måndag 21 december 2015

Det går inte att lånefinansiera dagens asylströmmar.

Finanspolitiska rådet uttalade följande om migrationens kostnader.

“Under förutsättning att antalet asylsökande minskar kraftigt underden närmaste tiden kan de extraordinära kostnaderna för flyktingmottagandet finansieras med upplåning. Det är bland annat för att kunna hantera denna typ av kriser som det är viktigt att ha starka offentliga finanser. Om däremot antalet flyktingar ligger kvar på en väsentligt högre nivå än som var fallet föresommaren, bör regeringen planera för att finansiera flyktinginvandringen med ökade inkomster eller minskade utgifter.”

http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.16098f24151b0f59f6f34692/1450458871660/151221+Pressmeddelande+-+Migrationsfrågan+och+finanspolitiken.pdf

Som jag skrev om härromdagen, kan man allt inte låna sig förbi en fortsatt hög migrationsström. Det går alltså inte att välja de två högra hörnen i triangeln någon längre tid. Före sommaren hade vi nivåer som inte är i närheten av vad vi har idag, trots att det gått ned från 10000 i veckan under toppen till dryga 3000 nu. Innan sommaren låg det på c:a 1000 per vecka. Kommer man inte långvarigt ned på den nivån skall alltså skatten upp och utgifterna ned (för allting annat).Hur regeringen tänker sig att lösa detta återstå att se, men räkna med panikåtgärder nästa år när de riktigt stora kostnaderna börjar komma.

http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.16098f24151b0f59f6fc4df9/1450696035247/PressTräffDec2015+151221.pdf1 kommentar:

 1. Hej.

  Ute blåser storm så man inte kan sova, och när man läser sådant här blir man konspiratorisk utan ansträngning:
  1. Utropa kris, genomför SD:s förslag samt vänta sex månader.
  2. Inse att det skall till åtgärder av helt annan karaktär för att rädda landet.
  3. Säg att SD har fel, att sådana åtgärder inte fungerat, och satsa på att större och styggare EU-stater räddar en.
  4. Upprepa 1-3.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera