måndag 9 maj 2016

Romson går islamisterna består

Idag kom då det besked från MPs valberedning som det spekulerats kring. Romson får gå men Fridolin får stanna.

Personligen tycker jag det är mycket märkligt att Fridolin får stanna. Visst Romson är klantig och en grodfabrik, men hon har iaf viss insikt i miljöfrågorna. Fridolin däremot har sin maktbas inom den "nya" islamistiska och identitetspolitiska falangen inom mp. Detta visar också hur genomruttet MP är när man väljer att behålla det språkrör som frekvent hängt med islamister och suspekta personer på den kanten.

Uppenbarligen är det identitetspolitik och islamism som är det nya gröna hos MP.

Ett namnbyte vore kanske på sin plats. Stryk miljö och lägg till något som rimmar bättre med den inriktning man har nuförtiden. 

36 kommentarer:

 1. Romson är klantig, men Fridolin är farlig. Man har också visat en total ovilja att ta itu med problemen med islamister i partiet. Samma problem finns inom S, vilket nog är anledningen att det inte ställs krav på MP för att få vara kvar i regeringen. Skulle inte Löfven träffa Obama snart, förresten? Kanske frågan om islamister och sympatisörer i regeringspartierna kommer upp...?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du att Obama har något emot islamister? Usa har destabiliserat ett dussintal länder, byggt upp brödraskapet och isis. Och så har man hemlighållt dokument som visar på Saudis inblandning i 9-11 i nästan åtta år. Globalisternas agenda är klar och tydlig.

   Radera
  2. Fridolin är islamist, så det är inte märkligt att han inte attackerar islamister. Vad som däremot är extremt märkligt och allvarligt är att statsministern också understödjer islamisten Fridolin och har honom som minister. Att diskursen inte handlar om Löfvén och att han regerar tillsammans med islamister och inte nu avbryter samarbetet med Mp visar gammelmedias makt och antisvenskhet. Visar också svenskens fullständiga "dumhet" och nollkoll.

   Radera
 2. Hej.

  Långskott i blindo:
  När solidaritetskonverterar Fridolin? Augusti 2018?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 3. Johan W på ledarsidorna är värd all beundran,
  det är synd att det finns så få av hans kaliber,
  (modiga människor som kan tänka själva)
  (och finansiera oppositionen mot enfaldigheten med
  egna medel och egen tid, det är nästan som en saga,
  i vart fall en sannsaga.

  JW gjorde en del profetiska uttalanden,
  baserade på intern know-how från den
  havererande rörelsen, redan innan Mona
  blev utsedd som samordnare för extremism.
  Det var inte s som vann valet, det var SD som vann,
  och alla andra tokförlorade, priset är att Sverige
  från och med 2014 är hopplöst att regera.

  Det slog in och bakut, tokbakut, och felorienterna
  kvar, i lite nya positioner.

  Det måste har varit något slags feltänkande
  (eller överslughet) inom Alliansen när de utsåg
  Mona som nationell samordnare mot extremism, dvs
  Sverigedemokraterna, för det var det det var.
  Någon slags logik, signerad Reinfeldt, Olsson och
  Ullenhag. (avseende Mona) Feltänktet inom rörelsen
  var etter värre.

  Den samlade elitens gemensamma "alexanderhugg" för
  att få bukt med SD stigande opinionssiffror, istället
  för att anpassa politiken till verkligheten, anpassades
  verkligheten till den politiska retoriken, det var/är
  fler än Romson som gick på den minan. Det märkligaste är
  att det lades ner en del pengar i projektet, svensk extremism,
  och i efterhand inses att det var kollektiv extremt feltänkande,
  (som normalt inte ska kunna inträffa i en demokrati med tryckfrihet och fri press) Demokratin blev Orwellsk, rätten för att alla att inte bli kränkta av någon som såg saken i en annan dager, och detta synsätt, under demokratisk flagg, korridordiktatet, skördar vi nu, förutom svår idémässig omprövning, så har retoriken, den förda, påverkat sakpolitiken avs migrationsfrågor trots allt skapar irreversibla förutsättningar för alla andra politikområden.

  Debatten i ett "öppna" "demokratiska" kunskapssamhälle, var felnavigerad, (ostrategiskt) i fråga om att tysta ner ett uppenbart hot (islamistisk terrorism) för att sedan underblåsa ett annat, misstron mot politiken och därmed röda mattan för populismen, (som i ssina goda stunder är ett hälsotecken, när etablerad elit, orienterar i nattmössan.

  Mål - bekämoa SDs gryende opinionsframgångar
  efter alliansens uppgörelse med mp)

  Medel - Monamyndighet

  Metod - pladder och fel politik

  som under resans gång (terrorattentaten, och bakslaget i valet som ledde till DÖ (och att m var nära att spricka)

  Nedan några klockrena utdrag, som i eftertankens kranka blekhet, föranleder frågan: Hur tänkte ni när ni tillsatte Mona som samordnare mot extremism, vad var det egentliga hotet? (hotet mot den egna makten), och hur gick det med detta medel, en desorienterad extremsm-myndighet som samordnade allt feltänkande i hela Sverige, som under resans gång fick göra en del omprövningar.

  Det är viktigt att inse att Åsa Och Gustaf är den del av en större helhet, avseende tänkandet. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. JW är antingen kulturmarxisternas ovetande redskap eftersom han också förleder debatten att handla om MPs interna feministproblematik vilken är ointressant i sammanhanget, eller så är han utstuderad maktsosse som försöker skapa sig en plattform för personlig karriär inom S när det brakar samman. Vad som är intressant är att JW och diskursen inte handlar om den verkligt skyldige - Löfven, som upphöjt MP till regeringspartner och utsett islamister till ministrar. Löfven fortsätter att göra detta genom att inte avbryta samarbetet med MP eller åtminstone avskeda Fridolin istället för Romson. Det är Löfven som bestämmer vem som är minister i hans regering. Ser du inte skogen för bara trän - eller har du inte läst HC Andersens Kejsarens nya kläder..

   Radera
  3. Revolution (omvälvning), från lat. "re voltere" återgå eller
   för återgång, hela varvet runt.

   Betyder idag en relativt snabb förändring,
   en genomgående omdaning av något, jämför paradigmskifte.

   Oftast används revolt om att kullkasta ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala rådande ordning.

   Ordet används även i fråga om omfattande förändring inom teknik eller vetenskap, exempelvis den industriella revolutionen, som även kan vara ett paradigmskifte.

   Revolutioner,som i vid mening är sociala, kan delas in lite olika, beroende på maktperspektiv:

   Fredliga revolutioner:
   ekonomiska revolutioner, tex novemberkuppen 1985
   vetenskapliga revolutioner, tex förbränningsmotorn
   politiskt reformerta revolutioner (tex sammetsrevolutionen)

   eller när liberalerna och socialdemokraterna allierade sig med bondeklassen i Sverige och införde parlamentarism och bevarande egendomsrätten.

   Ofredliga revolutioner:
   Militära revolutioner
   Religiösa revolutioner, Kristendomen undantagen initialt
   politiska revolutioner, tex i oktober 1917.

   Vad som nu sker i våra förorter är inte fredligt, och den politiska klass (företrädesvis gröna revolutionärer) som skapat situationen vill naturligtvis blunda, eftersom förorten och hatet mot den rådande ordningen, annars inte skulle kunna övergå i revolt. S.W

   Radera
  4. Ursprungligen var den liberala upplysningsideologin revolutionär, i vart fall bärande element i den franska revolutionen som inte direkt fördes fram av trasproletariatet eller de egendomslösa bönderna, det var borgarna i Paris, i vid mening, som revolterade, för att:
   - de hade motiv
   - det hade förmåga, (kungamakt och militär försvagad)
   - det uppstod en situation av nöd, som kunde exploateas till
   fler för motiv.

   I stort sätt samma drivkrafter som revolutionsåret 1848.
   Detta kallas med Marxistisk språkbruk för en borgerlig revolution.

   En framväxande borgerlig samhällsklass revolterade mot det rådande samhällssystemet, tex folkhemmet eller rättsstatsordningen med oberoende domstolar som dömer alla och envar, efter samma lag (lagen för laget), eller för den delen nationsbygget, där det finns en balans och acceptans av maktordningen från den skattebärande klassen. Revolutionen i USA 1776 (eller tidigare) spang ur missnöjde att betala skatt (tull) för försvaret, som hotades av Frankrike.

   Revolutionära ideologier fanns före Marx, tex unghegelianerna. Hobbes skriver en del om fenomenet,
   liksom Machiavelli. Det är inga nya grejor, djävulskap och krigande om makt är inget nytt, även om de gamla grekerna övertrumfades med råge av palatsintrigerna och revolutionerna, som var interna, i det gamla Rom. framväxten av Islam under Mohammed, med sitt rövarband, som sedan utmynnade i uppdelningen mellan shia och Sunni, är en klassisk väpnad religiös revolution, i fler än två steg.
   S.W

   Radera
  5. Marx och Engels tog något slags akademiskt grepp, och grunden måste ha varit något de såg, men inte riktigt kunde begripa sig på omfattningen av, den industriella revolutionen, olja, kol, stål och maskinen, maskinen som plötsligt ersatte människan, och som kapade restider och gjorde det möjligt för borgarklassen att resa och bedriva handel. Det uppstod en del slitningar redan före 1789 i Europa, som mycket löstes genom att de unga drivna människorna kunde fly/flytta till USA.

   Marx förespråkade ett tillstånd utan egendomar, som han ansåg vara grunden för människans eviga strider. För att avskaffa ägandet/egendomar behövde man kullkasta ägarklassen genom arbetarklassens revolution för att nå en önskad "återgång" till egendomsgemenskap, liknande den som teoretiskt hade funnits före äganderättens införande.

   Tillbaka till naturen, urtillståndet, och här ligger den gröna ideologin rätt nära den Marxistiska. Alla de människor som kommer till Sverige idag, är i princip proletariat, egendomslösa, och bär med sig sin kultur, sina seder och sin erfarenhet, av vad det är som skapat den miljö de valt att fly från. Förr var det revolutionärt att inte äga fast egendom, idag är detta överfört till att ha eller inte ha ett fast arbete med kollektivavtal (som inkluderar pension)

   När tillräckligt många människor helt saknar försörjning, inte omfattas av nationalstatens skyddsnät eller har en lön som täcker mat och husrum, så blir det revolution. Först genom att de egendomslösa helt enkelt tar över vad de behöver, och i nästa steg tar över själva maktapparaten, med eller utan våld. S.W

   Radera
  6. Efter reaktionen 1848 - 1849 då de konservativa krafterna vann ordningen, med vapen och blod, sedan genom viss försiktig reformering, (framväxten av demokratier) upphörde revolutionära drivkrafter), eftersom det gick att generera att stigande välstånd parallellt med att de unga egedomslösa kunde flytta iväg och bygga sig en ny framtid.

   Samtidigt/parallellt uppfanns en kusin till den socialistiska revolutionen, som i grund och botten sprang ur samma grundläggande analys. Detta var fascismen, som inte direkt var konservativ, som politisk rörelse med en revolutionär "folkrörelsebaserad" ideologi. Det var denna facism, som Adolf sedermera förädlade och mixade samman med de socialistiska krafterna, NSDA hette i begynnelsen DAP, alltså utan det där förkättade "nation"

   Fascisterna har i allt väsentligt samma mål, makt och stabil samhällsordning genom maktövertagande.

   Medlet är någon typ av revolution, företrädesvis folklig, dvs man använder folk och inte arbetare, vilket naturligtvis folkhemmets grundare Per-Albin förstod sig på. Ordets betydelse för att vinna makten om tanken.

   Metoden skiljer, men inte så mycket som man kan tro, det handlar om att hitta missnöjda sympatisörer. I det folkhem Sverige hade, fanns ingen grogrund för fascism, och det nya globaletnografiska identitetsbygge som den nyliberala ordningen underblåst, så finns det gott med underlag, det är detta som är det paradoxala.

   Fascisterna, förefaller empiriskt, vara lika våldsbenägna som kommunisterna. De identitetsbaserade revolutionära krafterna, i detta fallet fascismen baserar sig på identitet företrädesvis kulturell, nationell och etnisk/språklig härkomst, jämte lite feodala skrå/yrkesgrupper.

   I princip exakt samma urvalsmekanismer som kulturmarxisterna.
   Det är bara det att försåsigpåarna, är blinda, i några fall för att de själva är revolutionsromantiker, och o de flesta fall för att de helt enkelt inte förmår att se kontinuiteten i det onda, vad sagan om ringen handlar om som Tolkien skrev efter urkatastrofen, inkluderat inspiration från det Armeniska folkmordet. Tänk att det snart är 100 år sedan som kriget tog slut, efter att Tyskland svalt och den ledande eliten såg barbariet efter revolutionen i Ryssland. S.W

   Radera
  7. Det är bara lite olika färg på fanorna, men samma grundläggande tänkande. Makt, makt makt, som ska erövras med något slags bärande argument, där det företrädesvis är någon annan grupp eller väsen (identitet) som ställs mot det egna intresset. Det kan vara Kristna, Armenier, Judar, män:
   vita män
   vita heteros. män
   vita heteros. icke handikappade män
   vita heteros. icke handikappade arbetsföra män
   vita heteros. icke handikappade arbetsföra hemmansägare män.

   hatet/vantron uttnyttjas för att ställa en grupp mot en annan. och med viss mån med rätta, då människan är en osedvanligt manipulativ djurart.

   Jämför tex Romsons tal i Almedalen, pröva att byta ut män mot judar eller Armeniska hundar, eller varför inte invandrartjejer.

   En tentativ rudimentär genomgång av historisk litteratur (företrädesvis enl historie-materialstisk uppfattning) ger det inträffat 50 - 60 större revolutioner sedan 1648 då 30-åriga kriget avbröts.

   Ca 45 av dessa ägde rum under 1900-talet.
   33 socialistiska, 8 anarkistiska och 5 liberala. HUr man räknar Mussolin och framför allt nationalsocialisternas övertagande (kupp) i Berlin är så klar en annan femma, men revolution var det, och i grunden var maktbasen tyska arbetare och arbetslösa soldater efter första världskriget.

   Det finns fog att anta att omstörtande verksamhet mer bytt skepnad, förr slogs gryende revolutioner brutalt ner med vapen och våld, varför de inte kunde blomma upp. Var tex Gustav Vasas "revolution" efter Stockholms blodbad en revolution eller ett frihetskrig?

   Gränsen mellan revolution och statskupp är inte absolut. En förutsättning för att ett maktövertagande ska kunna kallas revolutionärt ur ett socialt perspektiv är att maktöver-tagandet sker med ett någorlunda brett folkligt stöd.

   Gustav III statsvälvning betecknades av sin samtid som en revolution men var i praktiken en statskupp. Ordet revolution, hur det används, är således även detta laddat med politisk sprängkraft, beroende på vilken sida man står, vetandes eller ovetandes, i den eviga maktkampen om herravälde. S.W

   Radera
  8. Kanske går det ändå att se det hela ur ett Marxistiskt perspektiv, inte för att det är rätt (nädvändigtvis), utanför att detta prisma, kan användas för att återspegla den syn som Marxisterna själva har, på sig själv, alltförmånga på vänsterkanten, är faktiskt helt aningslösa, i vilkens/vems ledband de tågar, och det är synd. Om människor tågar under en förment socialistisk fana, som är fascistisk, lite som i Tyskland på 30-talet. Fattiga får, som förmås att se något slags visionärt ljus. Tågar de under en grön flagga i Sverige och skanderar Allah, är det i och för sig rätt färg, men det är inte så socilistiskt, ISILs gimp-kostym ger bättre vägledning i färgval, det är inte direkt praktisk khakigrön eller ökensand på kläderna, och tron är blind, totalitär.

   Inom marxistiskt språkbruk avser bourgeoisie den borgerliga, egendomsägande samhällsklassen som enligt Marx står i motsats till den proletära klassen, arbetarklassen, (som endast äger sin förmåga till lönearbete).

   Idag finns inte mycket egendom kvar att äga, och därtill detta med patent, upphovsrätt och dataprogram, (som man kan äga om man vet hur man bygger dem (= arbete + begåvning)

   Den borgerliga revolutionen är en generell lagbunden företeelse inom historiematerialismen (Marxismen) som alla samhällen förr eller senare måste genomgå. Även om detta inte kan sägas om 1917 års revolution, där egendomslösa och soldater/sjömän var drivande, förutom då att ledaren, Lenin själv, inte direkt var arbetare. Många av revolutionärerna, tex Stalin, var skolade av den auktoritära kyrkan. S.W

   Radera
  9. Hos lärofadern Marx själv, återfinns några bärande element för revolutionen från det kommunistiska manifestet (1848):

   I. FUNKTION
   Borgarklassen är den klass som
   spelar den revolutionära rollen
   genom historien.

   II. RE-VOLT
   Överallt där borgarklassen kommit/kommer till makten, förstör den alla rådande ordningar, feodala, religiösa, patriarkala eller nationella (folkhemsanpassade) förhållanden.

   III. OMSTÖRTARE
   Borgarklassen kommer för eller senare att skapa kaos
   ur harmoniska jämviktsförhållanden

   (här är i modern tid nyliberalen Reinfeldt ett skolexempel på revolutionär enligt Marx själv. Farbror Kalle tillhör en annan klass, och är inte fullt lika radikal, men väl medveten om äldre maktordningar med imperier, som hade underställda hertigdömen (nationer) under sig och som var rådande före 1a V.K.

   IV DRIVKRAFT
   Bourgeosin växer fram genom allt mer utvecklade produktions- och samfärdsmedel. Vid ett visst stadium räcker inte resurserna till för att tillfredställa den allt mer växande och glupska borgarklassen, där Marx skulle syfta på de feodala produktionsförhållandena, medan dagens situation handlar om relationen naturresurser (realt kapital) i relation till hittepåkapital, dvs skulder.

   V. OBALANS
   När de äldre produktivkrafterna inte motsvarar de rådande, som i sin tur inte räcker för de befintliga/prognostiserade villkoren, förvandlas ordningen till fjättrar som kommer att sprängas. Ofta när människor inte har så mycket att förlora, mer än sina liv.

   Om Marx har rätt eller inte, i sin teori, är en akademisk fråga, historien upprepar sig sällan, däremot skulle nog Marx le igenkännande, åt den revolutionära borgarklassen idag :-) på olika maktbärande positioner i samhället och som trots allt har det rätt så bra. Så länger förortens lovsong inte kryper in på knuten är allt lugnt, men genom Reinfeldts trick, att vältra över migrationens lovpris ute i landet, har nymoderaterna och nycentern kokat en soppa som är svår att smälta, isynnerhet om detta rekylerar till Stockholm genom att förortsutanförskapet börjar komma inanför stadsmuren.

   De med högst svansföring, förutom Täby, Danderyd och Lidingömoderatern är trots allt den Stockholmsbaserade Södermalms-bourgeosin som bekänt sig som miljöpartister, och en och annan identitetspolitisk vänsterpartist.

   I rörelsepartiet självt, ser man samma revolutionära borgarklass inom den mest centrala arbetarekommunen, inne i borgen själv, Stockholms arbetarekommun...

   Förra borgarrådet Tjia Torpe:
   "Löfven och Jämtin måste...rensa upp i Stockholms arbetarekommun. Partisekreteraren Lars Stjernkvist försökte på sin tid agera för att minska riskerna för mygel. Men förgäves."

   Den samhällsomstörtande borgarklassen finns (enligt Marx) inne i borgen själv, och det kan gälla både centralmoderater som den nya Bommersviksadeln. Märkligt nog är kretsen utanför centrala Stockholm inte till närmelsevis lika röd/revolutionär, så i vart fall här i Stockholm stämmer Marx in, på Sten Anderssons gamla hemmavatten. Just nu är den verklige ledaren dessutom väldig eldig och röd till sitt yttre, och skulle passa bra in som skurk i Läderlappen, klarar de bara av att trycka in tillräckligt många nysvenskar i blå områden, så kommer det garanterat att bli revolution, so oder so. att det blivit en begynnande politisk revolution ute i landet, torde inte ha undgått någon, Men att förklara hur dessa upphöjda välmående välavlönade revolutionärer egentligen tänker, det ska man nog passa sig för, eftersom svaret sannolikt är, inte alls, de känner sig fram. S.W

   Radera
  10. Periferin, är betydligt mer konservativ, det brukar bänder vara, och var en av orsaken till att Stalin gav sig på kulakerna. att det innebar att befolkningen svalt ihjäl var underordnat.

   Där har lärofadern Marx själv i vart fall prickat rätt.
   Nog har man genom åren stött på dessa filurer inom de sociala ekologiska aktionsgrupperna, i princip alltid män icke sällan övre medelklass, emellanåt vegan, eller djurrättsaktivist, och sedan finna sig till rätta som "nutidsskildrare" dvs journalist. Hela AFA med svans, har väldigt mycket gemensamt med fascismen, förutom då att dessa ner frihetliga anarkistiska grupper, inte är arbetarklass. Revolutionära frön för arbetare är endera den nationalistiska vägen, eller den socialistiska/kommunistiska, och idag har identitetspolitiken vänt sig mot de egna arbetargrabbarna, svennerna (maskulinumform av sven, dvs ung väpnare) varför det har uppstått lite revolutionär bias, men det är alls inget nytt.

   Dagens borgerliga revolutionärer har det väldigt bra som det är, partikanslist, PR-konsult, lobbuist, aktivist, knapptryckare, kommunikatör, värdegrundsarbetare, och producerar i allt väsentligt föga av nytta för övriga som betalar skatt. Denna revolutionära grupp tänker sig naturligvis inte att det kan bli sämre om det nu blir revolution.

   Trots medvetenheten att arbetarklassen/proletariatet är omfattande, verkar man ha övergivit denna bas, för att söka sig efter nya, företrädesvis baserade på hudfärg, sexualitet och kön, någon slags biologisk istället för idebaserad förklaringsmodell, dvs ordningen vi hade i Riksdagen med stånd, tillstånd. Lite som kastväsendet i Indien.

   Nu ställer man olika "klasser" alltså universalier mot varandra, tex etniska eller religiösa eller könsmaktsgrupper mot varandra, det är väl här analysen lite brister, hos den nya samhällsomstörtande bourgeosin, man trodde att man tillämpade någon slags revolutionär trollformer baserad på sociekonomisk grundval, och så hamnade man i den fascistiska fållan, utan att ens förstå detta själv, det är inte att vara nyttig idiot, det är att vara evigt generalpucko.

   Att störta ordningen, har de lyckades man med, identitetsvänstern och nyliberalerna, och så har det fått en motreaktion som är deras egen spegling, fascismen, och så blir de väldigt vilsna när det inte blir som man tänkt sig. Grandiosa tankar blir väldigt sällan som man tror, eftersom naturtillståndet bygger på balanserad oordning. S.W

   Radera
  11. RB
   "JW är antingen kulturmarxisternas ovetande redskap"

   Debatten om vem som är vad och vilket syfte, är svåra frågor.
   Andras värderingar av vad någon själv inte vet vad den är, är lite spekulativt, och båtar föga.

   Rent krasst är JW är någon slags halvutfryst ädelsosse av den äldre bildade sorten, som bedriver ett initierat oppositionsprojekt mot sitt eget part, eller snarare, mot de krafter han anser ha tagit över hans gamla parti, och förvandlat det till värdegrundstötning, identitetskaos och postrevolutionär gallimatias.

   Vilka (henshuset och fårflocken) i någon menings skulle kunna beskrivas som relativister, postmodernister och kulturmarxister.

   På vilket sätt JWs journalistiska gärning skulle gynna de krafter han kritiserar, är en högre tänkarordning som möjligen kan hänföras till tvärtompsykologi, fast det verkar långsökt.JW får väl en och annan latent tvivlande vänsterjournalist att tänka till, vad fan är det jag bidragit till att värpa fram. Ett monster.

   RB
   "eftersom han också förleder debatten att handla om MPs interna feministproblematik vilken är ointressant i sammanhanget",

   JW journalistik har så vitt det gått att följa handlat om s haveri med Bommersviksvänstern, som skapat problem på en rad områden, jämställdhet och kvinnokamp inkluderat.

   Inte minst utrikespolitik. JW argumenterar rakt, klart och tydligt, och är konsekvent över tid. Framför allt är JW en person, av få, som är motvalls, det opportuna populistiska rådande vinden, det är ingen enkel position. Att JW på snare tid kritiserat MP, som är en del av den identitetspolitiska socialdemokratin som växt sig stark under Sahlinismen, får nog ändå sägas vara svårt att vederlägga.

   JW
   "eller så är han utstuderad maktsosse"

   :-) Ockhams rakkniv, JW är en sosse som kan tänka, formulera och har tid och kraft att kritisera något han inte är helt nöjd med. Det kan trots allt vara så enkelt, att det finns människor, som för en debatt, utan något som helst eget maktpolitiskt intresse. Jo, vi finns, drivkraften så enkel som att ta sin medborgerliga plikt i de offentliga rummen, och argumentera mot orätten. Det viktiga är inte vem som säger något, utan vad som sägs, argumentet.

   S är ett parti som eftersträvar makt, det är deras väsen, och är man partimedlem så accepterar man att vara del i en grupp som strävar efter makt. Det är nästan ett postulat.

   s har varit nära nog världsmästare i makt över tid.

   Att JW skulle vinna något personligt på att kritisera kretsen bakom Löfven, typ Jämtin, Wallström Damberg och alla andra i den inre kretsen är nog inte direkt bra för hans egen sossekarriär. JW har valt att bli dissident, den rollen axlar han med viss värdighet. S.W

   Radera
  12. RB
   "som försöker skapa sig en plattform för personlig karriär inom S när det brakar samman."

   S.W lite hög riskprofil på den satsningen, men om det brakar, so oder so, så är det inte mer Sahlinare som rörelsen behöver, så det kommer inte att finnas någon som kan jobbet. Frågan är om det finns några tänkande helyllesossar kvar?

   Alltså, vem vill regera och städa upp ett haveri?
   Inte fan JW, det är ju en förnuftig människa.

   Bara den imbecille skulle vilja vara städgumma åt charlataner, tokfransar och småtjyvar?

   Nä, havererar ngt, så ska man värna om den plattform man har och inte solka ner sig med något som är på väg vidare ner i fördärvet.

   JB
   "Vad som är intressant är att JW och diskursen inte handlar om den verkligt skyldige - Löfven,"

   JW beskriver i ord och bild Löfven som en sprattelgubbe, en docka som är tillsatt på beställning av Bommersvik-adeln, där de efter haveriet med först Sahlin, sedan Juholt, inte hittade en kompromisskandidat, och valet föll på Löfven, han var nog inte sugen det minsta, utan övertalades, och han ställde upp när rörelsen kallade.

   SL hade helt enkelt inte tid att hinna bygga upp en egen maktbas, som normalt är, när en tidigare ledare för partiet, avgår efter en förlust.

   "som upphöjt MP till regeringspartner och utsett islamister till ministrar."

   Jo, detta med Kaplan är ju inte klokt, inom vänsterpartiet visste man väl till hans sympatier redan innan han fick en Riksdagsplats av mp, och det säger lite om Bommersvik-parnassen, den grupp JW definitivt inte tillhör ens under tortyr :-)

   mps tankegods och nomineringar är dunkla och vettlösa,
   några är vettlösa lollor, (mp är ett parti för kvinnor ;-)
   andra kallt beräknande samhällsomstörtande (män naturligtvis)
   de flesta bara röstmaximererande vilsna får.

   Ingen vet vad dessa människor är ute efter, mer än att de tror sig följa vindens väg på Helleberget, mot målet makt.

   Sossarnas egna ministrar är knepigare. Några egentliga islamister har de inte direkt, däremot förefaller ju kvinnoförbundet vara infiltrerat, och indirekt kommunal, avseende kampanjkassa, men så gick det åt fanders, och nu laddar man om med svada.

   Det är en rörelse som haft det svårt med orienteringen efter Persson, med många olika viljor och en ny generation unga örnar, som alla fötts in i rörelsen, och inte känner till något annat. och så har de egna maktambitionerna förenats under lite identitetspolitik, i brist på andra reformer. Störst ansvar för detta bär Sahlinisterna, som Juholt försökte ändra riktning på med klassisk klassfrågepolitik, men då rök han, så de inre cirklarna inom S är outgrundliga, lite uppfattar man det som att det är krafter från Stockholm, som kapat för mycket makt. S.W

   Radera
  13. "Löfven fortsätter att göra detta genom att inte avbryta samarbetet med MP"

   SL gick till val på samverkan med mp, det var hans uppdrag, och det blev parlamentariskt kaos, mycket på grund av hövdingens chansartade triangulering, varpå s inte gärna kunde gå till val utan mp i armkrok, det var ju detta som hövdingen försökte med, genom att lägga sin migrationspolitik till vänster om mp, och det rekylerade.

   "eller åtminstone avskeda Fridolin istället för Romson."

   Det där avgör partiernas inre kabinett, och de försökte nog, det fanns ingen vettig person som ville erstätta Fridolin, och då hade man ingenstans att gå, varför Fridolin stannar,
   (vilket knappast är helt rätt beslut om man ska hantera en nystart)

   "Det är Löfven som bestämmer vem som är minister i hans regering."

   Nix, i praktiken är det en komplicerad process inom S, vilka som ska få vilka godisbitar, det är både distrikt, intresseorganisationer och VU. Möjligen, efter fyra år och ett vunnet val, kan Löfven börja regera själv.

   "Ser du inte skogen för bara trän - eller har du inte läst HC Andersens Kejsarens nya kläder.."

   S.W Nja, JW är mer klarsynt och ofiltrerad än de flesta, så klart partisk, i sin bybbla, men eftersom han inte har något annat intresse än att få läsare och inflytande, och kritisera sitt eget parti, är han rimligt trovärdig, (närhet, beroende, tendens etc) I fråga om Israel är JW kanske lite för realpolitisk, för att vara sosse, men vad fan, Israel gr inte att stoppa in i en enkel låda. Landets ockupation är ett stort problem, även för Israel själva. Men vad är alternativet till denna islamiseringspolitik som drivs av alliansen, mp, dn och Bommersviks-societeten, är ganska många olika intressen och syltburkar. IG-metall där Löfven är fostrad, tillhör den gamla skolan, var så säker, realpolitiskt skola utan större illusioner om den rätta enda vägen. S.W

   Radera
 4. Axplock från Ledarsidorna, som likt träklubban i inledningen av 2001 ett rymdäventyr, som slungas upp i luften, ger en god bild av civilisationers kamp, där HAL, för att klara sig ur knipan att inte ljuga, måste döda besättningen, en och en, för att inte avslöja resans destination. Det är detta brunsåstrick JW träffande beskriver.
  (och det är rätt åt tänkar-/tyckareliten, sängen har de bäddat själva.


  2014-04-12 Utblick: Sahlinismens pris

  http://ledarsidorna.se/2014/04/utblick-sahlinismens-pris/

  Detta är Sahlinsimens pris.

  Det är bara att betala nu. Kom inte och grina
  när det priset börjar bli väl högt.

  Jimmie Åkessons har en ännu större bas
  som vi hade kunnat möta om vi hade till-
  åtits att ta debatten om invandringen utan
  att bli stigmatiserade av Mona Sahlin.

  Ribban för rasism har sänkts.
  Toleransen mot främlingsfientlighet sänkts.

  Den gryende främlingsfientligheten borde,
  som Leif ”Blomman” Blomberg sade,
  att rasism och främlingsfientlighet möts
  aldrig med motargument utan måste mötas med
  reell politik som möter väljarnas oro stämmer.

  "Stefan Löfven skulle välja såväl stabsmedlemmar
  som rådgivare med lite större omsorg."

  "Dagens skolade av det alltigenom akademiker-
  föraktande klimat som rått sedan Ingvar Carlssons avgick."

  "Den partistrateg som förser socialdemokraternas
  partistyrelse med ”kloka” råd - Bommersviksskolad
  analys - är dömd."

  "Dömd att se hur SD kommer nå samma stöd som vad
  Dansk Folkepari. Senast vid valet 2018.
  Någon stans runt 27 procent."

  "Detta är det pris som socialdemokratin nu kommer
  att behöva betala för sitt förakt för vad akademin
  och forskningen varnat för sedan lång tid.
  att inte ha ett tillåtande debattklimat där oro
  möts med politik."  2014-07-01 Sahlinismens pris

  http://ledarsidorna.se/2014/07/sahlinismens-pris/

  ” Från och med nu måste vi börja göra en väsentligt bättre samhällsanalys och komma tillrätta med bristerna invandringspolitiken så att den kan ha en fortsatt
  legitimitet i folksjälen."

  "Mona Sahlins inledande anslag, att stå och peka
  finger åt och stigmatisera eller utesluta alla
  som önskade debattera invandringspolitik som rasister,
  är inte en framkomlig väg."

  "Sahlinismen har ett pris och det betalar vi nu."

  "Vi är tvåa i debatten och SD äger idag mycket av problembeskrivningen. Ju längre tid vi skjuter denna
  fråga framför oss ju närmare kommer vi en punkt där bara Sveriedemokraternas lösning är den enda genomförbara med
  folkligt stöd.”

  2014-07-15 Folkbladet
  http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=7153019

  2014-07-15 Det är dags att stå upp nu Mona Sahlin!

  (detta var profetian om vad som hände på Sergels torg den 9 april, som fällde Kaplan och delar av regeringen, och fler därtill)

  http://ledarsidorna.se/2014/07/det-ar-dags-att-sta-upp-nu-mona-sahlin/

  "De allt mer antisemitiska övertonerna från
  en liten diaspora blir allt hätskare i vaket
  efter Stefan Löfvens uttalande."

  "Detta är inte acceptabelt och minst acceptabelt
  av allt är Mona Sahlins tystnad."

  "Om inte hon uppfattar uppmaningen att döda
  judar är våldsbejakande så har hon sannolikt
  missförstått mycket av vad hennes uppdrag
  borde syfta till."

  "Den öppna antisemitism vi nu släppt in
  i samhällskroppen och, som vi ser på skärm-
  dumparna från Stefan Löfvens Facbook-tråd,
  sprider sina metastaser och sitt hat."

  "Ett hat mot en religiös grupp och diaspora
  som redan fått uppleva en Förintelse."

  SvaraRadera
 5. JW bryr sig mer om judar i Sverige än om de etniska svenskarna. JW är fortfarande medlem i SAP.

  SvaraRadera
 6. Den 9 april 2006
  - död åt de Armenska hundarna, och orden kom fritt ur hjärtat, eftersom Hitlerturken "saknade" manus :-). Hitlerturken är för närvarande föremål för förundersökning och åtal, det borde inte kunna bli något annat än fängelse, och domen borde bli principiell, att hetsa mot ett folk, Armenierna, som varit utsatta för 1900-talets första folkmord, 1,5 miljoner dödade, förebilden för Hitlers folkmord på judarna, och talet (Hitlerturkens) framfört på Sveriges demokratiska arena, Sergels torg, med Kulturhuset som fond, flankerad av Drottninggatan som förbinder Sveriges Riksdag med Observatoriekullen (Stockholm äldre upplysningskvarter,
  dvs KTH, Juridicum, K45an och Lantbruksakademien.

  Drottninggatan är jämte regeringsgatan historisk in- och utfartsvägar till och från Stockholm. Drottninggatan, regeringsgatan och Fredsgatan är från Clas Flemings stadsplanering 1637-1640 som förutsåg slutet på 30-åriga kriget och slutet på kyrkans makt över politiken i Europa. Sakta men säkert lades grunden för en frigörelseprocess från andarna, i england, Sicilien som fick ett parlament allra först, frankrikes revolution naturligtvis, och så klart frihetstiden i Sverige, med den första moderna konstitutionen i Europa efter USAs. Tom Gustaf III var imponerad.

  Mer profetiskt axplock från ledarsidorna:
  - Sex dagar före Hitlerturkens tal på Sergels torg -
  beskriver väl arbetarpartiets bildningsförfall.

  2016 – 04 – 03 Vinddraget från dörren

  http://ledarsidorna.se/2016/04/vinddraget-fran-dorren/

  Ingen redaktion i landet har så tydligt smetat brunfärg
  på allt och alla så ofta det går.

  Ingen ledarredaktion har så tydligt företrätt
  identitetspolitik före traditionell bredare klasskamp.

  Det tydligaste exemplet är Anders Lindberg
  när han konstaterade att alla som pekat på
  begränsningarna i bostads- och arbetsmarknad
  för nyanlända tillhörde den skara av rasister
  som funnits i alla tider.

  ”Jag vet exakt vad jag gör, historien kommer ge mig rätt.”

  Vems sida Anders Lindberg spelat på, om han gjort allt rätt…?

  SD är nu Sveriges tredje största parti och något håller på att hända nu på Aftonbladets ledarredaktion.

  I dagens ledartext författad av Karin Pettersson
  görs nu en bred reträtt från tidigare retorik.

  Nu skall Sverigedemokraterna bemötas med sakpolitik.
  Om detta nya angreppssätt hänger ihop med vem som
  blir chefredaktör för Aftonbladet efter Jan Hellin.

  Gerdås fick sitt stora genombrott som opinionsbildare
  när han i valrörelsen 2006 spred bilder där han utmålade
  Fredrik Reinfeldt som pedofil som del i kampanjen från SSU.

  Kampanjen resulterade i ett massivt bakslag.
  Tobias Gerdås är en dold makthavare tillträder
  som politiskt sakkunnig och förflyttats nu från
  positionen som ansvarig för opinionsbildning på
  LO till regeringskansliet – en av de mäktigaste
  tjänstemännen under Karl-Petter Thorwaldsson, Tomas Baudin och Elisabeth Brandt Ygeman

  Gerdås är en av de som, tillsammans med Lindberg,
  trott mest på brunsmetning av alla som försöker
  debattera migrationsfrågorna.

  Gerdås var tidigare kollega med Lindberg
  och Pettersson på Sveavägen 68 när Pettersson var:

  - Mona Sahlins kommunikationschef och Lindberg ansvarig för Monas
  omvärldsbevakning.

  Gerdås haft stort inflytande över LO:s fond för opinionsbildning om över 100 MSEK. Den tidigare nära relationen mellan Aftonbladet och Kommunals ordförande Anneli Nordström, som personligen säkrat tillflödet av ekonomiska medel.

  SvaraRadera
 7. Dagen efter Hitlerturken

  2016-04-10 Beirut Blues

  http://ledarsidorna.se/2016/04/6151/

  I öster och norr
  – där syrier och palestinier härjade fritt
  – ett våldtaget land.

  Nu är syrierna tillbaka. Som flyktingar.
  1,6 miljoner. Lågutbildade. De driver runt.
  Bor i tältläger liknande de romska tältläger
  vi kan se i Sverige.

  De är illa sedda, av lätt insedda skäl.
  För tio år sedan ockupationsmakt och plundrare.
  Nu passar det att söka skydd.

  Libaneserna kastade ut PLO och Yassir Arafat i havet.
  De (syrierna) gav dem skydd.
  Sedan våldtog palestinierna deras land som tack.
  Då åkte de ut i havet.

  En interreligiös konferens vid ett av universiteten.
  Kaldéer, kopter och sunnimuslimer.

  Muftin från Tripoli pratar.
  En konvertit visar sitt flyktingintyg från UNHCR.
  Han heter idag, efter att han döptes, Josef.
  Natten efter att han döptes kom Muslimska Brödraskapet,
  Ikhwan, på besök. Timmar av misshandel och tortyr.

  De avslutade allt med att
  lasta hans två barn ner i hisschaktet.

  Ikhwan är Hamas religiösa och politiska gren.
  Jag träffar Hans Excellens.
  Jag berättar om det politiska läget i Sverige.
  Han frågar om den 22-åriga kvinna, kaldé, som höggs ihjäl på ett flyktingboende.

  De är även informerade om den svenske
  rikspolisens inställning. Hans Excellens är
  ”irriterad” över att en mördare får mer
  sympatier än brottsoffrets familj från en rikspolischef.

  Jag berättar om Mona Sahlins program mot
  våldsbejakande extremism. Irritationen förbyts i gapflabb.

  ”Ni, och Europa, har inte förstått någonting. Ni har nu alla ingredienser till en måltid som ni kommer ångra att ni komponerat”.

  Libanon.
  Där politik och religion inte blandas
  Religion är politik. I den tidiga morgonen,
  på väg mot flygplatsen, inser jag att nycklarna
  som vi behöver i arbetet mot islamism och jihadism
  inte finns i Mona Sahlins hand.

  Inte heller i Rosenbad eller i de 55 no-go zonerna.
  Nycklarna finns i Beirut. Hur konstigt det än kan låta.

  SvaraRadera
 8. Två dagar efter Hitlerturkens tal på Sergels torg
  Ledarsidorna leder verkligen utvecklingen,
  på DNs ledarsida, inte ett nytt.

  2016-04-11 Hit men inte längre

  http://ledarsidorna.se/2016/04/hit-men-inte-langre/

  Det är, i modern tid, främst Muslimska Brödraskapet
  som åsyftas. Bildat 1928 av Hassan al Banna.

  ”Ni i Europa har ett grundproblem i när ni angriper Daesh/IS.

  "För femton år sedan var namnet på monstret Al Quaida,
  AQiM, Al Shabab och en rad andra."

  "Idag heter det ni bekämpar IS och Boko Haram för att ta ett exempel."


  "Ni angriper en organisation som ändrar form och sammansättning, ni klarar inte ut att angripa idéerna som ger den näring. Vi har 90 års erfarenhet av det senare om vi pratar modern tid. Och du kan ju se hur mitt land ser ut nu”.

  "Ikhwan, Brödraskapet, vill inte förhandla och ser varje eftergift av sin motpart i en förhandling som ett tecken på svaghet och dekadens. Samexistens med andra övertygelser är inte ett alternativ
  Brödraskapets övertygelse, och brutalitet, är vida känd i Mellanöstern."

  "Hur de arbetar målmedvetet på alla nivåer. Allt från slöjtvång och separerade badtider till brutalt våld."

  "Den svenska ”Dawa-rörelsen” som beskrivits av Hannah Gadban i boken ”Min Jihad” är ett exempel på en närliggande ideologi."

  "Det är med andra ord ingen slump att fler ur Brödraskapet återfinns i IS toppskikt idag eller att flera Dawa-moskéer har medlemmar som öppet visar sympatier för IS."

  "Ideologin bakom. De som gör detta, vågar ta debatten eller aktivt verka för att lyfta fram Ikhwan, eller Brödraskapet, i ljuset har alla tystats genom brunsmetning på olika sätt."

  "De föraktar svaghet. Eftergifter som att gå med på allt från separerade badtider eller avsteg från slöjförbud för olika yrkesgrupper ser dessa som en bekräftelse på ”de otrognas” dekadens och svaghet."

  "Ett antal debattörer får nu, efter år av brunsmetning, rätt.
  Efter omfattande brunsmetning från identitetsvänster och liberaler."

  "Trots internet så är en av de internationella erfarenheterna att all extremism, eller sekt-utveckling, att den är lokal."

  "När Mattias Gardell 2009 kritiserade rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund” som demokratiminster Nyamko Sabuni beställt om Rosengård kritiserade han den i skarpa ordalag. Nu visar det sig att rapporten i allt väsentligt vara helt korrekt."

  Stora delar av identitetsvänstern föll in i kritiken.

  Även från Mona Sahlin, nationell samordnare, är tonläget annorlunda än för två år sedan. I Sveriges Radio ”Studio Ett” var Mona Sahlin mer intresserad av att ge mödrar stöd när deras söner på ett eller annat sätt gjorde revolt.
  Nu står Sverige vid ett vägskäl. Om vi skall fortsätta eftergivhetens väg i det lilla eller stora. Eller. Om vi ska slå ner pålarna och säga ”hit men inte längre” och konsekvent stå för detta.

  Fotnot
  Passande nog nämner inte JW alla svenska rättighetskommittéer, med fiktiva eller intet ont anande kvinnor och barn som huvudsaklig medlemsbas).

  När Fridolins vapendragare Gardell 2009, drog lans mot de som försökte driva en rimlig linje, var det ett järtecken. 2010 blev språkrören Fridolin och Romson vågmästare i Sveriges riksdag varpå nya m smög undan sitt program man tagit fram för att hantera de små problem man hade redan 2006 - 2010, varpå Folkpartiet och krafterna bakom Olsson bytte ut Sabuni mot Ullenhag. Ingen fattade någonting, hur fan tänker Fp nu, och nya moderaterna gick att förstå, man tänkte att missnöjet företrädesvis skulle kanaliseras om genom fanflykt från s till sd, och visst hade de delvis rätt.

  Alliansens övertag i Riksdagen från 2006 fick sig en rejäl törn 2010, och två år efter överenskommelsen, så började det gå käpprätt utför, delvis för att S rett ut haveriet efter först Mona, genom omvägen Juholt, men frågan är om inte klasskamps-sossen Juholt hade varit bättre för s idag, än den Kungamakarkrets kring Löfven, som fört Monas politiska tänkande vidare, ännu ett steg, den nya Bommersvikadeln. S.W

  SvaraRadera
 9. Lördag 9/4 Leylani hetstalar på Sergels torg
  ”död åt de armeniska hundarna”

  Söndag 10/4 ISDS Sjöstedt skriver om tvistemålslösningen som hör
  till TTIP, som relateras till EUs energiunion. Här har det
  varit lite tyst från regeringen, och ansvarigt statsråd.
  Denna fråga, sakpolitiken, kom helt bort genom Kaplanaffären.

  Miljö- och energidepartementet har en departementchef
  som heter/hette Åsa + Baylan
  - 16 miljökvalitetsmål
  - klimatutsläpp
  - en hållbar energianvändning
  - internationellt energisamarbete.
  - en giftfri vardag
  - stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten.
  - kretslopp - avfall
  - strålsäkerhet
  - skydd och skötsel av värdefull natur
  - internationellt miljöarbete
  - el-, värme- och gasmarknader
  - energieffektivisering
  - förnybar energi

  måndag 11/4 En svensk terrorist har blivit tagen i Bryssel

  tisdag 12/4 Bryssel terroristen Osama Krayem bodde i Sverige
  Hitlerturkstalet återges i dess helhet
  Expo är tidigt på pucken. Folkmordsretorik ur hjärtat

  onsdag 13/4 ojojoj Ångerfull Barbaros Leylani avgår
  något slags polistips rörande Monas affärer

  13/4 Ledarsidorna. Sängkamraterna (profetisk titel)
  http://ledarsidorna.se/2016/04/sangkamraterna/

  torsdag 14/4 Kaplan på bild med Grå vargarna och Milli Görüs
  Åklagaren startar förundersökning mot Mona (som arbetar
  som nationell samordnare för extremism)

  Vad har den förra och nuvarande regering gjort för
  att förebygga dessa terroristers/islamisters infiltrering i västs demokratier, Sverige har i vart fall legat längst fram i värdegrundsarbete.

  14 april Pressekr Hakim Belarbi relativiserar.

  Hakim Belarbi blir tagen ur tjänst, mp vet ju vad det är för värdegrund som ligger bakom.

  Relativisering är den metod Sverige blivit världsledande på. Bert Karlsson jämförs indirekt med nationalsocialister på middag hos Kungen och drar islamofob-kortet.

  Presschef Adam Bergsveen, knådaren tar över, så att det är Gustav i skuggorna går inte att undgå, det har tom Schlaug påtalat.

  Fredag 15 april Romson får i uppgift att försvar Kaplan.

  (varför inte han med svadan, när alla vet att Romson brukar snubbla på orden, och är man vid sin a sinnes fulla bruk, vilket Åsa är, så går det inte att förklara bort, Kaplans eskapader, så varför gömmer sig Gustaf? mannen med det gyllene munlädret?

  Morgan Johansson försvarar Kaplan

  På eftermiddagen har nu information nått statsministerns krets om Sahlins intyg, hon blir så illa tvungen att informera sin "arbetsgivare" Det är ingen rolig kommunikativ utmaning, eftersom regeringen indirekt godkänd Monas egen specialrekrytering, (i februari, samtidigt som det där intyget skrivs.

  Vad fasiken ska man göra nu, regeringens egen samordnare på väg in i nytt blåsväder, dagen efter det framkommit att Brysselterroristerna har samröre med Sverige.

  lördag 16 april - sammanträden, vojne vojne

  16 april Ledarsidorna Kaplan på en piedestal
  http://ledarsidorna.se/2016/04/pa-en-piedestal/

  här ges förklaringen (delvis) till varför Kaplan har en unik postition, Anneli Toresson är tillbaka som Sir H, den som styr vad statsministern ska göra och säga. Toresson börjar sin tjänst den 7 mars för ett mer jämlikt Sverige.

  uppgifter figurerar att Kaplan vägrade erkänna Turkiets folkmord på armenierna 1915

  Israelisk protest mot Kaplan

  SvaraRadera
 10. Fyra dagar efter Hitlerturkens tal, den 13 april publicerar Ledarsidorna, inkluderat engelsk översättning, ett kamratartikel, sängkammarkamratartikel, som redogör för opassande lag som lagat sig samman, rena sammanläggningen.

  Fler än Mona kände till samordningen med spöket,
  Monas arbete med extremism, ledde inte utvecklingen,
  istället baxades samordningskansliet framåt av besvärande omvärldsutveckling, chefstänkarna var fångna i sin egen bubbla.
  För det kan inte ha varit de vassaste knivarna rörelsen frambringat genom tiderna.

