måndag 11 januari 2016

Björntjänsten åt de nyanlända

Att tysta ned saker eller undvika rapportering av händelser eller företeelser är sällan en bra väg att gå. I diktaturer har man länge kört på det spåret, ibland ganska framgångsrikt, men även i en sådan miljö med stenhård kontroll av informationsflödet, läcker det ofta ut förr eller senare.

Att pröva liknade saker i Sverige, där det finns ett fritt informationsflöde och t.o.m. lagstadgat skydd för källor att inom vissa ramar berätta saker och undvika att få arbetsgivarna efter sig, är dömt att misslyckas.

Även om man har ett syfte man tycker är "vällovligt", kommer det bita en själv i svansen. Det klockrena exemplet vi ser på det är nu skandalen som är under uppsegling om övergreppen vid "we are Sthlm" festivalen.

Efter nyårsnatten i Köln har de lock som lagts på liknande händelser nu blåst av. Troligen är det väl så att när man ser att man inte var ensam om händelsen vågar man nu berätta. Säkert kommer det komma fler historier som tystats ned, av offren eller av andra.

Anledningarna att man tystar ned det kan vara rädsla för att bli kallad rasist (ni vet hur debattklimatet varit) eller för att man inte vill gynna främlingsfientliga krafter.

Häri ligger björntjänsten. Eftersom det garanterat kommer komma fram förr eller senare, tappar man styrningen av vad som faktiskt har hänt och när man sedan förklarar omfattningen kommer man inte bli trodd av de som har en agenda av att överdriva problemet. De man gynnar är alltså precis de man inte ville gynna. De som missgynnas är hela kollektivet av nyanlända.

Hade man istället på ett enkelt och sakligt sätt sagt att man gripit 10 nyanlända Afghaner hade det varit rätt enkelt att påvisa att det rörde sig om 10 slödder och att dessa gripits (och utvisats i min värld). Nu är istället hela historien lös och utom kontroll och Polisen och media hamnar i polemik om vem som sagt eller gjort vad. De som vill framhålla att alla 160 000 nyanlända är tafsande övergreppsmän får fritt spelrum.

Vänstern hävdar ju att det finns olika kulturer, annars skulle ju inte kulturell appropriering vara möjlig. I vissa kulturer har man en annan syn på kvinnor, att förneka detta är bra korkat. Denna skillnad i kultur har beskrivits av otaliga kvinnor med rötter i mellanöstern. Det borde vara en självklar del för alla nyanlända att lära sig vad man får och inte får göra i Sverige. Bryter man mot detta är det första planet ut direkt. Hur en integration ska kunna lyckas om man inte lär folk hur man får uppträda i Sverige är dömt att misslyckas och kommer leda till ökande motsättningar.

Vänstermobben (inklusive sk liberaler) är snabbt ute och fördömer alla män som grupp. *surprise*

Att försöka mörka och tysta ned händelser får motsatt effekt, något alla PR strateger vet. Fram med sanningen och presentera åtgärder.

Lite mediaklipp från dagens surr. Var sanningen ligger om vem som tystad ned vad får vi nog inte veta, i vanlig ordning kommer detta bli en meta debatt om debatten istället för att gripa de skyldiga och se till så de som kommer hit får lära sig hur man uppför sig i Sverige.

Expressen hänvisar till Nyheter idag (nedan) 

Nyheter idag

DN

Anna 15 berättar i DN

Expressen

Dan Eliasson vill "utreda"

Twittraren Bashflak har skrivit lite om kulturen


16 kommentarer:

 1. Jodå.. Det är inget nytt.
  Ta IKEA-mordet.
  Långt straff men ingen utvisning då brottslingen kan förväntas bli illa behandlad i Eritrea..
  Man borde egentligen slagit till med mycket strängt straff och betald fängeslestraff på plats i Eritrea.
  Inte för att jag är ute för hämnd eller så, utan för att skydda de immigranter som gör vad de kan för att fungera i samhället. Och det är många.
  Denna falska välvilja slår hårt mot alla!
  Så framöver kommer konflikterna upp till ytan på grund av en "human" hantering av brottslingar...
  Vi har aldrig tidigare varit med om detta i Sverige och vet troligen inte hur en sådan situation skall hanteras. Bara att detta blir inte bra...

  SvaraRadera
 2. Personen som begick IKEA-morden har uppehållstillstånd i Italien. Utvisningsbeslutet (som föregick morden) gällde till Italien inte Eritrea.

  SvaraRadera
 3. Lite bakgrund till polisens mörkningar:

  Angående sexövergrepp under festivalveckan We Are Stockholm i augusti:

  Peter Ågren, polisens kommenderingschef på festivalen, säger till DN att de utpekade männens utländska ursprung kan ha spelat in i att polisen legat lågt med att ta upp frågan offentligt. "Vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna" säger Ågren till tidningen.

  "Polisförbundet anser att Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga riksdagspartier genom att deras politik och deras förslag ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare. Deras politik speglar därmed en människosyn som står i direkt motsats till Polisförbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt. Vi stöder oss bland annat på ett program om TCO:s gemensamma förhållningssätt till Sverigedemokraterna som TCO: s styrelse fattade beslut om i november 2011."
  Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet

  SvaraRadera
 4. Jag förstår inte varför media, och framförallt då DN som vill ha äran av "avslöjandet", är så upprörda. Man har ju gett polisen på nöten ett otal gånger när gärningsmän beskrivits som svarta, afrikaner, mellanöstern utseende etc. Det vet ju alla att det är rasistiskt. Polisen är ju livrädd att få ännu en "skandal" på halsen ifal man pekat ut ensamkommande barn som skyldiga till organiserat tafsande och rånande. Tacka tusan för att polisen inte gått ut med någon information om detta. Var finns självrannsakan hos våra tidningar och TV ? Den är obefintlig och media anser sig fortfarande vara ofelbara och de är den enda garanten för "sanningen". Näe, media kanske borde ägna sig åt lite självrannsakan, vilket skulle vara klädsamt.

  SvaraRadera
 5. Kölns polischef avgick efter att ha undanhållit information i några dagar. I Sverige mörkade man i 1,5 år. Kommer vår rikspolischef känna samma skam? Jag gissar på inte.

  SvaraRadera
 6. Jo - det är det svenska politiska (krav- och ansvarslösa) systemet som bäddat sängen, dvs att som det uppfattas, visa svaghet. Det kristna kärleksbudskapet är oftast en styrka, att förlåta och gå vidare, men det är inte samma sak som att rycka på axlarna och blunda eller säga "anything goes" - det sas uppmanar ondska.

  Men nu är problemet djupare än så, man talar bara positivt om hela den överordnade frågan, det finns bara +, inga risker, inga hinder, inga problem, absolut inget kan gå snett, det fanns bara en väg.

  Därför gäller det att följa upp ansvaret, och ställa frågor till de som försatte alla i situationen, hur tänkte ni?

  Minns någon 2009?
  Förhandlingar om ett globalt klimatavtal i Köpenhamn
  utan bindande överenskommelse. Miljö var brännhett.

  Minns vi när Sverige var ordförande för EU? Sverige var sista landet att inneha ordförandeskapet under Nicefördraget vilket gav Reinfeldt en betydligt mer central roll jämfört med Lissabonfördraget.

  Agendan:
  - EU som global aktör
  - Lissabonfördraget på plats
  - permanent ordf Van Rompuy och utrikesminister Ashton
  - valet av ny EU-kommission
  - den finansiella och ekonomiska krisen
  - Klimatfrågorna....
  - Stockholmsprogrammet

  Lissabonfördraget tog mest politisk energi. Irland arrangerade en andra folkomröstning oktober 2009, den tjeckiska presidenten Vaclav Klaus skrev inte under fördraget utan krävde att Tjeckien skulle undantas från EU:s medborgarstadga varpå Tjeckien fick samma lösning som Polen och Storbritannien, (tilläggsprotokoll) undantag från Lissabonfördraget.

  Sveriges egna prioriteringar var:

  - Östersjöstrategin (miljö och tillväxt)

  - Stockholmsprogrammet (rättsligt samarbete+migration)

  - bonusar inom bank- och finanssektorn

  "I kväll har bonusbubblan brustit" proklamerade Reinfeldt.

  Någon bindande överenskommelse blev det naturligtvis inte. Den nya finansiella översynen (EU:s finansministrar)var urvattnad och svag i förhållande till enskilda medlemsländer, vilket sedermera visade sig i återkommande Greklandskriser, som var en av orsakerna till krisen 2008. S.W

  SvaraRadera
 7. Det handlar alltså om stora ord, värdergrunder och policys, som sedan ska omsättas operativt, ute på verkstadsgolvet av alla som betalar skatt till:
  - EU
  - Staten
  - Landstinget
  - Kommunen
  + motprestationen som följer att vara skattskyldig, att följa de lagar och förordningar som regenten meddelar. Det är här EU:s inrikesfrågor kommer in, där Sverige i högsta grad satte agendan för det som komma skulle, hur det borde vara, och hur det sedan blev.
  ÄR och BORDE

  Vilket kan översättas till:
  Vill (frivillighet), Bör (önskedrömmar) och måste (tvång)
  Det är bör-värdet som man ska upphöra med, och fokusera på
  vad man själv och andra vill respektive måste göra.

  Minns någon Stockholmsprogrammet?

  Vad det var för gemensam EU-policy om hur EU-medborgarna i alla länder borde följa för regler? Det förefaller ha havererat en smula, om nu någon ens minns Stockholmsprogrammet som var Alliansens profilfråga för hela EU.

  Övriga EU kan inte ens själva ha trott på att Sverige skulle bära hela EU på sin egen rygg i fråga om stolta deklarationer, för att visa att det önske-euforia som vi önskade oss, som det borde vara, om alla gjorde som vi, skulle locka fram det bästa hos alla medlemsstater, (nä det trodde ingen), men ett problem var ju att Sveriges ekonomi, då, klarade sig hyggligt med egen krona, och detta var ett stort stort problem för federalisterna, eftersom det inte går att ha länder med egen valuta (rådighet) som det går bättre för.

  Belastningen översteg hållfastheten, i fråga om det finansiella systemet, i fråga om vilka som kunde borga för de som inte kunde, så räntan sköt i höjden för för PIGS, som sedermera blev BIG-PISS.

  Men hur tänkte Sverige med Stockholmsprogrammet, som ju handlade om EU-medborgarskapets esoteriska egenskaper. Fanns det riskkalkylering, sårbarhetsanalys, känslighetsanalys och rationell kalkyl.
  Sverige bjöd upp lite till fest, med väldigt olika förutsättningar inom Euroa, och om man gav EU-medborgare lika rättigheter, så kan man räkna ut med lilltån att det ganska snabbt kommer att jämna ut sig. EU som federation med gemensam valuta fungerar nämligen inte om inte produktivitet och arbetsmarknad är ungefär lika, hur man nu trodde sig kunna nivellera detta utan protester.

  Sverige bestämde sig av någon anledning efter valet 2010 att ha en helt egen signalpolitik, under någon slags förmenat antagande att alla andra teatersällskap skulle agera som vår egen nationalteater, , istället tom man ner skylten och vinkade med ett vänligt leende alla vidare behövande till teater ”für alle” ända fram till före-
  ställningen på Brygghuset med Kristina från Duvemåla :-)
  Sen var det någon som utbrast, "Carl-Oskar, jag tyar inte mer".

  Det är lätt att klaga enbart på Löfven, men det är någon slags skum Svensk naivitet, kopplat till att våra egna politiker verkar kunna komma undan med vad som helst, i frågan om att sälja in pyramidspel.

  Haagprogrammet som löpte ut 2009.
  Under det svenska ordförandeskapet 2009 antog Europeiska rådet ”Stockholmsprogrammet”

  EU:s arbetsprogram för rättsliga och inrikes frågor 2010-2014.

  Stockholmsprogrammet var det tredje i ordningen sedan 1999.

  Vad var nu Stockholmsprogrammet, som vi var så särskilt stolta över, mer konkret? S.W

  SvaraRadera
 8. Stockholmsprogrammet togs fram när Sverige var ordförande för EU 2009,
  och visade vägen in mot den djupare integrationen av unionen fram till
  där vi är idag, och frågan är om de som tänkte på hur unionen skulle
  kunna fördjupas mot en federation, tänkte rätt, blev det bättre eller
  sämre sammanhållning, och har de Euroskeptiska populistiska partierna
  ökat eller minskat?

  Stockholmsprogrammet innehöll bland annat riktlinjer för EU:s samarbete:

  • asyl- och invandringsfrågor
  • i straffrättsliga och polisära frågor
  • tullsamarbete och räddningstjänst.

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010XG0504%2801%29

  Punkt 5 och framåt (är mest aktuellt just nu, vad det var för drivkrafter som vi satte i rörelse, med EUs mest generösa välfärdssystem. Men det stoppade inte där, programmet (policyn) skulle också genomföras med en handlingsplan, (som inte var bindande), utan hur det borde genomföras, naturligtvis.

  Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52010DC0171

  Vem/Vilka var det som nu la ner sin själ på en gemensam Europeisk rätts- rättighets och asylpolitik? Vem snodde åt sig kommissionärsposten?

  Jo, vi vet ju vem – Konungariket Sverige.

  EUs INRIKES-kommisionär hanterade naturligtvis gränsöverskridande frågor.

  Cecilia Malmström
  EU-kommissionäre med ansvar för (unionens) inrikes frågor

  Ämbetsperiod: 2010–02-10 tom 2014-10-31
  Malmström blev sedan kommissionär för EUs handelsfrågor

  Malmström efterträdare Dimitris Avramopoulos (som hade en annan syn på asyl- och migrationsfrågor, efter erfarenhet från Turkiet, men nu drev Sverige på att Turkiet skulle få aspirera.

  Cecilia är något av det mest slipade politiska knivar Sverige har, så henne lurar man inte, och naiv är hon inte, väl medveten om EU-kulturen, att de nordligare medlemmarna följer EU-direktiv, medan Östra och sydliga EU har en lite annan nationell syn, gemensamma regler är bra, så länge man inte behöver följa dem själv, det är lite den upptäckten som Sverige nu förefaller ha insett, vad detta med att gilla olika betyder mer konkret.
  Man tolkar regler lite som man själv tycker passar. Rena rama superkonceptet för att skapa en integrerad union... S.W

  SvaraRadera
 9. Men vi fick ett fint testamente - och reflektion:

  Så här skrev sedan Cecilia Malmström 11 mars 2014:
  (ett halvår före valet, inför överlämningen till den nya kommisionären, och i samband med att mr No Limit, blivit varse om vad som var på väg att hända nere i Libyen, Turkiet och Grekland, man visste säkert, och därför var det självklart att meddela, givet Sveriges mest generösa asyl-regler, vad som komma skulle, så detta med öppna hjärtan var inte bara signalpolitik, man visste mer än väl vad som komma skulle.

  Så här skriver Cecilia:

  https://ceciliamalmstrom.wordpress.com/tag/stockholmsprogrammet/

  ”Idag presenterade kommissionen vårt förslag

  idéer för framtiden

  inom området för rättsliga och inrikesfrågor.”

  ”Det Europa jag vill ha är ett Europa
  som är öppet mot världen”

  ”Ett Europa som välkomnar studenter, forskare och andra
  som bidrar med de kunskaper och talanger som vi behöver
  för att upprätthålla vårt framtida välstånd.”

  ”Det är ett Europa som ger skydd till dem som behöver.”

  ”Mitt Europa, är det Europa som ger trygghet för medborgarna.”

  ”Sedan jag tillträdde som EU-kommissionär
  för inrikesfrågor 2009 har jag jobbat efter
  Stockholmsprogrammet.”

  ”Vi har kommit överens om:

  - ett nytt asylsystem med hög standard och rättssäkerhet
  för de som söker skydd. (Sverige implementerade)

  - ett stabilare Schengensystem....

  - avskaffat visum för flera länder i vårt närområde (Balkan)

  - avskaffat visum för andra länder tex Brasilien, Taiwan mm.

  - Öppnat fler lagliga vägar in i Europa.

  - På säkerhetsområdet har det europeiska samarbetet
  fördjupats och stärkts

  - Vi har nya lagar och strategier mot trafficking

  - ett nytt cybercrime center

  - en global allians mot barnpornografi på nätet

  - ett nätverk för att motverka radikalisering och extremism”

  S.W Jo-tack, ett stabilare Schengensystem genom att avskaffa visum för Balkan, det var lite det som medförde att slussen kunde öppnas, och alla kunde vinka strömmarna vidare till Sverige, för det var vi som ville öppna upp, med vårt nordiska läge. Vill man vara cynisk som skeptiker till federation, kan man säga att Cecilias gärning starkt bidrog till det kaos vi nu ser, för ingen kunde tydligen räkna ut hur snabbt flyktingsmugglarna skulle se affärsmöjligheterna, varpå hela Schengen gick i diket.

  Notera nu verben:

  ”Vi MÅSTE fortsätta FÖRSVARA våra grundläggande
  värderingar och principer” (vems och vilka?)

  ”Demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara den grund vi UTVECKLAR vår politik för de kommande åren på.”

  S.W "Utveckla"? Undrar om kommun-invånare i Sverige, som tagit smällen för Sveriges humanitära stormaktsambitioner förstår att Cecilia menar med "demokratiskt" är att vad hon varit med att genomföra på central EU-nivå (i EU-kommisionen som är tjänstemän) påverka Sveriges "värderingar" synnerligen ”demokratiskt”, dessutom omhuldat av:

  ”subsidiaritets-principen”

  dvs att beslut ska fattas på lokal nivå av dem som berörs.

  Frågan är Alliansens inrikes, utrikes och EU-politik och göra upp med mp om öppna gränser och EU mest generösa välfärdssystem hade insikt om de frågor som Cecilia drev i kommissionen, och om detta sedan förankrades lokalt?

  Tillfrågades kommuninvånarna om EUs värderingar, dvs vad Malmström, Reinfeldt och Co mer specifikt avsåg med:

  Demokrati
  Rättsstatsprincipen
  Respekten för de mänskliga rättigheterna
  (inkl friheten att få vara respekterad som kvinna
  utan att kollektiv av män begår övergrepp, som
  sedan våldsmonopolet som garanterar denna demokratiska
  rätt håller tyst)

  Nä, kommunpolitikerna fick aldrig chansen att förklara kommunala begränsningar, Alliansen skrev om LOU varpå statsmakten kunde privatisera humaniteten under rättsstatsprincipen, varför regeringen började bussade ut nyanlända och ensamkommande flyktingbarn på på LVU-hem för 1900 kr dygnet, de kunde lika gärna checka in på Grand Hotell eller Sheraton, marknaden löste all efterfrågan, nu betalar staten priset, om 12 månader de kommunala medborgarna, jisses. S.W

  SvaraRadera
 10. Svensk betyder kålrot på engelska, notera vad Cecilia ärligt och uppriktigt skriver, vad som MÅSTE ske, om det ska fungera:

  - ”Solidaritet och ansvarsfördelning MÅSTE
  översättas till konkreta åtgärder och aktiviteter.”

  (åhå ngt konkret....)

  - ”Det, KRÄVS att medlemsstaterna och EU-institutionerna
  arbetar TILLSAMANS.”

  (Tillsammans hjälpte EUs medlemsstater flyktingar till Sverige, som ju det land som signalerade att vi välkomnade alla, suck)

  ”Det MÅSTE fungera i PRAKTIKEN”

  (hm, det borde stå, det borde fungera, för måste var det aldrig fråga om, det fanns inga bindande beslut med sanktion)

  ”Det ÄR oerhört viktigt att:

  - "konsolidera och implementera
  alla de lagar VI kommit ÖVERENS om".

  (man har varken konsoliderat ELLER implementerat vad Cecilia
  uppfattar att man kommit överens om, det var en borde-värld)

  - "Det operationella samarbetet MÅSTE öka"

  (hm, operationellt samarbete, en rejäl luftpastej)

  - "Tilliten inom t.ex polis och åklagarväsende MÅSTE byggas.”

  (hm måste bygga tillit, det är just den som havererat rejält, och det gäller nu att inte släppa ansvarsfrågan, vem körde EU i diket?
  De hänförda fanatiskt troende, eller de mer rationellt tänkande skeptikerna, som såg möjligheter OCH risker)

  ”EU och dess medlemsstater kommer att KONFRONTERAS
  med nya utmaningar som vi inte kan förutspå idag”

  (Nä, det kunde uppenbarligen inte kommissionären i mars
  2014, men Reinfeldt visste vad som komma skulle, signalerade detta inrikes, förlorade valet, och lämnade över hela konkarongen och mp till socialdemokraterna, och slapp ansvar för att ha bäddat sängen.

  ”Fler människor KOMMER att vilja komma
  till Europa för att arbeta, turista,
  studera ELLER för att SÖKA skydd.”

  (Jo, det kunde man förutse, lika så terrorism,
  det har varit på tapeten sedan 2001 och senast
  beskrivit i försvarsberednings analys 2006)

  ”vi kan utifrån dagens erfarenheter och
  det vi ser idag blicka framåt.”

  Jo, den blicken var from, vägen till helvetet
  är kantat av fromma förhoppningar och goda föresatser.
  S.W

  SvaraRadera
 11. Notera verben, det är verben, och vilket tempus de är skrivna i, som ger politikers själva kärna, vad som ska ske, med den ontologiska omvärld som man förespeglar ska ske/kommer att ske/borde ske:

  ”Vi måste": (Vi = mer konkret medborgaren)

  - "ANVÄNDA de möjligheter som migrationen
  i en globaliserad värld för med sig"

  (möjligheter, det finns inga omöjligheter, i vart fall få vi vetskap om relationen mellan globalisering och migration)


  - "GENOMFÖRA vår nya gemensamma
  europeiska asylpolitik"

  (Den var inte VÅR, den var inte EUs, den var Alliansens och mps)

  - "EU:s gemensamma asylpolitik GENOMFÖRS
  på ett SOLIDARISKT och ansvarsfullt sätt".

  (Nix, genomförandeplanerna var till intet förpliktigande,
  det var Sverige som var solidariserade sig med globaliseringen,
  och det måste ha varit någon slags grandiositet bakom, för Cecilia visste precis att migrationsfrågor kopplade till medborgerliga rättigheter var känsliga, inget som EU centralt hade rådighet över)

  - "öka VÅRA ansträngningar för att UNDVIKA
  ytterligare tragedier i Medelhavet."

  (Jo tragedierna hade börjat, men var inte i närheten av vad de blev, när någon släppte på bromsen, och alla blev välkomnade av Sveriges och delvis Tysklands signalpolitik, resten höll tyst, och några var tom uppriktiga och talade om att generositeten inte gällde detta land)

  - INTENSIFIERA vårt samarbete med ursprungs- och transitländer.

  (notera "samarbete" Cecilia är medveten om problemet, att sydländerna inte identifierade alla flyktingar, Ikeamördaren var faktiskt asylant i Italien, men vill inte skickas tillbaka, så Sveriges regering var mycket väl medveten om EU-solidariteten, att man gärna släpper iväg flyktingar till de länder som var övertygade om den ekonomiska vinsten, och eftersom Malmström skriver som hon skriver, så var nog inte hon så övertygad, eftersom hon påskiner att "vårt samarbete"
  med "ursprungs- OCH transitländer ska intensififeras, sanningen var nog att intensifieringen blev precis tvärt om, alla lärde sig snabbt att man kunde vinka flyktingar vidare, det fanns inget stopp i just Sverige, och det märkliga är att våra politiker vetat om detta länge, men liksom inte vågat tala om detta, utan pratat om att EU "måste" osv, det behövde EU inte alls, enkannerligen.

