lördag 17 september 2016

Regeringen satsar brottsförebyggande

Idag kan man läsa i Expressen att Regeringen avser att satsa hela 40 miljoner FYRTIO! På brottsförebyggande åtgärder. Man avser tydligen att anställa samordnare som ska få företag att hålla rent och snyggt samt anlita ordningsvakter. Det är i skrivande stund oklart om man också satsar på ett nationellt nummer för personer som riskerar att bli brottslingar....

Man satsar alltså genom att få andra att betala för ordningsvakter. Hela tanken är så befängd, eller snarare att man kallar det en satsning från Regeringen. Men uppenbarligen verkar man tycka att staten inte klarar sitt åliggande om att upprätthålla lag och ordning och hoppas på än mer privat anställda vakter för att avlasta polisen.

Vad blir nästa, att de sjuka skall gå ihop och anställa läkare? Vilket iofs redan finns, det kallas sjukförsäkring....

Eller rotebönderna, varje socken får hålla med några soldater och en haubits?

Sen har vi summan 40 miljoner, det är vad 10% av de ensamkommande kostar per dag (i runda slängar)

7 kommentarer:

 1. Jag antar att skatten då sänks med motsvarande belopp om staten frånsäger sig våldsmonopolet och ansvaret för att ordning upprätthålls?

  Annars kan ju tyckas att om det privata näringslivet i framtiden förväntas hålla sig med sina egna säkerhetsstyrkor så är kanske första steget att använda dem mot eventuella krav på 'beskyddarpengar' från staten...

  SvaraRadera
 2. 40 miljoner är väl budgeten för samordnaren och dennes stab precis som mona och hennes anställda kostade 9miljoner per år och resulterade i ett memorandum och ett telefonnumer som nu stängts ned.

  Korruption?

  SvaraRadera
 3. Thihi, regeringen satsar brottbyggande.

  .......Lagenligt
  straff----X-----belöning
  .......Olagligt

  Brott är som vilken affärsverksamhet som helst, det skiljer är det normativa, vad majoriteten anser vara rätt respektive fel.
  Straff har flera funktion, det viktigaste är brottsförebyggande,
  dvs att avhålla.

  "Sig själv till skräck och androm till varnagel”.

  Den uråldriga princip när det svenska - och andra staters/nationers - rättsväsenden utdömer straff efter begångna brott. Att ett straff ska ha en direkt effekt på den som gjort sig skyldig till ett brott, dvs en konskevens, på samma sätt som bränt barn skyr elden, men att det är minst lika viktigt att avskräcka andra från att återupprepa brottet eller misstaget. Så om det tex råder en kusinknullarnorm, och man vet av erfarenhet att flickor har en mycket stark egen vilja att inte bli bortgifta i unga år med en äldre kusin, så måste det till mycket stark normering, dvs dödsstraff, vilket i Sverige fått en folkligt namn, balkongflygning, och nog är det avskräckande för vem som helst. Maffian har liknande metoder, att skära av mandomen och stoppa in i munnen.

  Den sista anledningen till straff är att låsa in människor för att de inte ska kunna begå brott, om man tror att de inte kommer att ta lärdom.

  Detta betyder för Sverige, i den mångkulturella eran, att skam är på väg att upplösas normativt, som varnagel, dvs brottsförebyggande, det är inte längre skamligt att begå brott, eftersom brottslighet har normaliserats, tex att bränna bilar eller hota polis eller våldta en en ensam kvinna i grupp har normaliserats, det är inget märkligt längre, och majoritetssamhället försöker göra något åt saken, men bryr sig egentligen inte, för då skulle vi ta i tur med saken. S.W

  SvaraRadera
 4. Läs SvDs ledare idag, om att köpa barn för sex, det finns inga resurser att göra något åt saken, och skulle det finnas detta, så skulle någon ha dragit i handbromsen för länge sedan av den institutionaliserade människohandel som pågår med Sverige som destination i humanitetens tecken.