  Den 13 och 14 april visste man inte om, i lejonkulan, hur klantig Mona + livvakt varit genom att lämna in intyget.

  Efter att Monas intyg nått åklagare och polis, att utredning startats, måste det ha blivit lått panik, även om man inte fullt ut förstod vidden av vad som skulle hända. kopplingen terrordåd, samordnarens arbete, Kaplan och bröderna.

  Att det fanns en tvist i hyresnämnden visste man, att det fanns ett spöke visste man, att Mona kunde schabbla visste man, men sannolikt trodde man att om det bara inte läckte ut till Expressen, så skulle det går att hantera internt :-) inom polis och åklagare.

  Hur tänkte de? Trodde de att Mona skulle klara sig undan granskning, kanske kunde Mona förklara bort det hela, som vanligt, det var högmodet.

  Mona höll ett efterlängtat brandtal mot antisemitism, först nu, varför inte förr? Regeringen fimpade Kaplan, vilket förankrats med Fridolin, fast Romson fick ta smällen.

  Det måste ha varit panik när inte bara Expressen snokade.
  utan nu även självaste farbror blå.

  Kanske var hypotesen den att de trodde att regeringen, via utnämningsmakten, (polis och åklagare) skulle kunnat hålla Monas affärer hemliga, eller så tänkte de inte alls, och ingen tänkte på Monas extremismkansli, vad det hade för ursprungligt uppdrag, när snaran drogs åt kring Kaplan (och trodde man Fridolin)

  Monas intyg kunde inte undanröjas, kanske förstod de inte implikationen, vad det var intyget intygade, och i vilken relation som bostaden köptes.

  Mona måste ha trott att hon kunde snacka sig ur knipan, snacka gjorde hon, då blev det etter värre. S.W

  SvaraRadera
 11. 2016-04-13 Sängkamraterna (profetisk titel)
  http://ledarsidorna.se/2016/04/sangkamraterna/

  "Sverige har nu nekat al-Yaqoubi inresevisum.
  Al-Yaqoubi innehar en central funktion i den
  syriska fredsprocessen som högt respekterad andlig ledare."

  "Regeringen har vägrat att besvara samtliga frågor
  på varför trots att han haft bokade möten med såväl
  kabinettssekreterare Annika Söder som Mona Sahlin."

  "Sveriges regering har inte motiverat varför de
  nekar den liberalaste kraften i den syriska
  oppositionen, som också är en inkluderande röst
  inom Islam, att tala i Sverige."

  "Signalen som Sverige sänt till omvärlden är
  att vi villigt agerar som ombud för sunnimuslimska
  extremer som Muslimska Brödraskapet och mot varje
  försök att finna en politisk lösning på kriget i
  Syrien. Vi ställer oss bland de extrema sunnimuslimska
  aktörernas sida som gör allt för att tysta mer moderata
  muslimska alternativ."

  "Muhammed al-Yaqoubi skulle ha deltagit i en konferens (inbjudan nedan artikeln som inbäddat dokument) anordnad av Civil Rights Defenders om hur han själv arbetar i avradikalisering av Islam och har givit ut en bok i ämnet."

  "Sveriges agerande runt al-Yaqoubi har väckt en del frågetecken i lämpligheten att bereda oss plats i säkerhetsrådet. Detta förstärks genom att vi tidigare givit den sunnimuslimske hatpredikanten Shejk Yusuf al-Qardawi visum och möjlighet att predika i Stockholmsmoskén. al-Qardawi står Muslimska Brödraskapet nära."

  "Det reses nu frågetecken i vår omvärld, främst inom Arabförbundet, om på vems planhalva som regeringen Löfven spelar. Genom att neka Sheik Muhammed al-Yaqoubi inresevisum, i motsats till bland annat Norge, Danmark och USA, spelar regeringen extrema krafter i Syrien i händerna samtidigt som de lyckas återigen förolämpa det sunnimuslimska marockanska hovet som givit sunnimuslimen al-Yaqoubi skydd från extremistisk och våldsbenägen islamism."

  är blev det nog uppenbart, angående havererad svensk utrikespolitik, att det skulle börja gå lite galet med Kaplan, en affärs om kunde rädda Mona. Beslutet på lördagen, att offra Kaplan sammanfaller i vart fall med den lördag, som chefstänkarna funderar parallellt på Monas schabbel. S.W

  SvaraRadera
 12. Ledarsidorna lyckas till och med beskriva detta med utnämningsmakt, den goda sidan är det professionella, att utse de bästa krafter som går att få tag på, den halvmörka sidan handlar om att utse de krafter, som täcker upp, eftersom ministern ändå inte tänkt lösa frågan, utan snacka sig förbi. Det dåliga sidan kallas svågerpolitik, dvs klanvälde, och den riktigt dåliga sidan är korruption, att sko sig på det allmännas bekostnad.

  2016-05-08 ”Utnämningsmakten”
  http://ledarsidorna.se/2016/05/utnamningsmakten/

  "Mona Sahlins turer kring hennes egen tillämpning
  av utnämningsmakten borde sätta ljuset på hur våra
  politiker egentligen hanterar detta verktyg."

  "Om vi har tur kan detta leda till en ännu bredare
  granskning av nuvarande och tidigare regeringars
  handlag och egentliga agenda."

  "Expressens fortsatta rapportering kring de märkligheter
  som präglat den före detta Nationella Samordnarens kansli,
  nu senast om verkliga eller fingerade praktikplatser,
  sätter ljuset på något som finns i bredare lager och som
  samlas under begreppet ”utnämningsmakten”."

  SvaraRadera
 13. Ledarsidornas "Missionaren"
  http://ledarsidorna.se/2016/05/missionaren/
  ger vissa nycklar:

  "Sveriges historiska relation till bland annat Afrika
  präglas inte av kolonialism utan av kristen mission."

  "Emedan kolonialmakter som Frankrike, Storbritannien, Portugal, Spanien och Belgien i olika former såg på kolonierna som råvaruproducenter präglas den svenska synen av att vi hade sett ljuset."

  Här bör man påminna lite om lillgustavs historiesyn och folkbildningspatos, kommer någon ihåg GF journalistiska
  bragd när han upptäckt att Saint-Barthélemy varit en svensk
  koloni, och skulle avslöja denna mörka historia av Svenskt förtryck och kollonialism :-)

  1648 annekterades Saint-Barthélemy av Frankrike.

  1771 blev Gustav III Sveriges konung och ville efter frihetstiden återupprätta Sverige som stormakt (på haven, handel och örlogg).
  De ledande länderna inom slavhandel Frankrike, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien, hade stora inkomster från vissa karibiska öar.

  Sverige konkurrerade med Danmark och inspirerades av Danmarks vinster i Västindien. Gustav III plan med ön var att använda den som länk för att kunna exportera svenska varor till USA, företrädesvis järn. Sverige skulle kunna ”kapa” en del av marknaden med slavar till de franska kolonierna, för att få ekonomi av köpet.

  1784 meddelade GIII riksrådet att Sverige spontanköpt en ö i Västindien. Ludvig XVI överlät ön till Sverige i utbyte mot handelsrättigheter i Göteborg.

  Generalkonsuln i L'Orient, Simon Bérard beskriver GIIIs kap:

  "Den (Saint-Barthélemy) är en mycket obetydlig ö,
  utan strategisk position.
  En stor del av ön utgörs av sterila klippor.
  Den är mycket fattig och torr,
  med en synnerligen liten befolkning.
  Det finns inga vägar någonstans.
  Ön har inget sötvatten.
  Vatten måste importeras från närliggande öar.
  Bara salt och bomull produceras där."

  S.W

  SvaraRadera
 14. Bérard rekommenderade (som nödlösning) att ön
  skulle göras till ett frihandelsområde
  (Frankrike hade problem med transport av slavar vilket Sverige kanske kunde utnyttja).
  Faktum är att Frankrike hade problem med det mesta,
  varpå en viss revolution utbröt 1789.

  som 13 år innan föregåtts av en betydligt mer omvälvande revolution, den amerikanska där Frankrike spelade en betydande roll.
  Amerikanska frihetskriget, (1775 och 1783) initierade en självständighetsförklaring 1776 och skifte till republikanism, liksom den gradvis spirande demokratin som orsakade en omvälvning av de sociala hierarkierna. Revolutionen inleddes 1761, då det militära hotet mot de engelska kolonierna från Frankrike tog slut. Storbritannien ville få betalt för kostnaderna att försvara kolonierna och införde impopulära skatter -> amerikaner ansåg att lagarna om skatt var illegitima. 1776 röstade kolonierna att att anta en självständighetsförklaring -> upprättade Amerikas förenta stater. Amerikanerna bildade 1778 en allians med Frankrike som utjämnade de militära styrkeförhållandena.

  GIII beundrade den amerikanska revolutionen och dess upplysningsidéer, vilket är/var en grundsyn som även Karl Johan ärvde.

  GIII 1777 blev han den första statschefen i världen att erkänna USA som ny stat.
  "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade."


  Tre år efter att USAs frigörelse definitivt var klar skred GIII till verket 1786 med att köpa St B.

  GIII följde Bérards rekommendation och gjorde Saint-Barthélemy till ett frihandelscenter där slaveriet reglerades genom "Svensk svarta kod".

  1786 startades det Svenska Västindiska Kompaniet på ön jämte ett privilegiebrev till Västindiska Kompaniet. Kungen meddelade för aktieägarna att de kunde se fram emot stora vinster, kungen behöll 10 procent och var största aktieägare.
  Gustav III:s krig mot Ryssland och genomförandet av Förenings- och säkerhetsakten 1789, vilken i praktiken gjorde kungen till envåldshärskare, bidrog till att öka det hat mot Gustav III som funnits på många håll inom adeln ända sedan statskuppen 1772. Under vintern 1791–1792 bildades en sammansvärjning inom adeln, vars syfte var att mörda kungen och reformera regeringssättet. I spetsen för sammansvärjningen stod Carl Fredrik Pechlin - en tysk-svensk militär och politiker och en av de ledande stormännen under frihetstiden. Pechlin var det svenska frihetstidens mest oegentliga karaktär: egennyttig, opålitlig, en mästare i intriger och fullkomligt hänsynslös i fråga om medlen. På sina gods gjorde han sig känd som en "bondeplågare" av värsta slag, i det offentliga livet uppträdde han som den ivrigaste förkämpen för frihetstidens frihet. Vid riksdagen 1771-72 var P mössa, deltog i förhandlingarna om kompositionen, men förmådde ej hindra revolutionen 19 augusti 1772, som ledde till att frihetstidens författning avskaffades.

