onsdag 18 maj 2016

Kapitalförstöring

Många tycker nog att deras barn är begåvade och fantastiska. Rent statistiskt är det dock inte så. Det finns, precis som med vuxna, ett fåtal barn som har exceptionella intellektuella förmågor.

En psykolog kan göra tester på barn och få fram deras IQ, precis som hos vuxna.

Dagens inlägg kommer handla om hur misshandlade många extremt särbegåvade barn blir i svenska skolor. Dvs kapitalförstöring av humankapital. När jag skriver misshandlade, är det fråga om att barnen lider i skolan då de aldrig blir utmanade. Det är också ett enormt slöseri med talanger om dessa barn tröttnar på skolan. Hur många innovatörer, forskare mm har man inte tappat bort pga skolan inte kan ta till vara på deras begåvning?

Genom kontakter får jag höra om en del barn som redan som sexåringar är på en sextonårings nivå, men i skolan får de hålla på med veckans bokstav eller metodiken, mer av samma om du är klar snabbt.

Ett barn som läser och förstår vuxenlitteratur skall inte hålla på med alfabetet. Ett barn med en IQ på 140 ska inte sitta med räkneövningar med de andra barnen där man räknar bananer i fruktskålen. 

De särbegåvade barnen, vilka ofta är som svampar och söker aktivt efter information, blir totalt less på skolan redan i förskoleklass.

Det finns spetsutbildningar från åk 7 på ett antal skolor i Sverige, men på dess råder nationell antagning och det kan bli fråga om internat. Jag tycker skolverket borde ta fram mtrl redan från förskoleklass (om det finns är det rätt osynligt), vilka skall finnas att beställa till skolorna då små barn naturligtvis inte kan flytta till en spetsskola (dvs spetsskolor från lågstadiet är inte aktuellt även om det vore toppen)

Varför är det då såhär i många skolor? 

En orsak är säkert det kända faktum att det är svårt att identifiera de som är mer begåvande än en själv, ju lägre ner på skalan man själv ligger desto svårare att identifiera de som har högre begåvning.

En annan orsak tror jag är Jante. En del lärare känner nog att den där ungen ska inte komma här och tro något.

Många skolor är aktiva motståndare till särbegåvning, jag har hört om exempel där man vägrar att anpassa undervisningen, man vägrar att låta någon från GCP (mensas gifted child programme) komma och föreläsa, man greppar inte alls vad barnen gör och talar om osv.

Som förälder till ett barn man tror är särbegåvat kan man få tips och råd på:

Filurum http://www.filurum.se
GCP https://www.mensa.se/gcp/

Där kan ni också få tips om ni vill testa ert barn för att få svart på vitt hur det ligger till och få stöd i kommunikationen med skolan.

För övrigt är det i strid med skollagen där det klart och tydligt framgår att varje barn efter egen förmåga, även de särbegåvade!

Det skall tilläggas att vissa skolor/lärare är mkt bra, som sig bör.


22 kommentarer:

 1. Hej,

  Vet du hur man gor ett giltigt IQ test pa en 14aring?
  Eller skall man vanta tills dom ar 18?

  Vi forsokte flytta upp var dotter fran 8 klass till AK1 i gymnasiet men det gick inte, man MASTE ha godkant betyg fran 9an.

  Jag kan ocksa rekommendera IB, International Bacauleaurate, hyfsat kravande kursplan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppa över klasser blir sällan bra, den sociala dynamiken ska fungera också. Kräv istället att ditt barn får stimulerande och utmanande skoluppgifter, speciallösningar som riktad undervisning på högre nivå kan göra underverk. Då kommer hon också att utvecklas och trivas samt klara gymnasiet betydligt bättre och snabbare.

   Skollagen kapitel 3, 3 §:

   Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans
   som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling
   för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
   utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
   (...)

   Elever som lätt når de
   kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och
   stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

   Radera
  2. Hej Johan, gör ett IQ test hos en duktig psykolog. Dessvärre varierar kvalitén hårt i psykologkåren, men kolla lite på Filurums facebook eller forum så kan du säkert få tips. Ibland betalas det av kommunen om utredningen (testningen) anses av vikt för skolgången, annars kan man betala ur egen ficka. Det är inga oroblem att testa en 14-åring för en psykolog som är utbildad att testa barn.

   Radera
 2. Det är fult att vara duktigare än sina klasskamrater, utom när det gäller idrott. Är du duktig på fotboll eller hockey så är du en unik planta som skall vårdas ömt och uppmuntras via speciallösningar men fan ta dig om du har oturen att ha fel talang. Matematik, språk eller något annat...

  SvaraRadera
 3. Med 35 000 nyanlända ensamkommande barn i skolåldern står vi inför enorma problem. De ensamkommande är åldersgrupperade tillsammans med andra, svenska, barn i samma klasser. De ensamkommande är ofta i praktiken analfabeter, med ingen eller liten skolgång. Hur tror ni att det kommer att fungera?

  Det finns goda exempel där dåliga skolområden lyfts till att bli attraktiva även för särbegåvade barn och deras föräldrar (som i engelska Hackney - länk nedan), men det förutsätter att skolorna börjar gruppera efter förmåga och kunskap och mäta förbättring istället för att mäta hur eleverna uppnår gemensamma allmänna kunskapsmål.

  Det är de särbegåvade som skapar arbeten och tillväxt för medelpersonerna, utan satsningar på de med talang får vi ingen utveckling. Det skulle vara otänkbart i sportens värld. Om Björn Borg bara fått sparra med genomsnittspersoner, som kanske aldrig hållit i ett tennisrack, hade han aldrig blivit mer än bra.

  http://www.sydsvenskan.se/2013-10-28/satsa-pa-alla-och-glom-inte-foraldrarna

  SvaraRadera
 4. Hej.

  Bortsett från Jante, småaktighet och pedagogiska metoder utan evidens samt postmodernt snömos och likriktnings-strävanden kan jag meddela att det tar lika lång tid att göra en läroplan för en elev som för en klass. Det där ni hör och läser om individuell planering, individuell läroplan och annat sånt är trams.

  Vidare kan jag säga att du har helt rätt i skillnaden i begåvning: förutsätt att lärarkåren är normalbegåvad, och problemet blir tydligt. Obligatoriska IQ-tester (och kompletterande testning) från åk1 hade behövts för att skapa korrekt nivåindelade och anpassade klasser.

  I en lugn och kulturellt/socialt relativt homogen klass finns det tid att ta fram extramaterial till de intelligenta barnen, men i dagens svenska skola? Till föräldrar som misstänker/hoppas att barnet är intelligent kan jag bara säga att ni bör välja med omsorg, och aktivt välja bort skolor som mångkulturella kommunala sådana, oavsett er egen härkomst.

  Vi som vill ha en skola enligt principer som 'Be all you can be' och liknande är i minoritet i den svenska skolan, och ses som kufiska elitister med suspekta värderingar ur fas med tidsandan. Som alla vet finns det för medelmåttan inget hemskare än att bli påmind om just detta: att det finns andra som är bättre - av födsel, av val och av egen kraft.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 5. Intressant:

  Ett annat område avs begåvning, som ansluter, handlar om alla som är medelbegåvade i allmänhet och särbegåvade i några sektorer, (för även om det finns särbegåvningar som har full pott i alla sektorer, är det inte ovanligt med individer som har medelmåttebegåvning i somliga ämnen och särbegåvning i andra, viket kan blir problem, dvs lite slagsida, dvs det som egentligen är medel, blir relativt en boja, och det som är särbegåvning, blir ännu en boja, eftersom denna begåvning inte stimuleras i en miljö som strävar mot utjämning, dvs många ungdomar som kanske inte skulle kvala in på kriterierna ovan, men som har någon slags särbegåvning, blir också nedmalda, (för övrigt tänker jag just nu på den briljante Dick Harrison, professor i historia, och samtiden problem att hantera även akademiska snillen, där det är betydligt mycket bättre att vara en politisk korrekt professor som inte åstadkommer någon intressant forskning alls.

  Detta resonemang (tillkommet av pedagogiska orsaker), så att inte relativisterna flyger i taket och ser det som någon slags övermänniskokult, med särskild begåvning. Det finns många individer, som är (varning ny term) "sektorbegåvade" dvs har en profil på hjärnan som gör den sylvass i rätt miljö och ämne och rätt värdelös i fel miljö i fel ämne. Individer som har en hjärna som gillar fakta och logiska samband, tenderar att klara sig väldigt dåligt i miljöer det medelmåttig självcentrerad postmodernism och värderelativism grasserar, problemet är ganska stort, eftersom just Sveriges lagrar vilar på att vi varit en formidabel kuvös för uppfinnare, som fått blomma, utan overhead av styr/processmänniskor, som kväver förmågan att konstruera. S.W

  SvaraRadera
 6. Ta begreppet "ghost project" detta fantastiska att Ericsons AXE-växel, varpå mycket av framgångarna efter 80-talet vilar/vilat, var ett förbjudet extraknäck, som ingenjörerna pysslade ihop vid sidan om, utan chefernas vetskap. En dag var det lite tomt i orderböckerna, och då vågade man presentera vad man egentligen gjorde, lite så där fungerar skolan, elever sysselsätter i bästa fall med ghost projects, (tex det svenska musikundret är en funktion av att skolan misslyckas :-) med de som inte har en förmåga de kan odla, kommer att duka under.

  När processmänniskorna tar över, försvinner tiden att uppfinna, när begåvningarna används till fel saker. Fårens tendens att vilja göra "sak rätt" istället för "rätt sak" Det var länge sedan man stödde ihop med en begåvad person som valt yrket politiker, det är något skumt med dessa människor, som tidigt väljer vrädegrund, och sedan ägnar tiden att att göra karriär i student- och ungdomsförbund, förmodligen har det svenska studentkårsystemet varit kontraproduktivt, genom att det baserats på partiväsende, på samma sätt som Svenska kyrkan förgiftades av partigängarideal, som symptomatiskt nog, i världens mest sekulariserade kand, tog över även kristendomen på ett sätt som den gamla statsjyrkan nog ändå inte var i närheten av (församlingarna valde sin egen kyrkoherde, utan pekpinnar von oben) Eller ta filosoferna, Uppsalaskolan, som var radikal/progressiv, och gjorde upp med värden att värderingar rent logiskt inte kan vara sanna eller falska, vilket medförde att man blev försiktig med varan, som sedan resulterade i något slags missförstånd, att bara för att värderingar inte går att säga något om, så behöver inte hela världsuppfattningen bygga på värdegrund:

  A vision statement ISA
  declaration of objectives, (based on economic foresight), intended to guide decision-making.

  Konsist: KISS
  Definierat: tex som ett ledord:
  Framtida: du ska bli bättre
  stabilt: eviga värden, tex efterfrågad/värdefull (en bra känsla)
  Utmanande:
  Inspirerande:
  abstrakt: generellt

  Skolan ska ge elever:
  kunskaper och färdigheter
  utifrån förmågor och förutsättningar
  genom att motivera och ställa krav och
  sedan leverera. (men finns det tillräckligt många lärare som orkar arbeta på uppdrag av politiken.....?) S.W

  SvaraRadera
 7. För att ta ett exempel på begåvning:
  Ett udda teknikhistoriskt exempel:

  1954, Lars Larsson arbetade med jordbruksmaskiner
  på AB Westeråsmaskiner, en dag skulle han och brorsan
  ut och fiska under vintern då det var djup snö, så han
  skruvade ihop en snövessla, Snow-trac av en Volkswagen
  som blev en exportsuccé, de flesta exemplar rullar fortfarande. Sverige har varit fullknökat av särbegåvade uppfinnare
  och entreprenörer, som lagt grunden för det välstånd vi har idag.

  Bäst nu är detta med pekeplattor, idén att barn bli intelligenta av att spela spel på en platta, nog lär de sig ett och annat, men väldigt lite om själva ontologin, den representation av världen utanför hjärnan, som hjärnan själv ska modellera, och göra en föreställning av, tar man genvägen via pekeplattan, så blir det väldigt platt, och utan viktiga kopplingar/samband/relationer till verb och tempus. Dvs världen då, världen nu och världen sedan, samt två tidssystem:

  "Jag har lökat"..."Nu när jag lökar"..."I morgon avser jag att löka"

  Igår när jag lökade"..."jag lökar"..."I morgon när jag kommer att löka kl 8. (futurum exaktum)

  innebär förenklat att hjärnan skiljer på bör, hur det borde vara, och hur det är, alltför många moderna människor klarar sig genom utmaningar genom att tala om hur det borde vara, och detta har varit ett signum för politisk karriär i Sverige, och dessa borde-människor, uträttar inte ett vitten, det är på grund av borden, som inget går framåt, det har ju tom Bodil Jönsson förklarat pedagogiskt,
  antingen så måste man, eller så vill man, push eller pull, inget förbannat borde, det är ju inget annat än magiskt tänkande. S.W

  SvaraRadera
 8. "Misshandlade"
  är ofta vad det är - barn som lider av att aldrig bli utmanade,
  fast oftare, lider av att vara missförstådda, bli nedvärderade av ett vuxet dysfunktionellt samhälle. En god väns unge blev försedd med en dubbeldiagnos som sexåring (sic) förmodligen överförd oro, varför föräldrarnas problem förs över på barnet (spegling), det tog några år, en stämpel är en stämpel, innan den unge spjuvern insåg att vederbörande hade en hjärna som inte bara var sylvass matematiskt, utan även kunde klara av språket bättre än de flesta,
  och inte har några problem alls med skolans innehåll, förutom leda.

  Det gäller att hitta ingångarna, nycklarna hos varje individ, från de områden de är bra på, och vidare in mot de okända delar som de är mindre bra på.

  "Det är ett enormt slöseri med talanger om dessa barn tröttnar på skolan. Hur många innovatörer, forskare mm har man inte tappat bort pga skolan inte kan ta till vara på deras begåvning?"

  S.W förmodligen inte bara slöseri, utan ofta även tragedi, dagens Sverige har skapat en relativistiskt plattform som fullständigt slår undan benen på alla ungar som faktiskt har förutsättningar, (även som medelbegåvade, med någon +sektor) men som mals ner av trams.


  "De särbegåvade barnen, vilka ofta är som svampar och söker aktivt efter information, blir totalt less på skolan redan i förskoleklass."

  Som normalbegåvad var vi nog många som genomled skolan frånvarande, utan att anstränga oss nämnvärt, det var tråkigt men en social fostran, så utöver utmaningar + ordning + reda + krav, individuella krav för varje individ, relativ kravsättning, behövs den sociala fostran, och frågan är om inte skolan misslyckats ännu mer där, på sina håll. Hur många lärare klarar uppgiften att själva vara motiverade - och inte bara låtsas?

  Som det verkar ska sossarna lösa vårt pågående haveri genom sammanslagningar, strukturåtgärder, för att sas nivellera, ut ojämlikheten, och när de försöker, så rekylerar det, och blir etter värre. Så de har skapat en situation som blir svårlöst, eftersom de som ska göra jobbet är underbetalda och inte tycker det är värt besväret i de utsatta miljöerna, så värdegrunden är så ett förfång, en fullständigt falsk bild av allas lika rätt och "värde" inte undra på att ungarna är fly förbannade, (alltså inte bara särbegåvningarna)
  S.W

  SvaraRadera
 9. "Många skolor är aktiva motståndare till särbegåvning,
  jag har hört om exempel där man vägrar att anpassa undervisningen"

  Jepp - det finns en rädsla eller ett förakt mot avvikelser, utanför den egna zonen, som är rent ut sagt omänskligt.

  Det hela bygger tyvärr på fördomar, att många som satt agendan är relativt obegåvade :-), som i kraft av systemlojalitet, gjort karriär långt utanför sin egen kompetensnivå, i ett system som premieras värderelativism, premieras dumheten explicit. Det är synd att vänstern halkat fel här, det misstaget gjorde inte den gamla arbetarrörelsen, det var hel, ren, ordning och reda, för att forma sin egen framtid, jävlar vad det är många arbetarungar från 30-talets Sverige, när det var som fattigast, som det gick osannolikt bra för, och alla var inte ens särbegåvningar, men de som var, fick en rimligt jämlik start.

  "För övrigt är det i strid med skollagen där det klart och tydligt framgår att varje barn efter egen förmåga, även de särbegåvade!"

  :-)klockrent, och sorgligt,
  när man vänder på perspektiven, och tänker på hur många sektor-/särbegåvade ungar det finns i utsatta miljöer, som aldrig får en chans, bara för att elitvänstern i Sverige tig sig upp till toppen genom inkompetens, och slog undan benen på alla, utom de ungar som har föräldrar som genom bostadsköp kan köpa sig förbi oordningen, det är ett monumentalt självmål, skolrelativiseringen, under objektiva kunskapsmål. S.W

  SvaraRadera
 10. Anslutande tema idag i Aftonbladet, som är på jakt efter en ny identitet.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article22828517.ab

  "Sammantaget är allt detta ett utslag av att det länge funnits en rädsla för att uppfattas som intolerant,"

  S.W Notera, drivkraften är rädsla, vilken jävla usel egenskap, det är ju just rädsla som leder till fördärvet, som gör att de onda och skamlösa psykopaterna tar över, spelet på människors rädsla.

  "om man tydligt markerar mot beteenden och åsikter som är oförenliga med svenska värderingar. Det är dags att slutgiltigt göra upp med den hållningen."

  S.W ojoj, nu börjar det brännas, vad är det vi har för värderingar som vi vill stå upp för och som vi är berädda att ta strid för?
  Är det feghet, flathet, undfallenhet, kappvänderi, medlöperi, dumhet, lathet, falskhet, förljugenhet, skenhelighet, lättja, oegentlighet, falskhet, jo, det är ju lite så att vi undrar :-)

  "Oviljan att stå upp för vårt samhälles
  värdegrund har bidragit till en rad skadliga effekter."

  S.W Vilken jävla värdegrund, vi har ju matats med värdegrundsprojekt lång tid, hur gick det till?

  Om självaste Aftonbladet publicerar detta, kanske det är dags att gå till den förvaltningspolitiska grunden för värdegrundens grundlöshet.
  S.W

  SvaraRadera
 11. SOU 1997:57
  Förvaltningspolitiska kommissionen menade att det är viktigt att samtliga statsanställda är väl förtrogna med de värden som gäller
  i förvaltningen.

  Hur gick det sedan... med postkolonialismen, strukturalismen, postmodernsimen och värdegrundsnihilismen?

  Prop. 1997/98:136
  instämde regeringen i bedömningen och lyfte fram myndig-
  hetschefernas ansvar för att de anställda i staten har:

  Håll i er nu:

  - grundläggande kunskap om förvaltningen och
  - de krav som ingår i statstjänstemannarollen. (sic)

  "Regeringen menade att det INTE fanns behov av en generell etisk kod utan att frågorna bör lyftas fram och diskuteras vid respektive myndighet."

  År 2000 presenterades ett förvaltningspolitiskt handlings-
  program där värdegrundsfrågorna lyftes fram som centrala
  (Regeringskansliet 2000).

  SOU 2000:1 Demokratiutredningen
  lyfte fram de olika inneboende konflikter som
  statstjänstemännen måste hantera i verksamheten.
  Utredningen pekade på att demokratiska värderingar
  och etiska principer är viktiga att värna när offentligt
  finansierad verksamhet bedrivs av privata aktörer.
  (näringsverksamhet har bara ett mål, avkastning)

  Jo, här finns mycket spännande tankegods som börjar växa till:
  från integrationspolitiska maktutredningen efter ett regeringsbeslut 7 september 2000. Tror det var Brita Lejon som var demokrati- och förvaltningsminister, konsumentminister och ungdomsminister) 1998–2002 och kanske Klingvall. Det var väldigt mycket identitetspolitiskt sökande vid tiden, dvs det feministiska undret Gudrun fick alla att baxna (och det var innan det uppdagats att hon satt i styrelsen för ett bolag, restaurang, som fifflade med momsen)
  varpå Gudrun gick avgå, för man är inte privat företagare, momsfifflare och vänsterpartiledare ens i Sverige, där gick gränsen.
  S.W

  SvaraRadera
 12. Så varför blev värdegrunden en central politisk fråga...?
  Hur kunde politiken lägga grunden för att tom göra Svensk skola värdelös? Jo, man decentraliserar statens ansvar, lägger det på kommunerna, jämte privat huvudman för skolan, och sedan fläska på med en riktigt fet värdegrund om allas lika rätt och värde, som alla ständigt påminns om, förutom då att skolan rent objektivt sjönk som en sten, så det blev visst inte så jämlikt rent praktiskt, hoppsan.

