onsdag 2 augusti 2017

Italien ökar insatserna mot migrantströmmen

Som ni läst här tidigare är Italien mkt missnöjda med migrantströmmen från Libyen, framförallt rör missnöjet de NGOer som skjutsar migranter till Italien. 

Idag röstade parlamentet igenom att man skickar två båter till Libyen för att "bistå" Libyens kustbevakning. Man förnekar att det rör sig om en blockad. 

Som jag skrev om nyligen har man infört en uppförandekod för de NGO som verkar från Italien samt skickar med polis på alla båtar. Endast 3 av 8 NGO som har egna båtar har godkänt koden. En av de som sa nej blev bordad och tvingad till hamn där italiensk polis kontrollerade id etc (dvs massa byråkrati för att störa deras operation). 


Trots att migrantströmmen från Libyen avtagit de senaste veckorna kommer Italien med all sannolikhet fortsätta agera för att sätta stopp på detta. 600,000 migranter har kommit till Italien de senaste åren. Hur många som finns kvar i landet vet ingen då mer än hälften går under jorden (se tidigare inlägg här på bloggen). I Italien är det val nästa år och migrantfrågan kommer även där vara en viktig fråga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar