fredag 8 januari 2016

Regeringen föreslår nya passregler

Äntligen görs ngt för att begränsa det totala haveriet gällande svensk pass.

Som det är nu är det bara att anmäla sitt pass borttappat, hämta ut ett nytt och sälja detta osv. Stora pengar görs på detta. Det har också gynnat terrorister och smugglare som enkelt kunnat skaffa svenska pass.

Att inget har gjorts tidigare är återigen ett gravt underbetyg för Alliansen som allt mer verkar helt handlingsförlamade rörande allt annat än jobbskatteavdraget.

Det man också borde göra är att lagra mer information i passets chip så det blir omöjligt för bedragare att använda det.13 kommentarer:

 1. Hej.

  Man skulle kunna överväga fullt biometriska pass, med motsvarande avläsningsutrustning vid samtliga in- och utpasseringspunkter.

  Det är lite småroligt att fundera fram lösningar på de problem SVMpFpKdMC skapat - finansiering är ju inte ens svårt. Inställ EU-avgiften tills vidare och motivera med övriga staters svek i gräns- och migrationsfrågan. Inställ samtliga utbetalningar med FN och hänvisa till korruptionen. Där rasslar det fram tillräckligt många slantar för att ha råd att investera i utrustning och personal för storstädning. Fyll på med att lägga ner SIDA, avskaffa föreningsbidragen, rensa väck skatteavdrag (och sänk skatterna så att det kvittar avdragens storlek), så klirrar det nog till tillräckligt mycke för att få ordning på torpet.

  Utvisar man dessutom de som är kriminella, och/eller i övrigt vistas här olovandes, och stramar upp regelverket kring invandring så att det gynnar skötsamma personer, så får vi snabbt loss mer resurser.

  Men jag är väl ond som Sauron antar jag.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, hälsningar

  SvaraRadera
 2. Skall vi köra en modern variant på 19/8 1772?
  Hänger du med?

  SvaraRadera
 3. How the West was won -
  vägen till helvetet är alltid kantad av goda föresatser,
  eller, hur näringslivet "blåste" liv i en ny näringsgren, inte välfärdsstaten utan välfördsindustrin, same shit, different names,
  det är företrädesvis finansierat via skattsedeln, dvs ett socialt
  åtagande für alle.

  Att implementera privatiserad välfärdsstat, utan att nämnvärt sänka skatterna, var det smartaste moderaterna kunde göra, med det var inte moderat politik, för den enskilde, utan näringslivspolitik, som utnyttjar
  medborgarnas kontrakt att betala skatt i utbyte (mot offentliga tjänster)


  Genom att skapa en efterfrågan på dessa välfärdstjänster med hela världen som marknad - blev utvecklingen explosionsartad - resultatet ser vi idag, det var lite för fantastiskt för att fungera, pengar ger incitament, där stat och kommuner står för risken, och näringslivet kammar hem intäkterna,
  och detta med NGM, var först sossarnas idé, där klassiska moderater var mot, eftersom det bara var ett annat sätt att kollektivisera medborgaren.

  Reinfeldt och Borg kunde sedan lämna över stafettpinnen till S att förvalta, efter att de för alltid förändrat Sverige. God hjälp fick de av bland annat "den nya välfärden", alla i allt väsentligt tillhörande den grupp moderater som umgicks Danderyd/Täby/Östermalm och sedermera SUS studentkår tiden runt 1990.

  Varför ville inte den nya välfärdsindustrin ha kontroll på passen?

  Det begränsade marknadens potentiella tillväxt, det är den tillväxten som vi ser idag, dvs förklaringen bakom att kön till just Sverige växt till en miljardindustri, det är bara Sverige som ser vinsten, eftersom det bara är Sverige som lyckats skapa ett system där medborgarna via skatt samlar in pengar, som staten sedan via upphandling, delar ut till privata aktörer, det är lönsamt som tusan, och kassaskåpssäkert, eftersom det är skattebetalarna som sitter på den finansiella risken, den nya borgerligheten har bara socialiserat samhället genom att fördela om resurser till andra intressegrupper. S.W

  SvaraRadera
 4. Först började det med utredningar om upphandling
  som tidigare regeringar fattat, tex SOU 2006-28

  efter valet 2006 kom utredningen:

  SOU 2007-37 Vård med omsorg -
  möjligheter och hinder

  Nu blev det åka av med välfärdsindustrin,
  genom EU-direktiv, att öppna upp marknader,
  det var bara det att den Svenska systemet innebär
  i princip gratis sjukvård till alla, inkluderat
  äldreomsorg, och det är detta vi inte riktigt har råd
  med att garantera alla inom EU, det var därför Persson
  kallade detta för välfärdsinvandring, och fick en del
  kritik, men insikten fanns.

  Tex har inte kommunerna längre råd med äldreomsorg, varför politiken nu ordnat (ändring i Riksdagsordningen) så att ansvaret för detta politikområde ska skifta huvudman, från kommuner, och över till....
  just det nä, inte staten som skapat kommunkonkurserna, utan, just det ja, landstingen, som moderaterna velat lägga ner, nu ska dessa kolosser, pga att skattekraften i kommunerna har undergrävts, flyttas upp en nivå, för att via regioner (då får man gå tillbaka till Svegfors havererade ansvarskommitté) ska ta detta ansvar för köttberget, så att skatteutjämningen via statsbudgeten till kommunerna, dels ska bli mindre kännbar, dels inte synas, (varpå nästa folkvandring börjar, när medborgarna inser tricket. S.W

  SvaraRadera
 5. Det har ändå blivit enormt jobbigt för oss utlandssvenskar att skaffa pass, särskilt som man behöver nytt vart femte år. Pass kan bara fixas på ambassad eller i hemlandet. Man måste dit personligen och sen hämta upp det personligen (det sista går även på konsulat), vilket kräver resor och hotellboende. För barn födda utomlands är det i princip omöjligt att få passet i Sverige, eftersom de regler som finns inte accepteras inom Sverige, bara på ambassaden. Dessutom är behandlingen på svensk passmyndighet godtycklig beroende på vilken lägre polistjänsteman som ska avgöra om man fortfarande är svensk medborgare (!) p g a anknytning (prövning kallas det, fast egentligen kan man inte fråntas sitt medborgarskap, dock avgörs detta av konstapeln!). En gammal dam jag känner utomlands har inte haft något leg på åratal, för hon har bara svenskt medborgarskap och mår för dåligt för att åka fram och tillbaka till ambassaden. Det var med tanke på bl a detta som jag skaffade medborgarskap även i landet jag har bott i ett kvarts århundrade - och det var sannerligen inte lätt som en plätt.

  SvaraRadera
 6. Genom regeringsbeslut 2010-09-15 (dir. 2010:86)

  bemyndigade regeringen - (beslutade regeringen)

  Chefen för finansdepartementet Anders Borg

  att utse en särskild utredare (Anders Wijkman)

  att utvärdera regelverket för upphandling av
  statliga och kommunala tjänster.

  Utredningen fick namnet

  "Upphandlingsutredningen 2010"

  Utredningen överlämnade 2011-11-21

  delbetänkandet SOU 2011:73

  "På jakt efter den goda affären –
  analyser, erfarenheter och synpunkter
  på den offentliga upphandlingen"

  Delbetänkandet innehöll inte förslag
  utan indikerade utredningens vägval
  inför slutbetänkandet.

  2012-02-02 fattade regeringen beslut om
  förlängning av utredningstiden till den
  1 december 2012 och att en del av uppdraget skulle utgå
  (dir. 2012:10) vilket sedan förlängdes 2013-03-05 (dir. 2012:107).

  Utredningen överlämnade slutbetänkandet(SOU 2013:12)

  "Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling"

  Finfina affärer i godhetens fana. Smakar det så kostar det, och eftersom det smakar, men inte har finansiering, så ser man att de resurser som finns, tex skolan som redan havererat föra detta, inte klarar av kunskapsmålen, dvs är på väg att bli sämst i Europa, och det sammanfaller med kommunalisering och privatisering, där staten smög gjort från ansvaret, och nu tog man nästa steg, für alle, men utan kvalitet, precis det högern anklagat vänstern för, jämlikheten är självändamål, inte nivån för den som har det sämst.

  Utredningen berörde företrädesvis följande lagar:

  HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

  KL Kommunallagen (1991:900)

  LOU Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)

  LVS lagen om valfrihetssystem (2008:962)

  Lagen om upphandling inom områdena (2007:1092)
  vatten, energi, transporter och posttjänster

  Upphandlingsförordningen (2011:1040)

  Upphandlingsstödets framtid, SOU 2012:3

  Regeringen tillsatte därtill 2012 - särskilda utredare för:

  Upphandlingsstödutredningen (Dir. 2011:78)

  med uppdrag att utreda
  det statliga upphandlingsstödets samordning
  att öka kompetens, tillgänglighet, enhetlighet
  och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens
  aktörer genom att överväga en ny myndighet.

  (notera att ett av de första besluten Reinfelt fattade var att lägga ner VERVA, som skulle bistå kommuner med IT-kompetens vid upphandling
  av privata tjänster, detta gillade inte delar av näringslivet, varför
  verket lades ner, men upphandlingsinkompetens (beställarkompetens) saknades inom fler områden, och kompetens finns naturligtvis inte på den kommunala sidan, den finns hos näringslivet. S.W

  SvaraRadera
 7. Det kom fler utredningar inom upphandling,
  efter erfarenheterna från skolan,
  (där Sverige avviker från EU rätt väsentligt,
  i fråga om korrelation till migration, avreglering
  för att hantera detta och utveckling av resultat)
  Det kostade Fp ganska mycket röster, och var väl
  välförtjänt, alltså inte skolfrågan per se, som är viktig,
  utan den bakomliggande strukturen, med en hel näringsgren
  av friskolor, som ger finfina betyd, trots internationellt
  undermåliga resultat, och även där har borgerligheten
  kapitulerat, för det var ju bättre resultat med den gamla
  flumskolan från 70-talet, trots allt, som bara hade ett problem
  den levererade kunskapsresultat åt eleverna, men ingen vinst.

  Aptiten fanns, att få ta del av mer av den statliga kakan, och om man ger fler rätten, räcker inte pengarna, och då måste vänstern endera säga det, vilket de inte kan, eller så får man privatisera, men behålla finansiering via skatten, och då är slussen öppnad, för kommunerna har noll incitament att kontrollera de verksamhet de handlat upp till lägst pris, det är här alla värdegrunder kommer in, i stället för bra kunskaper och bra lärare, levereas värdegrunder.

  När fler områden privatiseras (offentligt), ges friheten förment till individen, genom att fortsätta systemet med hög skatt, och det är väl i princip ännu dummare än ren socialism eller ren anarkokapitalism, att privatisera staten, med höga skatter, dela ut dessa genom offentlig upphandling, och sedan blunda, för den som handlar upp, är ju inte kapitalägare, utan en underbetald mellanhand, kapitalägaren är skattebetalarna.

  Systemet fungerar i en privatiserad stat som USA, med långa skatter, i svensk kontext leder det till korruption, som tex i Södertälje.

  Sverige är en sockerbit för kapital, staten drar in pengarna, och sedan köper man in välfärdstjänster, utan att ha kompetens, och framför allt, utan att ha incitament, att kontrollera om värdegrunden verkligen fullföljs av entreprenörerna. S.W

  SvaraRadera
 8. Genomförandeutredningen -

  SOU 2014:51 - Nya regler om upphandling - Finansdepartementet

  författningsförslag att genomföra
  Europaparlamentets och rådets direktiv
  2014/24/EU 2014-02-26 om offentlig upphandling
  upphävande av direktiven 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2014/25/EU
  (vatten, energi, transporter och posttjänster)

  De nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års upphandlingsdirektiv. (handlade om förestående energiunion, att privatisera mer energi, och få bort nationell rådighet)

  Genomförandeutredningens betänkanden:
  SOU 2014:51 - Nya regler om upphandling
  SOU 2014:69 - En lag om upphandling av koncessioner

  (tänk inte på social dumping, eller hur andra länder ser möjligheter till social export av dumping till Sverige, eller intresse av att köpa upp energiresurser, så genom att höja effektskatten på kärnkraft, förlorar man värdet, varför dessa blir billiga att köpa, och sedan byter man regering, varpå effektskatten sänks, och vips blir det vinst, miljöpartiet är en lika nyttig idiot som alla andra i lalala landet konungariket Sverige, klart frihandel är bra, men inte om man privatiserar staten och har kvar höga skatter.

  Genomförandeutredningen hade uppdrag att
  lämna förslag på hur bestämmelser i det reviderade
  - klassiska direktivet
  - försörjningsdirektivet
  - det nya direktivet om tilldelning av
  koncessioner i nationell rätt.

  S.W

  SvaraRadera
 9. Vilket påverkar:

  Dir. 2012:105 Kommunallagsutredningen
  modernisering av KL kommunallagen (1991:900)

  och så detta med valfrihet (att betala hög skatt till de som kapat staten:

  Dir. 2012:91 Vallfrihetsutredning tillsatt
  en särskild utredareutvärderar
  LOV - lagen om valfrihetssystem (2008:962)
  föreslå förbättringsåtgärder

  Nu initieras eufemismerna (för vi vet ju hur det gick....)
  Partiledare Göran han avgå, och mumla om att staten och inte landstingen borde ta ansvar för den förestående konkursen)

  SOU 2015:14 - Socialdepartementet - delbetänkandet
  Sedd, hörd och respekterad:
  ett ändamålsenligt klagomålssystem
  i hälso- och sjukvården.

  Fråga dig själv.....Hur fungerar vården?

  SOU 2015:102 Socialdepartementet
  Fråga patienten -
  Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

  en särskild utredare med uppgift att se över
  hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och
  föreslå hur hanteringen kan bli

  "ändamålsenlig, enklare och effektivare".

  Jepp, och så försvann läkarna från kommunerna, tänkte inte på det,
  och då måste man ju se till att ha kompetens någon stans,

  SOU 2015:98 - Socialdepartementet
  Träning ger färdighet.
  Koncentrera vården för patientens bästa

  Utredningen om högspecialiserad vård med uppdrag att
  föreslå hur den högspecialiserade vården kan utvecklas
  för att patienterna ska få tillgång till en bättre och
  mer jämlik hälso- och sjukvård.

  Jo, den går på knäna, rättigheter till alla, utan finansiering, ger
  efterfrågan som överstigen tillgången, det vet marknadsekonomer.
  Sjukvård på kommunal nivå är i princip borta, eftersom läkarna flyttat, och kvar blir "sjukvårdsupplysarna" - var god dröj.

  SOU 2015:80 - Socialdepartementet, Gabriel Wikström
  Stöd och hjälp till vuxna
  vid ställningstaganden till
  vård, omsorg och forskning

  Betänkande av Utredningen om
  beslutsoförmögna personers ställning
  i vård, omsorg och forskning

  Notera beslutsoförmögna personer, det är fan i mig 50 % av befolkningen. (utöver de som faktiskt inte kan fatta beslut, jämför alla som får "råd" om pensionsplaceringar, i vems intresse då?

  Sedan alla stackars klåpare som inte är nöjda med sitt utseende:

  SOU 2015:100 - Skönhetsutredningen - Socialdepartementet
  Kroppsbehandlingar –
  Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

  Att ta ställning till hur den enskildes intresse (konsumentskydd) säkerställs i samband med kroppsbehandling (en god och säker behandling) i syfte att förändra utseendet ges samt ett tillräckligt.

  Kroppsbehandlingar som förändra utseendet
  är en konsumenttjänst (Marknad) som innebär
  betydande hälsorisker. Marknaden är i dag oreglerad,
  vilket medför att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för "konsumenter" (kunder) att genomgå en "säker" behandling.
  Det krävs medicinsk kunskap och erfarenhet

  Ju fattigare desto mer benägen att för de pengar man disponerar, acceptera den lösning som "behandlaren" utlovar, tex implantat.

  För att inte tala om alla som behöver en ny njure,
  och alla fattiga som kan avvara en:

  SOU 2015:84 - Socialdepartementet, Gabriel Wikström
  Utredning om
  donations- och transplantationsfrågor
  Väntan på transplantation av organ är (alltför) lång.

  "I Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. (marknadslösningar)
  Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation."

  Sälja organ - det kan vi leva på, om vi privatiserar, men först ser vi till att importera - Svenska pass blev en exportsuccé utan like, mycket lönsam. S.W

  SvaraRadera
 10. Asylpolitiskt program från Folkpartiet 2006-03-13

  http://www.temaasyl.se/Documents/Partipolitiskt/Asylmottagning%20Folkpartiet.pdf

  Systemfel. I programmet framförs faran med
  slutenheten i det nuvarande systemet där
  Migrationsverket har den dubbla rollen som
  ansvarig för både prövning och mottagande.

  (dvs släpp in marknadslösningar i asylhanteringen)

  1. Omorganisera. Migrationsverket läggs ner ->
  ersätts av en ny myndighet med ansvar för
  asylprövning och migrationsrelaterade
  tillståndsärenden.

