lördag 27 september 2014

Krogmomsen-en sågning

Nu ska jag såga den s.k. krogmomsen.

Först en liten rekapitulering om hur moms fungerar.

Moms är en konsumtionsskatt som skall bäras av slutkonsumenten, dvs. av någon som inte har avdragsrätt för moms. I teorin läggs det moms på varje mervärde som skapas i en transaktionskedja och det ackumulerade momsbeloppet byggs på i varje led. Säljaren av en momspliktig produkt är statens uppbördsman för att plocka in och redovisa moms till staten. Skattesatsen kan vara 0, 6, 12 eller 25 % (i Sverige).

Nu till krogmomsen. Som bekant sänkte Aliansen krogmomsen med argumentet att alla krogägare kommer lägga de extra pengarna på att anställa folk.

Det som hände när momsen sänktes var att pizzan fortfarande kostar 100 kronor för den hungrige. Men istället för att krögaren behåller 80 kronor och levererar 20 kronor till Staten, behåller han drygt 89 kronor.

Varför skulle då pizzabagaren anställa mer personal med denna ökande marginal? Tillströmningen av gäster kommer ju knappast öka, för priset till kund är ju detsamma. Skulle han göra det av god vilja? Nu anställer jag ytterligare en person för jag vill inte tjäna mer pengar själv, utan en pizzabagare till är vad som behövs (kunderna blir ju inte fler så denne pizzabagare kommer stå och rulla tummarna). Skulle inte tro det!

Alliansen hävdar att fler personer anställts i restaurangbranschen, vilket kanske stämmer. Men det har inget med momssänkningen att göra, utan beror på att efterfrågan ökat hos restaurangföretagen och att de därför anställt fler personer. Vilket de skulle ha gjort oavsett skattesats.

Moms är en utmärkt skatt, för den beskattar konsumtion och folk kan själva välja vad de vill konsumera för något.

Högre moms på allt och lägre skatt på arbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar