måndag 25 januari 2016

Migrationsverket: De flyr till ett bättre liv

För några dagar sedan släppte Migrationsverket sin rapport om varför det är så många ensamkommande från Afghanistan.

I debatten har meningen "de flyr för sina liv" blivit rätt  utnött. Vi är många som pppekat att det kanske inte är hela sanningen. Redan i slutet av sommaren kom det rapporter om att flyktinglägren i Iran (där det bor Afghaner) började tömmas på folk. I Iran är man inte hotad till sitt liv, men det är ingen dans på rosor heller.

Nåväl, åter till Migrationsverkets rapport (min fetstil).

I Iran finns det sedan årtionden en stor flyktinggrupp från Afghanistan. De flesta av dem är hazarer. De får dock bara bo i några få av Irans provinser. För närvarande finns det omkring 2,5 miljoner afghaner där.
Ungefär 950 000 har en form av flyktingstatus och får hjälp av UNHCR. De har ett särskilt id-kort som ger dem rätt till grundläggande social service. Id-korten har olika giltighetstid och måste förnyas när de löper ut.
– Detta är ett orosmoment för flyktingarna. Det finns alltid risk att villkoren ska försämras när korten ska förnyas, säger Anders Rydén.
Vid sidan om de erkända flyktingarna finns det drygt en halv miljon oregistrerade afghanska medborgare som har uppehållstillstånd i Iran. De har samma rättigheter som de erkända flyktingarna, men måste också förnya sina tillstånd.
Dessutom finns det drygt en miljon arbetsmigranter utan uppehållstillstånd från Afghanistan. Många stannar en kortare tid innan de återvänder till Afghanistan. Även bland dem dominerar hazarerna.
Anders Rydén berättar att arbetsmarknaden i Iran är bättre än i Afghanistan. Men de illegala migranterna riskerar hela tiden att råka ut för razzior och bli återsända till hemlandet.
Afghanerna i Iran upplever nu att de har dåliga framtidsutsikter. Deras tillvaro där uppfattas som mycket osäker. De har svårt att få högre utbildning och mer avancerad sjukvård. Nyanlända flyktingar har inte heller rätt att söka asyl.
Det rör sig alltså om Hazarer, vilka är shiiter. De tycker de har dåliga framtidsutsikter i Iran och söker sig då till EU & Sverige i förhoppningen om ett bättre liv. Alla flyr alltså inte för sina liv, en majoritet synes inte göra det. De som kommer från Afghanistan har lite liknande skäl, men Afghanistan är som alla vet ett oroligare område, speciellt nu när Talibanerna börjat vinna mark igen. Dock har inte striderna i Afghanistan präglats av religiösa konflikter. I Själva verket har förhållande förbättrats avsevärt för Hazarer i Afghanistan de senaste tio åren.

Johanna Delac, omvärldsanalytiker på omvärldsenheten, nämner några viktiga orsaker till varför så många ensamkommande barn har valt att söka asyl just i Sverige.
– Sverige är generellt attraktivt som mottagarland för ensamkommande barn, med ett jämförelsevis gott mottagande och en stor andel som beviljas uppehållstillstånd. För många ensamkommande barn är möjligheten till utbildning en annan viktig faktor som gör att de söker sig till Sverige, detta gäller även hela den afghanska gruppen.
Den sk "pullfaktorn" verkar ha varit stark till varför man just beger sig till Sverige i jakten på ett bättre liv.

Detta borde väl sätta P för klyschan att alla "flyr för sina liv". Men det kommer det naturligtvis inte att göra i det agendadrivna Sverige. Det är dock glädjande att Migrationsverket återigen levererar en rapport som inte verkar vara färgad av några åsikter utan påvisa fakta.

1 kommentar: