fredag 10 februari 2017

Stockholm tvingas punga ut med 200 miljoner extra för migranter

Som jag gång efter gång skrivit om på bloggen kommer kommunerna få dra ett stort lass för migrationshaveriet.

Ibland i debatten och från naiva kommunpolitiker får man höra att staten täcker kommunernas kostnader de två första åren och sen är alla migranter i full produktion inom äldrevården, typ.

Så är naturligtvis inte fallet. Många kommumer saknar bostäder och tvingas lägga egna pengar på migrantboenden. 

I Stockholm hade man först budgeterat 150 miljoner av Stockholmarnas slantar för boende till migranter, men det räckte inte visar det sig nu och ytterligare 200 miljoner behövs för att lösa enbart det akuta boendet för de anvisade migranterna.

Dessa 350 miljoner är alltså inte ngt som syns när Migrationsverket talar om konstnader för migranter, ca 55 miljarder i år, utan tillkommer alltså som extra kostnader. Till detta kommer sedan också sjukvård, skola och i framtiden socialbodrag etc

Jag betvivlar att någon har en överblick över den verkliga kostnaden, men den är helt klart betydligt högre än Migrationsverkets 55 miljarder. Samtidigt läggs ett BB i Norrland ned för att det saknas 16 miljoner, gamla tanter får bo i containrar på Värmdö osv.

Folk vilja att betala skatt pch uppfylla sin del av samhällskontraktet torde nå bottennivåer,

13 kommentarer:

 1. Att köpa in befintliga bostadsrätter och villor måste rimligen vara det mest attraktiva alternativet för många kommuner.

  Stockholms kommun, och flera andra, lägger nu en hel del pengar på att hyra hotellrum åt asylanterna. Detta blir en stor och direkt kostnad. Om de istället låter sina kommunala bostadsbolag köpa upp befintliga bostäder, kan de sannolikt få 100% belåning till nollränta, dvs. ingen synlig kostnad.

  Även att bygga "paviljonger" bör ge upphov till ganska höga synliga kostnader, eftersom dessa rimligen måste skrivas av ganska snabbt.  SvaraRadera
 2. Om vi fortsätter med exemplet Lidingö, kan man observera att kommunen använder nästan alla metoder man kan tänka sig för att trycka ut svennar och trycka in migranter.

  1. Man har redan vräkt flera svenska familjer från korttidskontrakt.

  http://nyheteridag.se/camilla-och-12-ariga-dottern-vraks-av-lidingo-stad-nyanlanda-behover-bostaden/

  2. Man tvingar de privata aktörer som bygger nya lägenheter att ge en andel av dessa till nyanlända.

  https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/bostaderochbosattning/bostaderochbosattningnyanlandasetablering/lidingomodellensakrarbostadstillgangenfornyanlanda.6304.html

  3. Man bygger paviljonger och man vill konvertera kontor.

  http://www.lidingosidan.se/politik/tva-bostadspaviljoner-byggs-vid-boson/

  4. Man köper in befintliga lägenheter. I augusti 2016 ägde kommunen redan 52 lägenheter som hyrdes ut till nyanlända och man planerar att köpa in fler.

  http://www.di.se/artiklar/2016/8/26/kommuner-koper-bostadsratter-for-nyanlanda/

  Sammantaget är detta väldigt radikala och långtgående åtgärder, som snabbt kommer att resultera i att hela kommunen blir berikad. Migranterna blir väldigt utspridda och de kommer rimligen ganska snabbt att bli ett mycket påtagligt inslag i gatubilden och på kollektivtrafiken.

  Vidare ser det ungefär likadant ut i andra välbeställda kommuner runt Stockholm, som Täby och Danderyd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förutsatt att bostadsbubblan är evig, liksom nollräntan är köp av BR minst dåligt såklart. Men jag vill se de politruker som tvingas skriva ned värdet på fastigheterna och gå med brakförlust om de har den redovisningsformen.

   Radera
  2. Ingen kommer behöva skriva ner någonting. Kommunerna agerar som bankerna i USA innan 2008, dvs. alla går långa samma sak med kraftig belåning. Om värdet på dessa tillgångar sen faller, kommer staten i praktiken inte ha något annat val än att ändra redovisningsreglerna, vilket är vad som skedde med t.ex bostadsobligationer i USA.

   Sen är det också så att den vanligaste lösningen på stora ekonomiska problem i Sverige är att man offrar valutan. Troligen kommer detta att ske även denna gång, om något eller några år. Självklart ökar då sannolikheten att priset på fastigheter står sig i nominella kronor.

   Men för den enskilde kommer ett kronras att i praktiken innebära ungefär samma sak som ett fall i fastighetspriser, dvs hans möjligheter att lämna landet under värdiga former försvinner.

   Radera
 3. Ett tillägg:

  Detta agerande av kommunerna där den övre medelklassen håller till, skapar väldigt kraftiga incitament för de som kan att lämna landet.

  Om man äger i en bostad i dessa kommuner, kan man nu sälja den på historiskt väldigt höga nivåer. Om man gör detta, kan man köpa en bättre bostad i ett trevligare land och ha pengar kvar.

  Vidare bör alla inse att det inte finns någon uppsida med att vänta värst länge med att sälja. Om inflödet av migranter fortsätter, kommer kommunen förvisso att fortsätta köpa, men det kommer också att bli ett mycket större utbud, när det går upp för alla innevånarna att berikningen bara fortsätter.

  Om inflödet däremot slutar efter detta år (pga. av ett mirakel?) sitter man nu fast i en berikad kommun, där det höga värdet på bostäderna tidigare uppkom pga, att berikning saknades. Priserna lär då ganska snabbt falla och helt plötsligt sitter många då fast utan möjlighet att lämna landet. Samtidigt kommer berikningen att fortsätt via inflyttning av de befintliga migranternas släkt och vänner, samt via barnafödande.

  Så oavsett vad man tror om framtida inflöde, är det rationella valet att sälja NU och lämna landet. Men som vi vet är gruppen rationella väldigt liten i Sverige, så den stora majoriteten lär bli sittande i eländet. Vilket i de flesta fall är mycket välförtjänt, eftersom de själva röstade fram eländet. Men det är synd om de svenska barnen. Deras föräldrar har förrått dem på ett rent fruktansvärt sätt, enbart för att få känna sig "goda"....

  SvaraRadera
 4. Alla som lekt hela havet stormar vet att tar man bort en stol så blir någon utan. Att det fungerat tidigare i Sverige beror bara på att det var överskott på stolar (bostäder), därför märktes inte invandringen av så mycket. Men i dagens situation så innebär varje bostad till en invandrare att en svensk blir utan. Precis så enkelt är det. Lösningen för svensken blir att antingen tränga ihop sig eller betala saftigt för en nybyggd bostad. Alla billiga bostäder som ungdomar och de i akut behov som t.ex. skilt sig kunde få är numera upptagna. Det blir extrema summor som svenskar måste betala i kostnader som inte skulle varit utan den extrema invandringen. Dessutom måste svenskarna ta extrema ekonomiska risker eftersom enda chansen att få en bostad är att köpa den på en uppblåst marknad. Allt detta beror nästan enbart på invandringen. Skall det sedan även byggas bostäder till invandrare som inte själva står för kostnader och risk så är det ytterligare börda på ursprungsbefolkningen. Det låter i debatten som om bostadsbristen bara råkade hända, ingen nämner att det är invandringen som orsakat den.

  SvaraRadera
 5. Hej.

  Utlandssvensk skrev:
  "Sen är det också så att den vanligaste lösningen på stora ekonomiska problem i Sverige är att man offrar valutan. Troligen kommer detta att ske även denna gång, om något eller några år. Självklart ökar då sannolikheten att priset på fastigheter står sig i nominella kronor."

  Om jag får spinna vidare på den tanken och dra uppmärksamheten till vad som skett och sker i Indien avseende guld samt kontanter, så vore det en möjlig väg för Magdalena Andersson: ny valuta, eller nytt valutasystem. Helt digitalt utan kontanter, och med betalningsmetoden knuten till den specifike individen blir det mycket lätt för staten att ringa in och kringränna den grå sektorn, och i princip framtvinga naturahushållning för den som vill göra affärer utan skatt och stämpelavgifter.

  Kombineras detta dessutom med indragning av all gammal valuta, dessutom med ett max-belopp per medborgare (säg en miljon kronor) som bas för inlösen (så att allt värde över miljonen tillfaller staten, eller annulleras) med ett par strategiska kryphål för de rikaste och saken kommer i ett annat läge.

  Då får vi en grekisk-syditaliensk utveckling vad gäller förtroende re: staten.

  Sannolikt? Vem hade 1970 hållit som sannolikt hur Malmö ser ut idag?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då får man som tidigare använda utländsk valuta.

   Radera
  2. "så vore det en möjlig väg för Magdalena Andersson: ny valuta, eller nytt valutasystem."

   Ja, det är fullt möjligt. Sverige har länge ansetts vara ledande vad gäller att avskaffa kontanter i västvärlden. Befolkningen förefaller vara lyckligt ovetande om att detta kraftigt ökar statens makt över dem.

   Men på ett eller annat sätt lär svenskens köpkraft räknat i hårdvaluta falla. Det största problemet för staten med detta är att de redan låga lönerna i Sverige för vissa yrkesgrupper, t.ex läkare, då blir ännu lägre jämfört med omvärlden. Detta kommer att bidra till utflyttning, men sannolikt även mötas av motåtgärder från staten. Flyttskatt är den uppenbara lösningen, men även någon form av kapitalkontroller, dvs. att man inte tillåts att ta ut sina pengar ur landet, är möjligt.

   Radera
 6. Staten har redan gjort en smygdevalvering genom att införa negativ statsränta och hålla utländskt kapital borta från svenska kronan. Att devalvera går bara att göra när man har en fast växelkurs, vi har sedan 1992 en rörlig växelkurs. Om staten behöver kapital för att lösa en bankkris kommer man nog att göra likadant som Cypern, konfiskera en viss procent av allt kapital i svenska banker (Cypern stal på så vis 6,75-9,9% av insatt kapital).

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/sparpengar-beslagtas-for-att-radda-banker

   Radera
  2. "Att devalvera går bara att göra när man har en fast växelkurs,"

   Det där är bara meningslös semantik. Om man har en fast växelkurs och tar ner värdet på sin valuta, heter det devalvering. Om man gör samma sak när man har en rörlig växelkurs, heter det depreciering.

   Radera
 7. Någon som vet om hur säkert det är att sätta in en större del av sin besparing på bank i Schweiz? Tips mottages gärna. Avser inte att gömma pengar utan mer att skydda dem mot diverse typer av inflation.

  SvaraRadera