  Studera 1998 års katastrofval för ordförande Persson ges en hint:

  KD = 11,8 % (valet 1994 4,1 %)
  S = 36,4 % (valet 1994 45,3 %)
  V = 12 % (valet 1994 6,16 %)

  Det var ett värdegrundsval
  där mp fick 4,5 % och SD 0,37 %.
  Här bäddade man den första sängen i det magiska tänkandet om värderingar, som superior från vardagens slit och tvång.
  S.W

  SvaraRadera
 13. Phu - röda tråden, värdegrundsvansinnet, om allas lika rätt och värde, som blivit en tom fras, utan innehåll, fråga ungdomarna i förorterna, de gör i vart fall något handgripligt, istället för Svensk politisk defaitism. Efter att orförande Persson snurrat bort Tyskland och gjort Kohl till hela Europas apa, så gick valet 2002 bättre, mp blåste skjortan av persson som vågmästare, och Bo det här är min bank Lundgren, gjorde allt rätt, men missade värdegrunden om allas lika rätt och värde.

  De borgerliga fick tillsammans 44,0 % mot 44,52 valet före,
  medan s + vp minskade och fick 48,2 % mot 48,38 i valet 1998.
  Miljöpartiet 4,5 och 4,6 %
  Det fanns bara en väg för Reinfeldt,
  att triangulera fram gröna värderingar.

  Nu blev det full rulle med EU, Persson hade efter Götebrogskravallerna blivit personliga Persson med Bryssel
  och tillsatte Bodström, som skulle vara lite hårdkokt mot de autonoma grupperna som tog över EUs toppmöte.

  Genom lagen genomförs Europaparlamentets och
  rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november
  2003 om vidareutnyttjande av information från
  den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet,
  i svensk rätt.

  "EU-medlemskapet är en central del av förvaltningens arbete,
  i propositionen redovisas regeringens syn på hur detta arbete
  kan utvecklas vidare."

  SOU 2004:049
  "Engagemang, mångfald och integration"
  "Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet"
  Som kickstartar med att "ifrågasätta" Nyamko Sabuni.
  (framför allt går det här att studera hur politiken funderar på hur man ska kunna kapitalisera röster från människor med andra värderingar... mycket tänktvärt, i all sin oskyldighet.

  2005 Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) tog fram fram en antologi om förvaltningsetik. Myndigheten upphörde 31/12 samma år.

  2006 års förvaltningskommitté tog upp frågan
  om den gemensamma värdegrunden för anställda
  i staten (SOU 2008:118).

  Enligt kommittén fanns redan en gemensam
  värdegrund för den svenska statsförvaltningen:
  - grundlagarna
  - förvaltningslagen
  - lagen om offentlig anställning
  - sekretesslagen OSL
  - språklagen

  Ja, vad fan, tänk vad klokt, det fanns redan...

  dög inte våra demokratiskt fattade grundlagar
  som grund för vad allting annat vilar....?

  Naturligtvis inte, uppenbarhetsrekvisitet,
  så ingenting av det som politiken rabblar är
  uppenbart grundläggande, ur konstitutionell
  synvinkel är det mer eller mindre grundlöst
  trams, fullständigt betydelselös mumbo jumbo...
  eller? tror medborgarna det? och varför behöver
  i så fall tjänstemännen en ny värdegrund, om staten
  skriver om förvaltningslagen och tar bort begreppet "myndighetsutövning" värdegrunden förklarar allt,
  för den värderar vad som helst av vem som helst,
  till att bli privat uppfattning.
  S.W

  SvaraRadera
 14. Jo, alla barns rätt att få sina behov tillgodosedda, så var det visst, såväl särbegåvade som invandrarungar med traumatisk bakgrund, den svenska värdegrunden löser alla problem, halleluja.

  Etik- och värdegrundsfrågorna togs över av VERVA
  Verket för förvaltningsutveckling, som hade i uppdrag
  att verka för en gemensam förvaltningskultur.

  (Egentligen var VERVA en myndighet för utveckling
  av upphandling av IT-stöd för myndigheter, och som
  hade det lite skakigt i starten.

  Verva bildades 1 januari 2006 och tog över Statens
  kvalitets- och kompetensråd (KKR) och den verksamhet
  som funnits i E-nämnden och 24-timmarsdelegationen.

