tisdag 22 december 2015

Dansk gränskontroll

Föga förvånande så laddar danskarna nu för att inte tas på sängen (eller vara naiva som vi säger i Sverige) när Sverige inför de nya reglerna 4:e januari.

Danska Folketinget har beslutat om att ge regeringen mandat att införa ett utökat transportörsansvar för det fall att regeringen inför gränskontroller vid en inre gränsen (dvs mot annat schengenland).

I praktiken vill man alltså inte bli sittande med de flyktingar som inte kommer in i Sverige utan man vill att de stannar i Tyskland.

Detta är dock bara ett mandat för det troliga scenariot är att flyktingarna väljer att stanna i Tyskland oavsett, då Tyskland har generösare regler än Danmark. Men om det visar sig att flyktingarna inte är så välinformerade utan börjar söka asyl en masse i Danmark, kommer dessa regler införas på studs.

En ytterligare effekt kan bli att fler kommer söka sig direkt till Sverige via Tyskland eller Polen och att mängden falska dokument kommer öka.

Migrationsverket har släppt en minianalys på ämnet här.

4 kommentarer:

 1. Hej.

  I Danmark diskuteras också att asylsökande och flyktingars eventuella tillgångar skall användas som delfinansiering för Danmarks kostnader med ansökan-processen. I den mån detta diskuterats i Sverige har det jämförts med (som alltid) Hitler-Tyskland (argumentum/reductio ad Hitlerum som det kallas). Märkligt nog jämförs det inte med de svenska reglerna för försörjningsstöd. Det blir intressant att se om Danmark inför detta, och vad knuffa & dra-effekten blir.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Elefanten i rummet är ju det svenska välfärds-systmet, som S och mp inte vill ändra på, och eftersom man drabbats av en plötslig målkonflikt, så har man dragit i handbromsen, och vill behålla två av benen, dvs:

  1. välfärd, för alla på en generös grundnivå
  Vård (gratis sjukvård)
  Omsorg (barnomsorg + äldreomsorg)
  Skola, som ger alla samma möjligheter efter gymnasiet)

  2. lag och ordning (skydd för egendom och personlig säkerhet)

  3. Medborgarnas förtroende för staten/regeringen (som oroar)
  inkluderat tillit till framtiden att vara kvar vid årorna

  4. Balans i budget (som man inte klarar för närvarande)

  5. Budget i balans utan att sälja iväg egendom (egen dom)
  vilket faktiskt SvD närlingsliv nu driver som budgetlösning
  för att klara migrationskostnaderna... vilket gör det möjligt
  att fortsätta finansiera en kommande investering?

  6. kapitalmarknadernas förtroende för Svensk finanspolitik
  dvs räntor på statsobligationer (riskpremien)

  7. Acceptans av skatter från medborgare i arbete mellan 30 och 65)

  8. Acceptans av hur världens högsta skattetryck används och kommer
  skattebetalarna till gagn, fungerar på samma sätt som marknadsekonomi,
  man betalar inte för usla varor eller för felaktig varudeklaration.

  9. Stabil inrikespolitisk ordning (polis och säkerhetstjänst)

  10 Stabil utrikespolitisk ordning (militär och underrättelsetjänst)

  Sedan undrar så klart alla var alla ska bo, och vad som händer med nationalräkenskaperna om bostadsmarknaden inte mjuklandar, eftersom
  Svenskar är skuldsatta upp över öronen, för att finansiera sitt boende, som bygger på att vi har låg arbetslöshet med höga löner. Höjer man skatten och sänker lönerna, samtidigt som räntan stiger, så behöver man inte vara nationalekonom för att förstå att människor måste spara på sin konsumtion, för att ha råd att upprätthålla värdet på sin bostad, och då kommer handeln att minska och då blir det ingen inflation eller tillväxt, så nu har man kommit fram till att man ska stänga gränsen, men inte ändra välfärdsmodellen, så mycket, så snabbt, varför smugglingen kommer tillta, så länge alla som tar sig hit får en lottovinst och kan rädda sig själv och sin familj undan ett liv i misär, kommer drivkraften att vara kvar, det är bara att följa pengarna. Det är alltså dags att kraftigt höja anslagen till KBV och börja bogsera tillbaka båtar, precis som Australien, men den åtgärden kommer först efter nästa val, vänta bara, kraften i internet och ett välfärdsstat med idel ädel rättigheter, är faktiskt helt enastående, man slår en hel värld med häpnad. S.W

  SvaraRadera
 3. Det är verkligen något som inte känns bra i märgen,
  när först DN genom det försåtliga reportaget om SDU
  som försöker vanära Tino, och sedan Anders Lindberg,
  som är opinionsbildare på Aftonbladet med oklart mål
  så oblygt och öppet ifrågasätter den egentligt ende
  Svensken som med fakta vågat ifrågasätta en allmän
  icke deducerad uppfattning om migration och ekonomi.
  FÖr övrigt är Sverige ett barn av upplysning och fri-
  åsiktsbildning, dvs vad som gjort Sverige så framgångs-rikt.
  Så detta med vetenskaplighet, deducerbarhet och falcifierbarhet
  är formulär A. Nu kommer det en vanlig Svensk vetenskapsman,
  med fakta, och ifrågasätter en religiös uppfattning som inte
  har, inte kan och inte kommer att kunna beläggas, eftersom
  om man försökte, hitta empirisk grund som stödde hypotesen,
  så skulle detta falla omedelbart.

  Att någon ur SDU ser Tino som ett friskhetstecken, har ju inget med
  att det är en utbrytargrupp till SD, dvs att någon i den kretsen ser Tino som en förebild, som levererar fakta, till en uppfattning de själva kännt på sig inte stämmer, dvs etablissemangets.

  men nu är det ju så att minst hälften av alla Svenskar, och i synnerhet alla som inte tillhör DN:s eller Aftonbladets agendasättande elit känt på sig samma sak, ser alla upp till en person som vågar ha en egen uppfattning som kan beläggas, det har ju inte ett enda dugg med att en person ur SD ser samma sak, att blanda ihop budskap/fakta med bärare är inte bara ohederligt, utan direkt bedrägligt och bör slå tillbaka.

  Det är dags att ge Tino lite mer cred, för att han faktiskt går i bräschen för fakta, kunskap och fördomsfrihet, att skilja tro från vetande, dygder Sverige varit bra på, dvs något arbetarrörelsen, högern, Folkpartiet och Centern varit rörande överens om sedan rösträtten infördes, demokrati är bra, men inte alltid, och tjänas bäst genom utbildning och transparens (verifierbarhet)

  De där dygderna drev DN för länge sedan, och även arbetarrörelsen, i synnerhet tredje benet ABF. men det var länge sedan, om inte kartan och verkligheten stämmer gäller kartan, och då måste verklighetsbeskrivningen ändras, Tino utgör ett hot, mot inkvisitionen, och då kommer anklagelsen, och sedan straff. S.W


  http://www.tino.us/2015/12/anders-lindberg-graver-vidare-i-dns-nazistkonspiration/

  SvaraRadera
 4. Danskarna är ett betydligt mer bildat och verklighetstillvänt folk. De reagerar betydligt snabbare än de sävliga svenskarna, som oroas av snabba förändringar, något som danskarnas politiska system är anpassat för. Det finns några större partier som är tämligen konstanta, men nya partier bildas och upplöses vartefter det finns ett politiskt tomrum att fylla. Det gör att det danska politiska livet är mer levande och kvickfotat, det kan bero på att danskarna är mer engagerade i politiska frågor, men också att den livliga politiken i sig skapar intresse. Jag blir alltid lite imponerad när danskar talar politik, vilket de gärna gör, de gräver inte ner sig i ett ideologiskt skyttevärn utan stöter, blöter och diskuterar sina argument med varandra. För en svensk kan det först framstå som konflikter, vilket vi svenskar avskyr, men ger man sig in i samtalet märker man att de som deltar tar in andras åsikter, bemöter dom och ibland skiftar fot om de blir övertygade.

  Danskarna är alltså väl förberedda och följer den svenska debatten för att snabbt kunna anpassa sig. De lagar och regler som den svenska regeringen lyckats "hasta" igen på ett halvår tas på några veckor i Danmark. Om vi i sverige hade spelat våra kort rätt hade vi samarbetat med danskarna om åtgärderna, då hade vi fått en lösning på vansinnet både snabbare, smidigare och enklare.

  Vänligen
  Sam Ask

  SvaraRadera