onsdag 2 december 2015

Terror AB

I dagarna pågår terroristrättegången mot de två som är misstänkta för terrorbrott i Syrien.

Den ene har tydligen ngn form av hjärnskada han tilldrog sig där nere. Åklagaren misstror allvaret i skadan då han tydligen varit på semester i Malaysia straxt innan han greps. På de bilderna badar han och dricker läsk utan problem. I SE är han rullstolsbunden och kan inte tala. What are the odds....

Hursomhelst. Pga sin skada (oavsett hur allvarlig den är) har han rätt till 22h assistans per dag. Lämpligt nog är hans fru anställd i assistansbolaget (jag förmodar att han har ett eget bolag för sitt eget behov som konstruktionen ofta är).

Alltså, åk till Syrien och kör lite terror & jihad, bli skjuten, åk tillbaka till Sverige och låt staten betala din fru för att vårda dig. Oklart om semesterresorna betalades av staten, men vårdaren (frun) fick säkert betald resa eller iaf lön där i poolen.

Jag kan inte med ord beskriva hur sjukt detta är och hur hur illa jag ser på slöseriet med skattemedel som pågår i det här landet. Skandal är det!

Schablonersättningen är 284:- per timme. Han kan alltså kvittera ut 6248:- per dygn, 43736:- vecka eller 2 274 000 per år. Grattis skattebetalare!

(Om han blir friad från terror, bör iaf försäkringskassan utreda assistansbehovet mht de bilder som framkommit i rätten och återkräva ev orättfärdigt stöd)


6 kommentarer:

 1. Hej.

  Finns bara en sak att säga: landet föröds av kreatur som dessa. Sverige behöver räfst och rättarting.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte den ev skadade muslimen som föröder Sverige, utan alla de kulturmarxister som skapat ett politiskt etablissemang som förintar det svenska folket. De är dessa (oftast svenskar) som bör rensas ut.
   IS-terroristerna bör naturligtvis inte få varken vård eller uppehållsrätt i Sverige. Men så länge som den kulturmarxistiska diktaturen pågår kommer detta att vara det normala.

   Radera
 2. Vad man än säger om killen....
  Jag vill ha tillbaka Gustav Eriksson Vasa....

  SvaraRadera
 3. Kostnaderna beräknades till ca 3,3 miljarder kr 1995
  5 miljarder 1998 till 25 miljarder 2012.
  http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/13182.pdf

  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 Gkr i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt kommunal assistansanordnare. 17 miljarder går direkt till bolag/familjeföretag.

  SFS 1993:389
  Utfärdades av regeringen 1993-05-27
  efter initiativ från Folkpartiet , (Westerberg)
  som hade mycket goda intentioner, dvs man skulle
  ge handikappade rätt till självbestämmande och inte
  vara beroende, i händerna på kommunal välvilja.
  Vem vems välvilja blev det istället?

  Vilka var de tilltänkta grupperna?

  För att ha rätt till assistansersättning krävs att man ingår i LSS personkrets.
  Personkretsen regleras i 1 § LSS och avser

  1. person med med:
  utvecklingsstörning
  autism eller autismliknande tillstånd.

  att vara / spela mentalt retarderad är alltså formulär A.
  Vad som skiljer "utvecklingsstörning" enligt 1 från "begåvningsmässigt funktionshinder" enligt 2 efter hjärnskada verkar vara om funktionsfelet är medfött eller uppkommet tex efter terrorism :-) I Sverige behandlas alla lika och ingen får beskyllas för att fuska, då kan människor som fuskar bli kränkta :-0

  2. person med betydande och bestående
  begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada
  i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-
  bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety-
  dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
  behov av stöd och service.


  Fram till och med 2000 förlorade personer som fyllde 65 år rätten till assistansersättning. Den 1 januari 2001 ändrades lagen vilket innebar att personer som hade assistansersättning och fyllde 65 år fick behålla assistanser-
  sättningen. Personer äldre än 65 år som inte tidigare haft assistansersättning
  har fortfarande ingen rätt till ersättningen och antalet assistanstimmar får
  inte utökas efter det att personen fyllt 65 år. S.W

  SvaraRadera
 4. Personlig assistans beslutad efter denna prövning är kostnadsfri för den enskilde individen oavsett om behovet är över eller under 20 timmar i veckan.
  Eftersom man får anställa sin egen släkting, så går det att räkna ut med lilltån att det går att dryga ut familjens intäkt genom att en person spelar sjuk är den som ger assistans med på tricket, går det inte att upptäcka.

  Det finns särskilda skäl för assistenten att vara närvarande vid vissa tillfällen, detta går då att ansöka om. Dessa skäl kan exempelvis vara att personen har svårt att kommunicera på annat sätt än genom sin assistent eller att assistenten måste finnas till hands av medicinska skäl. Hur många timmars assistansersättning man har rätt till avgörs individuellt efter prövning av behovet.

  Kommunen har skyldighet att tillhandahålla assistenter, men man har även rätt att anställa någon inom familjen eller annan närstående, anställningen sker dock alltid genom kommunen. Någon kontroll för detta fanns naturligtvis inte, systemet byggde på svensk ärlighet och omsorg om de svagaste.

  Lagen har funnits sedan den 5 maj 1993 men upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111 och ersattes därmed av Socialförsäkringsbalken. [1]

  Tror det i propen var kostnadsberäknat till ca 3 miljarder kronor, och det var väldigt mycket i såren efter bank- och finanskrisen. Politisk välvilja, parad med politisk naivitet, för detta kunde man räknat ut från början, att det blir mygel och fusk, samt svårkontrollerat, när man privatiserar en så "god" sak.

  Lagen om assistansersättning LASS reglerade statens ersättning för personlig assistans som utbetalas av försäkringskassan.

  Det är kommunerna som, enligt LSS, har huvudansvaret för assistansinsatser till personer som på grund av sina funktionsnedsättningar är i behov av detta.

  Detta gäller upp till och med tjugo timmar per vecka. Det är först när en person är i behov av fler assistanstimmar som LASS träder i kraft. LASS-timmarna betalas då istället av försäkringskassan, vilken är statlig.

  Men kostnaderna brakade snabbt iväg till 30 miljarder.

  Detta sammanföll givetvis med att man la ner våra mentalsjukhus samt att man på kommunal nivå paniksålde ut var enda ålderdomshem och äldreboende, eftersom någon räknenisse listat ut att Sveriges kommuner inte skulle ha råd med institutionaliserad äldrevård på kommunal nivå, så man tänkte sig att vård skulle ske i hemmet (räkna på restider samt inlåsningar av bostäder gjorde man självfallet inte), samt då att privatiserad hemvården, endera med egna släktingar eller genom anhöriga. S.W

  SvaraRadera
 5. Det brakade iväg snabbt, och man missade så klart att detta blev en ny försörjningskanal för alla som kunde fejka, och det var det många som kunde uppenbarligen, fejka handikappad = sno pengar p de svagas bekostnad.

  Eftersom detta är så skamligt, och inte borde kunna förekomma, och vissa grupper är kraftigt överrepresenterade, så har det varit tyst, i synnerhet från fp, som gav upphov till reformen.

  Pågående rättegång i Södertälje r en av Sveriges största, inte en enda journalist på plats, då organiserad brottslighet med pengar som ska gå till de svagaste i samhället inte är något allmänintresse.

  Socialstyrelsens rapport (Lägesbeskrivning):

  Kostnader för assistansersättningen (LASS)
  Analys av utvecklingen 1994-2005
  Artikelnr 2007-131-33
  Publicerad: maj 2007 www.socialstyrelsen.se

  ger en del intressant information, året efter kom förändrad lagstiftning:

  Lagen om Särskilt Stöd (LSS) har blivit ngt av en guldgruva för internationell företagsverksamhet genom att vårda varandra inom ett familjeföretag. Bedrägerierna underlättas av att tillförlitlig sjukdomshistorik saknas, att det inte görs ordentliga undersökningar eller kontroller och det är lätt att köpa läkarintyg från utlandet. Att verifierad detta är dyrt och kostsamt, och handläggarna vill inte hamna i en situation där det skulle kunna tänkas att vissa grupper misstänkliggörs.

  Rapporten från socialstyrelsen ändrade lite på lagen, men kostnaderna skenar eftersom alla som får ersättning få behålla den genom hela pensionsåldern, så dagens 30 miljarder är lite mer än de ursprungligt tänkta 3 miljarder, och så har det blivit en viktig försörjning för många grupper. Så man kan säga som med skolan, ger man dubbelt så hög betalning för elever med förståndshandikapp, så kommer marknaden att ordna detta, det kommer att fullständigt eskalera med förståndshandikappade elever, det är detta som vänstern inte verkar ha fattat med marknadsekonomi, gissa vad som hände i Kalifornien, när man privatiserade fängelser? det blev 10 gånger fler i fängelse. Billigare per plats, men dyrare totalt.

  Nu håller detta på att konkursa delstaten, bland annat. att använda skattepengar för att låta marknaden ta hand om välfärd, blir alltid precis tvärt om mot vad man tänkt sig, och det måste man inte förstå marknadsekonomi för att inse. S.W

  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9288/2007-131-33_200713134.pdf

  SvaraRadera