  Verva tog fram kravspecifikationer, föreskrifter,
  vägledningar och metodstöd för elektronisk förvaltning,
  inkluderat informationssäkerhet, och hade den myndigheten
  fått fortsätta arbeta mer professionellt, med ett tydligt
  uppdrag, hade nog Sverige haft att annat lägga idag
  (kärnkompetens hos staten själv)

  Verva, som visst hade sina problem, lades naturligtvis ned (31 december 2008). Ett av Reinfeldts första beslut)

  Verva la ner, och det viktiga arbetet togs över av e-delegationen, men var skulle värdegrunden hålla hus? sådant alla trodde att borgarna skulle hålla sig borta från, och socialistiska värderelativister avguda, nä värdegrundsarbetet fick en nystart när moderaterna la ner VERVA; "värdegrundsverksamheten" togs över av:
  KRUS

  medan de hårda frågorna togs över av e-delegationen (e-förvaltning som praktiskt nog kunde skötas under minsterstyre vid finansdepartementet)

  Statskontoret, Kammarkollegiet och Domstolsverket fick ta över andra frågor, tex Lagrummet.

  Nu, ja nu triumferar Reinfelt och Schlingman:

  I den förvaltningspolitiska propositionen
  (Prop. 2009/10:175) slog regeringen fast att:

  offentligt etos i statsförvaltningen har
  sin grund i de gemensamma grundläggande
  värdena:
  - demokrati
  - rättssäkerhet
  - effektivitet.
  - mänskliga rättigheter
  - principen om icke diskriminering

  nämns som viktigaste utgångspunkter,
  liksom att förvaltningen ska LYDA under:
  riksdagens och regeringens beslut...
  SIC
  - bara att de nämner/repeterar RF 1:1 innebär relativisering och att det är en hel hundfarm begravd genom värdegrunden,
  tänk om regeringen hintat om motsatsen...varför inte Bryssel :-)
  varför MR? som uppenbart är en motsats till medborgarnas garanterade rättigheter, det var väl här gränslösheten började, även om detta var efter att Frankrike och Belgien röstat nej till EU-hymnen...
  S.W

  SvaraRadera
 15. Prop. 2009/10:175
  "Propositionen betonar att
  offentligt etos behöver
  tydliggöras och stärkas"

  "För att stödja myndigheterna i arbetet
  med att stärka ett etiskt förhållningssätt"

  I propositionen föreslås en lag om vidareutnyttjande
  av handlingar från den offentliga förvaltningen.
  notera vidareutnyttjande...och det handlar om vidareutnyttjande av handlingar som rör medborgaren, så var registerhindren satta ur spel.

  Regeringens förvaltningspolitik syftar också till att tydliggöra
  - statsförvaltningens gemensamma grund
  - det särpräglade i statens ansvar och uppgifter liksom
  - det förpliktande i uppdraget att tjäna demokratin.

  I Propositionen redovisar regeringen arbetet med ett offentligt etos – att stärka de statsanställdas kunskaper om och förståelse för de grundläggande värdena:

  - demokrati (tänk DÖ eller överföringe av makt till EU-kommissionen)
  - rättssäkerhet (tänk socialtjänsten eller våldsutsatta)
  - effektivitet. (tänk Svenskt flyktingmottagande/skolsystem)

  Vidare redovisas arbetet med att
  - stärka människors tillit till myndigheterna.

  Regeringen gör bedömningen att det inte bör vara en uppgift för en myndighet att bedriva opinionsbildning eller företräda särintressen inom sitt verksamhetsområde. (därför KRUS och värdegrundsdelegationen)

  Lagen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad.... Regeringens förvaltningspolitik
  syftar också till att tydliggöra statsgemensamma grund, det särpräglade i statens ansvar och uppgifter liksom förvaltningens gemensamma grund,
  - det särpräglade i statens ansvar och
  - uppgifter liksom det
  - förpliktande i uppdraget att tjäna demokratin.

  I propositionen redovisar regeringen arbetet med ett offentligt etos – att stärka de statsanställdas kunskaper om och förståelse för
  de grundläggande värdena.

  Den verkliga dårskapen satte nymoderaterna och Schlingman fart på med genom KRUS och värdegrundsdelegationen, det är märkligt att ingen uppmärksammat detta mer, värdegrunden som ersatte markkontakten. S.W

  SvaraRadera
 16. 2006 års förvaltningskommitté gav i sitt slut
  betänkande (SOU 2008:118) beträffande statsförvaltningen
  anfört att förvaltningen har ett offentligt etos (en värdegrund)
  för de anställda, som kommer till uttryck i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen, lagen om offentlig anställning, offentlighets- och sekretesslagen, lagen om statsbudgeten(budgetlagen) och språklagen.

  (vad man gjorde var bland annat att ta bort definitionen av vad "myndighetsutövning" var, eftersom man skulle privatisera mer offentlighet, och när man tar bort definitioner, så blir grunden lös, väldigt lös, mumma för det oegentliga policyprofessionella fifflarna.

  Dnr Fi2009/7223
  Hösten 2009 fick KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten)
  regeringens uppdrag att leda och samordna ett projekt om
  offentligt etos. (luktade lite oskyldig nymoderat styrning av svenska myndigheter, så där året före valet, och visst drog KRUS igång med värdegrundsdiskussionen redan under valåret, men det var naturligtvis enbart ett sammanträffande, nymoderaternas intresse för värderingar och värdegrunden, som började glida lite åt det gröna hållet, det var en skamlös och ogenerad flört, med det gröna frihetliga gardet, innan Romson vred den gröna värdegrunden åt vänster.