  - "ÖPPNA nya vägar för migration."

  (Jo, detta för att försöka minska smugglingen, men jösses, det hade inte spelat någon roll, ger man hela världen möjlighet och dessutom signalerar detta, att komma till Sverige och omfattas av välfärdssystemet, och alla som kommer hit beviljas permanent tillstånd, så är sas hela resan och människosmugglingen kassaskåpssäker, så det var lite där verkligheten kom in,
  och man ska vara uppriktig och inte bara anklaga mp för att
  ha rökt svamp, hela Alliansen var med på samma pipa, inkluderat
  S och v, och så fanns det inget alternativ till realismen, utom SD
  det var nog lite arrogant, att tro att demokrati och subsidiaritetsprincipen och världens näst högsta skatter, trots borgerlig ministär, inte skulle rekylera, dessutom genom att tippa hela EU och Schengen över ända, och göra Sverige till EUs egen byfåne.
  (efter att vi stängt gränsen och upptäckte ngt som kallas realism)
  S.W

  SvaraRadera
 12. - "fortsätta att UTVECKLA lösningar på utmaningar
  som till exempel nätbrottslighet"

  (övervakning är den lösning som finns)

  - "BYGGA vidare på den korruptionsrapport som vi presenterat"

  (korruption följer alltid med system som tar upp mycket skatt och sedan betalar dåligt, tex polis, för att sedan handla upp kontrakt för miljarders miljarder, men denna rapport var alltså inget som helst
  konkret, hur man faktiskt förhindrar korruption med skarp lag.

  - "intensifiera arbetet för att BEKÄMPA
  den ökande extremismen i Europa.”

  (intensifiera, jo tack, den är extrem, säkerhetstjänsterna talar inte om hur många dåd de förhindrar, och utanförskapet som Reinfeldt skulle åtgärda, som han blev vald på, radikaliserades och förvärrades, och pressen har i princip valt att blunda, i vart fall har pressen just denna vecka, upptäckt termen "konsekvensneutral" efter att man upptäckt att polisen mörkar saker och ting, ett annat ord är objektivitet, och bara det att pressen börjat inse vad konsekvensneutral innebär, säger något om hur landet legat.

  Notera politiska, verben, vad som ska göras, vad som är det konkreta, vad vår kommissionär rapporterade, och hur det blev, och det är viktigt att inte bara klämma åt mp och S, i all deras bedrövliga handfallna uppenbarelse, ansvaret vilar tungt på ministären Reinfeldt, som pegade upp, avgick, och nu pekar finger, där hela det nymoderata etablissemanget anser att detta var "one man show" - det var det inte, det var i akt och mening ett samarbete. S.W

  SvaraRadera
 13. EU-Upplysningen upplyser oss om fortsättningen:

  (hur det borde vara)

  EU på väg mot gemensam asyl- och invandringspolitik:

  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring/

  Gemensam, håhåjaja, man känner "rörelsen" i hela kroppen, EUs gemensamma strävan, omsatt konkret, i skarpt läge, hur kunde våra
  Svenska politiker var så in i h-e dumma, att lägga rabarber på just EUs politikområde "migration" och sedan driva en linje som man trodde skulle bli upphöjd till maxim.

  Det var nog några som höjde på ögonbrynen, att Sverige under vårt ordförandeskap snodde åt sig just den kommissionärsposten, gav den till folkets parti, gjorde ännu en folkets partiminister till EU-minister, och sedan anammade mp:s flyktingpolitiska program, och sedan inbillade sig att det inte skulle få implikationer eller konsekvenser, det blev någon slags krock, och nu börjar vänstern låna pengar och höja skatten, utan att egentligen erbjuda något annat än försämringar, och då måste man fundera lite på vad det var som Alliansen gav skattebetalarna i arv, inte fasiken blev det så otroligt mycket bättre, förutom då att Svenskarna blivit skuldsatta upp över öronen, med sina oskattbara ovärderliga bostadsrätter, belånade tills döden skiljer dem åt.

