lördag 24 december 2016

God Juholt på er

Enligt tradition på bloggen kör jag denna på julafton.

God Jul!


13 kommentarer:

 1. God Jul önskas Tartarus och alla som kommenterar här!

  SvaraRadera
 2. S är landsförrädare, M var (är) ännu större landsförrädare.

  God Jul alla. Och ett gott nytt år, med nya bloggspaningar och härligt flöde från Utlandssvensks citatarkiv :-)

  SvaraRadera
 3. Om de satsade hårt på körsång som en del i det har de ju fått ett visst bakslag i morse.
  Borde inte i vart fal bassångare hamna i Volga?
  Tänk så lite man vet.
  Själv har jag IQ lika med storstövlarna mina.
  Stöd av omgivningen håller mig över vattenytan.
  Gott slut(!) om uttrycket passar för dagen.

  SvaraRadera
 4. En riktigt god jul, Mattssons räfst och rättarting med DN räddade julen och tron på att landet inte ännu, helt tagits över av idioterna, de nyttiga som onyttiga.

  Sedan har vi kvar skämtarna, de som tagit parodin några steg längre än våra yppersta komiker, det kan nog sluta riktigt bra det här, självmål träffar inte rätt, inte heller att skjuta sig i foten, utan det är helt enkelt fråga om högt avancerad parodi, som inte ens överträffas av PS i Gomorogn världen, som annars är vad som ofta bäst fångar tillståndet i nationen, men nu har vi Kitimbwa som överträffar allt.

  Några high-lights med kommentarer, det var helt enkelt ett jultal som skapade stor munterhet i juleländet.

  https://feministisktperspektiv.se/2016/12/20/fundera-pa-det-ett-tag/

  S.W

  SvaraRadera
 5. alltså, relevansen är Juholtslogik, att ligga lite efter verkligheten och inte tänka på konsekvenser, utan på att få stöd i den egna klanen.

  Kitimbwas och (Naumkis) far heter Maurice, politisk flykting från Kongo. Familjen kom till Sverige 1981 och flyttade till förorten Kungsängen. Sabuni är en av grundarna till Afrosvenskarnas riksförbund.

  Pappa Sabuni har två bröder, Kitimbwas och Naumkis farbröder, som är politiskt aktiva i Sverige. Naumki såg kort efter sin utnämning som statsråd till att statsbidraget till Centrum mot rasism, där hennes farbror Mkyabela Sabuni arbetade som chef, drogs in. Som politiker har NS arbetat med frågor som rör jämlikhet och jämställdhet för fler än Svenska män och kvinnor. 2006 utkom hon med boken Flickorna vi sviker, om hederskulturer och brott mot utlandsfödda kvinnor. Uppmärksammade utspel är bland annat obligatoriska gynekologkontroller på alla flickor för att komma åt problemet med könsstympning. Sabuni har profilerat sig som en av de mest kritiska inom liberalerna till religiösa friskolor, som sas gör det möjligt för sådana som hennes bror att fostra barn till ojämlikhet och religiös tomtefascism. Logiskt nog bytte Fp ut NS mot ambassadör Ullenhag, som startade en statlig desinformationssida, som tyvärr inte är kvar på regeringskansliet längre.

  Ett jultal av Kitimbwa Sabuni, som avseende arv och miljö, inte kan vara särskilt mycket mindre begåvad än sin syster, så det kan inte vara fel på det socialt konstruerade könet, denna gång, utan måste ha att göra med klan och patriarkala strukturer, allt understött av Fi, vänsterpartiets identitetsfalang och alla andra sköna tomtenissar som egentligen inte bryr som om något annat än att peka finger. Några lösningar har man inte. S.W

  SvaraRadera
 6. Rubrik

  Förorternas existens och den koloniala organisationens logik.

  "Vi (inkl Kitimbwa )kom till Europa (Sverige eftersom europeisk kolonialism gjort det omöjligt för oss att leva kvar med värdighet i länderna där vi har vårt ursprung.

  S.W Jo, stormaktsintressen göder många småpåvar i 3e världen, så det är ett noll till KS, fast gäller detta Norden? Världens mest jämställda och jämlika länder där hans egen syrra blev jämställdhetsminister i en borgerlig regering. Det andra syskonet valde egen väg, kverulantens :-)

  KS "förorterna vi hänvisades till blev de nya kolonierna. På samma sätt som svarta och bruna kroppar behövde hanteras i ursprungskolonierna, behöver vi hanteras här i de europeiska städerna där vi befinner oss."

  S.W Hm Slavhandel har existerat långt före slavhandeln till USA, och i norden hade vi trälar långt före någon visste vad en blåman var. Slaveriet i ROM och i mellanöstern på Kristus tid ska vi inte tala om.

  KS "Miljonprogrammen som var det svenska folkhemmets stolthet på 1960-talet"

  S.W Hm. Detta kanske kräver en liten förklarande bakgrund, så att de stackars satar som bor kvar i de av Svenska normer övergivna orterna, får en förklaring. S.W

  SvaraRadera
 7. Mellan 1964 och 1975 byggdes enl SCB 1 006 000 bostäder 1/3 var höghusområden, 1/3 låga flerbostadsområden, 1/3 var småhus som arbetare och unga byggde i egen regi. Allt berodde i sin tur på att landsbygden avfolkades på unga som flyttade till storstäder. Den övergripande målsättningen (prop. 1967:100) var: "Hela befolkningen skall beredas
  sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skälig kostnad."

  Pga urabaniseraingen (folkomflyttningar) var bostadsbristen akut i Sveriges storstäder och mellanstora städer (jmfr kommunreformen -52 och -71) och den generella bostadsstandarden hängde inte med, det var alltså mer fråga om boendetäthet, då som nu, än standarden på husen.

  Hyreskasernerna växte fram under den klassiska ekonomiska liberalismens tid; tillgången på bostäder bestämdes av en fri och oregelerad bostadsmarknad (jämför de avregerlingar som regeringen med mp i spetsen genomför nu) som styrdes av en privat vinstinriktad byggbransch. Dvs ju mindre regler desto enklare för lycksökare och charlatanerier att komma in på marknaden.

  Detta rekylerade (naturligtvis), vilket gav arbetarrörelsen och inte folkpartiliberalismen luft under vingarna. Dvs socialpolitik och demokrai-frågor hängde samman.

  Rösträttsrörelsen i Sverige 1902 hette Frisinnade landsföreningen. I Tyskland avsågs med Freisinn/Fortschritt de riktningar som var anhängare av parlamentarism och sociala reformer som stod i motsats till de som stödde centralmakten och den gamla konservativa maktordningen. Av outgrundliga orsaker så klappade Folkpartiet samman helt efter Ohlins stridsrop "liberal utmaning" och sedan tappade man tro på folkets egen inneboende egenmakt och vilja. Först ömsade FP skinn, varpå det blev en utbrytning genom Gharton-liberalerna, som alltså blev mp, men inte fasiken hjälpte detta folket i förtorten eller på landsbygden.

  Dagens järnjunkrar, centralmaktsmaffian, vilket tyvärr även drabbade mp och i synnheerhet Centern (och Arla)är synonymt med DNs ledarsida och numera även kultursida, Stureplanscentern, LUF, Birgitta Ohlson-liliberalerna, nymoderata nyliberaler, identitetssossar och alls sköns akademiska genusvetare, som alla under ledning av DNs chefred nära nog fått hela EU-projektet att haverera av den nya folkvandringen till norra Europa. Man har gett sig den på att avskaffa nationell rådighet, demokrati som vi känner den och parlamentarism (jmfr DÖ) utan att tala om vad det är för ny centralmakt i Bryssel man strävar mot :-)
  S.W

  SvaraRadera
 8. Här har vi haft samsyn i Sverige, inkl de frisinnade som stid i frömsta ledet om rösträtt (folkstyre och demokrati) ända till Stureplanscentern och Nymoderaterna begåvades med stolliga FMSare som genom att öppna spället, raskt finnit en väg att avskaffa nationell rådighet, sossarna, mp och vp hängde med, och så fick fick vi SD på köpet :-) Det har hänt förr, vad som händer när man avreglerar...

  Bakgrunden finns att söka under industrialisering och folkomflyttningar i Europa med start 1848 (eller kanske 1779 och 1789)

  I Europa skapade befolkningsökningen i städerna under industrialiseringen en enorm efterfrågan på bostäder. (som går att likställa med fokvandringarna idag, med skillnaden att då var vi inte ens en miljard människor och ännu färre i Europa.

  I London, Paris, Berlin, Wien, St Petersburg, Köpenhamn och Stockholm byggdes på 1800-talet stora hyreskaserner av tegel i kvarter i utkanterna av städerna för den allt talrikare arbetarbefolkningen. Kasernerna täckte hela kvarter på 4-7 våningar med bakgårdar fyllda med ytterligare hyreshus, uthus, latriner och verkstäder. Det stora flertalet byggdes av privata byggherrar i spekulationssyfte. (jmför Bert och Co) Spekulationsbyggandet resulterade i tekniskt och sanitärt undermåliga hus, dvs social misär. Tacka fan för att delar av näringslivet är för fri migration, marknaden ges obegränsat kapital som stat och kommun villigt samlar in, med skattelojaliteten som pant, och naturligtvis finns det en hake. (demokratisk motreaktion).

  De lokala myndigheterna gick inte in och reglerade bostadsmarknaden, utöver maximal tillåten höjd på byggnaden. Runt sekelskiftet 1900 kom ett brott med den liberala hållningen med regleringrar som rörde finansiering, lån och beskattning samt justeringar av vissa lagar.
  Makteliten upptäckte till sin förvåning att e miljon svenskar emigrerat och att de stora överbefolkade kasernerna med små mörka lägenheter var ohälsosamma och skapade sociala problem (jmfr förortsuppror)

  Att bo trångt och nedslitet var vanligt precis som i bostadskassärnerna under 1800-talets laizzie-fair-politik något som skapade socialt tryck och protester under 60-talet med sin stora våg av 40-talister. Bostadsbristen var särskilt märkbar i Stockholm, 1960 stod över 100 000 personer i bostadskö. Men inte ens detta var början. S.W

  SvaraRadera
 9. Mellan åren 1945 och 1960 producerades 822 000 nya lägenheter i Sverige där omfattande rivningar av gammal kassärnbebyggelse gjorde att nettotillskottet krympte till 570 000 lägenheter.

  Men det förslog inte. Trångboddheten i city löste man genom T-banan och att anlägga ABC-städer som Vällingby och Farsta som hyllades som utopiska bostadsområden, till och med landets statsminister Palme flytta dit.

  För att lösa problemet tillsattes 1957 Bostadsbyggnadsutredningen och "Höjd bostadsstandard" (SOU 1965:32) visade på ett behov på 1,5 miljoner lägenheter 1960–1975. Detta är viktigt, våra folkvarda förstod skillnade mellan antal bostäder, var det fanns behov och på vikten av rätt standard, i synnerhet boendetäthet och kommunikationer. Man räknade med att boendetätheten skulle sjunka från 2 till 0,5 personer per rumsenhet 1975.

  Under debatten som föregick 1965 års riksdagsbeslut förespråkade Högerpartiet, företrätt av dess förste vice ordförande Gösta Bohman, (med en fot i den gamla genuint frisinnade rörelsen, anförde att 1,5 miljoner lägenheter behövde byggas de närmsta 10 åren.

  (Fp uppskattade behovet till 1,1 miljoner nya lägenheter och bostäder).

  S.W

  SvaraRadera
 10. Lösningen - kommunpamparna, företrädesvis s.

  Kommunerna fick ansvar för planeringen, så kallat kommunalt planmonopol, med ansvar att bygga den nya jämlika Sverige. Det fanns normer för det mesta, hur många dagisplatser, hur långt till ICA, kosnum, var polisstationen skulle ligga, liksom närcentrum med bank/postkontor samt naturligtvis indrottplatser och skolor (närhetsprincipen) och allt stöddes genom statligt finansiellt stöd vid markförvärv samt kommunal borgen, dvs skattebetalarna i kommunen stod för den finansiella risken, vilket är samma sak idag genom bla försörjningsstöd och kommunens ansvar att sörja för bostäder. Räntesubbentionerna tog bort risken och bostadsutskottet/bostadsdepartementet hade 40 miljarder i anslag, innan ordf Persson sanerader statsfinanserna genom att lägga ner det, eftersom det var den kommunala byggfesten som bidrog till Sverige fall 1992, där fallet startade redan innan Bildt och Ohlindottern Wibble ens hunnit lägga sin första egna vårbudget. Det var dire straits redan innan borgarna tog över stafettpinnen efter rosornas krig och avregleringen av finansmarknaderna 1985.

  Lösningen då? - Storskalighet, skalfördelar - kostnaden per enhet sjunker vid storskaliga projekt som innebar att allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag blev landets dominerande ägare och förvaltare av flerbostadshus under 60- och70-talet, som i sin tur innebar att de som kunde röstade med fötterna, och till slut hade de flesta svenskar som hade möjlighet flyttat bort, och kvar blev nya grupper.

  Att det inte beror på storskalighet eller arkitektur bevisas av att det finns fullt med miljonprogram-områden på Lidingö och Täby, där det bor full med välartad Svensk medelklass, det handlar om vem som är dina grannar, och där har KS rätt, kollonialsiseringen av våra miljonprogramoråden från människor från andra länder som är sämre bemedlade har inneburit en folkomflyttning, på fler än ett vis, och politikerna tänker kortsiktigt, förutom då järnkanslertänkandet på DNs och Aftonbladets ledarsida :-) S.W

  SvaraRadera
 11. Förlåt, glömde, det var K Sabuni som var på tapeten, hatretoriken alltså.

  Kitimbwa Sabuni sätter (med detta Europeiska klassperspektiv avseende industrialiseringen som fortsatte med urbanuserung sin följd av att jordbruk, fisker och skogsnäring automatiserades) igång med en helt egen ras-kontext, som alltså enbart utgår från färg, (men inte kön) och missar alltså helt vad det är som får människor att flytta (folkvandra).
  Nu har vi digitaliseringen, som är nästa grund, dvs internet och att man kan swisha pengar hit och dit, det kommer allt kullkasta det mesta, hand i hand med MR, som alltså utmanar demokratins grunder, vilka som får rösta, och att de lagar som gäller, gäller alla. så kallad majoritetsdiktatur, take it or leave it.

  KS
  "Miljonprogrammen ...gjordes om till uppsamlingsplats för oss, jordens fördömda, och förvandlades till det vi i dag kallar ”förorten” med alla negativa bibetydelser som begreppet har med sig."

  S.W Hm, Förorterna, var alltså var fortsättningen på efterkrigsbyggnationen och funkisprogrammen som kom igång på allvar på 30-talet för att stimulera ekonomin, eftersom det var depression. Dessa exemplariska förorter som byggdes för Svenska unga och arbetare med lägre inkomster, dög tydligen för Svenskar, men när det kom nya invånare som ville söka lyckan i en ny miljö, så dög plötsligt inte världens högsta bostadsstandard för sämre bemedlade grupper?

  SvaraRadera
 12. Kitimbwa är i sitt esse, vilken demagog, inte utan förebilder, det finns en större världskonspiration som försatt oss i detta elände...

  "Här kan vi kontrolleras, här kan vi polisbevakas",

  S.W öh, polisen har flytt fältet, men de har polisen gjort även på Östermalm och Lidingö, så övervaktningen sker nog mer med lokala småpåvar som kräver respekt och lösen för att passera porten. Så vi får anta att KS med vänner är övervakad av Säkerhetsfirman, och inte är helt nöjd med detta, hur ska alla affärer då kunna drivas, affärerna som följer den lite egna ordningen, eftersom man inte är nöjd med den ordning man flydde till, där tex vem som helst, tex en svart kvinna född i Burundi, kan bli jämställdhetsminister, (så länge hon inte tar strid med klanpatriarkerna ute i förorten)

  KS
  "här kan vi gå under precis som de unga bröderna som gick förlorade i det tragiska våldet som har fått oss att samlas här i dag."

  S.W Jo, lokala uppgörelsen mellan kriminella familjer och nätverk, precis som i Malmö.

  SvaraRadera
 13. lite nyheter angående ett av dina favoritämnen:

  "Länsstyrelsen avslog i december överklagandena och har gett grönt ljus för flyktingkvarteren i Beckomberga och Örby, som ska användas som boende för nyanlända som fått uppehållstillstånd. I Beckomberga planeras 150-175 lägenheter, i Örby 150–175."

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/MGz3K/flyktingkvarteren-i-stockholm-klara-om-ett-ar

  SvaraRadera