torsdag 9 oktober 2014

Vänstermegafonen-SVTopinion

På Twitter har jag noterat att SVT opinion endast retweetar vänsterinriktade tweets om vänsterdebattörers inlägg på SVT opinion. Inga kritiska åsikter om vänsterdebattörernas inlägg, retweetas. Även högerdebattörer får göra inlägg på SVT opinion, men detta handlar om vilka SVT opinion promotar genom retweets. Rätta mig gärna om jag har fel, men det ser märkligt ut.

Public service....right...

Axplock nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar