigare skrivits finns alltid risken att svenskar endast får TUT eller svårare på andra sätt att etablera sig annorstädes. Dock kommer det alltid finnas länder där man välkomnar högutbildade med en slant i fickan.

   Var punkten för emigration går är naturligtvis individuellt, dels med hur mkt man står ut med och dels hur lättrörlig man är. Hur mkt man har kvar i Sverige i form av släkt och vänner, älskade landställen etc. Vid en exit bör man nämligen göra en skattemässig exit också, dvs klippa alla materiella band.

   Radera
  9. "Dock kommer det alltid finnas länder där man välkomnar högutbildade med en slant i fickan. "

   Ja, det är sant.

   Men det är fortfarande så att det är betydligt svårare för "en högutbildade med en slant i fickan" från ett B land än en vanlig knegare från ett A land att komma in i de riktigt attraktiva länderna.

   Fast det är inte heller på något sätt nattsvart som svensk. Vad gäller de övriga nordiska länderna tror jag att det finns ganska goda möjligheter att de kommer att göra ungefär som 6-10 skriver ovan, dvs fortsätta släppa in "riktiga" svenskar, men bara om det råder rimligt "goda tider" där.

   Finland är nog på många sätt ett bra alternativ. Lätt att leva vidare sitt liv på svenska och lätt att få medborgarskap som svensk. Dessutom verkar fastighetsmarknaden där vara svag nu. Men jag tror att det landet lär komma igen starkt, givet att utbildningssystemet är mycket bra. Hur de hanterar dagens inflöde av asylsökare är nog en god indikation för landets framtid och hittills tycker jag att de är ganska resoluta.

   Radera
  10. "Vid en exit bör man nämligen göra en skattemässig exit också, dvs klippa alla materiella band. "

   Viktig observation! Det är en förvånande hög andel svenskar som inte är medvetna om reglerna och dessutom helt enkelt vägrar att tro att det är som det är om man berättar det för dem. Kortfattat vill man inte acceptera att begreppet "väsentlig anknytning" i grunden inte är relativt, utan absolut. Dvs. det spelar ingen roll att du är mer anknuten till ditt nya hemland. Folk har blivit skatteskyldiga enbart pga. att de lagrar möbler i Sverige.

   Sen finns det nog en högst verklig risk för någon form av flyttskatt om svenska staten noterar att en meningsfull andel av deras bästa skattesubjekt börjar lämna landet. Eller så kan man försöka att göra som i USA, dvs göra alla medborgare skatteskyldiga, oavsett var de bor.

   Radera
  11. "Vissa kommuner kommer vara mkt mer attraktiva och folk kommer söka sig dit och en exit från en sådan kommun till utlandet kommer funka ganska länge (eftersom många söker sig dit)"

   Jag är skeptisk till det där. Nu har jag dålig koll på många delar av Sverige, men vad gäller de riktiga "high end" kommunerna tror jag mig ha mycket god insyn. Jag kommer själv från en sådan kommun och de flesta svenskar som jag har varit i kontakt med över åren bor i sådana.

   Nästan alla röstar M och ger mer eller mindre läpparnas bekännelse till mångkultur, åtminstone om de vet att någon utomstående lyssnar, men de kommer att få absolut panik om det dyker upp lite "skäggbarn" i närheten av dem och deras barn. Få ser nog övriga Sverige som ett alternativ, utan kommer att "börja planera" för utlandet direkt. Desto rikare, desto snabbare lär de flytta.

   Sen är de ena helt vedervärdiga hycklare som småflinande har bevittnat hur de själva röstade fram alliansen som sen proppade hela övriga Sverige fullt med diverse lycksökare från tredje världen och förstörde livet för många vanliga svenska familjer. Dessa hånade de friskt som rasister och förlorare.

   Personligen hoppas jag innerligt att de blir sittande med osäljbara kåkar och värdelösa pass och får avnjuta det som de så gärna påtvingade andra. Troligen kommer detta även att ske för många av dem.

   Radera
  12. Jag har sjäv bra insikt i high end kommun och tror många kommer bli kvar där frivilligt och andra kommer söka sig dit varför de relativa bostadspriserna kommer hålla längst där, varför jag tror att det är enklast med en exit därifrån. Men även där kan man såklart sitta för länge, men då har nog haveriet gått rätt långt i övriga SE. Som motsats kan nämnas populära Bromma, vilken som en del av Stockholm kommer ligga mkt sämre till då man kommer få bära oket för haveriet i övriga delar av kommunen.

   Radera
  13. Då tror vi olika! Men allt är ju självklart endast gissningar och möjligen får du rätt och jag fel.

   Jag såg att de ska öppna ett medelstort boende mitt i Djursholm, så det kan ju bli ett spännande test:

   http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/klart-med-flyktingboende-i-djursholm/aRKojz!yeE8N1SMq6s3jLITKWe6zQ/

   Enligt rykten ska det vara för "ensamkommande".

   Radera
  14. Oj, här går det undan!

   Någon har redan försökt att bränna ner lokalen i Djursholm! Beslutet att göra ett asylboende togs för bara två dagar sen och redan är någon där och tuttar på!

   Kan det månne vara en överbelånad reinfeldtare? Hur mycket faller grannkåkarna i pris när boendet öppnas? Minst 30%, gissar jag.

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6288971

   Radera
  15. Intressant kommentarstråd, hög kvalitet på inläggen här.

   Flyttskatt eller något liknade som lök på de övriga laxarna (bostads- och SEK-kollaps tex) är inte allst otroligt. Tänk bara vad påverkan räntehöjning + ny fastighetsskatt + slopat ränteavdrag (alla, eller 2 av 3) skulle få på exit-möjligheterna..

   Faktikskt är SEK hyfsat värderad fn, och bostadsmarknaden likaså. Det är ett gyllene tillfälle att ta steget ut i friheten. Det är sant, luften är lättare att andas i ett fritt land där du får behålla vad tju tjänat ihop och går hyfsat säker från kriminella element.

   Närt det gäller en flyttskatt så förstår jag det som en särskild ny skatt. Vi har ju iofs redan en mycket ful exit-skatt iom att samtliga aktier som man säljer upp till 10 år från utflytt ska skattas till Sverige. Detta gällde förut bara svenska aktier, men utvidgades till att gälla även utländska. Det var den sk borgerliga regeringen som gjorde detta, När man vill kan man vara superprotektionistisk och socialistisk.

   Norge och Danmark har liknande skatter, men Norge har ett generöst grundavdrag. Jag har sett att bloggägaren skrivit att Norges skatter är ung i linje med svenska, jag är av en lite annan åsikt. Sätter man sig in i det norska skattesystemet så inser man att Norge ligger på en lägre nivå på mycket, och i sjunkande trend. Tex ska det omoderna förmögenhetsskatten fasas ut. Man har redan sänkt satsen och höjt fribeloppen. Samma gäller för löneskatter, samt att grundavdragen är generösare än i Sverige. Sen finns det annat konstigt, som hög bilskatt etc, men det kompenseras mer än väl av lägre allmänt skattetryck IMO.

   Lägger man därtill att Sverige befinner sig i en skattehöjarbana, så inser man snart att Norge faktiskt kommer att bli en vass konkurrent om kvalificerade svenska, dvs de som inte redan jobbar där!

   Radera
  16. @ 6-10,

   "Faktikskt är SEK hyfsat värderad fn, och bostadsmarknaden likaså. Det är ett gyllene tillfälle att ta steget ut i friheten."

   Håller med till 100%. Att se fastighetspriser som faller med 50% räknat i hårdvaluta är inte svårt.

   Jag såg just ett inslag med Tino S där han betonade hur extrem och totalt unik den nuvarade svenska belägenheten är samt att det finns en väldigt verklig risk för ekonomisk härdsmälta. En sådan lär även, enligt mig, leda till socialt sönderfall och kraftigt ökat våld, från redan extrema nivåer.

   "Närt det gäller en flyttskatt så förstår jag det som en särskild ny skatt."

   Lyckligtvis är jag sen länge helt frikopplad från svenska skatter men jag var extremt insatt en gång i tiden och jag har fullt förtroende för att svenska staten kan konstruera en flyttskatt om de så önskar. På pappret finns det en del svårigheter med EU regler och annat, men sen gammalt struntar man blankt i dessa vad gäller skatter. Sen kan man visst som skatteskyldig driva saken hela vägen och kanske få rätt om 10 år men du måste likväl betala nu.

   Dubbelbestraffningen i samband med skattebrott är ett utmärkt exempel på detta. De svenska reglerna stod solklart i strid med Europakonventionen i årtionden, men svenska staten bara förhalade. CFC reglerna är ett annat exempel.

   Radera
 3. Hej.

  Din parallell med skogsbruket är korrekt. Landets historia är full av skogsägare och jordbrukare som genom århundradena byggde upp en kultur där tänka på andra och tänka i generationer är naturligt och underförstått. Kombinationen av klimat och terräng stimulerade ett folkligt kynne som betonar samarbete och inte tolererar snyltare. Detta måste vi återskapa, om vi skall överleva som det minoritetsfolk vi är, vilket envar som vågar lyfta huvudet ur den svenska guldfiskskålen kan se. Vi har mycket att lära av Schweiz.

  En stat som också är ett folkland måste reglera sin invandring rigoröst, och inskärpa att här gäller våra seder och vanor; passar det inte så åk hem. En stat som har en identitet separerad från en specifik folkkultur kan vara mångkulturell, som Storbritannien eller USA, då idealet inte är direkt avhängigt etnicitet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vi har mycket att lära av Schweiz"

   Jo, minst sagt! Men intresset verkar inte direkt vara på topp!

   Här i Schweiz har mediabilden av Sverige förändrats dramatiskt bara senaste åren. Det fanns faktiskt en ganska stark känsla av Sverige var ett broderland som man hade mer gemensamt med än sina grannländer. Bilden var väldigt positiv och det finns ett antal populära varor som heter något med sverige, t.ex "sverigetårta"

   Detta verkar man aldrig ha fattat i Sverige, där man antingen har struntat i Schweiz eller klagat på t.ex bankerna här. Bra sätt undkomma sina vänner!

   Hur som helst, nu stirrar man storögt på det som händer i Sverige och har svårt att begripa varför vi förstör vårt eget land. Turister som kommer tillbaka är nästan upprörda och känner sig lurade. Jag tog själv två medelålder schweizare till Malmö nyligen och de trodde inte sina ögon. Är detta Sverige? Det var som om någon åkte till standen i Thailand och vattnet var fruset. Totalt motsatt förväntningarna!

   Radera
 4. Vad kan gå fel ? ( skönt att man iiinget kan göra ;)

  En "bubbla" kommer sällan ensam...( man tar med sig dumheten dit man går )
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vz_lz1ml2Zo#t=1090

  senarelägga "satsningar" ( barnen skulle ju kunna börja skolan några år senare )
  http://www.tino.us/2015/10/fler-mail-fran-regeringskansliet/

  Allt löser sig om vi går med i NATO =D
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-framlingshatet-kan-godas-av-frammande-makt/

  Otäckast är nog när den suraste delen visar sig ...att våra nya "annorlunda begåvningar" vill "bygga" en heeelt annan framtid (dåtid)...det är svårt att inte se ett mönster i MENA ( att förvänta sig ett anat resultat än Egypten,Libanon, Jugoslavien, Frankrike ...känns liite naivt ..speciellt när ens barns framtid ligger i korgen )

  SvaraRadera
 5. Det minsta problemet är ekonomin...

  I afton dans
  http://ledarsidorna.se/2015/10/multikultur-ar-mer-an-folkdans-och-mat/

  SvaraRadera
 6. Jag skriver ofta lite slarvigt men jag ser att det här blev värre än vanligt.

  Det kan möjligen förklaras av att jag prövar en ny metod med trådlöst keybord och med TVn som skärm, men likväl ser det illa ut och jag ber om ursäkt för detta! Ska försöka att skärpa mig!

  Fast det är väldigt bekvämt att sitta i soffan och surfa på jätteskärm!

  SvaraRadera