torsdag 3 december 2015

Tomt tältläger för 3 miljoner människor

I Saudi utanför Mecka finns detta tältläger. Det rymmer 3 miljoner människor, det finns vatten och avlopp samt sanitets och köksutrymmen, tälten är brandsäkra och har AC.
Hur många flyktingar har Saudi tagit emot? NOLL. Saudi menar att tältlägret (som heter Mina) behövs de få dagar om året det är Pilgrimsvandring till Mecka. I en religiös fundamentalistisk stat som Saudi är det naturligtvis viktigare att man kan valsa runt en sten några dagar än att ta emot flyktingarna i dessa färdiga läger.

Om man nu tycker detta är rimligt kan man undra om Saudi, Qatar UAE mfl gulfstater tar emot några flyktingar. Noll även där. Flera av dessa stater är religiösa fundamentalister och göder konflikten i Syrien ideologiskt och monetärt, men inte en enda av sina sunnibröder som flyr tar man emot. Fast å andra sidan, flyr man från IS vill man väl knappast till den statliga varianten av IS dvs Saudi. Flyr man däremot från Assads Alawiter (shia) kunde man tro att det var aktuellt, men Saudi tar helt enkelt inte emot någon.13 kommentarer:

 1. Vetskapen kan naturligtvis vara intressant men att peka finger mot Saudiarabien är ungefär lika meningsfullt som att gnälla på att EU ska ta sitt ansvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag försitter inget tillfälle att peka finger på den salafistiska skitstaten Saudi.

   Radera
  2. Att upplysa om detta kan ju få några att inse verkligheten istället för den kollektiva skuldbeläggningen av svenskarna...

   Radera
 2. Det är bra att det framkommer exempel på pluralism och alternativa synssätt, så kallad mångfald, till den lite egenartade uppfattning Svenska politiker har att just Sverige av alla länder är bundna av någon slags naturlag, att ta emot alla som kommer hit och bevilja asyl och permanent uppehållstillstånd, dvs rösträtt i kommun och landstingsval och sedermera medborgarskap och permanent försörjning och rätt till juridiskt biträde för att sörja för dina universella rättigheter, precis tvärt om vad postmodernismen förespråkar, att någon universellt inte existerar, allt bygger på en tillfällig flyktig subjektiv berättelse och upplevelse. Ingenting ÄR längre fast, bestående och riktigt, verkligheten är en illusion och alla har rätt och samtidigt fel, samtidigt. Det intressanta är att staten och våldsmonopolet liksom statens behov av skatteintäkter finns kvar, för att garantera alla denna nya "universella" rätt, och det är som sagt vara endast Sverige som denna insikt uppkommit. Det är stort. Från en stabil fast berggrund, som byggt en fast ordning, har Sverige kommit att ställa sig i spetsen för instabilitet. Det fina i kråksängen är att det i mångt och mycket är Svensk ämbetsmannatradition som innebär att vi är EUs mest regelefterföljande stat och sväljer allt med hull och hår, samtidigt som vi inte är med i Euron,och genom att vi öppnat gränsen och låter alla som tar sig hit, få del av kakan, så är det mycket Sverige som bidragit till PULL-rörelsen och lagt grunden för finansieringen av smugglings och flyktingindustrin, där företrädesvis män transporterar män. Även om detta är förenligt med både den frihetliga vänstern och de nyliberala krafterna inom nymoderaterna, så undergräver detta hela Sverige, och faktiskt även stabiliteten för ekonomin, när det upptagas att samhällskontraktet är bort och näringslivet och kapitalet söker sig till mer stabila ordningar.

  Det har alltså visat sig att andra länder inte alls behöver följa några slags konventioner, varken Gulfstaterna, Saudi, Israel, Ryssland, forna öststaterna, balkanländerna eller Kina, och allra minst USA, som ju gör lite som de vill. frågan är lite varför just Svenska politiker hittar på att vi måste följa regler som de själva tolkar, som är till på låtsas och som det inte finns ngn sanktion av att inte följa. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det har alltså visat sig att andra länder inte alls behöver följa några slags konventioner,"

   Sverige agerar i grunden på samma sätt som de flesta länder, dvs. man följer de konventioner man har lust att följa. Under många år var Sverige den klart värsta syndaren vad gäller att bryta mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Skattelagstiftning, expropriationsrätt, häktningsförfarande, etc, stod i öppen strid mot denna konvention, men det struntade man i, ty dessa regler var något man inte ville ge upp. Detsamma gäller i högsta grad HMF lagstiftningen, som vi kort berörde här för några dar sen.

   Vad gäller asyl är det en ren och skär lögn att detta har någon meningsfull koppling till internationella konventioner. Ytterst få av de som har kommit de senaste 25 åren hade fått asyl under ett regelverk som strikt baserades på gällande internationella konventioner. I stället är det självklart och uppenbarligen så att Sverige får en så extremt stor andel av världens asylsökande just pga. att man INTE följer dessa regler strikt, vilket de flesta andra västländer gör. Verkliga flyktingar kan välja på många länder, övriga åker till Sverige.

   Radera
  2. jepp - så är det. Sverige gör som vi vill, och det är väldigt lögnaktigt att skylla på "konventioner" att vi måste, när det inte är så, det är ofattbart att Svenska väljare finner sig att bli regerade med lagar som de inte själva styrt, och inte ens gäller (med visst undantag för vissa EU-direktiv). I själva verket framgår detta av RF, första kapitlet, att det är Sveriges Riksdag som stiftar lag, och att landet styrs av våra lagar. problemet är ändå att politiken kommer undan med att det skulle finnas någon slags överstatlig överförmyndare, som bestämmer åt Sverige (om detta inte är PR-byråerna det kapital som trots allt styr en del av politiken, för nog kan allt, inkl människor köpas, i synnerhet i länder utan konstitutionellt skydd, och den läxan börjar väl s att lära sig, att det kan finnas fördelar med att kunna ställa politiken till ansvar. Än är det inte för sent. S.W

   Radera
  3. @ Utlandssvensk

   Mycket bra påpekande. Lägg därtill att Sverige inte står för ingångna avtal, dvs man ägnar sig åt sk "treaty override" när det gäller skatteavtal. Detta leder till stor rättsosäkerhet - Sverige är ICKE att lita på i internationella sammanhang!

   Radera
 3. Hej.

  Bästa sättet att knäcka de religiösa autokratierna i MENA, särskilt Saudi? Oberoende av deras produkter, investeringar och marknad. Slå mot pungen, helt enkelt.

  Men det är lätt för mig att säga, förstås. Jag äger ju inga ekonomiska intressen i att nuläget består, och än har ingen kommit på hur vi odlar politiker som hellre gör det som är rätt, än det som smakar gott.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 4. De vill islamisera Europa genom invandring. Saudi ger miljardbelopp för byggande av moskeer i Europa. Islam är inte kompatibelt med västerländsk kultur. Så enkelt är det. Behövs inga djupa analyser. Islam kan inte accepteras i Europa om Europa skall bestå. Kulturmarxisterna som tagit makten i bla Sverige arbetar som nyttiga idioter på islams sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och på god väg är de.

   I Sveriges sittande regering har vi bla en minister som jobbar för att moskéer ska få utökade statliga bidrag. Hans post? Bostadsminister.

   Spiken i kistan tror jag blir när Turkiet får EU medlemskap (som inom kort förmodligen kommer hända). När ca 80 miljoner turkar kommer få röra sig näst intill fritt i Europa då kommer vi se på EU migranter...

   B.S

   Radera
 5. Regerings nya hemsida för MR är helt fantastisk, finns dessutom på engelska,
  kulturministern har faktiskt fått alldeles för lite uppmärksamhet, och har helt säkert lärt sig något av Ullenhags propagandamässiga framgångar:

  http://www.manskligarattigheter.se/sv

  Regeringen skriver (detta är på allvar)

  "Om mina mänskliga rättigheter kränks

  Staten ansvarar för att säkerställa full respekt
  för de mänskliga rättigheterna (MR) i Sverige och
  för att svensk lagstiftning överensstämmer med
  Sveriges internationella MR-åtaganden.

  På ett antal områden strävar regeringen efter (notera strävar)
  att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna
  utöver den nivå som anges i internationell rätt. (så generöst)

  I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande (uppenbarhetsrekvisitet då?)
  fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihets-
  förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. (TF är inte längre grundlag)

  Sverige är också part till Europeiska konventionen om
  skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundlägg-
  ande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995.

  Vem som helst som anser sig ha fått sina rättigheter
  kränkta genom ett beslut som fattats av en myndighet
  kan begära att myndigheten ska ompröva beslutet. ( ngn som prövat att klaga
  hos en kommun?
  Det kallas rättigheter på
  pappret, men går inte att
  få prövade egentligen :-)

  Den enskilde kan även bland annat vända sig till polis,
  Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO), beroende på vad
  saken gäller.

  Det finns också en rad andra statliga och icke-statliga
  granskningsinstanser som tar emot klagomål från enskilda,
  bland annat Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Pressombudsmannen, Finansinspektionen och Advokatsamfundet.

  Jo, pröva djävulens advokat, om du har pengar.

  Nu kommer det bästa:

  "Domstolarna spelar en central roll i skyddet av
  enskilda personers rättigheter i Sverige. De rättsmedel
  som finns i det svenska rättsystemet är utformade för att
  skydda de mänskliga rättigheterna."

  Nu får kulturministern på fullt allvar människor att tro
  att en vanlig allmän domstol prövar MR-frågor, suck.

  "Enskilda personer som försökt få rättelse till stånd
  inom Sverige genom att utnyttja de möjligheter som
  finns att överklaga myndigheters och domstolars beslut,
  kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i
  Strasbourg."

  Jo, att få rätt i Sverige är avseende MR är lika lätt som
  att få asyl i Turkiet om du är kurd eller Saudi om du är Alawit,
  S.W

  SvaraRadera
 6. Regeringen fortsätter:

  "Klagomålet måste avse en kränkning som drabbat (kränkt av staten)
  klaganden personligen och det måste röra en rättighet (rättighet............)
  som anges i Europakonventionen eller i något av tilläggs-
  protokollen. Klagomålet kan inte rikta sig mot en enskild
  person eller organisation utan måste rikta sig mot en stat
  och det måste avse en fråga som staten kan hållas ansvarig
  för. (pröva och se vad som händer om staten snor ditt barn för att någon
  anmält dig, då kommer barnets intresse in, och staten har sas rätt att i förebyggande syfte sno barnet och sätta det i ett privat fosterhem, som betalas med kommunala medel, rätten går alltid att snurra, vem rätt som är störst, men det viktigaste saknas i Sverige, det finns ingen sanktion för den regent som bryter mot RF, och det är därför de sitter och dividerar i KU, och känner de inte för att svara på frågor i KU, så behöver man inte infinna sig, och JO (medborgarnas egen domstol mot staten, gissa vilka sanktioner som finns där, är det någon som bryr sig om JOs årsbok och alla granskningar och anmärkningar, nix.

  Så man bör inse att detta med MR är frågor som
  dryftas av högtravande frasradikaler, det är en massa
  brösttoner utan minsta real innebörd, tex ska den nya
  regeringen skärpa rättigheterna för barn, eftersom man
  är missnöjd att svenska allmänna domstolar inte fattar
  beslut på de rekommendationer som en verklighets-
  frånvarande socialtjänstarbetare fått för sig är bäst för
  ett barn, så i just Astrid Lindgrenlandet Sverige, med
  lärdomen med Prusiluskan som gått på världsexport,
  så har naturligtvis Prusiluskorna stärkt sin ställning
  markant sedan Astrids skrev Pippi, för detta om något
  handlar om vilka rättigheter medborgaren inte alltid
  förstår, att man inte har. Det finns många goda exempel.

  regerings hemsida är magisk och har inte fått tillräcklig
  uppmärksamhet, nu när människor sover på gatan på vintern.

  Regeringen skriver:
  "Många länder, däribland Sverige, ger även skydd
  till personer som inte omfattas av konventionen så-
  om de som riskerar dödsstraff, tortyr eller annan
  omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
  i hemlandet."

  "Inom EU pågår arbetet med etableringen av ett
  gemensamt europeiskt asylsystem." (jojomän tack var mp har det
  mesta havererat :-)

  "Sverige stödjer UNHCR:s arbete och är en av
  de största bidragsgivarna till organisationen." (Jepp även nominellt
  hela 26 länder är med)

  Sverige verkar också för att konventionens
  skyddsnät får en global täckning genom att
  uppmana de regeringar, som ännu ej gjort så,
  att ansluta sig till konventionen angående flyk-
  tingars rättsliga ställning och dess tilläggsprotokoll.
  Sverige erbjuder även platser för vidarebosättning
  efter förslag från UNHCR. Genom vidarebosättning
  kan flyktingar och andra skyddsbehövande som be-
  finner sig utanför sitt hemland och som inte kan åter-
  vända till sitt hemland, eller garanteras varaktig bo-
  sättning och säkerhet där de befinner sig, få skydd."

  Det låter fint, notera "garanteras varaktig bosättning"
  är det miljöpartitält de menare, och är det Kaplan som
  är chefstänkare för hur rätten till bostad uppfylls för både
  befintliga och nytillkomna rättighetshavare?
  S.W

  SvaraRadera
 7. Samlar man ihop all marknadsföring och alla rättigheter,
  funderar på hur det ser ut i världen, och sedan beaktar
  att flyktingar kan belåna sig själva numera, bara de kommer
  till Sverige, så har man sas en rätt till en inkomst, och det är
  lite här man inte fattat kraften i marknadsekonomi, behoven är
  enorma, och när alla i hela världen ges en rättighet, så är det
  väl helt rätt, att de beger sig till Sverige, eftersom det sas går
  att pantsätta/belåna sig, och om man nu inte har rätt, så får man
  rätt, eftersom rättssäkerheten som infördes i Sverige 2002 garanterar
  att man får stanna minst två år, och sedan är det ki att utvisa.
  Så detta ska bli intressant, kraften i internet, kreditsystem, rättigheter
  och statsmaktens "rätt" med hjälp av monopol på våld beskatta arbete
  för att sedan dela ut rättigheter.

  Resan har bara börjat, idealen och det är ett tragiskt
  faktum att liv inte är värt ett nickel utanför Europas
  gränser. Det där klarar inte miljöpartister av att erkänna,
  så man tror att den grund man står på, som man delar ut
  rättigheterna mer, är lika oändlig som moder jord, och
  kanske är det därför som de kanske inte kommer att klara
  av att hushålla med resurser, på riktigt.

  En våldsam olycka har kommit över oss -
  människor med en inadekvat verklighets-
  uppfattning, som påstår sig vara frihetliga
  men ska skipa rätt, genom att inskränka
  friheten för de som betalar notan. Vad tror
  mp skulle hända om mp började dela ut
  gratis bensin i gathörnen, räcker lagret?
  S.W

  S.W

  SvaraRadera