måndag 13 oktober 2014

Saudiarabien-en skurkstat

De religiösa extremisternas härjningar sprider sig över världen, med tyngdpunkten i mellanöstern och Afghanistan/Pakistan. Avlöpare finns också i Somalia, Nigeria, Filipinerna och Indonesien för att nämna några ytterligare länder med militanta islamiströrelser.

Ja detta kommer i huvudsak handla om religiösa dårar i form av islamister. Visst finns det religiösa dårar av andra religioner. Militanta abortmotståndare och beväpnade bosättare. Dessas brott mot den enskilde är lika illa som något annat brott mot den enskilde, men det är inte i närheten av den magnitud som den militanta islamismen. En gemensam nämnare för de Abrahamitiska religionerna är dock deras historiska och nutida våldsamhet.
Det här inlägget kommer att handla om den värsta av alla skurkstater, nämligen Saudiarabien.

I väst uppfattas Saudiarabien av många som en allierad part i ett oroligt område. Saudi spelar dock mer eller mindre under täcket med de militanta sunniextremisterna-salafisterna. Det är visat att Saudi har varit med och finansierat IS under dess uppbyggnad, troligen pga att IS var en motvikt till Shiitiska Hizbollah och Iran. Man har varit med och bygg moskéer i Bosnien och andra ställen. Moskéer som sedan fungerat som rekryteringscentraler för salafister. Man stöttade Bosnien i inbördeskriget på 90-talet. Ett krig där det välde in salafister i landet, enligt uppgift var dock deras deltagande i strider mot serber och kroater mycket begränsat, de mest verkade hålla sig i bakgrunden och rekrytera nytt blod till den stora kampen. Man har säkert sina smutsiga tentakler i alla religiösa smältdeklar där salafismen härjar.
Saudi har varit militärt allierad med USA och väst i ett flertal operationer i mellanöstern. Man har även fått rusta sin krigsmakt med amerikanska vapen. USA har naturligtvis ett intresse i att ha kontroll över oljan, därav samarbetet med Saudi. Hade Saudi varit en oljefattig öken, hade man nog fått nöja sig med mynningsladdare.

Vad är dock Saudi för en nation, vad har man för värderingar och historia?
Klipp ur Wikipedia (min fetstil)

År 1744 förenade sig huset Saud med den fundamentalistiska reformrörelsen wahhabiterna för att på det viset ena de arabiska beduinstammarna och rensa islam från orenheter. Den lokale härskaren Muhammed ibn Saud i staden Diriyah i Najd utvidgade med wahhabiternas hjälp sitt område vilket efter hand blev det ledande riket i det inre av Arabiska halvön och kontrollerade största delen av Najd och landet ut till Persiska viken. Fram till och med första årtiondet in på 1800-talet hade detta första saudiska rike kommit till att omfatta även den västra delen av halvön. De heliga städerna Mekka och Medina renades genom att rensa bort alla spår av "avgudadyrkan" och andra företeelser som inte passade in i wahhabiternas syn på islam, och för första gången sedan islams äldsta tid förenades större delen av Arabien under en enda härskare – huset Saud.

Den osmanske sultanen som var oroad över saudiernas växande makt gav vicekungen av Egypten, Muhammed Ali, i uppdrag att återta de saudiska områdena. Denne sände 1813 en armé till området och efter många år av strider hade osmanerna 1819, då de återvände till Egypten, lyckats återerövra de västra delarna utmed Röda havet samt Diriyah och Riyadh och området däromkring.

Huset Saud återvände till makten redan efter några år efter en återuppbyggnadsperiod av landet. Det andra saudiska riket varade till 1891 då det dukade under för dynastin Rashid som härskade över ett stort område runt oasen Ha'il i Najd i nordvästra delen av Arabiska halvön.

Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, (internationellt känd som Ibn Saud), kunde som saudiernas ledare och imam i Riyadh från 1902 ånyo utnyttja de wahhabitiska fundamentalisterna och förenade beduinstammar för en segerrik militärexpansion. Avgörande var härvid segern över den konkurrerande hashimitiska dynastin från vilken Ibn Saud 1925 kunde erövra dess kungarike Hijaz (med de heliga städerna). Efter ytterligare erövringar blev hela det inre av Arabiska halvön, från Persiska viken till Röda havet 1932 förenat till en enhetlig stat, kungariket Saudiarabien.

Ibn Sauds sista erövringskrig blev det anfall som han våren 1934 inledde mot Jemen. Företaget misslyckades helt och fred slöts redan samma år.

Genom den rika förekomsten av olja som upptäcktes 1938 uppnådde landet välstånd och fick stor internationell betydelse genom oljeexporten till världens industrinationer.

Det ni kära läsare särskilt skall fäst er uppmärksamhet på är Wahabismen.

Enligt den första skrivna saudiarabiska grundlagen, som publicerades i början av mars 1992, är Saudiarabien en monarki med sunnimuslimsk konstitution, som skall försvara de mänskliga rättigheterna som de tolkas av sharia (artiklar 1 och 28).

Ok mänskliga rättigheter grundade på Sharia. Dvs en bokstavstolkning av Koranen. Som med alla religiösa påfund finns inga samtida ex av Koranen, utan det är ett hopkok gjort i efterhand.

Enligt muslimsk tradition blev varje nedsänd uppenbarelse dokumenterad genom att den utan dröjsmål skrevs ned eller memorerades av muslimerna själva så att budskapet ej kunde förvanskas. Eftersom det förekom fyra olika versioner av texter sammanställde den tredje kalifen Uthman under 650-talet en enhetlig version som alla måste acceptera och denna blev småningom allenarådande.

Eftersom det inte finns någon textkritisk utgåva av Koranen har det varit svårt att fastställa den ursprungliga texten.

Gällande den ursprungliga texten i Koranen, finns det nutida forskning rörande de äldsta kända avskrifterna (ganska nyupptäckta i yemen om jag minns rätt), och hur dessa stämmer med den allenarådande versionen. Behöver jag säga att forskarna är anonyma…..Men det är en helt annan fråga. Åter till ämnet Saudi.
Hela Saudiarabiens statskick och värderingar bygger alltså på en extrem bokstavstolkning av koranen. Många muslimer idag menar att man ska lämna bokstäverna och tolka andemeningen i det skrivna för att passa in i det som hänt de senaste 1350 åren i världen (jämför med kristendomen som dock har haft 600 extra år på sig att mogna lite), men ICKE Saudiarabien där kör man på Wahabism.

Ur wikipedia

Wahhabism är en mycket strikt fundamentalistisk eller exoterisk riktning inom sunniislam som grundades av Muhammad ibn Abd al WahhabArabiska halvön på 1700-talet.

Efter flera år i exil återtog saudiska stamkrigare Riyadh än en gång år 1902 och upprättade Emiratet Najd och Hasa. För att legitimera sina anspråk lät den dåvarande saudiske makthavaren, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, åter understryka den gamla alliansen med wahhabiterna och gav ättlingar till Abd al Wahhab höga positioner i den nya statens religiösa etablissemang. När Abdul Aziz grundade dagens Saudiarabien år 1932 kom wahhabiterna, ikhwan, till makten med honom. Alliansen håller än idag och den religiösa och politiska makten stärker varandra, det kungliga huset Saud förfogar enväldigt över den politiska makten i landet medan ätten Al ash-Sheikh, ättlingarna till Abd al Wahhab, traditionellt kontrollerar det saudiska religiösa etablissemanget.

I den saudiska författningen har kungamakten liksom religionens ställning institutionaliserats och det är idag förbjudet att i Saudiarabien utöva någon annan religion än islam i offentliga sammanhang. Den nuvarande stormuftin av Saudiarabien Abdulaziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, landets högst uppsatta präst, är en företrädare för den wahhabitiska inriktningen av sunniislam och har på dess principer bl a föreslagit att profeten Muhammeds grav ska jämnas med marken för att förhindra helgondyrkan. Flera andra moskéer, gravmonument och andra helgedomar i dagens Saudiarabien med kopplingar till tidig islam har förstörts på order av inflytelserika präster i syfte att bekämpa vad wahhabiterna anser vara avgudadyrkan.

Idag stöds wahhabismen av staterna Saudiarabien och Qatar. Wahhabitisk mission har spritt läran långt utanför dessa länders gränser, bland annat genom att använda informationsteknik som internet.

Varför får då en stat som styrs av religiösa extremister ett så stor inflytande? Naturligtvis är det för att de är rika som troll pga. oljan. Världens olycka är att oljan hamnade just hos dessa dårar. Med sin ekonomiska tyngd och genom att man sitter på stora delar av världens oljereserver kan man i princip göra vadsomhelst, alla kommer ändå vilja vara ”kompisar” med dem. Egentligen förstår ju alla att ingen stat egentligen är intresserade av klankungarna i Saudi eller deras ökenland. Hade Oljan funnits i Zimbambwe hade alla velat bli kompisar med dem istället och världens ledare hade stått i kö för att skaka tass med Mugabe.
Eftersom den Salafistiska världsåskådningen är en våldsbejakande imperialistisk variant, kommer denna sjukdom fortsätta sprida sig över världen. Det finns också föga hopp om att en folklig revolution skall avsätta prästerskapet, då saudierna är en mkt gynnad minoritet i Saudiarabien. Det mesta av arbetet utförs av gästarbetare, vilka piskas och skickas hem vid minsta uppstudsighet.

När oljan väl har sinat kommer troligen idiotin att fortsätta då Saudi och Qatar har köpt in sig i en rad västerländska intressen. Enda hoppet är väl att de investerat i fel verksamheter och att pengarna sakta går upp i rök.
En annan variant vore att införa hårda sanktioner mot dem såvida de inte börjar uppföra sig som folk, men det kommer aldrig hända.

Vi ska dock inte vara för snabba med att önska bort huset Saud från mattan, då wahabisterna med säkerhet skulle fylla den luckan och då skulle nog IS vara som en västanfläkt. Det vi kan hoppas är att Saud sakta men säkert börjar röra sig bort från wahabismen och begränsar galningarnas inflytande. Är det möjligt? ingen aning. I dagsläget är jag skeptisk, då man under religiösa förevändningar använder statsapparaten för att kontrollera landet och behålla makten. Precis som man gjorde i Europa på medeltiden.
Slutligen vill jag påpeka att jag är för total religionsfrihet. Dyrka vilka sagor ni vill, men det ska inte påverka hur samhället styrs och det ska inte få beröra de som inte är intresserade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar