onsdag 27 januari 2016

Sverige tillsammans-nu dags för regionala konferenser

Ingen missade väl den parodiska tillställningen "Sverige tillsammans" i höstas.

Efter eventet har hela skiten kollapsat fullständigt och vi trodde väl att det självdog och att det vi såg var en sista dödsryckning av den alternativa verklighet som Virtanen och politikerna levt i.

I samband med eventet fick länsstyrelsrna i uppdrag att ordna regionala "Sverige tillsammans konferenser".

Vissa delar av myndighetssverige verkar fungera fortfarande för man har såklart jobbat på ute i landet efter det direktiv man fick och nu drar konferenserna igång.

Kumbaya my lord kumbaya

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/i-morgon-inleds-de-regionala-konferenserna-om-mottagande-och-nyanlandas-etablering/

7 kommentarer:

 1. Hej.

  Vad kan vi göra åt detta? Vad finns det för realistiska strategier egentligen?
  Du, och många andra bloggare, såväl som skribenter, uttrycker ofta grundläggande sunda åsikter. Finns det någon möjlighet till att trumma ihop någon sorts generella krav eller ståndpunkter?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Svar till Rikard,
  Jag har tankemässigt börjat inventera möjligheter och uppslag, bland annat efter Tartarus uppmaning. En ide jag anser har potential är tanken om lokala partier. I kommunalval finns inga trösklar om 4% av rösterna och på kommunal nivå är det vanligare att väljare röstar på ett alternativt parti. Fördelen med kommunalpolitiken är också att det är lättare att få folk engagerade som annars inte är politiskt aktiva. På kommunal nivå är det också möjligt att ta beslut som snabbt får konkret betydelse. Tanken är nu att ta fram konkret information om hur man steg för steg startar ett lokalt parti och hur man sedan kan påverka.

  SvaraRadera
 3. Det här nationella jippot i Brygghuset var ju den absolut sista desperata dödsryckningen att hålla liv i förställningen, och det går i efterhand inte att begripa hur de tänkte strategiskt, eftersom de satt på korrekt underrättelseinformation.

  Det mest sannolika är att regeringen i för hög grad styrs av pressfolk, som lever i en slags kommunikationsproblem, och har byggt sin karriär på på att bygga "berättelser" och kicka kannan framåt, dvs man kan inget längre om det som är produktion, hur man får tåg att fungera, eller för den delen balans i statsbudgeten.

  Det är alltså ytterst ett ledningsproblem, som som alltid slutar med ett magplats. I detta fall håller man hov i Stockholm, och sedan lägger man ut på Länsstyrelserna, att omsätta svadan praktiskt, alltså att skaffa praktikplatser åt alla ensamma unga män. Ska bli intressant med gensvaret från arbetsgivarna :-)

  Med anledning av den här Somaliske mannen, så kommer detta bli en vändning för vårt rättssystem, med anledning vår feministiska utrikespolitik, för om det nu visar sig att denne gärningsman är som det verkar mellan 20 och 26 år, så måste den första uppgiften för domstolen vara att reda ut mannens identitet och ålder, så att det går att fastställa straffansvar, med denna tragik, en ung kvinnas död, verkar det som att det är möjligt för flathetens, undflyendets och ansvarslöshetens Mecka. S.W

  SvaraRadera
 4. Skulle vara intressant att gå på en sådan där konferens, och få ta del av lite synpunkter från SSU och Bommersvik, mer exakt vad som avses med "tillsammans"- Hela välfärdsindustrin förefaller ju vara utlagd på privat entreprenad, så med gemensamhet avses nog beskattning och att alla är lika inför lagen, dvs även individer som utnyttjar mentala tomrum i Sveriges ledande elit. Bara för att staten (en handläggare på MV) inte med kan bevisa att en somalisk man utan identitetshandlingar, inte är född år 2001, så kan inte "skulden" ligga på statsmakten, att godta att vederbörande är 15 år, är det ingen som klarar av konsekvensanalysen, att belöna ljugande, och dessutom göra män som ska ta ansvar till offer (värnlösa barn)
  Det är för att använda en känd myndoghetschef - rent ut sagt äckligt.
  man skäms inför omvärlden, och önskar att det är en dröm, Sveriges internationella engagemang för "barn". Ska S sitt kvar, och Ygeman kliva fram, är det nog dags att ta första steget i väntan på ändrad lagstiftning, det måste vara att göra Danielsson till GD för Migrationsverket igen, och med hårda nypor, för det har han, ta itu med identifiering av barn, och tillsätta en rikspolischef som kan göra rent hus med förtroendet. Polisen behöver en rättrådig Harry, som agerar och inte orerar. Danielsson rekryterades ju föra "Sverige tillsammans" och man hade en annan agenda, och andra krafter inom S - "land ska med värdegrund byggas"
  - Nu verkar värdegrunds-societeten, ha sprungit och gömt sig bakom Ygeman och Hultqvist, och då borde man göra om, göra rätt, och tillsätta en rikspolischef som både folket och polisfolket har förtroende för, faktum är att bara detta skulle vända opinionen mer än en regeringsombildning. S.W

  SvaraRadera
 5. Sedan måste regeringenm alldeles oavsätt redan nu, ta itu med identitetsfrågan, oavsätt vad de gröna vännerna anser. Nu har de fått ett tröstpris med Ferm, som nog är smart från S perspektiv, men nu måste man sätta ner foten nu, ifråga om de som kommer att börja nyanlända framåt våren, det kommer att vara män, och de kommer att vilja vara barn, och de har tagit sig ändå längst upp i norden, utan ID-handlingar, det är naturligtvis orimligt, och borde direktavvisas, då denna rätt, att något är orimligt, är fullt förenligt med internationell rätt. Det är ju bara Sverige som ensidigt fått för sig, för att det ger en fin arbetsmarknad åt jurister, att rättsäkerheten kräver detta, det är precis tvärt om, Sveriges oansvariga tillämpning, som är till för att gynna ekonomiska grupper inom välfärdsindustrin, stjälper i själva verket rättsäkerheten, genom att hela frågan om flyktingstatus sätt ur spel, fulast vinner, lite som det fungerar med vårdnadsmål i Sverige, den som ljuger mest, vinner.

  Den som inte kan styrka sin identitet med en ID-handling och hur gammal vederbörande är, ska direktavvisas, advokatsamfundet kommer att gå i taket, men det är enda vägen att vända detta, annars kommer det bara att införas 2017 istället, efter en ytterligare förvärrad situation. Låt barn få vara barn, och behandla bedragare som bedragare, och ge blanka fan i alla skenheliga rättighetsivrare, som i själva verket undergräver hela fundamentet och den förutsättningar som finns, att hjälpa dem med störst skyddsbehov, det är inte vuxna män som i vissa fall, vilket Elisasson spekulerar om, varit soldater och vant sig vid ett annat sätt att lösa konflikter.

  Att ta tag i frågan om Identitet, dvs om vi inte ifrågasätter ålder, och ger "asylsökande" en massa förmåner, förutsatt att slänger passet och ljuger om sin ålder för att få en god man och vissa andra förmåner, uppmuntrar att vuxna män kommer till Sverige och agerar barn, utan att ngn ens vet vem de egentligen är.

  Någon inne på firman måste väl fundera på detta, varför just Sverige drabbas av vuxenbarn.

  Det startade 2004 (UD 2004:05), sedan ett
  tilläggsdirektiv 2006, under den period
  Persson regerade på nåder av mp.