  Grunderna är i vart fall:

  - Dublinförordningen

  - Mottagandedirektivet

  - Asylprocedurdirektivet

  - Skyddsgrundsdirektivet

  - Förordning om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd
  (konsoliderad version från 2008)

  - Direktiv om familjeåterförening

  - Direktiv om varaktigt bosatta

  - Direktiv om inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare
  (EU-blåkort, som förefaller mera röda kort till just Sverige)

  Den är mycket tack vara Stockholmsprogrammet, och dess drömmar som inte blev omsatta konkret som vi nu får lära oss vad konsekvens är, avseende de praktiska konsekvenserna:

  http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Asyl-och-invandring/Har-EU-en-ny-handlingsplan-for-rattsliga-fragor-efter-Stockholmsprogrammet/

  Har EU då tagit fram en ny handlingsplan för rättsliga
  frågor efter Stockholmsprogrammet?

  Jomenvisst, den ÄR i full blom (hur det borde vara)
  S.W

  SvaraRadera
 14. 2014 tog EU-kommissionen fram
  en ny plan för perioden 2015-2020.

  (notera att Sveriges kommissionär alltså var den som tog fram detta program, eftersom ansvaret för handel började först 1 dec samma år.

  "Agenda för rättsliga frågor
  för att stärka förtroendet,
  rörligheten och tillväxten inom EU".

  (Förtroendet är grundmurat, från ax till limpa, från topp till tå)

  "Enligt planen BÖR EU de kommande åren
  arbeta för att konsolidera, kodifiera
  och komplettera EU-lagstiftningen om
  rättsliga frågor".

  Lycka till
  Schengen är obsolet, och Britterna ska folkomrösta,
  och Östländerna ger ingenting för globalisering,
  och där företrädesvis.

  Sverige har visat vägen för detta med globaliserad
  soldiaritet, det gick inte som man tänkt sig, och
  man önskar lite att det inte bara var mps politik,
  som krockade, det var nog snarare en hel allierad
  (alienerad) sekt.

  "Med konsolidera menar EU-kommissionen att
  den lagstiftning man kommit överens om inom
  EU ska genomföras i medlemsländerna och användas
  i praktiken"…….

  Hallå i lingonskogen, Sverige konsoliderade implementerade och praktiserade, och nu höjer vi skatterna, och ser att välfärdssystemet är i upplösning, jämte lag och ordning, jämte Svenska elevers skolresultat, och frågan är om våra politiker kommer vidare med samma politiska, som tagit oss ändå hit?

  "Avslutningsvis vill EU-kommissionen se över den lagstiftning som finns och undersöka om den behöver kompletteras för att bli bättre"……

  Det är lite här man undrar, hur DN ska ratta detta vidare.

  För övrigt att Fredrik Antonssons senaste satir, naturligtvis över gränsen, men den säger lite hur långt det har gått, när vi har en Rikspolischef som mår illa av att vi har demokratiska partier och en folkvilja. Det ligger ganska nära när nazisterna kallade judar för råttor och smuts, och nu verkar vår högsta ledning gå i samma kusliga spår, och ingen verkar se eller förstå den avgrund vi står inför, när våra demokratiska banérförare, agerar odemokratiskt, och smädar och hånar varje tendens till demokratisk reaktion, har ingen hört talas om upplysningen och Voltaire? S.W

  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6oHrBoW-A

  sjukt roligt - och det är sjukt på riktigt när det är folkhumor att ge just DN nazistiska konnotationer, men det fungerar, det är en ledning när det är som allra sämst. ds

  SvaraRadera
 15. Skulle inte Mensanen kunna begränsa den person som uppfyller nästan hela kommentarsfältet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hjärterummet, tänkt på hjärterummet. Alla ska med ;-)
   S.W

   Radera