  Nya Myndigheten ska ansvara för finansiering (skatter)
  av asylmottagandet samt kontraktering (upphandling) och
  kvalitetssäkring av asylmottagandet.

  (kontrollera Jan Emanuel, Bert och Co, istället för pressen)

  2. Öppna upp dagens slutna (statliga) asylsystem. Mottagande av
  asylsökande privatiseras /; separeras från asylprövning.

  Mångfald
  Kommuner, ideella organisationer, stiftelser, personalkooperativ
  och företag får ansvaret, under former som kvalitetssäkrar
  verksamheterna. (Det vill säga, staten flyr ansvaret och lägger
  det på kommunerna, som skickar vidare integrationen till privata
  entreprenörer.

  3. Marknadslösning. Valmöjligheter och egenmakt för de asylsökande
  Ge de asylsökande en aktiv roll under väntetiden och låta
  asylanterna ta ansvar för sin livssituation (integration)

  Olika huvudmän med olika inriktningar ger de asylsökande
  möjlighet att själva välja utformning.

  4. Migrationsdomstolarna utser de asylsökandes ombud
  Förstärka de asylsökandes ställning
  Främja en rättssäker prövning
  Offentliga ombud utses av migrationsdomstolarna.

  5. Volontära ombudsmän. Ett faddersystem med ombudsfunktioner inrättas
  som representerar de asylsökande (notera sökande) i alla
  mottagningsärenden som inte berör asylprövningen.med ideella
  organisationer, kyrkor och föreningslivet. Dessa organiserar,
  utbildar och tillhandahåller volontärer, som bistår de asyl
  sökande med information, stöd och kontakter.

  6. Sjukvårdsupplysning ger flyktingar instegsjobb.
  Hälsoinformations-tjänster inrättas - en länk mellan
  svensk hälso- och sjukvård och de asylsökande samt
  ge de asylsökande tillgång till snabb medicinsk
  rådgivning och stöd med hjälp av nyinrättade tjänster
  där hälsoinformatörens kulturkompetens och språkfärdighet
  på de asylsökandes viktigaste språk är en avgörande merit.

  Asylsökande med medicinsk utbildning är särskilt
  lämpade för funktionen (att hjälpa sina landsmän med
  sjukvårdsupplysning) om de ges adekvat utbildning.

  7. Ett oberoende etiskt asylråd inrättas som utfärdar etiska
  rekommendationer och genomför studier om upprätthållandet
  av en god etisk standard i hela asylsystemet som aranterar att
  grundläggande etiska krav respekteras inom asylsystemet. Det
  etiska asylrådet bestående av representanter från humanitära
  organisationer och andra från asylmyndigheterna oberoende
  instanser.

  f.f

  SvaraRadera
 11. 8. Ytterligare värna de asylsökandes ställning införs Lex Maria i
  hela asylsystemet där alla som arbetar med asylsökande ska ha en
  plikt att anmäla missförhållanden och avsteg från asylsystemets
  etiska normer till Socialstyrelsen. (se punkt 7)

  dvs de som utarbetar etiska riktlinjer och sedan via privatisering
  "arbetar" för ekonomisk egenvinning ska alltså kunna anmäla sin
  egen verksamhet. Det är vad man kallar privatiserat ansvar.

  9. En aktivitetsgaranti ges till de asylsökande. Alla asylsökande,
  även de som väljer EBO, som inte bedöms som ”snabba ärenden” *
  ska erbjudas en aktivitetsgaranti (samhällsnyttiga) insatser och
  självförvaltningsverksamhet med språkinlärning och
  yrkesutbildning.

  Ett effektivt och engagerat genomförande av denna garanti
  ska vara ett villkor för den som vill agera som huvudman inom
  mottagande av asylsökandet.

  För arbetsföra personer är det bara reguljärt arbete som ska
  godtas som skäl att inte delta i aktivitetsgarantin.

  Notera: INTE ”snabba ärenden” *
  erbjudas aktivitetsgaranti
  självförvaltningsverksamhet
  språkinlärning och yrkesutbildning.
  effektivt och engagerat genomförande
  villkor
  de huvudman inom mottagande av asylsökande.

  Det centrala är att huvudmännen för Svensk asylpolitik skulle vara sådana som Bert och Jan-Emanuel, eftersom dessa kan sänka priset, varpå fler kan komma hit, så att fler entreprenörer kan komma in,privatiserar man migration, och betalar våra politiska PR-byråer att slå på stora trumman för detta, så blir det så, och till på köpet förändrar man Sverige för alltid, dvs ett gigantiskt omhändertagandesamhälle, eftersom den lönsammaste nischen är ensamkommande flyktingbarn, och då styr marknaden dig, gissa varför advokatsamfundet driver på om rättssäker hantering och är mot åldersbestämmande, det skulle minska marknadens storlek.

  Så med ökad mängd, sjunker kvaliteten, dvs utanförskapet ökar, och det gick att räkna ut från början, men ingen vågade säga mot, eftersom det var vänsterns käpphäst, som näringslivet fick nys om hur man kan kapitalisera, det är hur lönsamt som helst.

  10. Kunskaper i jämställdhet och det svenska samhällets värdegrund

  Inom ramen för aktivitetsgarantin ska kunskaper
  ges om det svenska samhällets värdegrund..... där

  - demokrati (vad är det? EU)
  - jämställdhet
  - respekt för mänskliga rättigheter

  Praktiska kunskaper om det skydd som erbjuds vid exempelvis
  hedersrelaterat våld och olika former av kränkningar av barnens
  integritet ska särskilt uppmärksammas.

  Värdegrund är alltså kopplat till privat verksamhet, tolkat precis hur man vill, för tolkningen av ett begrepp, har ingen objektiv domstol, annat än den som är chef, och bestämmer innebörden i "demokratisk" smart va?

  f.f

  SvaraRadera
 12. 11. Deltar i aktivitetsgaranti
  Skyndsam utvärdering av yrkeskompetens
  Ta till vara de asylsökandes kompetens
  ge asylsökande adekvat yrkes- och språkutbildning
  enkla utvärderingar och valideringar av
  yrkeskompetens relevant arbetslivserfarenheter g
  en meningsfull väntetid
  en snabb integration för dem som får stanna.
  de som ska återvända får nytta av detta.....

  Alla är vinnare.

  12. Undantag från kravet på arbetstillstånd utvidgas
  Asylsökande vars ansökan inte är ett ”snabbt ärende”
  ska utan dröjsmål få undantag från kravet att ha
  arbetstillstånd för att kunna arbeta.

  Jepp - inget arbetstillstånd, frihet.


  avgörande att den asylsökande uppmuntras (hur då)
  till aktivitet och arbete under väntetiden. (genom bidrag)

  göra det som skäligen kan krävas för att fastställa
  den egna identiteten ska vara ett krav för att den
  asylsökande ska få detta undantag från arbetsstillstånd.

  Jepp - Svensk identitetskontroll, men hur kunde då Fp
  sitta tyst i 8 år och låta Svenska pass bli en formidabel
  världsexport? Det var väldigt tyst om detta.


  13. Arbetsgivaravgiften tas bort för anställning av asylsökande.

  Så kan arbetsdeltagandet bland de asylsökande ökas
  och tendenserna mot svart arbete stävjas.
  Då knappast några asylsökande arbetar idag blir
  intäktsbortfallet för staten försumbart.

  Tvär tom kommer förändringen att vara lönsam för
  staten om några på detta sätt kommer i arbete och
  blir skattebetalare.

  Suck, ta bort finansiering av pensioner för asylsökande,
  som får arbete, men vem ska då betala deras pension, om inte
  arbetsgivaren som anställer, ansvarar för det? Jo, någon annan
  kollektivet, som redan betalar världens högsta skatt, är detta
  högerpolitik, nix, det är vänster så ända in i baljan.  14. Meningsfulla insatser för återvändandet

  En stor del av dem som söker asyl får inte stanna.
  (ju, ingen skickar tillbaka dem, utan man får tvärt om
  tillgång till akutsjuktvård som illegal papperslös.

  Därför måste arbetet med att förbereda återvändandet
  förstärkas. Efter ett första avslag ska detta ingå
  som en del av aktivitetsgarantin.

  Initierad yrkesutbildning ska kunna kompletteras
  innan den asylsökande som får avslag lämnar landet

  Suck, vem betalar denna? Inte ansträngde sig alliansen under åtta år för detta, och utanförskapet växte.

  * VAD är ett snabbärende? Jo det havererade Schengen och Dublinförordningen

  Ett ”snabbt ärende” är ett Dublinärende dvs.
  att asylsökande sökt asyl eller rest in via ett annat
  EU land - då ska det landet pröva asylansökan.

  Ett annat exempel på snabbt ärende är då den asylsökande har
  lämnat en uppenbart ogrundad asylansökan, enligt UtlL 8 Kap 8§.

  Dvs falska handlingar eller falska personupgifter, om personen saknar pass, vilket nästan alla gör.

  Sammanfattning

  organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagande

  Offentlig insamling av skatt för att dela ut denna till migrationsindustrin

  extern tillsyn och kvalitetskontroll av mottagandet (inte statlig)

  utvidgning av möjligheter till lönearbete för asylsökande
  (avskaffa löneskatter, och garantera alla pension....hur då?

  - garantier för asylsökande att delta i yrkesutbildning under väntetiden.

  Vilken praktik då ute i Hyttemo, Meningslösa och Utanförköping?


  Folkpartiets förslag innebär en normalisering och, i positiv mening, en "europeisering" av det svenska asylmottagandet. Programmet är en tydlig markering av att frågorna om mottagandet av asylsökande nu måste bli föremål för politisk granskning och debatt.

  Så blev det. Man bäddade sängen rejält för vad som komma skulle.
  S.W

  SvaraRadera
 13. 2006 - 2010 hade Alliansen egen majoritet i Riksdagen,
  och gjorde inte mycket i frågan, sedan tillsatte moderaterna

  Moderaternas tillsatte en arbetsgrupp mot utanförskap och segregation i november 2007 för att utarbeta konkreta förslag till en nymoderat integrationspolitik inför valet 2010. (nymoderaterna gick till val 2006 på att åtgärda det "utanförskap" som socialdemokratisk politik skapat 1994 - 2006. Utanförskapet var den dyrk som Reinfeldt ofta besegrade Persson med i debatterna, och detta skulle nymoderaterna lösa, genom jobb jobb jobb.

  Programmet hade följande delar:

  1. Migration och rörlighet (hur får man hit "rätt sorts arbetare")

  2. Integration och arbete (hur omvandlar Sverige "värden" av dessa)

  3. Moderaternas värdegrund (hur vinner man val på humanitet)

  Arbetsgrupp:
  migra­tionsminister Tobias Billström
  socialborgarrådet Ulf Kristersson
  riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson
  huvudsekreteraren Carolina Bringborn. (ring 076-122 93 24 och fråga:-)

  http://www.dn.se/debatt/ta-medborgarskapet-fran-kriminella-invandrare/

  I februari 2013 var det dags igen:

  "Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och i
  andra delar av samhället hindrar fortfarande allt-
  för många människor från att komma till sin rätt.
  Utrikes födda hör till de grupper som har högst
  trösklar in på arbetsmarknaden."

  http://www.moderat.se/pressmeddelande/ny-arbetsgrupp-integrations-och-migrationspolitiska-fragor

  Som i februari 2014 presenterade sina förslag:
  http://www.moderat.se/nyhetsartikel/ett-oppet-sverige-forslag-integration-och-mot-diskriminering

  I juni 2015 var det dags igen:

  En förnyad integrations- och migrationspolitik
  http://www.moderat.se/nyhetsartikel/slutrapport-starkt-integration-i-ett-oppet-sverige

  De skapra förslag man la fram 2010 togs genast bort från nätet och går säkert att ta del av på KB eller i moderatargivet, men så blev p vågmästare, och då blev andra frågor viktigare, precis som Löfven nu fått erfara, mp har sas gått hand i hand med de nya marknadslösningarna och mp är extremt marknadsliberalt, även om nycentern är några pinnar ännu bättre.

  Om alla partier över hela fältet, bara ser vinsterna, eftersom det är exxtremt lönsamt, och de som betalar PR-buråerna, där alla arbetslösa arbetsskygga politker arbetar, lägger ner stora summar på att betala våra tidningar att skriva artiklar som stödjer hela idén, så blir det lite anahanda rapportering, dvs bilder på små söta flickebarn runt 5 - 8 år, när det i själva verket är en miljardindustri, för att importera män och billig arbetskraft, och eftersom det är så, verkligheten, men detta inte varit den förespeglade bilden, så kunde en barnunge räkna ut att det skulle komma en motreformation, för det fungerar ju inte, att sanktionera detta med skatter, om det inte ger kundnytta för finansiären, och detta är skattebetalaren, pay-back time, och centern har längst väg till bot oc bättring, efter mp. S.W

  SvaraRadera