  Vi vill fortsätta leva i Bullerbyn och tvingar oss därmed att vara skenheliga, stå i främsta ledet för det goda, i vår bubbla, men vi vill absolut inte göra något åt det mörka sidorna som det goda onekligen medför, för då skulle vi riskera att behöva en målkonflikt, och inte kunna komma i åtnjutande av mer av samma godhet. Så skiten får polisen ta, och när de brister för dem, för att de inte orkar, och ngn gång gastat "ape-jävel" (vi är ju alla primater, så det är i sig korrekt, och inte nedsättande rent vetenskapligt) så blir denne polis åttalad för rasism, vad fan, din jävla apa, kan man säga till vilket drägg som helst,och det är egentlgen oartigt mot tex de fridfulla bergsgorillorna.

  Sålunda blundar alla, och polisen klandras, eller inte, bäst är det när sossekvinnorna upphöjde KKn Klänning till husgud, har de inte lärt sig att de som snackar vitt och brett är helt tomma, jo fan, det är ju det som de har, så kan föreställningen fortsätta, så polisen ska inte klandras, utöver ordstävet "sådan herre sådan hund" så att Kn Klänning gjorde kometkarriär visade sas vägen, vad det är för polisär kompetens som politiken eftersträvar.

  Det har tex funnits olika barnvåldsrotlar, tex Stockholmspolisens våldsrotel, om dessa särskild barnvåldsrotlar finns kvar längre är oklart efter omorgniseringen, kanske har de spartats in...
  men det fanns särskilda utredningsenheter förr, som gjorde sitt bästa att samarbeta med Soc...

  Men det finns små problem, tex uttalade chefen för dåvarande Östermalms beroendeklinik (psykiatriker) att socialtjänsten tenderade att skicka dit föräldrar som inte hade drogproblem, för att den vägen lösa tex vårdnadskonflitker, medan Soc blundade för de föräldrar som hade drogproblem, och detta var stor skala, detta var i samband med en pappa knivade ihjäl sitt barn (Gärdesskolan) och sköt sig själv, eller så var det tvärt om, för att djävlas med mamman, en utväg som senare inträffade på Dalarö. S.W

  SvaraRadera
 5. Soc gör ofta fel lite felbedömningar, esv har sedan 2010 haft uppdrag att Socialstyresen ska ta fram ett riskinstrument vid bedömning av våld/brott mot barn, men detta regeringsuppdrag bev parkerat på SS juridiska avdelning, och departementschefen Göran var för svag för att ta matchen mot socialtantsmaffian, eftersom landets tusentals socionomer inte vill arbeta enligt tydliga principer, det heter "beprövad erfarenhet" och är samma sak som hur socialarbetaren för tillfället känner i magen, den andra delen, att det ska bygga på forskning, är ännu mer tramsigt, vilken jävla forskning, genusvetarnas så klart. detta att brottslig verksamhet i grunden sköts av socialarbetare som enbart lyder under "allmänna råd" dvs inte ett spår av de hårda normering som polis och åklagare lyder under, är alltså en 68-idé, och det finns bara en väg om vi ska förebygga och inte låta Soc underbygga mer brottslighet, det är att inrätta en ny slagsmyndighet, precis som de fick göra med SIS, eftersom kommunerna inte klarade detta heller, det är att skapa en polisiär nationell myndighet för brott mot barn, och av barn, istället för att ha 290 småpåvedömen, våra 21 LÄnspolismyndigheter var ett under, dessutom besatta med poliser, men Soc, som gör all utredning, följer inga lagar, inte ens förvaltnings- och kommunal-lagen, eftersom besvär ska anmälas till kommunen som ska skicka till förvaltningsrätt, och kommunerna stoppar det mesta.

  Nä, det måste bli ett slut på SS allmänna råd, går att jämföra med PBL och Boverkets konstruktionsregler, alla handläggare följer samma regelverk, i Sverige sköter socialarbetarnaa en stor del av polisens arbete, och följer inga regler, så att det är som det är med barnporrbrott är inget märkligt, man varken vill eller kan lösa problemet.

  vilket sätter polisen på stora prov, eftersom det är soc som i praktiken gör förundersökningar mot barn, och inte polis. Så ska vi komma till rätta med våld mot barn, förebyggande, kanske det är dags att fundera på om inte polisen och inte Soc är bättre skickade. Soc får man nog säga, är den mest genompolitiserade tjänstemannaorganisation människan skapat, och det går att anta att socilarbetarna i för hög grad förebygger våld mot tex flickebarn på lite fel sätt, dvs de gör som förebilden Gudrun och Mona, och blundar.

  Nä, det har blivit lönsamt att begå brott i Sverige, och det blir ingen konskevens, efter som ingen bryr sig i prakitken, för om vi gjord detta, så skulle vi ju ha poliser som räcckte till att vårda trädgården och ligga i fas med utredningsarbetet, och eftersom polisen inte ligger i fas, och är beroende av våra folkvaldas lagstiftningsarbete och budgeteringar, så kan man säga att vi är väldigt bra på att låtsas, och dessutom har vi BRÅ, som i princip saknar statiskt kompetens, för hade de detta, så skulle man kunna få en bild av hur det ligger till, och åtgärda problemen.

  Det finns inte mycket att göra, en väg är att göra om hela socialarbetaryrket i grunden, det är en 68-produkt, som bygger på ett Pippi-Långsrump och Bullerby-samhälle. Dvs de frågor som har med barn att göra, förebyggande arbete, måste skötas mycket bättre, och av annan kmpetens än "batikhäxor", dvs det är en utpräglad kvinnlig kår, med en lite underlig politisk slagsida. Kanske kunde man dela upp kåren, de som sitter och fördelar allmosor kan väl fortsätta vara vänstersocionomer, medan de som ska utreda oegentligheter, borde förbjudas att ha läst max Weber, Marx och den senaste modeflugan systemteori, en vetenskap socialarbetrna stulit från cybernetiken och systemekologi, marinekolologi, och p något vis får de lära sig att världen är så komplex att det inte finns rätt eller fel, min sanning är lika rätt som din, och ansvar kan aldrig utkrävas, eftersom allt är subjektivt, det där, systemteorin, som var enda socionom som vill bli chef, måste ha läst, har inte en enda journalist granskat, och någon borde wallraffa kursen, undertecknad kollade kurslitteraturen, och det är givetvis privata kurshållare, och man tar sig för pannan. S.W

  SvaraRadera
 6. Nä, det finns ingen återvändo, annat än att sjunga We shall overcome, och driva kampanj för social-folkisarna, Fi och Vp, varför göra det jobbigt för sig, när man kan gå med i fårflocken, bräka och sprida mer godhet, och dessutom få stående ovationer och en hög lön. Poliser, vad ska vi med dem till, förutomm då värdegrundspoliser, det är nog där vi ska sätta in stöten.... Låt nu de policyprofessionella få fortsätta bygga idealsamhället, och låt dem ta ansvar för konsekvenser, vi andra kan faktiskt flytta och överlämna de svaga i varma händer :-)

  Socialarbeterna förresten, de är ju i liksom poliser i grunden inte onda, tvärt om, men om arbetssituationen är fel, och det inte utkrävs ansvar, så kommer de som har något att ge att sluta, och Kn Klänningtyerna göra kometkarriär, och det finns viss risk att detta problem är större på Soc än inom polisen, eftersom det inte går att granska en verksamhet som är helt sluten utan kontroll, Säpo och FRA går i vart fall att granska, men begär man ut offentlig dokumentation från Soc, så vet de varken vad partsinsyn är, eller att de måste fatta sekretessbeslut, samt att de måste hålla sina handlingar diarieförda så att det går att söka, och de måste förstå att de måste maskera de som de sektretessbelägger, och vad värre är, alla beslut de inte fattar, som de blundar för, går inte att komma åt, orosanmälningar för barn ska man inte ens nämna, är det någon som tror att dessa går att kontrollera, vilka åtgärder som vidtas, när de inte fattar beslut, dvs beslutet att inte vidta åtgärd är ett beslut, men det går inte att komma åt informationen, så visst kan man arbeta förebyggande, med att dölja brott, för tex polisen. S.W

  SvaraRadera
 7. Förebygga? Det gjorde Sverige redan 1968, byggde för framtiden, och nu skördas frukterna. Alla håller på med krishantering och ligger flera steg efter, och vad värsta är, att politiken ligger ännu mera efter, och eftersom de lagat soppan, och bäddat sängen, så kan de nog inte erkänna ansvaret, och då kan de heller inte lägga förslag som löser problemet. Bäst är ändå att Sverige avskaffade tjänstemannaansvaret i samband med MBL, och att ansvaret för socialarbetare är obefintligt, dvs den enda nivå i Sverige som politiker fattar enskilsa besut och har ansvar över är i socialnämnder, vilket innebär att tjänstemännen inte har nsvar alls, så när det går åt pipan är det alltid socialnämnden kollektivt, som fattat beslut, och tjänstemännen kan fortsätta, utan att ens uppdrag granskning kommer åt den ansvarige. naturligtvis ska inte politiker ta ansvar för beslut fattade av tjänstemän, och vår förre socialförskringsminister gjorde vissa försök socialarbetare skulle ha leg. likt läkare, för inte fattar politiker beslut åt läkare, men den gubben gick inte, socialarbetarna vill inte ha leg. de vill att socialnämnderna, dvs fullständigt inkompetenta politiker, fattar beslut åt dem och tar ansvaret, och samtidigt arbetar de under OSL, ngt de kallar socialsekretess, och de administrerar själva sitt IT-stöd och kontrollerar alla logar, så de kan ändra i diariet efter godtycke, dvs ärendet går inte att komma åt via diarium, varför man inte vet vad det är de skriver. Det är ungefär som DDR, och då brukar det bli lite si och så med saklighet och opartiskhet. Nä, brott mot barn kommer bara öka, eftersom de som har utredningsansvaret varken kan eller vill utreda, utan fatta beslut med magen och låta socialnämnden ta ansvaret, Sverige i ett nötskal, ingen har ansvar, och Sverige är enligt borgarna världens bästa land att bo i, land för hoppfulla, fråga förortsbarnen, flickebarnen som könsstympas på löpande band, genderverket är inte ett dugg sämre än KDs dystra åtta år på socialdepartementet, man vågade inte utmana genusvetarna politiskt, så cirkusen Soc kan fortsätta.

  Polis borde väl fungera som militärer, arbeta förebyggande så att det inte blir krig, vilket innebär Bamsedoktinen man kan vara snäll om man är start, i fred kan militären ta det lite piano och göra andra saker, tex förebygga, tappar man initiativet, får polisen och sedan militären det däremot hett om öronen, och ligger steget efter, då spelar det egentligen ingen roll vad politiken gör, i synnerhet inte om det är dessa som var problemet, så då gör man Anders och flyr fältet, innan alla idiotbeslut kommer i dagen, den där båten... S.W

  här en rapport om kunskapsläget om brott mot barn, och det enda vi vet är att allt tillgänglig statistik säger att allt blir bättre, fast känslan ute i verkligheten säger tvärt om, så det är olika saker, hur det ÄR och hur det borde vara, sådan tur var lever våra ledare i "borde-världen"
  så allt pekar på att det borde gå åt rätt håll, det kommer att lösa sig med den nya genusmyndigheten, genusvetarna är kända för att använda fakta, statistik, siffror, tydliga definitioner och empiriskt kontrollerbar data,
  så det värderelativa godtyckligheten ute i förorterna kommer att få en kanonstart, dvs förklaringsmodeller att det är samernas, judarnas, eller bara de bleka heteronormativas fel, de röstar fel, arbetar fel och betalar fel skatt. In med Gendermyndigheten - > Fler rapporter och ingen verkstad.
  S.W
  https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Inspektioner%20rapporter/Insp_vald_mot_barn_rapport_arkivex_09.pdf

  SvaraRadera