lördag 13 februari 2016

Kommunpanik del 5 - Höör

Igår lovade jag ett nedslag i Lund, men istället blir det i Höörs kommun.

Höör har liksom alla andra kommuner fått sig ålagt att fixa rikspolitikernas migrationshaveri. I Höör tänker man lösa bostadsproblematiken som uppstår genom att köpa 7 villor.

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt det lokala bostadsbolaget att ordna detta. Så grattis alla Höörbor nu har ni chansen att sälja dyrt till kommunen! Ur ett integrationsperapektiv är det väl en fördel med en insprängd flyktingfamilj mitt i villaidyllen, jag hoppas att grannar och kommuninvånare tycker det är ok att kommunen plötsligt tvingas gå in och börja köpa villor för kommunens pengar,

Här ser vi återigen de konstiga effekterna av migrationshaveriet. En annan märklig effekt kommer bli att alla dessa villor som nu köps upp av kommunen kommer få en lustigt effekt om/när det blir en bostadskrasch. Värdet kommer behöva skrivas ned och kommer påverka resultatet (i vissa fall) vilket leder till dyrare upplåning och sämre balansräkning. 

Boende i Höör kommer i efterhand få info om lite migrationsaffärer på en möte för kommuninvånarna den 16/2. 

19 kommentarer:

 1. För 20års sen målades Vivalla upp som en näst intill idyll i serien Svensson Svensson. Nu ligger detta område i toppen på polisens lista över problemområden. Om ytterligare 20år kanske Solsidan är med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Om ytterligare 20år kanske Solsidan är med."

   Solsidan lider redan av betydligt mer berikning än vad man kan tro från TV serien. Stort getto nära....

   Radera
 2. Många anständiga människor i Höör:

  http://www.val.se/val/val2014/valnatt/K/kommun/12/67/index.html

  De har min fulla sympati!

  SvaraRadera
 3. Misstänker att sådant här, uppköp av villor, kommer att bli allt vanligare. Den som då inte drar vinstlotten att sälja dyrt till kommunen, får istället se värdet på sitt hus sjunka, eller rentav huset bli osäljbart. En barnfamilj vill nog sällan köpa hus i direkt närhet till ett sådant här boende.

  SvaraRadera
 4. Hej.

  Jag skulle vilja göra en allmän uppmaning:

  Skriv till lämplig person i din kommun och fråga varför det aldrig har funnits ekonomiska resurser att göra sådana här åtaganden, och till den här kostnaden, för människor med olika funktionshinder, åldringar och allmänt hemlösa och medellösa. (Då menar jag inte normala fall av tillfälligt eller semipermanent ekonomiskt bistånd, utan personer med obefintlig arbetsförmåga).

  Varför finns det obegränsade resurser till invandring?
  Varför fanns inte dessa pengar till sjukvård, åldringsvård, missbrukarvård, anhörigstöd, särskoleplatser, yrkesutbildningar, med mera?
  Varför får invandringen kosta hur mycket som helst?

  Jag tror att om allt fler av oss skickar välformulerade sådana frågor och dessutom börjar offentliggöra svaren, så kommer an synnerligen obehaglig stämning infinna sig både på kommunkontor och partikanslier.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 5. Har aldrig förstått upplägget med att koppla ihop asyl- och uppehållstillståndsfrågor med skyldigheten att försörja de individer man ger dessa rättigheter!? I övriga världen fungerar det på så sätt att man ger rätten att uppehålla sig i ett nytt land eftersom det finns ett direkt dödshot i grannlandet.

  Själva försörjningsfrågan borde rimligen ligga på den enskilde individen, vilket är normalfallet i alla länder med politiker som har förmågan att tänka bortom nästa år.

  Detta gäller särskilt när regeringen går ut med informationen att de som kommer hit inte bara gör det för att de annars skulle vara dödas i grannlandet, dessutom är de ju betydligt mer kompetenta och begåvade än vi som redan bor här, så det borde inte vara några problem att bara börja bidra med all sin kunskap och kompetens.

  SvaraRadera
 6. @ Rikard,

  För lite inspiration vad gäller att skriva brev till makthavare kan man titta här:

  http://www.bgf.nu/ism/index.html

  (klicka på namnen till vänster så ser du hennes brev till den personen)

  Det är en riktig krutgumma som har skrivit till politiker och journalister i 15 år.

  Hon är "pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd" och skriver ganska vasst.

  SvaraRadera
 7. Pyramidspel är en ekonomisk affär som är ohållbar
  efter ett visst skede i processen.

  Ett kännetecken för ett pyramidspel är
  att balansräkningen är i verkligheten negativ,
  det finns inte täckning för utestående krediter
  och det är aldrig tänkt att det ska hålla.

  Pyramidspel är en utvecklad och mer formaliserad version av kedjebreven och bygger på samma princip som vid kedjebrev - osannolik tillväxt varför de är dömda att kollapsa, allt är en fiktion, utan real ekonomi bakom.

  Ett pyramidspel bygger på att medlemmar
  (ofta respektabla) betalar en insats som
  skapar värdet i kedjan. Så länge det finns
  nya kunder (låntagare) fungerar likviditeten
  men inte om långivaren vill ha tillbaka sina
  pengar, jmfr bank-run, då saknas teckning.

  Bakom ett pyramidspel finns någon form av
  organisation som håller i transaktionerna,
  därigenom kan de dölja hur det fungerar och
  förespegla att risken är acceptabel.

  När pyramiden faller förlorar deltagarna denna
  insats eller blir sittande med värdelösa produkter.
  Det finns andra former av bedrägerier som i vissa
  avseenden kan påminna om pyramidspel, men där det
  finns en avgörande skillnad.

  Pyramidspelsupplägg är trots allt transparenta (går att förutse), det går att räkna på exponenten, på ett sätt som ett investeringsbedrägeri aldrig är i närheten av, vilket innebär att pyramidspelet är en säker investering för den som räknar rätt, och är en dålig investering för som inte kan räkna, och tror fantastiska berättelser om evig tillväxt.

  Ponzibedrägeri (Ponzi scheme) är ett slags
  investeringsbedrägeri som lockar investerare
  genom att utlova hög avkastning till låg risk,
  istället för att generera verklig avkastning
  på insatt kapital används själva kapitalet
  till utbetalningar och för att hålla bedrägeriet
  igång. Bedrägeriet är möjligt genom tre villkor
  - människors dårskap (god tro)
  - hänsynslösa människor som bedrar människor utan kunskap
  - bortkollrad tranperens, dvs man förpackar om "investeringspapper" från något som inte finns, skuld, till något som förefaller finnas, genom att människor tror på bedrägeriet.

  I ett ponzibedrägeri ges det ingen favör att rekrytera nya fårskallar som ingår i kedjan. Alla

  I ett ponzibedrägeri är det endast de som har insikt eller tur nog att hoppa av före kollapsen som kan vinna.

  Den Italienske immigranten Charles Ponzi förespeglade kapitalplacerar 1920 att han kunde göra stora arbitragevinster på internationella svarskuponger.

  Ponzi fick med sig mängder av hugade investerare.

  Ponzi lovade stora vinster genom att till låg styckekostnad köpa internationella svarskuponger utgivna i Italien, för att sedan lösa in kupongerna i USA mot frimärken till ett högre värde, vilka i sin tur skulle säljas vidare. (fundera på transperensen 1920 jämfört med idag) S.W

  SvaraRadera
 8. För att motsvara den omfattning Ponzi förespeglade
  att hans svarskuponger handlades för borde antalet
  påhittade italienska internationella svarskuponger
  i omlopp vara 160 miljoner, i realiteten omsattes
  det aldrig fler än 27.000 svarskuponger, dvs i
  realiteten saknades det en faktor på 5.926 gånger
  påhittat kapitalvärde, dvs för stort för att förstå
  omfattningen av. Det är mer om man luras på marginalen
  som människans sinne för sannolikhet och rimlighet klarar
  av att genomskåda bluffen.

  Ponzi dömdes och satt i fängelse till 1934, varefter han deporterades till Italien.

  Bernard Madoff ägnade sig ett ponzibedrägeri
  Upplägget i Madoffs rekordsvindel hade dessutom missttänkt många likheter med Ebberöds bank.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ponzi_schemes

  Tex var Ivar Kruger inne på samma affärsidé,

  Detta med Ponzi har likheter även med andra företeelser inom modern ekonomi, detta med obefintlig transpersonens, godtrogenhet, och cyniska aktörer, som dumpar allt risktagande på aningslösa skattebetalare och/eller låntagare av bostadslån. Även om det inte är på samma psykopatiska nivå som Ponzi med flera, likheten är att de som hoppar av i tid (insiders) blir rika och de som inte hänger med, blir utfattiga. Just nu lockas människor att sätta sig i skuld med låg ränta, att köpa fiktiva tillgångar, som förefaller vara en tillgång, eftersom värdet står så på en köpehandling.

  Skulden är evig, värdet är föränderligt, och beroende av:
  ränta
  skattevillkor
  arbetsmarknad
  utbud
  efterfrågan, om det börjar byggas flyktingbaracker när och var, kommer värdet sjuka som en sten, eftersom människor kommer att flytta, för att realisera värdet, innan det är fler som upptäcker att det flyktingar, hur trevliga de än må vara, och hur mycket de än antas jobba jobba jobba som skoputsare och gatsopare, så kommer en berikning av flyktingar obönhörligen att sänka värdet, det är alltså inte bara långtagare som kan bli nervösa, utan även banken,
  om "tillgångarna" sjunker, skrivs ner.

  Ett bostadshus i vissa utanförskapsområden går tex inte att försäkra mot brand, (det är för dyrt och för hög risk) och går det inte att försäkra, så är det värdelöst, ur ett riskperspektiv, såvitt du inte är bedragare :-) S.W

  SvaraRadera
 9. 1992 på våren, innan Wible och Bildt hunnit lägga fram sin första vårbudget, så brakar den Svenska kreditbubblan, som en följd av att banksektorn lånat ut pengar utan vederbörlig säkerhet, man antog eviga prisstegringar på företrädesvis fastigheter.
  Någon gång 92/93 beslutar också FED, genom en liten notis, att sluta deklarera hur mycket dollar man trycker, och bara detta är magiskt, en privat bank utan minsta transparens, inte ens Kongressen har insyn, beslutar att inte tala om hur mycket pengar man trycker.

  1992 beslutar regeringen Clinton att de statliga bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae ska ha en viss andel låginkomstagare bland låntagarna, för att USA:s alla fattiga ska kunna få bolån, något Carters administration hade försökt redan 1976 för att försöka stimulera amerikansk ekonomi i sviterna efter den övergivna guldmyntfoten 1971.

  (här kan man delvis lista ut vad som är finurligheten/orsaken bakom alla flyktingar, dessa tvingar fram kreditgivning för påhittade investeringar, varför det går att driva bnp vidare, så länge som staten står för intäkterna, (bostadsgaranti, dvs transfereringar, skattebetalare i Sverige är världens bästa affär, det tar all finansiell risk och känner att de är trygga, staten är ju din vän...

  Ingen har byggt en enda hyresrätt, sedan 1994, för de som behöver, och nu med 100.000-tals flykringar som inte kommer att vara i skuggan av en chans att få arbete, så blir det kommunens skattebetalare som ska borga för investeringar i Reinfeldt/Kaplan områden, mångfald blir det, av olika etniska grupper, med undantaget av Svenskar, varför man tvingas integrera, och tvång har aldrig fungerat, och kommer aldrig att fungera. allt bygger på en illusion, att det är väldigt bra och lönsamt, utom då just där verksamheten ska vara konkret, det börjas det knorra. Oavsett var man bygger, är det Ponzivarning, då man förespeglar ett värde av en investering, (hyreshus) på en fastighet, genom att garantera lånen (risk) genom att stat och kommun garanterar bidrag för hyra, eller som nu hyra för behandlingshem, för 1 900 kr/dygn, Ponziliknelsen ligger i att ingen vid sunda vätskor skriver på lånet för investeringen, så länge inte stat/kommun garanterar de tilltänkta kundera, en inkomst, och det kan inte hålla mycket länge till. Staten har inte ens råd att utvekla den järnväg man har, utan hittar på ett nytt Ponzi-projekt för 300 miljarder, vi har inte råd med det vi har, inte ens en miljard i underhåll, låt oss bygga en ny järnväg, och lura i bönderna att detta kommer att öka värdet på fastigheten, öhhhhh, suck, ett tåg som drar förbi i 270 knutar, jämför motorväg, och värdet kan bara sjunka som en sten, utom för affärsfolket i Stockholm, och den påhittade hållplats man diskuterar i utanför Göteborg. Det är ett klassiskt bedrägeri.

  Flyktingar kommer att (tror man) tvinga fram "investeringar" i bostäder, var krediterna ska komma från vet ingen, utom att kapital är gratis, trots astronomisk risk, om man bara får till enklare byggregler, glöm det. Risken ökar bara, och den enda som kan klara denna investering är staten, dvs att mp + sossarna själva börjar agera byggherrar/fastighetsägare. Lite som när Solna bygger Friends arena eller det där köp-palatset, delvis med kommuninvånarnas skattelojalitet.

  Utan säkerhet kommer Sveriges ekonomi att panga som ett korthus, vänta och se. Bygga 700.000 tusen bostäder för människor utan arbete eller möjlighet till social integration. S.W

  SvaraRadera
 10. Inspiration från USA

  Bolåneinstituten började efter Clintons kreditreform att köpa upp låginkomsttagares lån från de lokala bankerna, för att "förädla dem". man sa förr att en en säker bank, var en lokal bank, som kunde gå runt till låntagarna varje vecka och fika, för att bedöma den ekonomiska potentialen, dvs business is local. Sveriges ekonomi, startat och slutar i en kommun, och det finns 289 kommuner utöver Stockholms kommun.

  Efter 1990-talets lågkonjunktur hade kreditgivare plötsligt gott om pengar, bostadslån föreföll vara en tillförlitlig investering.
  (den svenska bank- och finanskrisen till trots)

  Relativt fattiga hushåll lockades med subprimelån med förmånliga lånevillkor. (låntagaren behövde inta ta risk, varför man fick loka billiga lån som de som hade stabilare ekonomi. (jmfr Grekland, som skulle behöva betala 10 - 14 % ränta, om inte EU, dvs Tyskland, tog risken.

  Bankerna kontrollerade naturlitvis inte om låntagarna i den lokala banlerna hade fast anställning, eftersom affärsidén var att hitta nya marknader av ”säkra” investeringar, dvs fattiga människor utan arbete. Hade man kontrollerat risken, hade inte marknaden kunnat uppstå, det var själva risken :-)

  Investmentbanker som Lehman Brothers köpte därefter bolån av bolåneinstituten(3e led) och sålde dem vidare genom att mixa skulderna med varandra. Det är u chefskockarna och marknadsmänniskorna med förrädiskt tal kommer in, eftersom man inte länge vet vem det är som är grunden för värdepappret, en person som kanske inte ens har ett arbete, men kunnat köpa ett hus för en fiktivt värde, som bara uppstår ur tomma intet, eftersom det inte går att att kontrollera.

  Förpackade lån hanterades genom så kallade paket, CDO-paket (Collateralized debt obligation). En paketlösning helt enkelt.


  Paketen köpts sedan upp av hedgefonder, pensionsfonder, kommuner och organisationer över hela världen som en "investering" i förväntade framtida ränteintäkter av bergsäkra investeringar i fastigheter....

  Bankerna började nu att blandada in fler "säkerheter" kontokortsskulder, billån och allehanda konsumtionsvar som kunde knytas till bostäder, vilket innebar att man kunde knö in köpfest på kreit som sjupersäkra tillgångar i CDO:oerna, (som redan från start var värdelösa), och som pricken över iet kom att bestå av en mix av korta och långa lån, bra och dåliga lån, där andelen säkra lån, stadigt sjönk, eller snarare, vad som var bra, var bara ett påhitt av mer eller mindre värdelös.

  Bankerna kunde nu göra lite finfina försäkringsbedrägeriere, dvs försäkrade sina så kallade tillgångar (dvs skulder) i låneförsäkringsbolag som AIG. Så försäkringsbranschen drogs med, för vad är inte försäkringsbolag om inte riskbärare.

  IT-bubblan inleds år 2000.
  2000-2001 sänker FED styrräntan 11 gånger
  från 6,5 % till 1,75 %.

  11 september-attackerna 2001 destabiliserar ekonomisk tilltro ytterligare, och dessutom inleds kriget ot terrorismen, dvs behov av kraftiga investeringar i försvarsindustrin, det är vid denna tid som detta med RMI börjar uppträda, och naturligtvis nätbaserat försvar och Afganistan-doktrinen.

  2002 blir börsen skakig i USA oljepriset faller,
  men inte huspriserna.

  Investmentbanker döljer skuldpaketen för revision
  genom att föra över dem till systerbolag i skatteparadis.

  Rådgivare beskriver paketen som säkra investeringar,
  men risken byggdes i det dolda och var egentligen bara ett klassiskt bedrägeri, som utfördes av sofistikerade människor, där ansvar inte gick att utkräva.

  2004 slipper fem amerikanska storbanker
  regler som begränsat skuldsättningen, och
  ökar därmed sitt skuldinnehav med ännu större risker.

  2004 nås produktionstoppen för vanlig råolja -->
  Stigande oljepriser --> inflation. S.W

  SvaraRadera
 11. 2004-2005 ökade USA:s styrräntan från
  1 % (lägst på 30 år) till 5,25 %.

  Hushåll tror på magiska räntor och börjar sacka med ränteinbetalningar i takt med stigande räntor, till slut kan man inte betala bolåneräntorna och förlorar huset till banken, som nu saknar köpare, för det finns inga som vill köpa värdelösa hus i fel social miljö med stigande räntor.

  2007 sjönk USA:s bolånepriser med 13,9 %. (det låter inte så mycket, priserna i Stockholm sjönk på många ställen med nära hälften, när det var som värst. Många blev avlurade sin tillgångar, men hade kvar lånen.

  CDO-paketen över hela världen börjar nu benämnas toxic loans.
  S.W

  SvaraRadera
 12. 2008-03-14 Investmentbanken Bear Stearns
  tas över av JPMorgan Chase med hjälp av
  amerikanska staten på grund av akuta likviditetsproblem.

  2008-09-11 bostadslåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae
  tas över av den amerikanska staten

  2008-09-15 USA:s fjärde största investmentbank,
  Lehman Brothers, ansöker om konkurs och räddas
  inte av amerikanska staten eller FED. (det var en uppgöörelse
  en bank fick falla för att rädda resten)

  2008-09-15 Bank of America köper investmentbanken Merrill Lynch.

  2008-09-17 Försäkringsbolaget AIG får ett lån på 85 miljarder dollar från FED. Samtidigt tar amerikanska staten över 79,9 % av bolaget och sätter det under tvångsförvaltning (socialisering av skuld)

  2008-09-22 De två kvarvarande stora investmentbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs rekonstrueras till vanliga banker och får då tillgång till amerikanska statens (skattebetalarnas garantier).

  2008-09-25 Sparbanken Washington Mutual kraschar, vilket leder till att JPMorgan Chase köper upp bankens tillgångar för US$1,9 miljarder.

  2008-09-29 Riksgälden tar ett nytt grepp
  genom att ge ut säkra statspapper
  som i princip byts mot osäkra bostadsobligationer.

