måndag 1 maj 2017

Fi ledarhen Kawesa i blåsväder

Det framgår med allt större tydlighet att Victoria Kawesa, Fi:s ledarhen, systematiskt ägnar sig åt plagiat. Det verkar vara någon form av kannibalism inom genus/rasbiologin i Sverige.

Kawesa har vid flera tillfällen råkat glömma att ange referenser till andra fabulerande "forskare" inom "vetenskapen" de håller på med.

Då alltihop är rent nonsens kan man fundera på varför man plagierar. Det är väl bara att dra valfria klyschor om patrialkalt förtryck, vithetsnormer, osv. Inget av detta har ju någon verklighetsförankring
där det går att med evidens stödja sin tes.

Troligen är det så att det mer skall liknas vid att en fantasyförfattare kopierar en annan fantasyförfattare då den senare helt enkelt saknar fantasin och den litterära förmågan att producera nya sagor.

Hursom helst är det ganska komiskt. I korthet har Kawesa

1. Kopierat en annan doktorands texter för en egen föreläsning. De stulna citaten var 20 stycken ur doktorandens uppsats "trött på vithet" Universiteten är mkt arga ur ett forskaretiskt perspektiv, man får inte stjäla sagor av varandra! Att sedan "forskningen" inte är värd ett skit utan bara är fabulerande hjärnspöken reflekterar man inte över.

2. Stulit en idé om ett projekt vid en bidragsansökan till mucf (ni vet skattemedelsutdelaren)

"unik research på hur etniska minoriteter både har representerats utifrån rasstereotypiska framställningar och bidragit till utvecklingen av den svenska kulturen. Något som aldrig gjorts förut i Sverige."


Kawesa hade dock planerat att köra på afrofobispåret istället. Ansökan var på 830000:-. När mucf hörde att idén var stulen, nekade de bidraget. Kawesa nekar till att ha stulit ngt.

Varför Kawesa gång på gångar verkar ha oturen att använda andras verk kan man fundera på. Min tolkning är att det ändå krävs en viss intellektuell spänst att hitta på dessa skojiga infallsvinklar och om vithet i alla dess olika former, något Kawesa kanske saknar. Den notoriska kopiatorn Pascalidou kanske är hennes mentor?
Tycker ni bloggen är läsvärd och vill stödja dess fortsatta existens finns det numera en liten knapp ute till höger "Become a Patron" där ni kan välja att skänka 1$ eller mer. Man kan också skänka ett engångsbelopp på "Donate" knappen. Alla bidrag mottages tacksamt. Mer om denna möjlighet i detta inlägg -> http://mensanen.blogspot.se/2017/04/stod-en-gravande-mensan.html


3 kommentarer:

 1. Hej.

  Den som vill skriva uppsatser inom det genusteoretiska fältet så som det ser ut idag kan med fördel använda följande länkade program:

  [http://www.elsewhere.org/journal/pomo/]

  Genusteori som den kunde ha varit hade sett annorlunda ut. Den hade krävt studier inom historia, antropologi, biologi (inte minst neurologi och endokrinologi), psykologi, och sociologi.

  Det säger sig självt att medelklassens bortskämda och meningslösa flickor (deras sociala funktion är ju varken arbetarkvinnans eller överklasskvinnans; som kulturbärare står hon för upprätthållande av familjen, dess fortlevnad och trygghet i vidare mening än ren fortplantning) vilkas liv är en evig adolescens med lekar tryggade av de omgivande männens beredskap till våld mot ut-grupper inte duger till studier av sådan kaliber. Istället faller det sig naturligt att söka sig till de sektliknande förhållanden som rådde och råder inom feminismen, och därifrån kräva framgång och inflytande utan att behöva bevisa sin färdighet i konkurrens med andra.

  Även här skiljer hon sig, medelklassflickan, från arbetare och överklass i det att de senare accepterar kamp och konkurrens som en slags obönhörlig men rättvis avskiljare mellan vad som är dugligt och godtagbart, och vad som är undermåligt som prestation; medelklassflickan som är borgerlig utan borgarklassens ansvar eller kultivering, och avundsjuk samt materialistisk likt arbetaren men utan insikt i vad arbete är ser istället världen som en slags buffé.

  Tidigt i genusteorins existens i Sverige kallades den även queerteori, och där fanns då de som gjorde just ansatser att verka i sann ämnesövergripande och dito överskridande anda - dessa drevs snabbt ut av kotterier av kvinnor vilka förenades i sitt hat mot fadersgestalten; den västerländske vite mannen. Detta då denne gestalt ställer krav som för den som själv inte vill göra något, utan blott få saker gjorda åt sig, är oacceptabla.

  Nu är genusteorin inte olikt heroinmissbruk i påverkan av hela samhällskroppen (vilket ju det mjukt totalitära Sverige är detsamma som staten), och frågan är om patienten skulle överleva behandlingen; särskilt som frigörelse från missbruk börjar med insikten att det hänger på den egna viljan till frihet från slaveriets trygghet under drogen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera
 2. Först fick vi "terjade" bilder. Nu har vi fått pascalidouserade texter. Det är egentligen en rättvisefråga. Förr stal nämligen bara vänstern från de som utförde riktigt arbete. Nu har de börjat stjäla från varandra också. Det är ett stort framsteg.

  SvaraRadera
 3. http://eberhard.se/genustramset-och-svt/

  SvaraRadera