  Projekt KRUS vände sig till hela statsförvaltningen
  "handlar om arbete med:
  - värdegrunds- och
  - etikfrågor samt
  - att stärka de anställdas kunskaper och förståelse för
  - grundläggande värden i stats förvaltningen och
  - rollen som statstjänsteman."

  Krus projekt ska genomföras under åren 2010 och 2011.

  "Förvaltningskommittén uppmärksammade att det fanns behov av att sammanställa den redan existerande värdegrunden i ett dokument.

  Regeringen har i propositionen 2009/10:175

  Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt uttalat att ett offentligt etos behöver tydliggöras och stärkas och att de statsanställdas kunskaper om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen behöver stärkas...

  S.W Jo, detta kunde valmanskåren följa genom att studera vår politiska elit, så jävla korkade att de skulle fostra alla tjänstemän och myndigheter genom en värdegrundsdelegation, eftersom vår grundlag och övriga lagar uppenbarligen inte dög, så där kom relativiseringen in även hos de borgerliga, eftersom värdegrunden, möjligen Högsta Domstolen undantagen, som även den tvingades ta fram en värdegrund, helt saknade definitioner som var universella, varför värdegrunden blev just postmodern.

  SvaraRadera
 17. Så kom de på att det kanske ska fundera lite, låta någon tänka innan det blev försent, varför Statskontoret, som tagit över delar från Verva, dock ej värdegrunden, fick i uppdrag att utvärdera om de policyprofessionella nymoderaterna tänkt rätt?

  Statskontoret, som först skulle sondera frågan skrev lakoniskt:

  http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/om-offentlig-sektor-1-11/om-offentlig-sektor-8.pdf

  OM OFFENTLIG SEKTOR
  Värdegrunden i staten – en nulägesbild

  "Sammantaget menar vi att det finns goda skäl
  för att alla myndigheter INTE behöver arbeta
  med eller förhålla sig till värdegrundsfrågan
  på samma sätt och med exakt samma inriktning."

  Panta Rei - värdegrunden.... :-)


  "Statskontorets uppdrag är att ge en
  nulägesbild av offentligt etos. Men
  varken ”nuläge” eller ”offentligt etos”
  är självklara begrepp, utan måste tolkas."

  :-) regeringen slängde sig med ett ethos, utan att riktigt (i sann postmodern anda) veta vad det var, förutom att grundlagen RF inte riktigt dög.

  "Offentligt etos är inget självklart
  begrepp med ett väl definierat innehåll."

  Statskontoret slår nymoderaterna på näsan.

  "Som vi strax återkommer till har begreppet
  använts tidigare i olika sammanhang, men ingen
  har föreslagit någon strikt definition."

  "Diskussionerna om begreppet brukar i stället
  kretsa kring olika värden och sätt att förhålla
  sig som den statliga förvaltningen ska beakta eller
  leva upp till."

  hear hear: "Diskussionerna om begreppet
  brukar i stället....
  kretsa kring olika "värden" som....

  "Vilka värden som lyfts fram och betonas varierar
  dock från fall till fall."

  Där kom det, alla värden är lika mycket värda, mitt värde är inte sämre än ditt, förutom om jag blir kränkt av dina värden, för det är inte demokratiskt, att utnyttja TF och rätten till fri åsiktsbildning, att ha en uppfattning som andra inte håller med om, kränka kommer av tyskans krank, dvs sjuk. Sjukt var det, värdegrunden, som var allt och inget, som komplement till grundlagens kap 1, varför kände nymoderaterna ett behov av att komplettera Sveriges grundlag, alla år som moderaterna tidigare slagits för en konstitutionell domstol, som kunde beivra politiskt maktmissbruk, nä, i Sverige har vi KU där politikerna själva håller hov, utan sanktion och skyldighet att vare sin infinna sig eller tala sanning.

  Statskontoret fortsätter:

  "Vi konstaterar att det
  finns olika uppfattningar
  om vad själva begreppet
  etos egentligen betyder
  och omfattar."

  :-) Heja heja moderaterna, ethos kan vara lite vad som helst, som när Don Qulick talar om att det inte finns manligt och kvinnligt, det finns bara olika relativa subjektiva uppfattningar (vilket förvisso är sant) men då ska man kanske inte försöka sig på med en gemensam värdegrund för alla, om man inte ens ville definiera ethos.

  Statskontoret regerar vidare:

  "För att minska förvirringen undviker
  vi så långt möjligt begreppet i fort-
  sättningen. I stället använder vi ordet
  värdegrund som samlande begrepp för de
  grundläggande värden som statsförvaltningen
  och statstjänstemännen bör hålla sig –
  eller åtminstone förhålla sig – till....

  : notera: hålla sig till samt förhålla sig till, väldigt begåvad glidning av ett förhållande, en relation, som defacto blev in relativisering, som är stilistiskt elegant.

  Nu hade dårpippin i KRUS redan startat, det var ju valår 2010.
  Regeringen blev milt sågade jäms med fotknölarna av Sveriges sannolikt näst äldsta myndighet efter kammarkollegiet (eller möjligen försvarsmakten. S.W

  SvaraRadera
 18. Klart att kunskap blev relativiserat i samma veva, i den mån den inte redan var det, Björklund han slet nog för klassiska värden, om hur skolan skulle fungera, men blev i någon mening ifrågasatt av värdegrundsvänstern för att han drev en linje som lite håll verkshöjd från hövdingens nyfunna postmodernism, som bländade alla.

  Allt är så klart inte dåligt med värdegrundsdelegationen,
  bara namnet är sjuk humor.

  Vad åstadkom KRUS?

  http://www.vardegrundsdelegationen.se/media/DenGemensammaV%C3%A4rdegrunden2013.pdf

  Det verkar vara en trivialtitet, allt värdegrundsarbete, i efterhand, eftersom vi alla lärt oss en läxa av Kaplan och de gröna, det är ett folkbildningsprojekt som ingen värdegrundskommitté i världen skulle komma i närheten av, inkluderat feminism, likabehandlingsprincipen vid handskakning, Fridolins svårigheter att förstå kvinnors perspektiv, samt att grön kol blev smutsig brun kol, med hemliga uppgörelser och att egentligen ingenting var heligt, allt är till salu i den nya tiden, utom statsrådsposerna.
  S.W

  SvaraRadera
 19. Värdegrunden, den nymoderata miljöpartisksika, vad blev resultatet?
  Aftonbladet fortsätter:

  "Alltför många vittnar om försök att få bort kvinnor från det offentliga rummet och styra kvinnors klädsel. Ungdomar får sina livsval begränsade av hedersrelaterat förtryck. Röster höjs för att hålla könen åtskilda av religiösa och kulturella skäl i badhus eller på sfi-kurser."

  Jo, det är likabehandlingsprincipen, det finns inga fasta värden, utom rätten att inte få sina egna värden ifrågasatta.


  "Alltför få har insett att vi på ett antal platser står inför en allvarlig värderingskris. Finns inte politiskt stöd för tydlighet i värderingsfrågorna blir det nästan omöjligt att vända utvecklingen."

  S.W det går inte, där det är majoritet är det majoritet, och det är det i alltför många områden, man rensar, alla som inte håller med, har inte politiken fattat detta pågående projekt under hela 2000-talet, ingen har brytt sig för värdegrunden hade rätt, den postmoderna värdegrunden, som egentligen var väldigt konservativ, somliga djur är mer demokratiska än andra.

  "Därför måste det nu – även från Miljöpartiet – vara slut med velandet och hummandet inför personer som motarbetar allas lika värde."

  Önska kan man göra - nu sitter Fridolin kvar, och han har inte gjort avbön alls, förutom att han insåg att det var ett misstag att i tv säga att han inte kunde förstå kvinnors känsla av att bli diskriminerade, Fridolin har tom omdefinierat feminismen, det är stort.

  "Att stå upp för våra värderingar är också viktigt i kampen mot terrorismen. Om vi inte förankrar våra normer i alla delar av Sverige ger vi dem som vill bekämpa vår frihet med våld mer plats."

  S.W och folkmorden? och hur har Sverige behandlat Vilks?

  "För att värna våra värderingar krävs både ord och handling."

  "Det behövs en översyn av skolans ansvar för att motverka radikalisering. Extremistiska åsikter på internet måste bemötas."

  "Men även om allt detta görs krävs en uthållig värderingsdebatt för att upprätthålla och stärka stödet för vårt öppna och demokratiska samhälle."

  "Vår samhällsgemenskap sätts på prov och vi får inte ge vika. Demokratin måste vinnas av varje ny generation – låt oss ta det ansvaret. Tillsammans."

  hm - efter åtta är nymoderat värdegrundsstyre som syftade att få ligga med mp 2014, en nymoderat värdegrundskonkurs.

  källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22828517.ab

  S.W

  SvaraRadera
 20. Fanns det då någon som var nykter vid tiden?

  Jo, en (1) person lyckades med att formulera en rimligt ståndpunkt, en person som varit Marxist, men nu landat som vanlig hederlig socialist, eller något, strunt samma, Ingvar Johansson pysslar normalt med språk och ontologier (typ realdefinitioner och om det finns begreppsapparater för verkligheten som kan vara objektivt sanna, i denna artikel om vetenskapliga ethos blir det naturligtvis epistemologi, som fackla för att möta mörkret från maktens korridorer.

  Sid 115 "Ett sällan klart sett men levande forskningsethos"
  och aldrig har väl titeln "handling och insikt" varit så träffande som när man i efterhand läser Ingvars pedagogiska genomgång av irrlärorna som tom fått fotfäste på våra akademier, och hur fan ska det då gå för våra begåvningar, om tom universiteten är nedlusade med relativ smörja som grundläggande ethos för sökandet efter det sanna, det goda och det sköna. Har man bara läst den artikeln, och funderat lite på varför ingen kunde tagit detta självklara till sig, redan då 2010, så hade vi sluppit fem förlorade år, innan Mehmet satte fingret på hela grejen. Så det är bara att tacka, bättre sent än aldrig. Det finns tyvärr inte så många begåvningar som Ingvar. Dessvärre, och varför lyssna på någon som kan tänka, när vi har miljöpartiet. Säreget obegåvat. S.W

  http://www.fil.lu.se/uploads/media/Insikt_och_handling_vol._23_-_2010.pdf

  SvaraRadera