måndag 7 november 2016

Emigrera del 10-Småföretagaren

Idag tittar jag inte på något särskilt land, utan en ytterligare anledning till att emigrera.

För oss med FÅAB har det funnits vissa lättander gällande utdelning till aningen lägre beskattning. Nu skall det dock bli ändring på den fronten. Sammanfattningvis av nedanstående är att mindre egenföretagare får det sämre medan stora fåmansbolag (ex advokatbyråer och revisionsbyråer) får det aningen bättre. Dvs helt i linje med korporativismen som råder.

Förslagen till ändrade regler består av:

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
 • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Nedan trappa avser alltså per delägare/närståendekrets.
  • 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
  • 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (mellan bellopen ovan och nedan)
  • 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)
 • Man slopar takregeln om att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön.
 • Höjt löneuttagskrav för att kvalificera för löneunderlag från 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av totala löneunderlaget i företaget till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus 5 % av ägarens/närståendes löneunderlag. Det maximala löneuttagskravet höjs från dagens 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kr) till 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016).
 • Slopande av 4 %-spärren som inneburit att ägare som kontrollerat mindre än 4 % av kapitalet i ett bolag inte fått tillgodogöra sig löneunderlag.
 • Sänkt skatt från 30 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet i tjänst.
 • Särskilda definitionen av dotterbolag tas bort. Därmed gäller den definition av dotterbolag som framgår av årsredovisningslagen.
 • Takbeloppen för beskattning i tjänst av utdelning och kapitalvinst ska slås samman till ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp (5 930 000 kr för 2016) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska dock inkluderas i takbeloppet.
 • Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket innebär att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
Sammanfattningen ovan är saxad från PwC:s nyhetsbrev som ni kan snoka upp på nätet.

6 kommentarer:

 1. Gud vilket elände.... Jag var insatt i de där reglerna en gång i tiden, men det är faktiskt väldigt trevligt att nu ha glömt hela historien....

  Ett praktiskt tips om du ska till Marbella och det är bökigt att skriva dig i Gbz är att titta på Dubai. Där kan man vara skriven helt utan bostad, det enda som krävs är i praktiken två korta besök per år. Jag vet att detta är en populär lösning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dubai....det finns gränser för vad jag är villig att göra. ;)

   Radera
  2. Visst, alla gör som de vill.

   Radera
  3. Får hålla med Tartarus här, en repressiv religiös diktatorstat ska man undvika. Jag använder mig gärna av regler på kreativt vis, men vissa delar av världen tar jag en omväg runt. (Men uppskattar som vanligt utlandssvensks perspektiv) Sen är risken att landet man verkligen bor i har andra åsikter om var man bör erlägga skatt.

   Estland har en attraktiv skattestruktur för företag, med beskattning endast när man tar ut pengarna. Skulle det inte gå att betala ut lön till sig själv från ett estländskt bolag, upp till förmåns/skattebrytpunkten, och låta resten ligga oskattat i bolaget ?

   Vänligen
   Roten

   Radera
 2. Hur många pengar rör det sig egentligen som staten tillgodogör sig på detta extremt krångliga system?

  Syftet med reglerna är ju att inte kunna undkomma "lönebeskattning" men det sker till priset av oerhört mycket krångel.

  Om ett bolag först betalar 22% i vinstskatt och utdelningsmottagaren sedan 30% så blir det tillsammans 45,4%. Därtill får jag ingen pensionsinbetalning vilken utgör 10,21% av arbetsgivaravgiften.

  Alltså får staten in 55,61% i skatt vid utdelning. Borde detta inte vara tillräckligt?

  SvaraRadera
 3. Helst tar de allt du äger och har:-)

  Det blir 37,6%, först 22% i bolagsskatt och sedan 20% med dagens regler, 30% är först över brytpunkten.
  Förslaget skulle innebära 22% och sedan 25% över och under brytpunkten.
  Dock lär man väl ändra bolagsbeskattningen också från 22% till 24-26% också för pengar kommer att behövas till kostnaderna man dragit på sig.
  Politiker ogillar att pöbeln kan berika sig när de själva inte kan.
  Titta på ett svenskt dygnstraktamente, de skattefria 200 kr/dygn är ett hån om man jämför med de 863 kr man får i Danmark där det mat mm. kostar ungefär lika mycket.
  Det var företagare som använde dygnstraktamenten som en oskattad förmån till anställda vilket förstås inte kunde accepteras av politikerna.
  ROT och RUT var också för bra för oss svenskar.

  SvaraRadera