  Detta ger bankerna i Sverige chans att hitta andra säkra placeringar. (det var hyfsat nära en ny bank och finanskris, som löstes genom att den borgerliga regeringen tog över förgiftade lån från affärsbankerna, varpå festen kunde fortsätta.

  2008-10-02 Riksbanken går ut med längre (3 månaders) lån för att smörja lånesystemet, då bankerna inte vågar låna ut pengar mellan sig.

  Totalt tillförs 364 miljarder kr kreditmarknaden genom Riksbankens och Riksgäldens åtgärder. (och detta leder naturligtvis till prisstegringar, eftersom festen kan fortsätta, med inbillade värden.

  Internbanklånesystemet RIX håller öppet hus längre för att bankerna ska hinna avsluta/dölja sina transaktioner. Bankerna har djup misstro mot varandra och internaffärerna går i stå.

  Spekulationer förekommer om ett tidigare haveri i systemet.

  2008-10-03 Acta förbereder kunder som köpt strukturerade produkter att vara beredda att lämna "kompletterande säkerhet".

  För en produkt med inköpsvärde på 60,000 SEK kan kunderna komma att få ställa ytterligare säkerheter till förfogande på grund av att produkten haft en belåning på lehman-obligationer.

  2008-10-03 Efter flera misslyckade försök (omröstningar) har avtalen för ett krispaket i USA till slut röstats igenom i den amerikanska senaten. Krispaketet godkändes med rösterna 263 mot 171.

  2008-10-05 Räddningsplanen att rädda Hypo Real Estate havererar.

  2008-10-06 Riksbanken lånar ut ytterligare 140 miljarder SEK,
  den totala utlåning är nu på ca 200 miljarder SEK.
  S.W

  SvaraRadera
 13. 2008-10-06 Belgiska staten tar över Fortis.

  2008-10-06 Stockholmsbörsen faller 7,1 %, efter oron från Island

  2008-10-06 Landsbanki, Islands näst största bank, förstatligas.

  2008-10-08 Riksbanken, ECB, FED och Bank of England sänker räntan med 0,5 procentenheter, för att lätta på inflationstrycket som krisen har medfört, som man säger.

  Men den där inflationen förekommer nog mest inom just bygg- och fastighetsmarknaden, genom otroliga prissökningar, som inte räknas in, eftersom det inte är hemelektronik eller andra konsumtionsprodukter som hela tiden sjunker.

  2008-10-08 Riksbanken lånar ut 5 miljarder SEK till Kaupthing Bank
  i Sverige AB, som hotas av akut likviditetskris.

  2008-10-08 Brittiska myndigheter tar över
  förvaltningen av Kaupthing Singer & Friedlander,
  huvuddelen av Kaupthings bankverksamhet i Storbritannien

  2008-10-08 Storbritannien lanserar sin bail-out plan,
  värderad till 250 miljarder pund.

  2008-10-08 SEB är först att höja de rörliga bolåneräntorna till 7 % Den högsta boräntan sedan 1996. De andra bankerna förväntas följa efter, trots riksbankens sänkning av reporäntan till 4,25 %

  Stefan Ingves flaggar för att inte sänka boräntorna, för att försöka mildra prisstegringen på bostadsrätter.

  Nu börjar en pågående maktkamp mellan finansdepartementet, Riksbanken, Riksgälden och KI, om vem som har ansvaret för vilken fråga. Regeringen Reinfeldt, som blivit duvor, i sann socialistiska anda, driver på för sänkta räntor, för att stimulera ekonomin, och för att hålla nere värdet på kronan.

  2008-10-09 Kaupthing Bank meddelar svenska kunder i inlåningskontot Kaupthing Edge att konton kommer stängas med omedelbar verkan - innestående pengar betalas ut då den Svenska Riksbanken tillsvidare står som garant för den svenska filialen av Kaupthing.[

  2008-10-09 Norsknoterade Acta är under granskning av Kredit-tilsynet och riskerar förlora sitt tillstånd i Norge, banken söker då tillstånd i Sverige.

  Den svenska filialen under granskning av FI.

  2008-10-12 Frankrikes president Nicolas Sarkozy presenterar Eus finansplan som de europeiska ledarna enats om. Planen är inspirerad av Englands dito, bankernas fortlevnad garanteras genom att staten tar över banker som inte klarar sig själva.

  Staten köper upp/räddar bankernas dåliga affärer, risktagande, eftersom det inte finns alternativ.

  2008-10-13 söndagens krisplan från euroländerna fick en positiv effekt på världens börser. Stockholmsbörsen steg med 8,93 %

  2008-10-15 Stockholmsbörsen rasar med 5,6 %. Bland annat Nouriel Roubini, spår att krisen inte är slut och nedgången kommer att fortsätta;

  2008-10-16 Island är hårt drabbat av finanskrisen, media spekulerar i att islänningar hamstrar mat. 50 % av livsmedlen är importerade och nyhetsbyrån NTB hävdar att matreserverna räcker för 3-5 veckor.
  2008-10-19 Länder utanför västvärlden presenterar krispaket, Sydkorea och Förenade Arabemiraten[34].

  2008-10-20 Nederländska regeringen skjuter till
  10 miljarder euro till ING.

  2008-10-20 Regeringen presenterar ett bankstöd på 1.5000 miljarder SEK i kreditgarantier till de svenska storbankerna, alla ställer sig bakom förslaget utom Handelsbanken.

  2008-10-21 Flera svenska storbanker överväger att stämma DnB Nor, på grund av de sålt statsobligationer för 2,6 miljarder SEK. DnB Nor har sannolikt kunnat tjäna ca 80 miljoner SEK på grund av att de tros fått förhandsinfo gällande krispaketet.

  2008-10-23 Riksbanken sänker räntan med 0,5 procentenheter, media spekulerar i lägre boräntor, högre inflation och mindre värd krona. SBAB sänker räntan från 0,2 till upp till 0,6 procentenheter, beroende på löptid. Övriga aktörer agerar mer försiktigt.[35] Vice riksbankschef Lars Nyberg läckte om räntan några minuter innan det officiella räntebeskedet.

  SvaraRadera
 14. 2008-10-24 Svart fredag - på årsdagen av 1929 års börskrasch stod den svenska börsen OMX som mest ned 10 % - en av de största fallen på en enskild dag i modern tid.
  USA börsen faller tungt i den inledande handeln.

  2008-11-07 Franklin Bank SSB och Security Pacific Bank
  går i konkurs och tas över av amerikanska myndigheter

  2008-11-08 Lettlands regering förstatligar Parex Bank,
  landets näst största bank.

  Swebank är ute på rejält hal is avseende investeringar i baltstaterna, Svenska försvaret rear ut allt man har till försäljning, vilket kräver krediter, och garantier. Full utföförsäljning, allt inte bara att spara i budget eller skjuta beställningar på framtiden, utan att likt att klassisk Ponzibedräger sälja ut de tillgångar man har, utan att fundera på att dessa tillgångar sedan inte kan ersättas, återtagas.

  2008-11-08 Kina presenterar ett krispaket värderat till 4,65 biljoner SEK

  2008-11-10 Carnegie får sitt tillstånd indraget av FI.

  Man beslutar även att flytta fordran som Riksbanken har på Carnegie till riksgälden, vilken i sin tur tar kontrollen över bolaget.
  (Bo "det här är min bank2 Lundgren, gör sig ett namn som kronbefallningsman, riksgäldsdir)

  2008-11-25 Federal Reserve meddelar två nya åtgärder
  för att hjälpa till med krediterna till husköpare,
  konsumenter och småföretag.

  Åtgärderna uppgår till sammanlagt 6.500 miljarder SEK.

  2008-12-11 Den svenska regeringen meddelar att man satsar 28 miljarder SEK för att rädda bilindustrin i Västsverige.

  2008-12-12 FBI slår till mot en investeringsfond som drivs av Bernard Madoff och arresterar denne då han är misstänkt för ett omfattande ponzibedrägeri. 50 miljarder dollar misstänks vara försvunna.

  2008-12-16 Amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker sin viktigaste styrränta till intervallet 0-0,25 %

  Det kluriga ligger nu i hur regeringen Reinfeltd inför valet skulle klara av att lösa utanförskapet, samt hur han skulle få igång alla jobb jobb jobb, som inte blev av. Dvs skuldkrisen var inte förorsakade av Sverige, Sverige kunde läxan, sedan 1985 - 1994, några arbeten blev det inte av alla skattesänkningar, pga världsekonomin, men man klarade en bostadskrasch, och kunde fortsätta trissa upp bostadsmarknaden, varpå byggpriserna bara steg och steg, parallellt med värdet, samtidigt som räntorna började smygas nedåt. Sedan är det val 2010, och redan generösa villkor från Perssons uppgörelsen med mp 2002 för få regera, för samma upplägg efter valet 2010, det kostar att ha mp som vågmästare. S.W

  SvaraRadera
 15. Och som av en händelse skriver PM på DI om mystiska fenomen i bankvärlden, förtroendet för EUs sedan 2008 uppblåsta kreditekonomi, håller på att krackelera sedan förra "paketet"

  "De svenska bankaktierna har dragits med i fallet och har med undantag för Handelsbanken sjunkit mer än index sedan årsskiftet. Swedbank har gått sämst, ned 17 procent."

  I USA och Europa föll bankaktierna på bred front, trots att nyckeltalen har legat på rätt sida i årsrapporterna.

  "Bank of America, Credit Suisse, Merrill Lynch och Morgan Stanley föll hårt. Kursen för Deutsche Bank var den mest dramatiska och i tisdags nådde den de lägsta nivåerna på 30 år, vilket tvingade den tyska finansministern att gå i god för banken."

  Jaha, och vilka banker är det som lånat ut pengar som de aldrig någonsin kommer att få tillbaka....

  Bank of America, Merrill Lynch och Morgan Stanley var ju inte direkt stabila 2008, och sedan dess har det inte blivit mindre lån....

  Schweits, Credit Suisse, har det nog inte så lätt, alla som har kapital har nog tänkt tanken att dessa ska placeras "säkert" i alplandet, men tänker inte på att pengarna inte bara ligger på hög, utan lånas ut, naturligtvis till riskfylld verksamhet, så det är nog inte så säkert alls, eftersom alla lånen, inte direkt verkar gå till annat än fantasiprojekt, en stabil real tillväxt, som aldrig infann sig. När man inte kunde låna mer, eller skapa mer fantastiska paket, så kunde man ju sänka räntan och göra den negativ....

  "Ingen kan riktigt förklara börsfallen, skrev Financial Times i lördags."

  Hm, ingen?

  "Kinas stagnation
  oljepriset
  svag global tillväxt
  negativa räntor
  flockmentalitet – allt spelar roll"

  "Oron liknar den som kvalificerade bedömare
  i den svenska finansvärlden ger uttryck för
  och som delvis grundar sig på nollräntans
  långsiktiga effekter."

  "I ett läge där pengar inte kostar
  gör folk dåliga affärer, i stort och smått."

  "På det privatekonomiska planet köper man
  hus till för höga priser och renoverar till
  för höga kostnader."

  "På det finansiella planet tar man för stora risker
  för att över huvud taget ha en chans att få avkastning."

  "Om man vet att avkastningen är noll eller minus
  i säkra tillgångar är det lockande att chansa."


  "Finanskrisen för åtta år sedan slog hårt mot svenska banker, bland annat på grund av riskexponeringen mot Baltikum."

  "Dåvarande finansminister Anders Borg
  har i efterhand sagt att det var ytterst
  nära att det gick mycket illa."

  (men hur vet vi att frågan löste sig?)

  "Östersjöområdet har sedan dess
  inte blivit mindre riskabelt."

  "Ekonomierna i Baltikum kämpar
  för att komma i kapp,"

  "Finland går dåligt"

  "Sveriges höga konsumtionsdrivna tillväxt
  borde få vem som helst att tvivla."

  "Därtill kommer de säkerhetspolitiska spänningarna,
  som inte fanns 2008."

  "Man ska inte underskatta vad det innebär
  att Ryssland har intresse av att försvaga
  och destabilisera EU- och Nato-länder och
  vilka finansiella risker som byggs upp."

  "men den avgörande faktorn saknas."

  S.W kan det vara så, att bankerna själva vet något om sina svagheter som de inte talar om, lite som att Lehman Brothers dagen för konkursen hade högsta kreditvärdighet..... S.W

  SvaraRadera
 16. Hm, verkligen? Har inte PM räknar upp en diger lista faktorer, till den mest grundläggande, man löste aldrig orsaken till EUs ekonomiska problem 2008, man bara botade symptomet tillfälligt,
  med ett astronomiskt paket, och det räckte ända hit.

  Allstå säkerhetspolitik....?

  att investeringar, som ingen gör,
  kräver säkerhet, stabilitet och kontinuerlig
  förutsägbarhet. Kanske?

  "Kvar finns en känsla av att många investerare
  vill skydda sig mot en global finansiell krasch
  som vi ännu inte sett konturerna av eller förstått."

  S.W Jo på insidan vet de nog vad som väntar,
  och Ingves vet nog, därav sänkt ränta.

  Banksystemet i EU är Dire Straits, och tilltron
  till EU faller, därtill flyktingkris, som späs
  på av krig i mellanöstern, och en global
  flyktingindustri som skyfflar människor på krita,
  mot säkerhet genom försörjningsgaranti i vissa
  mottagarländer, företrädesvis Sverige, om inte
  den store ledare lyckas styra över generositeten
  till Finland, genom att lura i råa grannar att
  deras ekonomiska stagnation inte beror på Euron,
  utan på att de saknar privata behandlingshem för
  vuxna som tvingas vara barn.

  Alla håller på att fundera på en fråga
  som de inte kan överblicka, en global
  bank- och finanskris, eftersom det inte
  finns ngn region att fly till, alla
  kapitalmarknader är vilsna.

  "Man kan luta sig tillbaka
  och lita på de bankreformer
  som gjorts sedan 2008."

  kan man?

  "Eftersom det svenska bankväsendet
  är på schweizisk nivå i förhållande
  till befolkningen har staten ställt
  extra höga krav utöver EU:s och de
  svenska storbankerna är i dag välkapitaliserade."

  Åhå, och påverkas inte av ekonomin utanför vår upplösta gräns?

  "Men dåliga krediter och allmän oro
  för framtiden kommer ingen undan,
  hur stor säkerheten i bankens valv än är."

  Säkerheten kan nästa bara vara pantbrev i fastigheter och ädelmetaller, och vissa andra råvaror, och naturligtvis
  en stabil samhällsordning, som garanterar investeringar,
  detta verkar vara lite i upplösning? S.W

  SvaraRadera
 17. Har stabilitets- och flyktingkaoset i snart sagt var enda Svensk kommun något att göra med finanskrisen 2007–2008?

  När det kommer till försöken att rädda både
  banker och stater, eller kanske är det samma
  sak numera, hör QE samman med dessa, i synnerhet
  inom Eurozonen.

  1971 beslöt Nixon att överge guldmyntfoten.
  Bretton Woods-systemet blev ohållbart, eftersom varje sedel skull kunna lösas in mot guld, gick det inte att använda sedelpressen.

  När guldmyntfoten var ur leken (en överenskommelse mellan Europa och USA efter 2a världskriget) upphörde dollarna att vara en värdebeständig skuldsedel som gav innehavaren bestående säkerhet, dvs rätt till något realt.

  En dollar blev en simpel skuldsedel utan täckning, precis som palmstrucks täckningslösa kvitton på Skeppsbron på 1600-talet.


  Detta fick 60-talets progressiva ekonomi, att övergå i 70-tal, oljekris 1973 och bedrövlig ekonomisk tillväxt, borgarna vann valet 1976, men tvingades låna och låna, och devalvera.

  Om en stat, tex det utarmande Tyskland 1923 ställer in sina betalningar försvinner inte långivarnas fordringar (tex statsobligationerna eller dollartillgångarna, trots att guldmyntfoten avskaffades under 1a V.K).

  Efter förhandlingar skrivs en del av skulderna av,
  som i fallet med Tyskland 1924 med Dewes planen eller Grekernas galopperande skuld 2007/2008, (en följd av att de fick Euron, istället för Drachman, som inte dög till några säkra lån alls.

  Greklands ekonomi är västa och en följetång,
  vilket innebär att långivarnas fordringar minskar i värde.
  Men det finns ju trots allt Italien, Portugal, Spanien, England, Frankrike, Sveriges privata skuldberg, och gigantiska betalningsåtagande genom vårt generösa väldfärdsystem.

  Efter att övergången till pappersmyntfot -71
  minskade dollarn dramatiskt i värde, inflation, som drabbade inte minst Sverige.

  Stora recessionen (Great Recession)
  är ett begrepp som syftar på den allmänna
  internationella ekonomiska nedgången i
  samband med den amerikanska Subprime-krisen
  och Finanskrisen 2007–2008.

  Enligt IMF var nedgången den svåraste
  sedan andra världskriget.

  Enligt amerikanska National Bureau of Economic Research
  pågick recessionen mellan december 2007 och juni 2009.

  Därefter fördjupades arbetat med att fördjupa
  integrationen av EU, för att skapa en Svarte-Pettermarknad,
  istället för flera, eftersom bankerna genom globaliseringen
  ändå är sammanvävda kors och tvärs på ett sätt som inte går
  att reda ut.

  Finanskrisen startade som sagt i USA
  med kreditförluster för sub-primelån,
  fastighetslån med obefintlig säkerhet
  av inbillade tillgångar i fastigheter.

  Den amerikanska fastighetsbubblan
  var en följd av politiska beslut att
  stimulera bostadsmarknaden genom att
  avreglera regler för risk, inte för
  att vara snäll mot de fattiga, utan
  för att hitta en väg att smörja ekonomin,
  genom stimulanser.

  Krisen utlöstes av att prisökningarna
  på hus stagnerade (jmfr svenska brfer i Stockholm),
  när lånen skulle sättas om, en ökad osäkerhet
  om sysselsättningen (ökad arbetslöshet) samt
  att låntagarna inte klarade av kreditfesten,
  de levde över tillgångarna och gick sas in i
  väggen och klarade inte av sina lånebetalningar.
  S.W

  SvaraRadera
 18. Den briljanta iden att värdestegringen på husen
  skulle skapa en säkerhet och kunde därmed skjuta
  både ränteinbetalningar och amorteringar tills
  huset var mer värt.

  Lånen såldes vidare av bolåneinstituten
  till andra finansiella aktörer, i flera steg,
  dvs förpackades om till ”kassaskåpssäkra lån.

  Vanligen användes den underliggande tillgången
  i form av fordringar på fastighetsägare som säkerhet
  för emittering av obligationspaket som såldes vidare,
  likt ett gigantiskt pyramidspel, eller snarare Ponzo-plan :-)

  En kedja av fallande boendekostnader ledde till
  att låntagarna lämnade tillbaka säkerheten till
  banken och gick från hus och hem. Ingen visste
  vem som satt på de "dåliga" säkerheterna som snabbt
  spred sig över världen, eftersom de ompackade lånen,
  med till synes lång risk, hade sålts vidare till Europa,
  tex pensionsstiftelser.

  Man glömmer lätt, att alla dessa lån/-krediter
  har en borgenär, och detta är ytterst skattebetalarna,
  och sedan en gäldenär. Men är det någon som har kapital,
  på riktigt, som inte lånat ut det till någon som aldrig
  kommer att betala tillbaka, lite som den typiske svenske bostadsköpare. S.W

  SvaraRadera