torsdag 2 oktober 2014

Mångfaldsgrupper

Vi måste säkerställa att vi coachar kvinnor, män och personer ur olika mångfaldsgrupper på ett likartat sätt, så alla har möjlighet att gå hela vägen eller så långt som den egna ambitionen räcker. Vi måste också i rekrytering, och kanske redan genom coaching till gymnasieelever, lägga större omsorg på att nå mångfaldsgrupper som kanske naturligen inte själva söker sig till ekonomiutbildning och till oss.

Ovanstående är ett citat från ledningen i ett stort Svenskt företag. Mig veterligen är mångfaldsgrupp en arbetsgrupp inom företag eller organisationer som verkar för att inte diskriminera minoriteter.

Men här ska man alltså coacha män, kvinnor och personer ur mångfaldsgrupperna. Vore det inte bättre att satsa på minoriteterna?

Dessa personer som inte är män eller kvinnor, undrar jag också lite kring. Hen?

Tanken är väl god men det blir smått parodiskt när man knyter knut på sig själv för att vara mest PK. Vad är det förresten för fel på ordet alla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar