fredag 10 oktober 2014

Var gamla tiders sossar smartare?

Sossarna har alltid velat ha en stor offentlig sektor och ett väl utbyggt välfärdssystem som alla ska kunna nyttja. Alla skulle också vara med och betala för detta via skattsedeln. Storleken på systemet och därmed nivån på skatten, var det debatt om. Högern ville historiskt inte ha ett så stort välfärdssystem och mycket lägre skatter.

Logik hos bägge parter. Stora kostnader=höga skatter. Lägre kostnader lägre skatter.
Palme och även sossarna innan honom hade den uppfattningen att en för stor inflyttning av folk till Sverige, som inte var arbetskraftsinvandring, skulle kosta för mycket (eftersom alla skulle erbjudas samma förmåner). Man hade alltså en ganska restriktiv invandringspolitik.

Nuförtiden vill man fortfarande ha samma stora och väl utbyggda välfärdsapparat (både höger och vänster), men man har också helt öppnat gränsen till Sverige. Detta kommer kosta enormt mycket pengar och antingen måste skatten höjas rejält eller så måste man dra ned på den välfärd alla har rätt till. Man kan inte välja att ha samma välfärd för samma peng till fler brukare. Detta logiska dilemma talas det knappt om. Reinfeldt var inne på det lite grann i sitt berömda tal. Det har också producerats rapporter om hur lönsam invandingen är. Den rapport som är i omlopp är en rapport från PwC angående Sandviken. Rapporten är skriven ur ett kommunalt perspektiv. Inte ur ett nationellt perspektiv. För kommuner och andra flyktingprofitörer (hej Bert Karlsson) är det säkert lönsamt med statsfinansierad verksamhet. Men för nationen är det en kostnad. På något sätt måste det betalas, högre skatt eller sämre utbud.
87% av riksdagspartierna är eniga om nivåerna på invandringen alltså är det dags att politikerna ger besked om hur det blir. Kommer skatten höjas markant eller kommer man skära i den välfärd som finns?

1 kommentar:

 1. As a dog goes back to its vomit, so a fool repeats his stupidity

  Trots allt har 87% med ett väldigt övertydligt facit valt att springa med konsensus flocken.... ( fattar inte hur de kan se sina barn i ögonen.. men jag kan gissa hur de kommer att belönas när det är dags för pension/äldrevård ;-)

  Varför bry sig om skola, försvar, gamla ...eller värst av allt inte ens bry sig om hur det ser ut i länder som redan vandrat denna ruinens stig ( Frankrike, Libanon , Egypten....bara för att peka på några )


  /L'Oreal 'Because You're Worth It

  "Ett sådant själftvifvel, hur vinnande det än kan synas, leder ofelbart till undergång. Väl kan ett mer storartadt slut aldrig vänta ett gammalt folk än att med vetandets mogna frukter i knät och själfanklagelsen på sin mun sluta ögat till sömnen; men det är lifvets lag att rygga tillbaka vid ättestupan"

  http://www.kunskap.org/heidenstam/om_svenskarnes_lynne.html

  SvaraRadera