  Utredningen om Skyddsgrunder OCH
  rättigheter FÖR
  flyktingar OCH
  alternativt
  skyddsbehövande

  Dir. 2006:02

  Beslut vid regeringssammanträde
  den 12 januari 2006

  Förlängd tid för uppdraget

  Med stöd av regeringens bemyndigande
  den 16 september 2004 tillkallade
  migrationsministern (Barbro Holmberg, Elins mamma)
  en särskild utredare med uppdrag
  att ta ställning till hur rådets
  direktiv 2004/83/EG 2004-04-29 om
  miniminormer för när tredjelands-
  medborgare eller statslösa personer (papperslösa)
  ska betraktas som flyktingar eller
  som personer som av andra skäl
  behöver internationellt skydd samt
  om dessa personers rättsliga ställning
  och om innehållet i det beviljade skyd-
  det ska genomföras i Sverige.

  (EUT L 304, 30.9.2004, s. 12,
  efter ompublicering EUT L 204,
  5.8.2005, s. 24, Celex nr 32004L0083)

  Enligt de ursprungliga direktiven
  (dir. 2004:114) skulle uppdraget
  redovisas senast 2005-09-16.

  Genom tilläggsdirektiv (dir. 2005:95)
  förlängdes utredningstiden till 2005-11-30.

  Tiden för redovisning av uppdraget förlängs
  därefter till och med 2006-01-19.

  Men det är en hel räcka av av interna beslut, som hasplats fram som
  DSer, Departementsskrivelser, om hur just Sverige försatte sig i detta soppa, och mp var ju vägmästare äve 2010 - 2014, så regeringen Reinfeldt skjöt frågan framåt, och kom till slut fram till en ny Departementsskrivelse (Ds 2013:72)

  Egentligen, analytiskt, måste man lägga samman alla regeringsbeslut från 2002, för att fastställa ansvar, dvs mps vågmästarställning under Perssons sista ministär, och under Reinfelds sista ministär, för att förstå hur det gått till. S.W

  SvaraRadera
 6. Det är Sveriges räddning, att mp ville regera, ta ansvar för sin politik, mot de gamla idealisternas råd. Kan man bara fastställa att det är de regler som regeringar tidigare beslutat om genom lag, som lett oss hit, så går det nog att förklara men kanske inte förlåta talet om öppna hjärtan, för regeringen visste nog precis vad som skulle hända, och Reinfeldt kalkylerade så klart med att sitta kvar, och lämna över, med mp som stödparti, det var sas hela förklaringen till att han och s anammade mps migrations- och försvarspolitik, rationellt? Jo, taktiskt, men inte strategiskt, eftersom mp inte längre är vågmästare, och gudskelov tar ansvar för regerandet, och genom att privatiserandet av mps (och Centerns) politik nu blir varseblivet och uppenbarat, så inträder en helt ny ordning för Sverige, både politiskt och förvaltningsmässigt.

  S bör fokusera på att minimera skadan för framtiden, och fundera på om det är lönt att regera, med mp som stöttepelare, stabilt blir det inte, och inte särskilt grönt heller.

  Denna svanesång blir intressant, det är en tickande bomb som de tär med alla män, som inte kommer att få arbete eller en plats i samhället, och sedan sammanhang i ett gäng eller en Moské, men om de dessutom är straffimmuna som barn, så kan man lite fundera på detta med brott och straff. Vårt samhälle måste framstå som ytterst bissart för dessa män, att man kan göra som man vill, bara man säger att man är ett barn, för just dessa män blir vuxna rätt tidigt, och kan nog bara komma fram till att Svenskar är rätt korkade, och väldigt servila, så i den värld de kommer från, tar man för sig av det som går, annars överlever man inte länge, och just nu verkar det som att Sverige, istället för att attrahera de människor som har behov och en god vilja intention, premierar män som kommer att ställa till fanstyg. Kanske kan den här konferensen skifta fokus, och istället för Kristina från Duvemåla, handla om hur dessa individer ska hanteras. Första uppgiften måste vara omvänd bevisbörda. den som inte kan styrka sin identitet, antas vara 18 år, om det inte uppenbart är ett barn, dvs som ännu inte kommit i målbrottet.

  Genom att skapa denna gränslösa kapitulaion av vad som är rätt och riktigt, så sviker Sverige i själva verket de som är rätteligen är barn, och som faktiskt behöver bistånd/hjälp, nu hjälper Sverige helt fel krafter, och undergräver inte bara samhällskontraktet, utan även förutsättningar att hjälpa de som behöver, fattiga kvinnor och barn, riktiga barn. Sverige har helt enkelt i sann postmodernistisk anda lyckas upplösa tom vad det är att vara barn, det är juridisk ondska, av aningslösa politiker och så detta allt mer svårbegripliga advokatsamfund, vems agenda driver de? Rättsstatens? S.W

  SvaraRadera
 7. Den här artikeln är intressant

  "Omsorgen om välfärden fick Nina Drakfors att byta parti.
  Från S – till Sverigedemokraterna. Hennes gamla parti
  driver en politik där man inte lyssnar på folket.
  Socialdemokraterna är inte verklighetsförankrade.

  Av minst två anledningar:

  1. att kvinnor börjar göra sig fria från Krösa-majasyndromet
  dvs detta med ska och oro vad andra ska tycka, börjar nu
  vända, dvs kvinnor styrs mer av omgivningens norm, än män.

  2. Att det tydligt framgår att man inom S inte tänkt, fast man tänkt, dvs man vet att man inte klarar debatten i sak, och därför
  ska vinna debatten med värdegrunder, men det går ju bara långsitkigt,
  i förlängningen håller inte verkligheten, om man förnekar den, och det är nog ganska illavarslande, dvs den politiska adeln förstod inte
  och förstår nog fortfarande inte, att de lever i en isolerad bubbla, som förvisso är sann och riktig för partigängarna, men som sas är lit fel miljö att vistas i, om man verkligen anser sig vilja regerar ett land, på riktigt, i verkligheten, alltså inte på låtsas....

  http://raset.story.aftonbladet.se/chapter/chapter-2/

  "Dagen Nina Drakfors började tvivla på S,
  som hon innan dess hade sympatiserat med
  ”hela livet”, minns hon tydligt.

  Fröet såddes vid en av partiets utbildnings-
  konferenser. Utbildningsledaren tog enligt
  Drakfors upp frågan om hur man skulle bemöta
  SD i en debatt.

  – Vi skulle inte ta en sakdebatt med SD, för
  den kunde vi inte vinna. I stället uppmanades
  vi att manipulera den till att handla om alla
  människors lika värde och att vi inte vill ha
  ett vi-och-dom samhälle.

  Drakfors menar att det fick henne att se sitt
  parti på ett annat sätt. – Där och då tänkte jag
  att det här inte är demokrati.

  Drakfors framhåller att partibytet för henne
  handlade om att värna pengar till välfärden,
  som sjukvård och omsorg. Hon har jobbat som
  undersköterska inom hemtjänsten sedan 20-års-
  åldern och därefter utbildat sig till socionom.

  – Det handlar om våra skattemedel. Då måste man
  ha en ekonomi i balans. Det har varit en av S
  paradgrenar, men det verkar man ha frångått.

  I dag är Nina Drakfors sverigedemokrat som vill
  spara pengar på att minska invandringen och som
  är engagerad i youtube-kanalen ”Granskning Sverige”.

  Men hon framhåller att det skett i en process som
  pågått några år. – Långsiktigt började jag förstå
  att S inte är verklighetsförankrade. Man vill inte
  göra några förändringar utan tycker att allt ska vara
  som det alltid har varit.

  Det där sista är nog inte helt rätt, den omvändning som
  sker nu, sker under galgen, inte för att någon ändrat
  uppfattning, ingen tror att det kan bli som det varit,
  det har ju Mona förnöjsamt skrockat om länge, nä vändningen
  kommer ju av att privilegierna går förlorade. Det är inte
  svårare än att det handlar om snöd vinnings skull av eget
  intresse, att slippa arbeta med produktion, utan jazza runt
  som "opinionsbildare" och "samhällsingeniör"

  Man vänder bara om man måste, inte för att man vill,
  det är ett ganska dåligt sätt att driva politik på.
  S.W

  SvaraRadera