  1780 initierade Miranda kollonial frigörelse i Venezuela som förebådar frigörelsen i latin- och mellanamerika 1820 och framåt. Nordamerika ägde industrier i Latinamerika och fungerade som beskyddare. Europa länderna ville hjälpa de koloniägande länderna att motarbeta USAs inflytande i Sydamerika. USA som sas ledde kampen för frihet från de gamla översittarna från Europa, men det dröjde som sagt ca 40 - 50 år innan USA blivit tillräckligt starkt.

  1790 introducerades en ny tullskatt och konstitution för Saint-Barthélemy som frihandelscentrum med stor frihet till handlare från hela världen.

  Maskeradbal på operan i Stockholm den 16 mars 1792 ändade GIII-eran
  och frihetstidens korrupta lokala förespråkare försökte återvinna makten från upplysningstidens USA vänliga monark GIII, som alltså var lite paradoxalt, då revoltörerna inte direkt stod på USAs sida.
  S.W

  SvaraRadera
 15. 1801 slaget vid Köpenhamn, då England (Nelson) bombar tillbaka Danmark till Hedenhöös för att ge Sverige stöd för att England skulle komma åt handeln på Östersjön.

  1804 Napoleon upprättar Kejsardömet och utnämner Bernadotte till marskalk av Frankrike.

  1809 ny regeringsform och Sverige förlorar Finland till Ryssland.
  Adeln avsätter Kungen, som får bli överste Gustavsson.

  1810 ger Karl XIII med tvekan, sitt samtycke till att välja Bernadotte som svensk kronprins. Med 10 röster mot 2 förordade Bernadotte till kronprins. Sveriges ställning ändrades snabbt . Karl Johan slöt in praktiken fred med Ryssland och gav Sverige fred och ett ansett namn bland Europas stater genom 1812 års politik, bland annat Norges införlivande med Sverige på Danmarks bekostnad.

  Parisfreden 1814 och 1815 (efter Waterloo) avslutar sjätte och sjunde koalitionskriget mellan: Frankrike mot resten Storbritannien, Ryssland, Preussen och Österrike och Sverige. Republiken drog det kortaste ståt mot monarkierna.

  Parisfreden 1856 avslutade Krimkriget. Fredsfördraget undertecknades av Ryssland som förlorade sidan mot det Osmanska riket och dess allierade Frankrike, Storbritannien. Nu blev Östersjön fritt hav.

  Fördraget fastslog (bland annat):
  Ryssland gav upp krav på att osmanerna skulle erkänna den ryske tsaren som beskyddare för alla ortodoxt kristna i Osmanska riket. I Frankrike ge upp sitt protektorat över de katolskt kristna

  Dardanellerna stängdes för alla krigsskepp
  Svarta havet demilitariserades.
  Varken Osmanska riket eller Ryssland fick ha flottor där

  Åland demilitariserades
  Finland efterföljer ännu i dag det internationella fördraget om Ålands demilitarisering trots att Ryssland 1870 (i samband med Frankrikes förlust i fransk-tyska kriget) förklarade att Svarta havets demilitarisering inte längre gällde.

  Amerikanska inbördeskriget utkämpades 1861 till 1865, och handlade i grunden om frihandel. När inbördeskriget var slut, var frihandeln klar, republikanerna vann "kriget" om staternas suveränitet, och numera är det väl omkastade positioner, republikanerna har blivit protektionister.

  The Muncipal Laws från 1862 var ett första steg.

  1867 fick Sverige sin moderna författning och tvåkammarriksdag (individ- och ekonomiprincipen) ersatte den tidigare korporativa stånds(identitetspolitiska) riksdagsordningen.

  Kollonin blev ett fiasko sedan Storbritannien öppnat sina västindiska hamnar för amerikansk handel, de spanska och portugisiska kolonierna i Syd- och Mellan-amerika blivit fria, dvs allmän frihandel införts.

  När vinsten uteblev fick svenska staten skjuta till pengar för att bekosta öns underhåll, varför det år 1877 slöts ett fördrag med Frankrike om att återlämna Saint-Barthélemy.

  1878 sålde Oscar II tillbaka ö-gruppen till Frankrike för 300 000 kr.
  så var Sveriges "kolloniala" ambitioner över, för allt det var fråga om var en stenig ö, som begåvades med "fri handel" exakt den rörelse lille Gustaf själv är del av, i fri handel i all ära, bara man begriper att om man drar saken till sin spets, så avskaffas nationell rådighet och därmed demokrati/lagstiftning, vilket leder till någon slags högre ordning, förmodligen något slags socialdarwinistiskt tillstånd som bygger på endera klan eller på kapital. Ingen vet hur långt lillGustaf tänkt, och förmodligen drivs han enbart av psykologiska faktorer, tomhet av en avsaknad real förebild. Det är ofta då man hamnar lite fel, och ersätter det jordnära vanliga livet, med högre esoteriska ordningar, dvs magiskt tänkande. Det lilla barnets tomhet och saknad, överförd till större scener. S.W

  SvaraRadera
 16. En enkel väg att förstå hur de ekonomiska eliterna i Sverige resonerade under 1800-talets slut med frihandel återges i avhandlingen "elitens svängrum" av T Nilsson. Vid sidan av de inrikespolitisk "stora" frågorna, försvar respektive skatter, vid sidan av intressepolitiken avseende jordbruk och skog, dvs ägandefrågan, vem har rätt att äga naturresurser (samma frågor då som nu) Allt handlar i grunden o statens omfattning (interventioner) visavi nattväktarstaten, som inte ska reglera något alls.

  Viktiga frågor i Sverige för 130 år sedan var:

  - det moderna partiväsendets begynnande indelning i idépolitik
  - protektionism vs internationalism

  - striden o kommerskollegium

  - Boströmianismen

  - rättstatsideologin (konservativ ideologi om nationell suveränitet)

  - laissez-faire ideologin, som vid tiden var den stora förloraren

  - bondefrihetsideologin vann framsteg (decentralisering)

  - reglerar eller oreglerat ägande (kapitalism)

  Samma frågor, då som nu, striden om privata järnvägar, kunde finansieras/sättas i borgen, med staten, skattebetalarna, med argumentet "allmänhetens bästa"

  Allt detta, konnotationer, huruvida GF bara är en frälst go kille, en nyttig idiot som inte vet vems intressen han företräder, eller om det i grunden handlar som samma spår hövdingen varit inne på, nationalstaternas upplösande och införande av en kapitalistisk ordning som bygger på företag, äganderätt och immaterialrätt, dvs ägande av patent, som avgörs av inköpta jurister i tvistemåls-domstolar, om detta är det inte säker att de gröna ens själva vet, varthän de är på väg. S.W

  SvaraRadera
 17. JW "De som däremot mästrar, åkallar alltifrån krumelurer som Jesus, hottentottar eller skumraskfilurer av olika slag över till sin specifika Gud, i samtalen – oavsett om det är miljöguden eller något annat, får finna sig i att jag bekräftar deras känsla av utanförskap."

  :-)

  "Oavsett vad de vill trycka ner i halsen på mig behandlar jag även här alla lika. De nunnor och munkar jag träffat genom åren ger ofta ett mycket mer sympatiskt intryck än missionärerna och frälsarna."

  Väl talat, dessa sektledare känner man igen på långt håll, bara det att ikäda sig rollen som frälsare, och förklara ljuset, utan att åstadkomma ett enda barr, och vara så där svulstig med orden, och inte ens vara i närheten av att vilja förklara haveriet och orsakerna bakom Kaplan-krisen, ger en relativt god diagnostik. Bevare oss väl, Lill-Gusav behöver något helt annat, han behöver tid för sig själv att vara pappa, ta ansvar för de sina, och se till att inte föra arvet vidare.

  "Fridolins sätt att möta sin omvärld bär spår av de dogmatiska och mästrande missionärerna i Afrika och det kan inte uteslutas att det är just det förhållningssättet till sin omvärld som är Miljöpartiets problem. Inte lösningen."

  S.W kanske, missionärerna i Afrika söker väl något slags eget tomrum, likt många biståndsarbetare som delar ut pengapåsar till olika demokrati och jämställdhetsprojekt, om ni skriver ner rätt värdegrundsord i era dokument, så får ni massvis med gratispengar,
  no tobacco - no halleluja. S.W

  SvaraRadera
 18. Men det är artikeln i "dagen"

  http://www.dagen.se/gustav-fridolin-om-sin-starka-forandringstro-1.139466

  som var intressant, man brukar ju inte bemöda sig att kontrollera bakgrunden på personer som är vajkalle, och kanske är det detta som är förklaringen till att lille Gustaf inte var med i partiledarpsykologprogrammet? vi får hålla tummarna 2018.


  PERSONEN
  28 år, uppvuxen i Vittsjö och Haninge.

  Utbildad lärare och jobbar som sådan på Lidingö folkhögskola
  (med Svenska Missionskyrkan som huvudman).

  Gift med Jennie. Sitt första barn i juli 2011

  - ”Även om jag är ung så uppfattas jag inte som så broileraktig”.

  SVAGHETER

  -Har GF svagheter?

  ”Han erkänner att han pressat folk för hårt.”

  ”Den största är att han kan uppfattas som "gåpåig". (paternalistisk?)

  - ”Som lärare har jag nog guidat personer in i väggen, speciellt i början”. (patriark?)

  Hur ofta behöver du säga förlåt?

  - I min relation har vi bestämt oss att vara varsamma med det ordet.
  - ”Det är så lätt att slänga ur sig som ett slags avslut på en diskussion utan att innerligt mena det”.

  (minns nu när GF skulle be om ursäkt för att han inte förstod att kvinnor kunde bli kränkta av män som diskriminerar kvinnor genom att inte skaka hand :-)


  "Senast i går när jag avbröt en tjej som sedan blev avbruten av en annan man också. Då tog jag upp det med henne och bad om ursäkt."

  LillG bad om förlåtelse för en annan mans svada. vad vänligt.

  PROFESSION
  ”Jag har inte bara sysslat med politik”

  Arbetet som lärare ”hoppas han till viss del kunna fortsätta även under tiden som språkrör”.

  lärare i religion och historia på Lidingö folkhögskola

  - ”Vi har ganska många elever från
  invandrartäta områden och det innebär
  att man ser verkligheter som det kan
  vara svårt att få del av annars”.

  UPPVÄXT
  Under uppväxten på 1990-talet slog
  lågkonjunkturen hårt mot den skånska landsbygden.

  Fabriker tvingades lägga ner, klasserna blev större,
  fritidsgården stängdes.

  Gustav såg på nära håll hur villkoren
  för en småföretagare kunde vara.

  - Ibland gör människor mer än vad kroppen klarar.

  Uppväxten har lärt Gustav Fridolin att se andra
  värden än de som vanligtvis hyllas i samhället.

  FAMILJ
  ”Jag har inga föräldrar som har gjort det”. (sysslat med politik)

  När Gustav Fridolin var två år skilde hans föräldrar sig.

  Gustavs mamma fick en stroke, blev sittandes i rullstol,
  Hon blev sjukpensionär.

  - herr-ekiperingen hon hade ärvt tvingades lägga ner.
  Ålder och rehabiliteringsmöjligheter gjorde att mamma
  prioriterades bort.

  Ingen trodde att hon kunde resa sig från rullstolen.
  Inte Gustav heller. Hade jag varit tio år yngre så jag förmodligen varit en del av statistiken för barnfattigdom eftersom försäkringssystemen ser så annorlunda ut i dag.

  En av grabbarna i det "de fyras gäng" som bildade
  Grön ungdom Hässleholm var Geert
  - en engagerad medlem i mormonkyrkan.
  - Hans kyrklighet var mycket starkare än den jag upplevde hemma
  - även om tron kanske var lika stark.
  Eftersom Geert bodde granne med sjukhuset blev det ofta där och med hans åtta syskon som Gustav åt middag.

  - Det var en varm känsla kring en familj som man i dag skulle göra dokusåpa om.

  Man börjar väl förstå, steg för steg, att det var en rätt vilsen kille, som det går att finna sympati för, men som också är enkelt att manipulera, eftersom han verkar var lite tom, lätt att fylla med vilket budskap som helst, som andas makt, substitutet för en frånvarande patriark. ABB hade det inte heller lätt, hur det går bygger lite på vad den närvarande föräldern drar för historia, och vad som döljer sig bakom frånvaron. Det är ganska vanliga psykologiska frågor, detta om behovet av förebilder - ytterst anknytning och evolutionspsykologi. S.W

  SvaraRadera
 19. Dagen fortsätter:

  VÄRDEINGAR & TRO
  Vilka värderingar tar du med dig hemifrån in i ditt familjebygge?

  - Min mor som såg till att allt praktiskt fungerade, även när hon låg på sjukhus.

  Det är något som jag verkligen högaktar och är tacksam för. Det vill jag försöka leva upp till.

  Mamman något som Gustav imponerades av.

  - Det var en väldig styrka för henne att ha en stark tro.
  Att när allt vill bryta ner en ha en känsla av att man inte bär allt på sina egna axlar utan kan luta sig mot något större?

  - Jag bodde i Haninge när hon ringde och berättade. Men det var sant.
  Styrkan att göra det tror jag inte hon hade haft utan Gud att luta sig mot, att det fanns någon när inget världsligt fanns kvar.
  Det du fick från henne av att luta sig mot Gud?

  - Jag vill gärna erbjuda mitt barn den tilliten till Gud och tron som jag har.

  Men jag tror just att det är ett erbjudande.

  Det var en möjlighet som växte fram under
  de där åren när mor var sjuk.

  Gick till att man faktiskt kände en tro och
  kände en samhörighet, eller gemenskap med Gud.

  Den möjligheten vill jag såklart erbjuda mitt barn.

  TRO & POLITIK

  I stadgarna står det att skolan
  "i Kristi efterföljd ska fungera i skärningspunkten mellan
  kyrka, akademi och samhälle, individ och omvärld
  (och där ge utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte)".

  Vad innebär det för dig?

  - ”Att vi bygger vidare på en tradition som
  inte minst frikyrkorna har i Sverige sen demokratikampen”.

  - ”Att väldigt praktiskt ge möjligheter för människor att göra verklighet av sina idéer”.

  - ”Det är väl tydligt att det Jesus en gång försökte göra var just en väldigt stor förändring och ge människor möjlighet att göra den förändringen själva”.

  - Några problem med det uppdraget när utbildningen ska vara icke-konfessionell?

  - ”Det finns så mycket mer i Kristi budskap än det som staten menar med det konfessionella”, även om det är svårt att dra den gränsen.

  Mycket handlar om
  - att stärka människor
  - ge dem verktyg
  - att skapa en förändring.

  Det där sista går att hålla med om, och vilka verktyg erbjuder Gustav? Hur är det i alla utanförskapsområden och hur mycket resurser måste omfördelas, för att skapa detta?
  S.W

  SvaraRadera
 20. Dagen fortsätter:
  (sammanställning av de politiska preferenser)

  UTGÅNGSPUNKT – valet 2010

  I valet 2010 ”blev det logiskt
  att bygga upp ett alternativ
  till regeringen”. (alliansen)

  En väldig press från medierna:
  att ”alternativet skulle vara
  så enigt och avfilat i kanterna
  som bara var möjligt”

  - ”vilket jag tyckte var trist”.

  VISION
  GF vill ”samarbeta med alla som förstår
  värdet av en grön omställning”.

  ”Jag hoppas att vi kan göra politiken
  till ett förtroende som alla är med och
  bär någon gång under sitt liv.”

  MISSION
  Ett tredje alternativ ”ser han som
  sitt stora uppdrag i Sverige”.
  Gustav Fridolin pratar drömmande
  om Brasilien, Tyskland, Frankrike...

  ”länder där de gröna lyckats bilda
  ett tredje alternativ i politiken.”

  IDÈBAS
  - ”Vi vet att det inom alla fyra
  regeringspartierna och kanske framför allt
  inom de mer rörelsebaserade (socialdemokratin)

  finns många människor som delar de idéer och
  värderingar som vi har.”
  Frågor om han upplevt att någon sett ner på
  honom för att han är ung svarar han med
  ”att betona vikten av äldre i politiken”.

  - ”Det är en stor brist att vi inte har
  fler ålderspensionärer i riksdagen”.

  -”Det innebär erfarenhet som inte tas till vara”.

  SAKPOLITIK
  Tror på sänkt arbetstid?

  Att sänka arbetstiden för småbarnsföräldrar tror jag skulle ge mycket för samhället även i kronor och ören.

  GF efterlyser mer stöd för frågan om sänkt arbetstid.

  - Det gäller framför allt för människor
  i vissa livssituationer.

  GF efterlyser andra sätt att räkna än i BNP.

  - Det är radikalt i Sverige - men inte internationellt.

  GF nämner branscher där förslitningsskador är vanliga
  Är det inte bra att människor har jobb?

  - Jo, men
  - inte bilden av lönearbete som den högsta
  målsättningen (människor kan ha).

  ANDRA PARTIER
  - Det är inte min sak att recensera andra partier,
  men jag möter många som tidigare röstat på KD som
  inte känner igen sig i regeringspolitiken.

  - GF ”Kristdemokraterna blivit så tysta i frågan undrar varför om friår”.

  GF ”har svårt för KDs försvar av förändringarna
  i trygghetssystemet”

  GF har svårt för ”den väldigt materialistiska
  synen som ligger bakom arbetslinjen.”

  ”Vi vet att en unge som tidigt hamnar vid sidan av (utslagning/utanförskap) kostar uppemot 15 miljoner för samhällsekonomin.”

  Ordlek
  1. Jesus "En stark person och trygg vän." (pappa)

  2. Bil "Praktiskt i Vittsjö,
  men bränslena är väl inte alltid så bra."
  (oj - uttryck för målkonflikt)

  3. Ohly "Jag tänker faktiskt inte delta
  i det som faktiskt blivit en mobbning av honom som person."

  Kan inte GF säga något positivt om Ohly då, han hade det inte heller helt enkelt under sin uppväxt.

  4. Vila "Det behöver man för att kunna fatta några kloka beslut."

  :-)


  5. Sport "Konsument: Fotboll.
  Att utöva: Fortfarande simning."

  alltså ingen kille som är en lagspelare, mer än bakom skärmen.
  S.W

  SvaraRadera
 21. Jo Fridolin, med sina mänskliga brister och förtjänster, är trots allt en unik kille, han gjorde rätt val, dvs att börja fokusera på vad man uppnått och uppnått, och inte att välta sig i självförnedring över hur synd det är om mp som blivit överkörda.

  Klimat och miljö är mänsklighetens ödesfråga, och är kopplad till resurser och energi, och till befolkningstorlek (ju fler människor desto sämre för miljön)

  När Gustaf nämner kriget i syrien, som resultat av tre års torka, missar han lite demografiska utvecklingen sedan 60-talet hade de varit 4 miljoner och inte 25 miljoner, hade det varit en annan sak, det är samma fenomen i de svenska förorter som nu spårar ur, hade det inte varit så tätt med folk, hade inte missnöjet och hatet kunna gro lika djupt. Gustav kommer igen, det är nog i grunden bra, men han borde ta tag i psykologin, sluta vara mäster Mäster. Att ersätta indre psykologisk tomhet med socialpsykologisk monumentalpolitik, slutar och börjar i det partikulära, vår stund på jorden, på just den plätt vi verkar här och nu. S.W

  SvaraRadera