torsdag 21 januari 2016

Bild på mannen som överföll mamma med småbarn

Ja jag är förbannad. Jag brukar inte lägga ut bild på folk, men här kommer ett undantag.

Filmen nedan är rätt otäck, speciellt om man har egna barn. Ingen blir dock allvarligt skadad.

Händelseförloppet är att en ficktjuv försöker stjäla från en åldring, men avbryts av en kvinna med 2 småbarn i släptåg. Därefter anfaller han henne med sparkar och slag och sedan en avslutande spottloska när han springer förbi igen.

Som jag skrivit på bloggen förut har jag för vana att ingripa mot brottslighet i samhället. Jag har fångat biltjuvar åldringsrånare etc. Rent fysisk är slika figurer ingen större match då jag har erfarenheterna och kunskapen att oskadliggöra folk om det behövs. 

Jag önskar att jag eller någon som jag varit med idag, men dessvärre var så inte fallet.

Nåväl här har ni bilden på aset, hoppas han åker dit omgående. Polisen har gått ut med bild på twitter, men nu kanske det når ytterligare någon.

Film på länken nedan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22128852.ab

16 kommentarer:

 1. I grund och botten förefaller människan att vara en rätt osympatisk typ, generellt sätt, om vi ställer människa per se vs alla djur i motsvarande storlek som konkurrerar om föda och utrymme, så rovdjursinstinkten verkar vi ha. (alltså alla människor, så att vi inte stigmatiserar eller hänger ut någon specifik grupp eller stigmatiserar något fenomen, som vi människor i den vita tillrättalagda civiliserade världen finns oönskvärt, men ändå vet vi, i alla några av oss, hur otroligt lite en människoliv är värt på andra platser, där det finns för många av oss, är fattigt eller där människor växer upp under djurlika förhållanden.

  Det är detta som man inte riktigt begriper hos den bildade eliten, har de aldrig tagit del av villkoren för jordens alla människor, och under vilka fruktansvärda villkor de växter upp, det har till 80 % med miljö att göra, och epigenitiken och vissa andra bakgrundsfaktorer gör väl sitt till.

  Nu bygger just den samhällsordning vi lever i, och är vana vid, vår miljö, på några fundament:

  - statens monopol på våld

  - hög omfördelning av resurser så att alla har ett existensmin

  - god utbildning och kunskap om lagar och förordningar

  - omedveten insikt om vad som är regelformulering (lag) och vad
  som är regel, vad man förstår av sig själv utan att behöva tänka)
  Tex att stå i kö, hjälpa människor som är i nöd, vara hyfsat
  ärlig, då Sverige fram till ungeför nu, samhällskontraktet, byggt
  på att det för varje indi id är mer lönsamt att vara ärlig är
  motsatsen.

  Det finns en del faktorer som talar för att alla människor inte har haft samma förmån att växa upp i en idealstat som Sverige, där incitamenten att bete sig som en fähund är låga, trots låga straff.

  När nu polisen inte länge hinner med, och civilsamhället rämnar, nåja, inte överallt, utan på olika ställen, samtidigt som Svensk kultur bygger på att vara väldigt snäll och förlåtande, mot de människor som trots allt inte klarat av att anpassa sig till den Svenska normen 8som är extrem) bara att vi inte själva ser det.

  Samtidigt som det kommer hit en massa fattiga människor, som inte har en enda centiliter hyfs och vett i huvudet, och aldrig kommer att kunna utbildas till rätt, så uppstår vissa problem. Ett av problemen är ju att alla som inte är EU-medborgare och tar sig hit, får bo på hotell och hyfsad dukning, medan vissa andra, inte får ett korvöre, och faktiskt lärt sig att man tämligen riskfritt kan råna svagare. det är en slags hackordning i primitiv överlevnad.

  Fel är naturligtvis att Svensken lever kvar i en dröm, och tror att alla är eller kan bli som oss, och då krockar det lite. Det är en fråga om mängd, ju färre poliser, och ju förre medborgare som tjänar på att upprätthålla ordningen, desto mindre risk för rovdjuren, och vid en viss punkt, lönar det sig mer att vara rovdjur än att upprätthålla Bror duktig-ordningen, och väl där, är uppstår helt andra samhällsordningar, oftast klansamhällen, eftersom klanen inte överlever utan att kontrollera kvinnorna.

  Det finns bara två lägen:

  - samarbete
  - konflikt

  för att ordna det för sig. Lönar sig samarbete, samarbetar man, inom eller utom en klan, och Sverige har varit en tämligen stor klan, som med tiden lärt sig samarbeta, men för 1000 år sedan samarbetade vi i ganska små klaner. S.W


  SvaraRadera
 2. Fungerar inte samarbetet, blir det konflikt, och just den här snubben, har nog aldrig samarbetat med något, och beteende är väl enkelt att förstå, han såg ett byte, tänk affärsmöjlighet, och har redan förväntat sig hem vinsten, risk = noll.

  Så kommer det en tjyv, i hans kontext, för han kan inte våra regler, och dessutom en simpel kvinna, som försöker förhindra hans finfina affär, och då blir han så klart ilsk, dels av att få miste om affären, dels av att bli attackerade av en kvinna med två barn, det är sas inte hans normalläge, så proppskåpet går naturligtvis.

  Vems är felet? Tja, ser man det krasst, så kan man ju fortsätta drömma och tro att alla människor är lika, (beteendemässigt) vilken tragisk bakgrund de än har, och fortsätter leva som om omvärld och globalisering kommer att anpassa sig till oss, eller så tror man inte det. och så länge ingen sätter ner foten eller drar rätt slutsats, så gäller djungellagen, för alla som är uppväxta med djungellagen, den som förnekar detta, kommer bara förvärra saker och ting.

  Sverige är inte ens i lindan på den sociala polarisering som är färde, och det kommer naturligtvis gå mest ut över de svaga, äldre, kvinnor och barn, i socialt utsatta områden, och därefter samma gruppen i våra egna områden, pensionärer har väl varit lovligt byte redan innan alliansen tillträdde, och stöld är inget märkligt, det är ett försörjningssätt bland flera, som mäts mot kalkylerad vinst vs risk. Det är nog bara det att det gör lite ont att se, naturen alltid utjämnar villkor. Det är alltså fullständigt naturligt :-) och naturlitvis jämlikt våra värderingar tragiskt, nu kommer gränslösheten fostra nya generationer Svenskar, och det gäller bara att anpassa sig. Demografiska faktorer är irreversibla, så vitt det inte blir krig. och bara att försöka förutse, i vilken miljö ens egna barn ska växa upp.

  Kombinationen att kunna samarbeta, vara krass, kunna slå hårt av bara helvete, vara snabb i benen och kvicktänkt samt rapp i käften, är klassiska egenskaper. Alla har inte förmågan, och ger sig på de byten de förmår. Det är lite det som varit orsaken till att människan bildat statsstäder, som sedan kom att bli ngn slags hertigdömen, som blev nationalstater, eller möjligen Imperier, och allt bygger på sina ingående små partikulära enheter, som den här modiga mamman som ingrep, håller alla linjen, så fungerar civilsamhället, och friheten kan bevaras, men alla uppåt i hierarkierna ser det inte så, det är nog någon slags religiöst handikapp :-) Ursäkta svart humor, men det hjälper vissa av oss att stå ut i eländet blad falska och äkta utopister. S.W

  SvaraRadera
 3. Helt rätt att gå ut med bild på den idioten. Vi måste hjälpas åt för att få fast dessa typer. Media gör alldeles för lite på det området. Det är sällan man går ut med bild. Undantaget är Efterlyst. En kanal som många inte har. Har väl säkert något med den personliga integriteten att göra. Kan tycka det är ganska obehagligt att det så enkelt går att få fram information om en vanlig människa. Så som födelsedatum, skrivna på samma adress, inkomst, bilägande m.m. Men när det gäller avlyssning och publicering av kriminella blir det ett himla hallå.

  SvaraRadera
 4. Hade gladeligen serverat en kopp te med lite polonium-210 till den mannen.

  SvaraRadera
 5. En ingång/utgångspunkt till varför det är som det är,
  det handlar om eliter som umgås med eliter, och formar
  ett språk och en ontologi* om världen utanför dem själva.

  Ds 2005:12 (ur inledningen)

  http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2005/04/ds-200512/


  "Ett öppet och demokratiskt samhälle
  ställer speciella krav ifråga om ledarskap.

  De som får förtroendet att vid en viss
  tidpunkt utöva makt bör rekryteras på
  demokratiskt acceptabla premisser.

  Det innebär bland annat att möjligheterna
  att nå en position inom makteliten inte
  bör inskränkas av ursprung eller härkomst."

  S.W centrala ord:

  SUBSTANTIV - konkreta

  - Samhälle (egentligen abstrakt, inget har sett samhället)
  (samhället är ngt vi förutsätter, tex civilkurage)

  - Tidpunkt (tid kan uppfattas som konkret på en urtavla)
  (just nu lever vi i en annan tid, än när detta
  departementsskrivelse författades, som är en
  del i den mentala process, som fört oss ändå hit)

  SUBSTANTIV - abstrakta

  - Makt
  - Maktelit (elit är abstrakt, själva eliten fysiska personer)
  - Ledarskap (att skapa ledning, leda ledet (fåren)

  - Krav jmfr kravall, av lat. charavallium, gatularm
  - Premiss
  - Position

  - Möjlighet
  - Förtroende

  VERB

  - Ställa (av ställe, ställa, stall, stå)
  - Utöva

  - Rekrytera
  - Inskränka

  - Nå

  ADJEKTIV
  - Demokratisk
  - Öppet

  - Speciell
  - Acceptabel

  - Ursprung
  - Härkomst

  Det låter ju ganska bra, men frågan är
  om det går att begripa, det är ju inte
  en speciellt konkret text, dvs det är
  väldigt vagt och löst i konturerna, så
  man vet inte. S.W

  SvaraRadera
 6. Integrationspolitiska maktutredningen
  tillsattes 2000-12-07 och hade i uppdrag
  att beskriva och förklara:

  "fördelningen av

  makt och inflytande

  mellan

  invandrare och infödda –
  till viss del även mellan

  infödda och personer med invandrade respektive
  infödda föräldrar – i det Svenska samhället."

  Notera (eftersom kanslisvenskan numera tagit bort orden
  infödd respektive invandrare från språket, för att inte
  stigmatisera alla nya Svenskar som vi internerat i olika
  reservat, så kallat utanförskap för att tala nymoderatska:

  infödd < - > invandrad

  infödd förälder < - > invandrad förälder
  infödda föräldrar < - > invandrade föräldrar

  person med:
  infödda föräldrar < - > invandrad föräldrar
  respektive
  infödd föräldrar

  "det Svenska samhället"

  S.W

  SvaraRadera
 7. "Svensk" (betydelsen) kan vi som bekant (och ska inte heller)
  längre definiera. Det har blivit en polysem term för alla som befinner sig i Sverige och på Svenska kan uttrycka sin egen uppfattning av vad Svensk är, eftersom alla med dubbla nationella identiteter, kan växla mellan tex Svensk - same, Svensk - jude, Svensk - Kurd, Svensk- Somalier, eller varför inte utlandssvensk eller finlandssvensk, här blir det intressant om vederbörande är Svensk kurd, eller kurdisk Svensk, det är en avgrund mellan begreppen, utan att någon talar om det, och alla Svenskar som inte har dubbla identiter får problem, här kommer dock mellanklasser in:
  handikappad svensk, kvinnlig svensk, ähm, Svensk kvinna, Svensk bög, (bögsvensk är ett invektiv), intersektionell Svensk, kommunistisk svensk, eller Svensk nymoderat. Svensk skånsk låter inte klokt, medan Skånsk svensk möjligen kan förstås. Muslimsk Svensk, eller Svensk muslim, Svensk kristen, Kristen Svensk eller Svensk kristdemokrat, identiteter är luriga, och alla mäter sig mot en lite grupp "infödda" Svenska män mellan 30 och 65 som inte är Hipsters eller vänster, och denna grupp är rimligtvis någon knapp miljon, varav de flesta är arbetar- medelklass. S.W

  SvaraRadera
 8. Även om vi (alltså eliten i Sverige) rör oss med en extrem mängd eufemismer, så är alla normalbegåvade och som inte är troll, överens om att mannen på bilden inte är Svensk, (vederbörande har sannolikt inte identitetshandlingar, vilket är intressant för identitetsvänstern) och talar sannolikt inte något språk som vi själva enkelt kan översätta, dvs denna mans hela världsuppfattning, språk, identitet, etik (värdegrund), är något som inte är Svenskt (hur skulle han kunna lära sig något vi Svenskar fått med modersmjölken och socialiserats med som norm mer eller mindre dagligen genom vår egen gemenskap, tex förskola, skola)

  Nä, man kan nog sluta sig till att denna person är en EU-medborgare,
  dvs kommer från ett EU-land, som utnyttjar sin medborerliga rätt, att vara här i Sverige, i skydd av våra lagar, för att under 3 månader söka arbete, och om detta inte går vägen, förväntas åka hem, ingen har liksom tänkt tanken att vederbörande är här permanent, för att stjäla, eftersom risken = 0, dvs åker du fast, och vägrar uppvisa identitetshandling, så händer i princip ingenting (mängdbrott priorieras inte av polisen) Dvs det uppstår snabbt en marknad, för människor som uttnyttjar sin medborgerliga rätt, att vara inom vår gräns, och göra lite som de vill, eftersom dessa människor vet att vi förutsätter att de följer normen, och om man inte följer normen, så är konsekvensen zero, efersom svensk norm är att vara förlåtande mot den lilla klick förtappade själar som inte klarar av lagets norm, nu börjar det knaka, när vi Svenskar, som inte har någon specifik kultur eller norm, blir utmanade, denna utmaning sker genom att normen, (männen) sympatiserar med SD, varpå eliten får lite problem, (understatement), eftersom hela elitens maktinnehav bygger på att fåren (medelklassen) betalar skatt, dvs möjliggör att miljöpartister, intersektionalister, rättroende turkar, bokstavssexuella grupperingar eller bara diaboliska maktmänniskor ska komma åt grytan.

  Kort och gott, denne gynnare (mannen på bilden) är inte Svensk,
  (han är en Orch), och utmanar oss, för han är inte ensam, det finns 1000-tals, dessa män får inget arbete, och kommer aldrig att få, och de får heller inte pengar genom att tigga, vad återstår?

  Ingen Svensk vill bli rånad, vi vill inte ha inbrott, och vi vill inte ha slum, inet måkstäder, inte missär, och inget tiggeri, detta sitter djupt, eftersom arbetarröreelsen för inte mer än 10 - 15 år sedan hade djupa problem med tex tjänstearbeten som hemhjälp eller städning, ingen ska behöva niga och bocka, ingen ska behöva stjäla, alla ska med, visionen är det samma, den strävsamma, som nyliberalarna har, att alla kan höjas och sträva mot förfining, socialisterna genom transfereringar, dvs skattelojalitet, och de nyliberala genom polissamhälle och repressalier, jmfr USA. S.W

  SvaraRadera
 9. Klassikern är när en "överlägsen" reporter (som strävar mot
  att bli upptagen bland eliten) ställer frågan till någon
  stackars (jag vet att jag har rätt utan att förstå varför) Sverigedemokrat som stammande svarar;

  en svensk ÄR, öh, en person som är född, nej förresten,
  en person som lever i Sverige, förvärvat medborgarskap
  och talar Svenska, och inte bara fått en föreläsning av
  ett batikhuckle utan faktiskt även anammat och accepterat
  svenska normer och regler...

  Vad då säger reportern, vad menar du med Svenska normer...

  någon som eh öh, så kommer frågan om ras upp, att adopterade
  medborgare naturligtvis är lika svenska som du och jag (vilket de ju är)jo, svenskhet, vad det nu är är en social konstruktion, som vi nog inte vet vad det är, eftersom vi är det enda folkslag i hela världen, som har upphöjt till maxim, att inte låta sig definieras, eftersom det är en tyst överenskommelse, ngt så hemligt eller skamfyllt, att det inte kan förklaras. (men som vi alla vet vad det är, utom när vi hånar Sverigedemokrater, som på sin stapplande begreppssvenska förgäves försöker förklara något de intuitivt känner på sig, inte stämmer. (men vad det är låter sig inte formuleras, eftersom eliten dragit undan fundamenten i språket, genom polysemins
  och relativismens magiska formler.

  Samhället (det Svenska) kallas på norska och danska
  för samfund. (av sam- och finna/fynd, dvs

  en samlad (fundamental) gemenskap/sammanhang/samförstånd
  av en grupp (samling) människor.

  En samling är konkret om man ställer upp alla individerna
  på rad och håller omröstning, som i en demokrati, och
  samlingen av människor blir abstrakt, när det blir et klass
  (universalie) som tex när Eliasson kodar 291, för klassen
  av brottsrelaterade flyktingar) som ännu inte ingår
  samhällsgemenskapen vilken förväntas verkställa det av
  politiken önskvärda nya samhället, dels genom att betala
  skatt, dels genom att fysiskt arbeta med att integrera de
  "nyanlända" S.W

  SvaraRadera
 10. Svenskans motsvarighet till samfund (som vi numera använder
  i betydlse religiösa samfund) är samhälle, som kommer av:

  samhälde, dvs halda samman.

  jmfr: enhällig, uppehälle
  samhällsgemenskap, samhällsomstörtande. -farlig.

  Samfälld kan vara bra att ha ett hum om i postmodernitetens
  självande stopptider.

  samfälla, förena sig, komma överens jmfr samlag.
  dvs lag (laga samman) är en gemensam överenskommelse
  att (förr) bilda familj, eftersom man kände till
  resultatet (barn) av handlingen.

  Vad vi (samfundet eller samhället) talar om, är vårt:
  (Svenska) samhälle, vårt tidigare har vi underkänt,
  vad som är (varit). Men, det är nu dessa maktutredningar kommer in,
  alla samhällen bärs upp av en slags medelklass (den ängsliga svenska
  rättrådiga...helyllemedelklassen och/samt av en elit. Denna elit skiftar
  lite över tid, men är dock alltid en elit. I grund och botten har vi
  följande eliter i Sverige:

  - Politisk elit (vi kan kalla dem nyadeln)
  - Medial elit (journalister och opinionsbildare)
  - Kulturell elit (vilka är få, de flesta är medelklass)
  - Universell elit (vetenskapsmän, inkluderat Kungl akademierna)
  - Ekonomisk elit (vilka delas upp i kapitalägare resp
  (de som bara har hög lön)

  Det centrala är att förstå vilken ekonomisk elit som finansierar
  punkt 1 - 4 ovan, för i ngh mening är de flesta även inom vår elit
  en slags ängsliga medelklassiga följeslagare, som hänger med den
  riktning som förefaller gälla. (detta är en mänsklig egenskap)
  S.W

  SvaraRadera
 11. Svensk norm (svenskhet är kanske inte så svårt ändå),
  vi tycker att demokrati och jämlikhet är viktigt,
  dvs att samma regler ska gälla för alla inför lagen,
  och då är saken ganska klar det finns inte utrymme för
  postmodernism och kulturrelativism, om vi tror på demokrati (majoriteten bestämmer) och anser att vårt samhälle ska
  styras under lagar (land ska med lag byggas)

  Då gäller det att alla förmår inordna sig/underordna sig under lagen.

  Lag av fornsvenskans lagh norm, regel, dvs
  det som ÄR (före)lagt, fastställt, bildning till
  lägga/ligga, dvs belägga.

  Lagen är förelagd(framlagd, och ska beläggas,
  (jmfr polisspråk förr: "stopp och belägg"

  det var detta den modiga kvinnan gjorde,
  hon upprätthöll lagen (order/ordning/ordnung),
  vad som är den gemensamma överenskommelsen i
  ett fritt och jämlikt samfund, ty där ska även
  de svaga, barn, äldre, handikappade, etc kunna
  gå omkring som fria män, utan att behöva bli
  rånade, detta tar alla vi Svenskar för självklart,
  och kan liksom inte riktigt ta in att alla inte
  ser det så,d vs vi har upphöjt Svenskhet och Svensk
  norm, till något som antas gälla för alla i hela
  världen, inkl kusinsamlagade minoriteter från
  länder som levt i två världskrig och aldrig ekonomiskt
  kommer förbi Svensk 1880-talsekonomi. dvs klanmänniskorna.
  Det vet inte ens vad vi talar om, samhällskontrakt, eftersom
  de aldrig tillhört något, och med Europas inriktning aldrig
  kommer att tillhöra någon gemensakap, eftersom det inte aldrig
  kommer finnas och aldrig funnits, någon välfärdsstat eller folkhem
  inom EU, det är endera gated community, (rikedom) eller klan, det som är grunden, samhället, för en socken eller en småstad, som numera är en kommun, är upplöst (i akt och mening och i samförstånd mellan nymoderater och sossar), varför man nu ska försöka skapa någon slags högre ordning, genom regionala parlament, dvs uppgraderade landsting, och den gränssättningen, som de håller på med nu, är en slags återgång till våra landskapslagar, eftersom man upplöst kommunalt självstyre, och var på vippen att upplösa det nationella, genom öppna gränser/hjärtan. Men så missade det detta med lag, att det krävs 175 mandat för att stifta lag, väljarna reagerade i tid, drog i handbromsen, (SD är ett symptom inte orsaken till att de får röster), varför landet är svårregerat och hela tyckar-eliten kliar sig i huvudet, vi som hade så rätt....

  Men eliter skulle inte vara eliter, om de inte var opportunister, tar man inte tag i tillfället, blir man knappast elit, målet är så klart makt, medlet är värderingar, och metoden är opinionsbildning.
  (via media) Men nu har lagen (och normerande media) fått lite konkurrens, e-budkavle, dvs social media, dvs partikulär masskommunikation, där ingen längre vet vem som leder vem, då uppstår plötsligt Putinskräck :-) Som i viss mån är välgrundad,
  även om det är självförvållad desinformation, (tex postmodernism) som är själva grunden för villervallan. S.W

  SvaraRadera
 12. Lag, det handlar om lag, vad det betyder och om vi ännu fattar vad som är lagens väsen.

  Jmfr lagom = dativ plural av lag.

  lagman, lagsaga, lagtima, lagfara, lagföra, lagfart, lagstadgad, lagbas, och verbet "laga" dvs ställa i ordning/reparera, samt adjektivet "laga" (laga kraft), dvs överENSstämma med lag.


  Alla tycker att det är viktigt att alla följer lagen,
  det är något av det mest Svenska som finns, inga särskilda
  regler för eliter eller pampar, vi är lika inför lagen.

  Svenska lagar, dvs vår norm, som allt vilar på, tex
  kvinnofrid - att kvinnor är fredade (även om de
  inte är inburade i hemmet eller följs av en manlig
  släkting insvept i en säck med titthål i) är något
  vi förutsätter alla ska anpassa sig till, och när det
  inte gör det, är det så outhärdligt att vi blundar,
  det gjorde delar av vänstern långt efter Pela och Fadime)

  Samtidigt som Sverige ska bli något helt nytt,
  som ingen ännu riktigt vet vad det är,

  postmodernistisk centerpartistat
  postmodernistisk miljöpartistat
  postmodernistisk laisse-faire-stat
  postmodernistisk feminist-stat

  dvs att alla möjliga synsätt ska samlas
  under en (1) norm som kallas lag (regler).

  Det där fungerar inte utan en lag, och en lag gäller inom
  en domsaga, vad som är sagt, (jmfr utsaga) och då krävs det
  en gräns, som avgränsar lagen mot andra demokratiskt valda
  församlingars lagar, och genom att upplösa gränsen, upplöser
  man naturligtvis lagen och därmed demokratin, och då får vi
  något annat. Det är på tiden, att alla "demokrater" börjar
  förklara, vad de menar med demokrati, är det folkets röst,
  dvs allmän och lika rösträtt för medborgarna, eller är det
  eliten syn på demokrati, att den lika gärna kan fungera
  genom val vart 5e år till EU-parlamentet, som inte har ngt
  lagstiftningsmakt alls? Ingen vet. S.W

  SvaraRadera
 13. Detta verkar inte alla ha tänkt igenom,
  vad lagen, förståelsen, efterlevnaden och tolkningen av lagen faktiskt är. I en klan är det självklart, i vissa klaner med brutal verklighet, då brott mot klanen = dödsstraff.

  Ju fler i ett civiliserat (civilt) samhälle som självmant efterlever och frivilligt upprätthåller lagen, desto mer effektivt samhälle, dvs människor följer lagen för att de vill, inte för att de borde eller måste. När man upprättar ett mångfaldssamhälle, där alla olika sätt och vis är accepterade, så fungerar lagen på ett lite annat sätt, och leder utan undantag till endera acceptans av ökad brottslighet (kulturkrockar, tex mellan två olika invandrade kulturer inne i ett Svenskt invandrarreservat/ghetto), eller att man får väldigt många fler (män) i fängelse, som inte klarar av att leva normen.

  Dvs Lagen upprätthålls:
  1. av klanen själv
  2. av staten (polis)
  3. av civilsamhället (Svenskar förstår inte alltid att vi varit en
  stor klan, som under yttre hot. lyckats enas under en (1) lag.

  Alla samhällen (samfund) kräver gemensamma regler
  som alla följer, vare sig vi gillar dem eller
  inte. Detta är glasklart och uttalat i Danmark, som varit
  utsatt för mer yttre hot, och därför har en tydligare markering
  om vad som är acceptabel nivå att utmana dansk norm (värderingar)

  Lagen = Normen = rättesnöret för ledet.
  Svensk lag = Svenskt synsätt, (dvs svenskhet)

  S.W

  SvaraRadera
 14. Det första steget att (författa) skriva lag i Sverige
  är att regeringen — eller i sällsynta fall, riksdagen
  genom ett utskott — tar initiativ till att tillsätta
  en statlig utredning.

  Här ligger det centrala maktperspektivet att tillsätta
  /utse de personer som man tror har rätt värderingar, intresse
  och kunskap att skriva förarbetet, grunden för lagen, som
  regenten (eliten) vill.

  Utredningenskommittén (kan vara parlamentarisk eller
  exptert"besatt" där utredaren/utredningen lägger fram
  förslag till förändring av lagen i form av en utredning
  (dvs rapport/studie som går igenom frågan. Förstudien
  vad regenten från start vill att utredningen ska komma
  fram till, kallas direktiv.

  Rapporten publiceras i två utredningsserier
  1. Statens offentliga utredningar (SOU).
  2. Departementsserien (Ds) dvs en ännu mera internt styrd utredning
  inom partiet (regeringskansliet) utanför Riksdagens direkta
  kontroll.

  Jo - den där Ds (departementsserien)

  Ds 2005:12
  Makten och mångfalden
  Eliter och etnicitet i Sverige.

  Nu måste man förstå hur makt fungerar:

  Integrationspolitiska maktutredningen tillsattes alltså
  efter ett regerings beslut den 7 december 2000.

  Eftersom kulturrelativisterna och de intersektionella inte var nöjda med den analys som först gjorts (i grunden utifrån en marxistisk, ganska vederhäftig analys, som framgår av noterna), så gjorde här socialdemokratin och arbetarrörelsen en nyorientering mot nya synsätt, ngt som kom att gifta ihop sig idealiskt med hbtq-högern och den nyliberala Euro-rörelsen.

  Integrationspolitiska maktutredningen läggs därför logiskt nog ner
  (2004-04-22), sannolikt låg ett maktperspektiv bakom, dvs Bommersvikarna hade excellerat i genusanalys och trodde sog ha sett ljuset för hur man skulle villa valet 2006 med identitetspolitik, och man ska heller inte glömma att Persson här började känna flåset i nacken av Nymoderaternas nya påfund (jmfr samfund), eller som partiet heter, moderata samlingspartiet.

  Regeringen beslutade den 22 april 2004 att

  Integrationspolitiska maktutredningen skall upphöra.

  Utredaren docent Anders Westholm kommer att
  få i uppdrag att slutföra och redovisa en
  medborgarundersökning samt administrera
  utgivningen av ytterligare rapporter,
  som påbörjats inom Integrationspolitiska
  maktutredningen. (som alltså genomförts
  av Svensk akademisk vänsterelit, men som hade
  fel etnisk sammansättning och därmed antogs
  komma fram till fel slutsatser, (ngn slags
  dekonstruktivistisk diskursanalys med svåra
  ord, som ingen begrep=

  Regeringen (gissa ansvarig minister) beslutade
  i samband med nedläggningen av Integrations-
  politiska maktutredningen om DIREKTIV för en
  (ny)utredning om makt:

  Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut

  Integration och STRUKTURELL diskriminering.

  Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut

  Professor Masoud Kamali

  har förordnats som särskild utredare.

  S.W

  SvaraRadera
 15. Kan du inte ta bort den där S.W? Han förstör hela bloggen med sitt ohejdade spammande.

  V

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han skriver bättre och intressantare än de flesta bloggare. Fortsätt SW!

   Radera